Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02312 Шетел филологиясы: түрік тілі в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Түрік тілінің тілдік қызмет түрлері
  Несиелер: 8

  Әр қилы тұлғада жұмсалатын тіл бірліктерінің қолданыстары алуан жағдайлар арқылы танытылып, білім алушыны өз бетінше жазуға, сөйлеуге жетелейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Түркі филологиясына кіріспе
  Несиелер: 5

  Түркі халықтарының дүниетанымы мен мәдениетін, тілі мен әдебиетін, дәстүрі мен әдет-ғұрпын халық тарихымен, этникалық құрамымен сабақтастыра отырып, интегративті түркітанымдық аспектіде қарастыруға бағытталған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Базалық түрік тілі А1, A2 (Бастапқы деңгей)
  Несиелер: 8

  Студенттердің түрік тілінде сөйлеу мәдениетінің коммуникативтік дағдыларын қалыптастыру, тыңдалым, сөйлесім, оқылым, жазылым.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Практикалық түрік тілі
  Несиелер: 5

  Курс түрік тілінде мамандық бойынша терминологияны меңгеріп, кәсіби сипаттағы хабарламаны қабылдау, мақсатты түрде ақпарат алмасу, кәсіби тілдесім мәселесі бойынша дайындықсыз түрде өз ойларын жеткізуді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Түрік тілінің коммуникативтік практикасы
  Несиелер: 5

  Түрік тілінде сөйлеу қызметінің барлық түрлерін оқыту, сондай-ақ оқытылатын тақырыптар бойынша коммуникациялық жағдайларға байланысты жазбаша және ауызша сөйлеуді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сөйлеудегі түрік лексемаларының қолданылуы
  Несиелер: 8

  Түрік тілінің сөздік қорын қарастыру: арғы түрік, жалпы түрік, түрік сөздері, сондай-ақ түрік тіліндегі қарызға алынған сөздер; ауызша және жазбаша сөйлеуде лексиканы пайдалануды ашу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Түркия Республикасының тарихы
  Несиелер: 5

  Түркия Республикасының құрылуынан бастап, қазіргі уақытқа дейінгі тарихы қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Түрік тілінің ауызша және жазбаша практикасы
  Несиелер: 5

  Алған білімдерін одан әрі жалғастыра отырып, қазіргі әдеби түрік тілін меңгеруді жазбаша және ауызша түрде дамыту көзделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелрін шешудің ғылыми – перактикалық ойлау жүйесін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Курс ҚР "Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасын енгізу және жүзеге асыру кезеңдерін, электрондық қызмет көрсетудің цифрлық платформасын, түрлі кәсіби салаларда цифрлық технологияларды енгізу және қолдану тәсілдерін қарастырады. Заң қызметіндегі сандық технологиялар мемлекеттің, қоғамның және жеке тұлғаның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған қоғамдық қатынастарды реттеудің қылмыстық-құқықтық, қылмыстық іс жүргізу, Қылмыстық-атқару, азаматтық-құқықтық, азаматтық-іс жүргізу тетіктерін жетілдірумен іске асырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет" оқу курсы "Бизнес, басқару және құқық" бағытындағы білім алушыларда сыбайлас жемқорлық көріністеріне мүлдем төзбеушілікті қалыптастыруға бағытталған. "Қазақстан-2050 " стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" сынды мемлекеттік құжаттар сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер дәрежесіне көтерді.Бұл пәннің мақсаты ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларын, оның ішінде осы аталған бағыт бойынша тереңдетезерделеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Бұл курсты оқу мақсаты болашақ мамандарды қолайлы қоршаған ортаны құру үшін қажетті теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды, сондай-ақ тіршілік әрекетінің қауіпсіз және зиянсыз жағдайларын үйрету болып табылады. Экология-әртүрлі пәндерді, соның ішінде: биология, география, геология, физика, химия, генетика, математика, астрономия және т.б. мәліметтерді пайдаланатын ғылым. Экология-бұл кешенді әлеуметтік ғылым.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Іскерлік мәдениет
  Несиелер: 5

