Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D02203 Тарих в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Отандық тарих ғылымына қажет дүние жүзі және отандық тарих саласында зерттеу әдістерін меңгерген, әдіснамалық және ғылыми-тәжірибелік білім дағдыларын игерген, күрделі тарихи және пәнаралық зерттеулер жүргізетін, ғылыми талдау жасау мен білім жетілдіру мәселелерін шешуде, ғылыми-зерттеу қызметі мен оқытуда жоғары білікті қабілеттері бар жаңа формациядағы ғылыми кадрларды дайындау.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D053 Тарих және археология
 • Дайындық бағыты 8D022 Гуманитарлық ғылымдар
 • Қазақ шежіресі: тарихи дәстүр және дерек көзі
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің аясында шежіре дәстүрінінің қалыптасуы, шежіредегі, тарихи ұғым, терминдері, санаттары, шежіре дәстүрін сақтаушылар мен қасиетті мағыналары, сондай-ақ шежіренің идеологиялық мәні мен әлеуметтік-мәдени мағыналары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тарих және гуманитарлық ғылымдардың қазіргі теориялары
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің аясында ғылымаралық және тарих ғылымының ішкі баяланыстары қарастырылады, тарихи білімнің құндылық мәселесі, гуманитарлық ойдың диалектикасы және тарихи зерттеулер әдіснамасында ғылыми жүйелілік тәсілі қолданылуы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғаламдық тарих контекстіндегі қазақ тарихнамасы мен деректануы
  Несиелер: 5

  Бұл пән тарихнама мен деректану соңғы жетістіктері тұрғысынан Қазақстанның ежелгі дәуір, ортағасыр, жаңа және қазіргі заман тарихына қатысты, соның ішінде Қазақстан аумағындағы мәдениет ошақтарының қалыптасуы, әлем тарихы дамуындағы сақа-ғұндардың ықпалы, түркі және қазақ мемлекеттілігі, саясаты, мәдениеті, басқару және елшілік құру тарихы мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ұлық Ұлыс (Алтын Орда) мемлекеті тарихының мәселелері
  Несиелер: 5

  Бұл курстың аясында білім алушылар Ұлық Ұлыстың (Алтын Орда) тарихының көптеген аспектілерін түркі ру-тайпалық қауымдарының тарихи-қоғами өзін-өзі ұйымдастыруы, Шыңғыс хан, Ұлыс Жошы мемлекетінің саяси жүйесінің негіздері, джучидтер шежіресі, олардың сыртқы және ішкі саясаты, идеологиясы, экономикасы, қоғамы, діні тұрғысынан білетін болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Рухани Жаңғыру: «Мәңгі Ел» құндылықтары және Алаш идеясы
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің аясында қазіргі Қазақстанның қоғамдық сананы жаңаруы бағытындағы стратегиялы даму міндеттері тұрғысынан «Мәңгі Ел» құндылықтары мен Алаш идеясының тарихи сабақтастығы туралы тарихи деректемелер мен тарихнамасы оқытылады, «Рухани Жаңғыру», «Ұлы даланың жеті қыры» бағдарламаларының тарихи іргелі негіздері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық жазба
  Несиелер: 5

  Бұл паннің аясында тарихшыларға қажет болып табылатын дағдыларды әрі тарихи зерттеулерде ғылыми мәтіндерді ұйымдастыру үшін керекті академиялық ұстанымдары мен тәсілдері үйретіледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тарихи биографистика мен персоналистикадағы зерттеу теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Бұл пән тарихтағы тұлғатану мәселесін, ұлт зиялыларының қызметі және тұлғатанудың іргелі негізі мен тұлғалар мұрасын зерттеудің тарихи аспектілері оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми зертеу әдістері
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің аясында болашақ тарихшы-ғалымдардың тарих ғылымында зерттеу процессін ұйымдастырудағы жүйелік ұстанымдары мен ғылыми құралдары, зерттеу тәсілдерін игереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Еуропалық ғылыми зияткерлік мектептер және тарихи білім
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің аясында зияткерлік тарих тұрғысынан батыс тарихнамасы, ХХ ғасырдың басындағы тарих ғылымының жетістіктері, О.Шпенглердің мәдени-тарихи тұжырымдамасы, Г.Тойнбидің өркениет теориясы, кеңестік тарих ғылымын құру және дамыту, Германияның тарих ғылымын дамыту, қазіргі заманғы батыс тарихнамасының негізгі үрдістері мен бағыттары оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шығыстағы ғылыми тарих мектептері: мұсылмандық тарихнама дәстүрі
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің аясында Шығыс тарихнама мектебі, оның анналистика, география, тарихи дәстүрлері, парсы, үнді-парсы, түркі-моңғол, османлы, тимуридтік, шейбанилік мұсылмандық тарихнама дәстүрлері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ хандығы: жаңа концепциялар мен көзқарастар, деректері мен тарихнамасы
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің аясында білім алушылар Қазақ хандығы мемлекетінің этникалық, рухани-идеологиялық, әлеуметтік-саяси, шаруашылық-экономикалық және мәдени даму тарихы бойынша білім игеретін болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON7

