Жаңа білім беру бағдарламасы

8D04101 Мемлекеттік және жергілікті басқару в Университет КИМЭП

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Бағдарламаның мақсаты - интеллектуалды зерттеулерді ынталандыру және шығармашылық және академиялық жетістіктерге ықпал ету, ол мемлекеттік және жергілікті басқару саласындағы табысты зерттеушілерді, оқытушылар мен практиктерді қамтамасыз етуі керек. Түлектер халықаралық академиялық еңбек нарығында бәсекеге түседі және өз мамандықтары бойынша жетекші тақырыптарға өз үлестерін қоса алады
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D071 Мемлекеттік және жергілікті басқару
 • Дайындық бағыты 8D041 Бизнес және басқару
 • Әлеуметтік ғылымдар саласындағы докторанттар үшін академиялық жазба
  Несиелер: 5

  Бұл пән білім алушыға жазбаша жобаның түрлі сатыларын қалайша пысықтау керектігін түсіндіреді. Ол доктранаттарды бірқатар техникалармен таныстырады және академиялық мәтіндерді (диссертациялар, есептер, мақалалар, кітаптар) дайындаудағы маңызды дағдыларды дамытады. Докторанттар басылымға дайын мәтіндерді жазу мақсатында анық және түсінікті стильмен жазуға, идея мен аргументтерді өзара байланыстыруға машықтанады. Оқыту мақсаттары: сенім туғызатын жазу стилін көрсету; логикалық және сенімді дәлелдерді тұжырымдау; идеяның дәйекті баяндамасын құру; оқу кезінде мәтінді жақсы түсінуге бағытталған стилистикалық бөлшектерді бағалау; үйлесімді кіріспе мен қорытынды дайындау; ғылыми материалды басылымға дайындау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Бұл пән докторанттарда ғылыми зерттеуде методологиялық қағидалар мен тәсілдерді қолдану қабілетін қалыптастырады. Докторанттар зерттеу міндеттерін анықтау үшін, зерттеу міндеттерін орындау мақсатында шешімдер ұсынуға, ғылыми зерттеу қорытындыларын бағалау мен түсіндіру үшін қажетті ұғымдық және методологиялық құралдар мен дағдыларға ие болады. Курсты аяқтағаннан кейін докторанттар әлеуметтік ғылымдар саласындағы ғылыми және ғылыми-қолданбалы зерттеудің онтологиялық және гноссеологиялық сұрақтарын анықтай алады, сонымен қатар өз қызығушылықтары аясында зерттеу жұмысын ұйымдастыра алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекеттік басқару мен менеджменттің заманауи үлгілері
  Несиелер: 5

  Бұл пән қазіргі конфигурациялары мен қазіргі контексттегі мемлекеттік басқарудың халықаралық үлгілерін терең зерттеуге бағытталған. Пән докторанттардың ғылыми-зерттеу қызығушылықтарын мемлекеттік басқарудың классикалық үлгілерінің трансформациясын және жаңа басқару концепциялары мен тәсілдердің пацда болуын зерттеу мәселелерінде бағыт береді. Оқу барысында докторанттар басқару мен менеджмент үлгілерінің ерекшеліктерінің өзара әрекеттесуін және олардың мемлекеттік сектор міндеттерінің контекстіндегі өзгерістерге шұғыл әрекет ету қабілетін талдау және бағалау дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Индустриалды дамыған елдерді салыстырмалы басқару және дамыту
  Несиелер: 5

  Пән экономикалық өсу мен әлеуметтік даму үшін институционалды-реттеуші ортаны қалыптасытру мен сақтауда басқару рөлінің теориялық және концептуалдық негіздері мен эмпирикалық дәлелдер жөнінде ауқымды білім беруге бағытталған. Докторанттар индустриалды дамыған елдерде тарихи және салыстырмалы перспективаларда мемлекеттік басқару мен мемлекеттік саясат қағидалары, ерекшеліктері мен әрекет етуін зерттейді. Курсты аяқтағаннан кейін докторанттар қоғамдық игіліктер мен қызметтерді ұсыну тәсілдерін, механизмдері мен үрдістерін талдау мақсатында аналитикалық құралдарды қолдана алады және дамыта алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мемлекеттік басқарудың экономикалық аспектілері
  Несиелер: 5