  «Кәсіпкерлік қарым-қатынас мәдениеті» пәні кәсіби маңызды жағдайдағы риторикалық қызметтің технологиясын игеруге бағытталған. Курс кәсіби-тәжірибелік бағытта құрастырылған. Білім алушылардың сөздік білімділігін арттыру, тиімді іскерлік қарым-қатынас қағидалары, жұрт алдында сөйлеудің ұтымды ықпал етуін қамтитын негізгі факторлар мен үдерістері, оратор және аудитория ынтымақтасуының формалары мен құралдары туралы білім алу курстың міндеттеріне кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дыбыстардың фонетикалық екпіні
  Несиелер: 5

  Түрік акцентологиясы мәселелерін қарастыру, әдеби тіл нормаларына сәйкес ауызша сөйлеу дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сөйлеу мәдениеті
  Несиелер: 5

  Сөйлеу мәдениеті-бұл дұрыс сөйлеу және жазу, сондай-ақ қарым-қатынастың мақсаттары мен жағдайларына сәйкес сөздер мен сөздерді қолдана білу. Сөйлеу мәдениетінің басты критерийлері – дұрыс және коммуникативтік мақсаттылық, сондай-ақ дәлдік, қисындық, айқындық және қол жетімділік, тазалық, мәнерлілік, әртүрлілік, эстетикалілік, орындылық. Сөйлеу әрекетінің негізгі түрлерінің дағдыларын меңгеру сөйлеу қарым-қатынасының тиімділігін арттыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Түрік тілінің фонетикасы
  Несиелер: 5

  Түрік тілінің дыбыстық жүйесін теориялық тұрғыдан қарастыру және ауызша айтылу нормаларын саналы меңгеруге бағыттау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Базалық түрік тілі В1, B2
  Несиелер: 5

  Түрік тілінде сөйлету, өз ойын жазбаша түрде жеткізуге бағыттау және әртүрлі тақырыпта әңгіме-диалог құру, мәтіндермен жұмыс, шығарма, мазмұндама жаздыру көзделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Түрк тілінің фразеологиялық жүйесі
  Несиелер: 8

  Тілдегі фразеологизмдерді тану, олардың тұлғалық және мағыналық күрделі құрылымдарын пайымдау, тілдегі ұқсас бірліктермен салыстыру, аудару жолдарын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Түрік тілінің деревациясы
  Несиелер: 5

  Түрік тіліндегі деривациялық құбылыстың даму ерекшеліктерімен таныстыру, семантикалық деривация және сөзжасамдық деривация ұғымдарының мәнін түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Түркі тілдерінің сөз жасамы
  Несиелер: 5

  Түркі тілдерінің сөзжасау принциптерін, сөзжасам ұғымын, сөзжасам мәнін, сөздің буындылығы мен өнімділігін, сондай-ақ түркі сөзжасамының кешенді бірліктерін қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Түрік халық әдебиеті
  Несиелер: 5

  Түркі халықтарының ауызша халық шығармашылығының даму тенденцияларын, сюжеттер, кейіпкерлер мен мотивтердің ортақтығын қарастыру; ұлттық айырмашылықтарды анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Түрік тілінің морфологиясы
  Несиелер: 5

  Түрік тілінің сөз таптарын және олардың грамматикалық құрылымындағы функцияларын қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мәдениетаралық қарым-қатынас контексіндегі түрік тілі
  Несиелер: 5

  Тілді маңызды қарым-қатынас құралы ретінде қабылдау, тілді оймен, сөзбен, этноспен және халықтың мәдениетімен байланыстыра отырып, түрік тілінде тұрмыстық тақырыптардағы қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Түркі тілдерінің морфологиясы
  Несиелер: 5

  Түркі тілдерінің сөз таптарын және олардың грамматикалық құрылымындағы функцияларын қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Көне түрік әдебиеті
  Несиелер: 5

  Түркі халықтарының көне кезеңнен орта ғасырлардағы ортақ тарихы мен әдебиетін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Диван әдебиеті
  Несиелер: 5