  тарихи деректану теориялық және тұжырымдамалық негіздерін білім мен дағдыларды дамытуға қолдана біледі; қазақ және әлемдік тарихи ғылымның ғылыми мектебінің білімдерін қолдана білу;

 • Код ON4

  жаңа тарихи дерек көзі негізінде базалық зерттеу қалыптастыру принциптерін анықтау үшін дағдыларын қолдана біледі және тарихи көздері зерттеу инновацияларды дамытуға дағдыларын қолдана біледі; сыни талдау, бағалау және жаңа және күрделі идеяларды синтездеу дағдыларын қолдана біледі; ғылыми коммуниикация дағдыларын қолдана біледі;

 • Код ON1

  қазіргі заманғы тарих ғылымының үдерістерін, негізгі бағыттары және әлемдік тарих ғылымының теориялық көзқарастары туралы білімді қолдана біледі және ғылыми әдістерін тәжірибе жүзінде тарихи зерттеулерде қазіргі заманғы ғылыми әдіс-тәсілдерін қолдана біледі;

 • Код ON5

  генеалогия тарихи көздері жан-жақты зерттеу дағдыларын қолдана біледі; ғылыми зерттеулер дәстүр мен практикасы көзі ретінде қазақ шежіре білімдерін қолдана біледі;

 • Код ON6

  тарихи тұлғалардың және олармен байланысты ғылыми әдістерін призмасы арқылы тарих процестер туралы білімдерін қолдана білу; мысал ретінде тарихтағы тұлғаның құбылыс зерттеу туралы білімдерін қолдана білу; тарихи тұлғалардың және олармен байланысты ғылыми әдістерін призмасы арқылы тарих процестер туралы білімдерін қолдана білу;

 • Код ON8

  тарих оқытуда Батыс пен Шығыс тарихының өзекті мәселелері туралы өзекті білімді қолдана біледі; Еуропадағы тарих мектептерінің ғылыми-теориялық дәстүрлері туралы білімдерін қолдана біледі; Шығыс және Батыс елдері тарихының мәселелері мен зерттеу әдістері туралы білімді қолдана біледі; Еуропалық тарихи мектептердің шығыстану дәстүрлері туралы білімдерін қолдана біледі.

 • Код ON2

  ғылыми-зерттеу тәжірибесінде заманауы теорияларды туралы қабылдаған білімін қолдана біледі және әлемдік тарихи ғылымның ірі теориялық бағыттарының қазіргі заманғы процестерді білімдерін қолдана біледі; қазіргі заманғы ғылыми білімнің өзара байланыс принциптерін білімдерін қолдана біледі және тарихи зерттеу пәнаралық зерттеулер, пәнаралық әдістер мен дағдыларын қолдана біледі;

 • Код ON3

  ғылыми зерттеулер дәстүр мен практикасы ретінде қазақ білімдерін қолдана біледі және ғылыми-зерттеу жобаларды басқару мен орындау дағдылары мен қабілеттерін қалыптасады; дағдыларын қолдануға және тарих феноменология өркениеттік тұжырымдамасы мәселелерін зерттеуге қабілеті; қазіргі заманғы тарихнама өркениет теориясы білімдерін қолдана білу;

 • Код ON9

  Шығыс пен Батыс елдерінің тарихнамалық дәстүрлерін зерттеу және арихи білімді дамыту тәжірибесін игереді; Шығыс және Батыс елдерінің өзекті тарихи ғылыми мектептерінің білімдерін қолдана біледі; Шығыс және Батыс елдерінің тарихнамалық дәстүрлері мен тарихи білім дамыту тәжірибесін игерді; Шығыс және Батыс елдерінің деректанулық зерттеулерді дамыту дәстүрлері мен тәжірибесін игерді;

Top