  Бұл пән мемлекеттік саясаттың ұлттық экономикалық дамуға әсерін Қазақстан және басқа елдердің ұлттық экономикалары мысалында зерттейді. Докторанттар мемлекеттік бағдарламалар мен жобалардың экономикалық аспектілерін бағалауға мүмкіндік беретін теориялық және аналитикалық құралдарды игереді. Атап айтқанда, докторанттар қоғамдық игіліктерді (оларды қаржыландыру түрлері мен механизмдері), мемлекеттік шығындар (түрлері, еориялық негіздері, экономикалық әсері, шығындар мен пайда анализі); мемлекеттік кіріс (салық жүйесіндегі тікелей және жанама салықтардың өзара әрекеттесуі мен құрылымы, кірістің басқа қайнаркөздері), және бюджеттер мен бюджеттік саясатты ұсынудың экономикалық аспектілерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мемлекеттік саясат пен бағдарламаны іске асырудың таңдалған тақырыптары
  Несиелер: 5

  Бұл пән докторанттардың мемлекеттік саясаттың жоспарланған қорытындылары мен олардың нақты жүзеге асырылуының арасындағы байланысы туралы білімдерін дамытады. Курс мемлекеттік саясат пен бағдарламалардың жүзеге асырылуының ұйымдық аспектілерінің маңызын зерттейді. Атап айтқанда, бақылау және теңгерім механизмдері және мемлекеттік саясат пен бағдарламаларды жүзеге асыруды шектейтін немесе жеңілдететін институционалды және адами факторларды ерекше есепке ала отырып бағдарламаларды бағалау инструменттерін зерттейді. Курсты аяқтағаннан кейін докторанттар мемлекеттік сасат пен бағдарламаларды тиімді жүзеге асыруға әсер ететін факторлдарды түсіну үшін мемлекеттік саясат пен мемлекеттік басқару теорияларын қолдана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Салыстырмалы мемлекеттік саясат
  Несиелер: 5

  Бұл пән докторанттарды мемлекеттік саясат, оның қалыптасуы, дамуы мен жүзеге асырылуына байланысты түрлі пәндердегі теориялар мен концепцияларды жүйелеуге баулиды. Докторанттар мемлекеттік саясаттың салыстырмалы анализін жүргізуге бағытталған теоретикалық перспективалар, әдістер мен методологиялық тәсілдерді зерттейді. Курсты аяқтағаннан кейін докторанттар мемлекеттік саясаттың нормативті, практикалық аспектілеріне қатысты тарихи және қазіргі мәселелерді зерттеуде салыстырмалы тәсілді қолдана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  Зерттеудің тиісті теориялық және әдістемесін тұжырымдап, қолданыңыз

 • Код ON2

  Мүмкіндігінше тарихи немесе салыстырмалы мысалдарға сілтеме жасай отырып, мемлекеттік саясат мәселелерін тұжырымдап, оларды шешудің стратегияларын жасаңыз

 • Код ON3

  Осы ұйымдардағы субъектілердің мүдделері мен ынталандыруларын ескере отырып, ұйым мен әлеуметтік институттың жұмысына талдау жасау

 • Код ON4

  Экономикалық және әлеуметтік дамуға неғұрлым қолайлы мемлекеттік бағдарламаларды жасаңыз

 • Код ON5

  Қаржылық және ақша бағдарламаларының өзара байланысын және олардың кірісті бөлуге әсерін бағалау

 • Код ON6

  Мемлекеттік және басқару модельдерін олардың заңнамалық және нормативтік базасын ескере отырып қолданыңыз

 • Код ON7

  Мемлекеттік бюджет және қаржылық менеджмент принциптерін қолданыңыз

 • Код ON8

  Шығындар мен пайдалар арасындағы тиімділік пен әділеттілік арасындағы жақсы ымыраға келуді қамтамасыз ететін мемлекеттік саясатты ұсыныңыз

 • Код ON9

  Этикалық нормаларға сәйкес мемлекеттік органдардың өз функцияларын пайдалану мүмкіндіктерін кеңейту

 • Код ON10

  Докторлық диссертация материалдары негізінде жасалған мемлекеттік бағдарламаларды қалыптастыру және іске асыру мәселелеріне практикалық және ғылыми үлес қосуға негіз жасау

 • Код ON11

  Зерттеудің өзекті мәселелерін анықтау және зерттеу бағдарламасын дамыту

 • Код ON12

  Ғылыми қоғамдастықпен тиімді байланыс орнатыңыз, олардың ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін насихаттаңыз және насихаттаңыз

Top