  Диван әдебиетінің қалыптасу жолын және жанрлық жүйесін қарастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Түркі тілдерінің синтаксисі
  Несиелер: 7

  Студенттерге кешенді синтаксистік конструкцияларды құрастырып, күрделі сөйлемді талдай білуге үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы
  Несиелер: 7

  Салыстырмалы-салғастырмалы аспектіде түркі тілдерінің фонетика, лексика, морфология, синтаксисі ерекшеліктерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Академиялық түрік тілі
  Несиелер: 7

  Сөйлеу қызметінің барлық түрлерінің толық жүйесін оқыту, академиялық жазбаша және ауызша тіл қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аударма теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Аударманың негізгі түрлерін анықтау және тілдік және семантикалық аспектілерде аударманың түрлі түрлеріне қойылатын талаптарды қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Іскерлік түрік тілі
  Несиелер: 7

  Студенттердің қазақ және түрік тілдеріндегі тілдік мәдениет құбылыстары мен феномендері жайлы білім жүйесін дамытып, өзінің және өзге тілдік мәдениеттің құндылықтарын аялай білуге тәрбиелеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Базалық түрік тілі C1, С2
  Несиелер: 6

  Түрік тілінде сөйлеу арқылы қарым-қатынас жасау деңгейі жоғарылатылып, продуктивтік және рецептивтік білімді арттыруы іске асырылады. Грамматикалық модельдер, лексика мен жазуды үйренуді одан әрі жалғастыра отырып, қалыптасқан дағдылар бекітіледі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Түркі тілдерінің салыстырмалы морфологиясы
  Несиелер: 7

  Грамматикалық формаларды, грамматикалық категорияларды, лексика-грамматикалық разрядтарды, морфологиялық парадигмаларды, түркі тілдерінің сөйлеу бөліктерін салыстыру мен салыстыруда қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Түрік тілінің ауызша аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Әр түрлі жанрдағы мәтіндерде екі жақты ауызша аударма дағдыларын дамытуды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Түрік тілінің стилистикасы
  Несиелер: 7

  Студенттерді қазіргі түрік тілінің стилистикалық ерекшеліктері мен барлық стильдерімен таныстыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Түрік халқының этнографиясы
  Несиелер: 5

  Түркі халықтарының этникалық мәдениетін, олардың дүниетанымы мен этнографиясы туралы білімін ұштауға және этнография ғылымын үйретуге бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазіргі түрік әдебиеті
  Несиелер: 8

  Қазіргі түрік әдебиетінің көркемдік даму үдерісіне, басым бағыттарына тән теденцияларды қарастыру. Әлемдік көркемдік даму үдерісіндегі қазіргі түрік әдебиетінің өзіндік тұғырын бажайлау. Қазіргі әдеби дамуды талдаудағы соны теориялық еңбектерді игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Теориялық және қолданбалы лингвистика
  Несиелер: 5

  Құрылымдық тілдің жүйелік принциптері туралы конструктивті білім беру, тілдік талдаудың құрылымдық және формальды әдістері мен сипаттамаларын жетілдіру

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Танзимат кезеңі түрік әдебиеті
  Несиелер: 8

  ХІХ ғасырдағы түрік әдебиеті тарихы туралы мәліметтер мен танзимат реформасы аясында қалыптасып дамыған әдеби кезеңінің ерекшеліктері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Түрік тілінің функционалды стилистикасы
  Несиелер: 7

  Студенттердің стилистика туралы жүйелі теориялық білім алуына, оны тәжірибе жүзінде жүзеге асыруға негізделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Түрік тілін оқытудағы инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Оқытудың біртұтас жүйесі компоненттерінің бірі ретіндегі инновациялық технологиялар оқу қызметінің нұсқалық мүмкіндіктерін, оны дараландыру мен саралау мүмкіндіктерін ашып қана қоймайды, сонымен қатар, шетел тілі ретіндегі түрңк тілін игеру барысында оқытудың барлық субъектілерінің өзара әрекеттестігін жаңаша ұйымдастыруға мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Түрік тілі мен әдебиетін оқытудың интерактивті әдістері
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты-шет тілді білім берудің жаңа концепциясына негізделе отырып, болашақ шет тілі мұғалімінің кәсіби-пәндік дайындық сапасын қамтамасыз ету, қазіргі кезеңде маманға қойылатын әлеуметтік педагогикалық талаптарға жауап беру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі түркі прозасы
  Несиелер: 7

