Жаңа білім беру бағдарламасы

8D08606 IT-технологияларын қолдана отырып су ресурстарын басқару (бейіндік) в Қазақ ұлттық аграрлық университеті

 • Су ресурстарын кешенді пайдаланудың теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Пән су ресурстарын кешенді пайдалану, суды басқару жүйелерінің құрылымын қалыптастыру, пайдалану кезінде жұмыс режимдерін басқару, су ресурстарын ластанудан қорғау, су кешендерінің қатысушылары талаптарына және судың сапасына байланысты білім жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық хат
  Несиелер: 5

  Бұл курс докторанттардың жазбаша және ауызша академиялық мәтіндер жасау дағдыларын, библиографиялық сипаттаманы дұрыс дайындауды, ғылыми қоғамдастық принциптерін қалыптастырады. Пән ғылыми дискурс, дәйексөздер мен плагиат, ақпараттық мәліметтер базасы мен деректер жиынтығы, халықаралық ғылыми дәйексөздер базасы (Web of Science, SCOPUS), орыс ғылыми дәйексөздер базасы (RSCI).

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Гидротехникалық нысандар құрылысының қоршаған ортаға әсерін бағалау
  Несиелер: 5

  Пән гидротехникалық нысандар құрылысының қоршаған ортаға әсерін бағалау, ашық су көздерінің гидрологиялық режимінің өзгеруі, Жер асты суларының деңгейін арттыру және жер асты суларының минералдануы, топырақтың тұздануы, іргелес аумақтың биоәртүрлілігіне өзгеріс, табиғи ресурстарға ұзақ уақыт пайдалану кезінде олардың әсерін бағалау бойынша білім жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Су ресурстарын тең пайдаланудың экологиялық негіздемесі
  Несиелер: 5

  Экологиялық қауіпсіздікті және қоршаған ортаны тұрақтылығын бағалау мен болжау әдістері. Қоршаған ортаны ластау критерилері. Қоршаған ортаның ластануын кешенді бағалау. Экологиялық қауіпсіздікті және экологиялық тұрақтылықты болжау әдістері. Қоршаған ортаның ластану көрсеткіштерін есептеу мысалы. Қоршаған ортаға келтірілген зиян мөлшерін анықтау тәртібі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өзен алаптарының гидрологиялық қауіп-қатерлерді бағалау
  Несиелер: 5

  Химияның негізгі ұғымдары мен заңдары. Табиғи сулардың құрамы және оны анықтайтын факторлар. Табиғи сулар құрамының жіктелуі. Табиғи сулардың химиялық құрамының қалыптасуының жалпы заңдылықтары. Суды метаморфизациялау процестері. Табиғи суларда Органикалық заттардың, биогенді және микроэлементтердің пайда болу көздері. Табиғи сулардың ластануына қарсы күрес. Табиғи сулар ластануының негізгі компоненттерін анықтау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Су ресурстарын басқарудың заманауи жүйесі
  Несиелер: 5

  Курста қарастырылатын мәселелер: су ресурстарын басқарудың қазіргі заманғы жүйесі, өзен желісін классификациялаудың жаңа критерийлері, ағынның жыл ішіндегі бөлінуін есептеу, аналитикалық тәсілмен кепілдендірілген қамтамасыздықты анықтау, графикалық-аналитикалық әдіс арқылы көпжылдық су қоймасының сыйымдылығын есептеу, экологиялық қауіпсіздікті және экологиялық тұрақтылықты болжау әдістері, жетілдірген көп жылдық ағынды реттеу резервуарының жұмыс режимі анықтайтын А.Д. Саваренский әдісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстанның су ресурстарын пайдаланудың трансшекаралық проблемалары
  Несиелер: 5

  Трансшекаралық өзендердің су ресурстарын пайдалану тәжірибесі. Трансшекаралық өзендердің су ресурстарын пайдалану режимін реттеудің құқықтық негізі. Оңтүстік Америкадағы трансшекаралық өзендердің су ресурстарын пайдалану тәжірибесі. Таяу Шығыстағы трансшекаралық өзендердің су ресурстарын пайдалану тәжірибесі. Еуропадағы трансшекаралық өзендердің су ресурстарын пайдалану тәжірибесі. Орталық Азиядағы трансшекаралық өзендердің су ресурстарын пайдалану тәжірибесі. Трансшекаралық өзен суын басқару қағидаттары Трансшекаралық өзен суын басқарудың орнықты даму конвенциясының ұстанымдары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • IT технологияларын пайдалана отырып гидротехникалық құрылымдарарды жобалауды автоматтандыру
  Несиелер: 5

  Пән AutoCAD жүйесі, сызбамен жұмыс істеу, AutoCAD жұмыс ортасын баптау, қалам көмегімен орындалатын жұмыстар, зумирлеу, панорамалау, сызбаларды редакциялау , нысандарды масштабтау, AutoCAD ортасында сызбаларды жасау бойынша білім жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Ветеринариялық медицина мәселелерін жариялау бойынша әдістемелік жұмыс үшін магистранттардың теориялық білімдері мен практикалық дағдыларды қамтамасыз ете отырып, пәнді оқыту әдістемесінің негізінде ғылым ретінде ветеринариялық ғылыми білімдерінің, сондай-ақ жобалардың инновациялық әдістері мен тәсілдерін құруда табысты педагогикалық іс-әрекет үшін білім мен біліктерді қалыптастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жайылымды жерлерін суландыру жағдайын бағалау
  Несиелер: 5

