Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D01823 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану в Лев Николаевич Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Оқыту нәтижелері

  • дербес зерттеу нәтижелерін кәсіби әрекетке жобалау, ендіру және бейімдей алу қабілетін көрсету
  • Ғылыми зерттеулерді орындау процесінде наукометриялық мәліметтерді өңдеу, интерпретациялау және қолдана білу дағдыларын меңгеру.
  • педагогика әдіснамасы тұрғысынан әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекетке талдау жасау дағдысын игеру
  • ғылыми-педагогикалық орта мен кәсіби іс-әрекетінің даму жағдайы мен тенденцияларын сыни талдай білу дағдыларын меңгеру
Top