  Түркі халықтарының қазіргі заманғы көркем прозасының даму бағыттарын ашу, белгілі түркі прозаларының шығармашылығын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Түрік тілінің тарихи грамматикасы
  Несиелер: 6

  Студенттің түрік тілінің қалыптасу тарихы мен даму жолдары туралы ақпараттарды игере білуі туралы білім жүйесін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Түрік тілінің ауызша аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Әр түрлі жанрдағы мәтіндерде екі жақты ауызша аударма дағдыларын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Түрік әдебиетін оқытудың әдістемесі
  Несиелер: 5

  Қазіргі әдістеме ғылымына қатысты жаңалықтар мен ізденістер, жетістіктерімен танысып, семинар сабақтарда аталған бағдарламалармен жұмыс жүргізу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Түркі халықтарының әдебиеті
  Несиелер: 7

  Түркі халықтарының әдебиетін дамыту кезеңдерін ашу; қазіргі әдеби үрдістерді, жанрлар мен көркем бейнелердің типологиясын қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Түрік тілін оқытудың әдістемесі
  Несиелер: 8

  Әлемдегі әдістеме ғылымының жетістіктеріне сүйене отырып түрік тілін оқытудың бағыттары мен ұстанымдарын анықтау, педагогтің шеберлігін дамыту.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Түрік тілінің көркем аудармасы
  Несиелер: 5

  Аударма ісінің теориялық және әдіснамалық негіздерін ашу, түркі халықтарының мәдениетаралық қарым-қатынасы контекстіндегі аударманың ерекшеліктерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Түрік этнолингвистикасы
  Несиелер: 6

  Түрік этнолингвистикасы – этностың болмысынан туындап, санасында сараланып, тарихи жадында сақталып, тіл арқылы ғасырлар бойы қалыптасқан рухани-мәдени мұра ретінде атадан балаға, әулеттен нәсілге ауысып келе жатқан дәстүрлі мирасты жаңғыртып, танымдық мәнін ашып, болашақ мамандарға ұсыну көзделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON6

  Ауызша қарым-қатынасты жүзеге асыру үшін Түрік тілінің сөйлеу іс-әрекетінің түрлерін (тыңдау, оқу, жазу, сөйлеу) меңгеру

 • Код ON1

  Жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау.

 • Код ON8

  Жазбаша қызметті жүзеге асыру үшін Түрік тілінің тілдік жүйесін меңгеру, түрік тілінің теориясын білу.

 • Код ON11

  Түрік тілінің синхронды аудармасын, жазбаша сөйлеудің екі жақты аудармасын жүзеге асыру; кейінгі орта ғасырдағы түрік текстологиясын меңгеру.

 • Код ON3

  Әлемдік көзқарасты қалыптастыруда философиялық білімді қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастыруда тарихи дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу мүмкіндігі.

 • Код ON2

  Ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және тіршіліктің әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана білу.

 • Код ON5

  Құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез-құлық мәдениеті мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін орындау

 • Код ON4

  Дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, қауіпсіздік мәдениетін меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар болу

 • Код ON9

  Түрік тілі мен әдебиетін оқыту әдістерін, оның ішінде түрік тілін табысты меңгеру үшін қазіргі заманғы инновациялық технологияларды меңгеру

 • Код ON7

  Әдеби талдау және көркем мәтіндерді интерпретациялау дағдыларын меңгеру; түрік және басқа түркі халықтарының тарихын, дәстүрлерін, салт-дәстүрлерін білу.

 • Код ON10

  Түрік тілінің морфологиясы мен стилистикасын, түркі тілдерінің салыстырмалы-салыстырмалы грамматикасын (морфология, синтаксис).

Top