Инновациялық білім беру бағдарламасы

8D04206 Азаматтық құқық және азаматтық процесс в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Қоршаған ортаны қорғауды және табиғатты пайдалануды құқықтық реттеудің өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану саласындағы негізгі теориялық әзірлемелерді түсінуге қол жеткізу;заң әдебиетерін кеңінен зерттеу және талдау негізінде құқықтық білімнің осы саласындағы ғылыми зерттеу жұмысының дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Еуразия экономика одағының еңбек заңнамаларын жақындатып үйлестіру
  Несиелер: 5

  Арнайы курс Еуразия Одағына кіретін елдердің еңбек заңнамаларын жақындатып жаңарту мәселелеріне арналған. Ұлттық жоғары заң шығарушы орган құрылмаған жағдайда, бес ел халқының көші-қоны мәселелері бойынша ЕАЭО комиссиясының нормативтік құқықтық актілері зерттелген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жерді және басқа да табиғи ресурстарды пайдалану мен қорғау қатынастарын құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Әртүрлі табиғи ресурстарды беруге және пайдалануға байланысты, сондай-ақ жер учаскелерімен, жер қойнауы учаскелерімен, жер үсті су объектілерімен, орман учаскелерімен мәмілелер жасауға байланысты мәселелер бойынша сот тәжірибесінде бар проблемаларға бағдарлануға тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық жазба
  Несиелер: 5

  "Академиялық жазба" курсының негізгі мақсаты жазбаша ағылшын тілі саласындағы білімді өзектендіру және дамыту болып табылады. Пәнді оқу академиялық ортада тиімді қарым-қатынас жасауға қажетті магистранттарды даярлаудың жоғары деңгейін қамтамасыз ететін жазбаша ғылыми коммуникация саласындағы құзыреттілікті дамыту мен жетілдіруге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ұжымдық еңбек дауларын бейбіт түрінде шешудін құқықтық әдістері
  Несиелер: 5

  Арнайы курс отандық кәсіпорындарда болатын ұжымдық еңбек дауларын бейбітшілік түрде шешудің құқықтық механизмінің тиімді түрін қалыптастыруға арналған. Халықаралық еңбек ұйымының (ХЕҰ) Конвенцияларын және кең ауқымда заң әдебиеттерін қарап, оларды негізге ала отырып докторанттарға дәнекер, еңбек арбитрі, заңшығарушы жұмысына қатысуына нақты мүмкіндіктер береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зертеу әдістері
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді ауқымды қоғамдық құқықтық үрдістер саласындағы теориялық ережелердің жиынтығы ретінде оқыту; өзінің ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызметінің бағыттылығына (бейініне) сәйкес нормативтік-құқықтық актілерді әзірлеуге қатысуға дайындау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Заманауи азаматтық құқықты дамытудың теориялық және әдіснамалық мәселелері
  Несиелер: 5

  Азаматтық құқық көздерінің заңдылықтары мәселелерін құқықтық түсіну контекстінде зерттейді қажеттілікпен категориялардың мәнін ашатын, зерттеу объектісі мен оны жүзеге асыру әдісін көрсететін кейбір теориялық-әдіснамалық аспектілерді алдын ала қарауды болжайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Коррупциялық құқықбзушылақтағы азаматтық құқықтық жауапкершілік
  Несиелер: 5

  Арнайы курс коррупциялық құқықбұзушылықтағы азаматтық-құқықтық жауапкершіліктің ерекшеліктеріне арналған. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың қолданыстағы халықаралық-құқықтық жоспары, сыбайлас жемқорлық үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілік туралы 1999 жылғы Конвенция, қолданыстағы ұлттық Заңды талдау негізінде заңнаманы реформалаудың нақты тетіктері әзірленді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстанда атқарушы өндірістін бұғынғы жағдайы және келешекте дамуы
  Несиелер: 5

  Арнайы курс процессуалдық қарым-қатынастардың күрделі түрі болып саналатын атқару ісін жүргізу өндірісіне арналған. Азаматтардың бұзылған құқығын қалпына келтіру-мақсаты болғандықтан, сот шешімдерін, күш көрсете отырып, жүзеге асыруға, оның ішінде алименттік міндеттерді, салықтық өндіріп алу; тәркіленген мүліктерді сатуға көңіл бөлген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Корпорациялар мен корпоративтік қатынастардың құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Корпоративтік қатынастарды құқықтық реттеудің өзекті мәселелерін, нормативтік реттеуді қоса алғанда, тереңдетіп зерделеу, мемлекеттік емес құрылымдар қалыптастыратын ережелерді (үздік тәжірибелер, корпоративтік басқару кодекстері), корпорациялардың жергілікті актілерін; сондай-ақ корпоративтік басқару және корпоративтік құқық теориясының доктриналық мәселелерін тереңдете зертеуді үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік саласындағы заңнаманың қазіргі заманғы мәселелері мен даму тенденциясы
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік заңнаманы теориядан тәжірибеге қолдануға үйретеді. Кәсіпкерлік құқық субъектілерінің қызметін жүзеге асырудың теориялық және практикалық мәселелері, кәсіпкерлік құқық объектілерінің құқықтық мәні, келісімшарттық қатынастар, авторлық және патенттік құқықты жүзеге асыру тетіктері зерттелді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Заманауи азаматтық іс жүргізу құқығының теориялық және әдістемелік дамуының өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы азаматтық қоғамның дамуының теориялық және әдіснамалық мәселелерін зерттеуге байланысты мәселелер мен процессуалдық заңнаманы, сондай-ақ процессуалдық және функционалдық сот ісін жүргізу тұжырымдамасының мазмұны қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON2

  Теориялық және тәжірибелік салыстыру құқығы саласындағы білімдерді жетілдіру. Еуразиялық экономикалық одақтың миграциялық (көші-қон) заңнамаларының мәселері анықтау. Жалға алған еңбек бойынша туындайтын қарым-қатынастарды шетелдік және отандық реттеу аумағындағы ерекшеліктерді анықтау қабілеттілігін, қоллизиялық, шетелдік элементтермен күрделендірілген, нормаларды таба білуді қалыптастыру

 • Код ON4

  Жазбаша ғылыми коммуникация дағдыларын қалыптастыру;

 • Код ON6

  Атқару ісіндегі заңнамаларды түсіндіре біледі, сот орындаушы ретінде бола алады, өз құқық нормативтік актілердің жобаларын жаса алады;

 • Код ON1

  Зерттеу нәтижелерін көрсететін ғылыми мақала мен монография мәтінін жасау, ғылыми зерттеу жүргізу бойынша дағдыларын меңгерген

 • Код ON7

  Қоррупция бойынша азаматтық құқықтық жауапкершілік отандық және халықаралық конвенцияларды салыстыра алады. Оларда кездесетін олқылықтар және қайшылықтарды тауып, коррупцияға қарсы заңнамаларды жетілдіруде нақты ұсыныстар береді.

 • Код ON8

  Ұлттық құқықты, шет елдердің құқығын, халықаралық құқықты салыстырмалы талдау негізінде қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану саласындағы құқық шығармашылық және құқық қолдану қызметін жетілдіру бағыттарын айқындау.

 • Код ON9

  Ұлттық құқықты, шет елдердің құқығын, халықаралық құқықты салыстырмалы талдау негізінде кәсіпкерлік және корпоративтік қатынастар саласындағы құқық шығармашылық және құқық қолдану қызметін жетілдіру бағыттарын айқындау.

Top