  Ауыл шаруашылығын сумен қамтамасыз ету және жайылымдарды суарудың қазіргі жағдайы. Суды тұтыну Сметалық шығындарды анықтау. Суды тұтыну кестесі. Су желілері. Желіні бақылау. Сумен жабдықтау желілерінің гидравликалық есептері. Көлік түрлері. Су жинау құрылғылары. Су тазарту құрылғылары. Өндірістік сумен жабдықтаудың негізгі ұғымдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Су тораптарының су жинағыш құрылыстарын есептеу және жобалаудың заманауи әдістері
  Несиелер: 5

  Курс гидротораптардың су жинағыш құрылыстарын есептеу мен жобалаудың қазіргі заманғы әдістеріне, су жинағыш құрылыстардың конструкциялары мен есептеуіне, су жинағыш құрылыстардың негізгі өлшемдерін анықтауға, негізгі өзен бөгетті су жинағыш имараттары бойынша мәліметтерге, Қазақстанның тау-тау бөктеріндегі олардың неғұрлым кеңінен қолданылатын конструкцияларына, сондай-ақ су жинағыш имараттарды жобалау әдістемесіне арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кешенді мақсаттағы су қоймаларын есептеудің заманауи әдістері
  Несиелер: 5

  Пән кешенді мақсаттағы су қоймаларын есептеудің қазіргі заманғы әдістері, кешенді су тораптары және пайдалану процесінде олардың жұмыс режимін басқару, су ресурстарын ластанудан қорғау, қайтарымның кепілді қамтамасыз етілуін талдау әдісімен анықтау, қайтарымның кепілді қамтамасыз етілуін анықтау әдісі, су қоймасы сыйымдылығының көп жылдық құраушысын графоаналитикалық әдіспен есептеу, ағынды көп жылдық реттеуді есептеу тәсілдері бойынша білім жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Су шаруашылығы объектілерінің құрылыс жұмыстарын ұйымдастырудың заманауи әдістері мен технологиялары
  Несиелер: 5

  Курс су шаруашылығы объектілерінің құрылыс жұмыстарын ұйымдастыру мен технологиясының қазіргі заманғы әдістеріне, жер жұмыстарын жүргізу тәсілдеріне, топырақты әзірлеуге, жұмыс өндірісіне, гидротехникалық құрылыста монтаждау жұмыстарын жүргізуге, гидротехникалық құрылыстардың металл құрылымдарын монтаждауға, жаңа құрылыс машиналары мен жабдықтарын, құрылыс материалдарын қолдануға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі заманауи ауылшаруашылықты және жайылымдарды сумен қамтамасыз етуге арналған сорғы-күшті құрылымдар
  Несиелер: 5

  Жайылымдық сумен жабдықтауды механикаландыру құралдарын таңдау. Жайылымдарды суландыру көздері және олардың сипаттамасы. Суды көтеру - шахта ұңғымаларына арналған қуат қондырғылары. Мобильді суды көтеру қондырғысы. Жағалау жел көтергіштері. Түтікшелі ұңғымаларды (ұңғымаларды) сумен жабдықтауға арналған қондырғылар. Суды көтеру қондырғыларын пайдалану, жөндеу және жөндеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сумен қамтамасыз ету үшін қайта жаңғыртылатын энергия көздерін пайдалану
  Несиелер: 5

  Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешенінің ірі, орта және шағын кәсіпорындарында және шаруа (фермер) қожалықтарында жерасты су көздерінен (ұңғымалар мен шахталық ұңғымалардан) және ашық су көздерінен суды алу үшін күн, жел және су энергиясын пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON9

  Ақпаратты деректерді, және сандық контентті талдау және бағалау, IT технологияларын пайдалана отырып гидротехникалық құрылыстарды жобалауды автоматтандыру бойынша практикалық дағдыларды меңгеру

 • Код ON4

  Трансшекаралық өзендер бассейндеріндегі және трансшекаралық өзендердің су ресурстарын кешенді пайдалану кезіндегі ирригациялық су қоймаларынан келетін залал көлемін болжау

 • Код ON5

  Табиғатты пайдалануда экономикалық және әлеуметтік-экологиялық залалды бағалауды жүзеге асыру

 • Код ON7

  Ауыл шаруашылықты сумен жабдықтаудың және жайылымдарды суландырудың қазіргі жай-күйін бағалауды жүзеге асыру, тиімді су көтеру қондырғыларын ұсыну

 • Код ON11

  Су шаруашылығы объектілерінің құрылыс жұмыстарын ұйымдастырудың қазіргі заманғы әдістерін және технологияларын ұсыну

 • Код ON10

  Кешенді мақсаттағы су тораптары мен су қоймаларының су жинағыш құрылымдарын есептеу және жобалаудың қазіргі заманғы әдістерін ұсыну

 • Код ON1

  Геоақпараттық жүйелер туралы пікір құру, геоақпараттық модельдеу саласын болжау

 • Код ON2

  Гидротехникалық объектілерді пайдалану кезінде гидродинамикалық авариялардың туындау тәуекелдерін бағалауды жүзеге асыру және су шаруашылығы объектілеріндегі ықтимал қауіптерді шолу бойынша қорытынды жасау

 • Код ON6

  Сумен жабдықтау үшін жаңартылатын энергия көздерін пайдаланудың өзектілігі мен перспективаларын негіздеу, талдау және озық жетістіктерді ұсыну.

 • Код ON3

  Су ресурстарын басқару жүйесін бағалауды жүзеге асыру және су ресурстарын экологиялық негізделген теңгерімді пайдаланудың қазіргі заманғы технологиялары мен әдістемесін ұсыну

 • Код ON8

  Су ресурстарын кешенді пайдаланудың қазіргі заманғы жай-күйін, су шаруашылығы кешендері құрылымын қалыптастыру және гидротехникалық объектілер құрылысының қоршаған ортаға әсерін бағалауды жүзеге асыру

Top