Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D02208 Археология және этнология в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Академиялық жазба
  Несиелер: 5

  Пән оқу барысында білім алушы академиялық жанырды; негізгі библиографиялық базамен жұмыс істеу барысында өз зертеуі мен рейтінгісі жоғары журналдарда мақала жариялауда ғылыми базалармен жұмыс жасауды үйренеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлемдік археология мен этнологиядағы қазіргі заманғы теориялық және әдістемелік бағыттары
  Несиелер: 5

  Қазіргі замандағы антропология мен археологияның актуалдық теориялық және әдістемелік мәселелерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Археологиядағы пәнаралық әдістер
  Несиелер: 5

  Археологияда зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін пәнаралық әдістерді зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Еуразия халықтарының діни дәстүрлері: мәселелері мен шешу жолдары.
  Несиелер: 5

  Ғылымизерттеулер мен әдістемелік талдаулар негізінде Еуразия халықтарындағы этникалық және конфессиональды үрдістер мәселесінің теориялық негізін талдауға машықтану.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Орталық Азия халықтарының ауызша мифологиялық мәтіндерін тәпсірлеу мәселелері
  Несиелер: 5

  Орталық Азия халықтарының мифологиялық мәтіндерін зерттеу үшін теориялық және әдістемелік бағыттарын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми зертеу әдістері
  Несиелер: 5

  Курсты меңгеру нәтижесінде докторант ғылыми зерттеуді құру принциптері және онымен жұмыс істеудің негізгі кезеңдері туралы жүйелі білімдерге ие болуы, пәндік салада зерттеудің заманауи эксперименталды және теориялық әдістерін қолдана білуі, ғылыми ақпаратты түсіну және сыни талдау тәсілдерін меңгеруі тиіс.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан археологисының тарихы
  Несиелер: 5

  Пән ХХ ғасырдың 30 жылдарынан қәзіргі заманға дейінгі Қазақстан археологиясының тарихын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON2

  Заманауи археологиялық және этнологиялық әдістерді және далалық (экспедициялық) және зертханалық зерттеулер жүргізуде жоғары технологияларды қолдану, оларды жоспарлап ұйымдастыру.

 • Код ON3

  этнологиялық деректердің негізгі түрлерін анықтау, ауызша мифологиялық мәтіндерді жүйелеу және жіктеу.

 • Код ON1

  Дін антропологиясының базалық теорияларын қолдану, далалық Еуразия халықтарының діни және дүниетанымдық көзқарастарын талдау және сипаттау.

Top