Білім беру бағдарламасы өзекті емес

7M02101 Режиссура хореографии в Қазақ ұлттық хореография академиясы

  • Білім беру бағдарламасының мақсаты 7M02101 Хореография режиссері білім беру бағдарламасы түлегінің құзыреттілік моделін құрудың басты мақсаты - заманауи ғылыми-зерттеу жұмыстарының стандарттарына барынша жақын өнертану саласында кадрлар дайындау. Қазақстан қоғамының қажеттіліктерін қанағаттандыратын және оның рухани, эстетикалық дамуына үлес қосатын, жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілікке ие хореография саласында өнер тарихының жоғары білікті және бәсекеге қабілетті магистрлерін дайындау. Кәсіптік құзыреттілікті алу түлектің хореографиялық өнер мен көркемдік шығармашылықты дамыту үшін пәнаралық білімді пайдалануға мүмкіндік береді; ғылыми-педагогикалық және ғылыми-зерттеу, ұйымдастырушылық, басқарушылық, шығармашылық іс-шараларға тез бейімделуге қабілеттілігін арттырады. Жаңа тарихи жағдайларда әлемдік өнер мен мәдениеттің эволюциялық ерекшеліктерін терең білу магистр дәрежесін алған түлекке әлемдік еңбек нарығының талаптарын қанағаттандыруға, әлем халықтарының хореографиялық өнері мен би мәдениетіндегі ғылыми-педагогикалық, ғылыми-зерттеу, теориялық және практикалық білімдерін кеңейтуге мүмкіндік береді.
  • Академиялық дәреже Магистратура
  • Оқыту тілі Русский, Қазақша
  • Оқу мерзімі 2 года
  • Кредиттер көлемі 120
  • Білім беру бағдарламаларының тобы M028 Режиссура
  • Дайындық бағыты 7M021 Өнер
Top