Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D07309 Кадастр в Қазақ ұлттық аграрлық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Кадастр саласында толыққанды, сапалы кәсіби білім, кәсіби құзыреттілікті алу үшін жағдай жасау; кәсіби дағдыларды сапалы меңгеру, шығармашылық әлеуетті, бастамалар мен жаңашылдықты дамыту, докторанттардың өз біліктілігін арттыру үшін білім алуын жалғастыру үшін жағдай жасау.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D128 Жерге орналастыру
 • Дайындық бағыты 8D073 Сәулет және құрылыс
 • Жерге орналастыру мен кадастрдағы ғылыми ізденістер мен зерттеулер
  Несиелер: 5

  Жер қатынастарын реттеуді жіктеуге, жерді өндіріс құралы ретінде пайдалануды бағалауды (жерді есепке алу және бағалау, пайдалану тәсілдерін жоспарлау және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі шаралар) мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кадастрлық жұмыстар өндірісінің тиімділігі
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік кадастр жүйесін қалыптастыру және жұмыс істеу тиімділігінің әдістерін бағалау және ұсыну; жылжымайтын мүліктің мемлекеттік кадастры жүйесін қалыптастыру және жұмыс істеу тиімділігін талдаудың теориялық және әдістемелік мәселелерін шешу; экономикалық әлеуметтік-экономикалық, экологиялық, ақпараттық, құқықтық тиімділік көрсеткіштерін пайдалануды саралау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жерді қорғау мен пайдаланудың экономикалық механизмі
  Несиелер: 5

  Жерді ұтымды және тиімді пайдалану үшін кешенді зерттеуді қолдану (теріс әсерлерге және тозу процестеріне қарсы тұру қабілеті, ауыл шаруашылығы өндірісіндегі құлдыраудың алдын алу немесе әлсірету мүмкіндігі); елдің орнықты дамуын қамтамасыз ету (әлеуметтік-экономикалық және азық-түлік проблемаларын шешу және тұтастай алғанда қоршаған ортаны және атап айтқанда жерді сақтау арасындағы теңгерім))

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кадастрлық деректерді статистикалық талдау
  Несиелер: 5

  Кадастрлық ақпаратты пайдалана отырып, зерттеулерге статистикалық талдау жүргізу; кадастрлық ақпаратты статистикалық талдаудың негізгі міндеттерін озып шығу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жерге орналастыруды және кадастрды ғылыми қамтамасыз етудің қазіргі жағдайы
  Несиелер: 5

  ҚР жерге орналастыру мен кадастрдың қазіргі жағдайын бағалау, жер ресурстарын тиімді және ұтымды пайдалану мен қорғаудың, әсіресе елдің азық-түлік қауіпсіздігі жағдайында рөлі мен маңызын қолдау және бағалау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық хат
  Несиелер: 5

  Бұл курс докторанттарда жазбаша және ауызша академиялық мәтіндерді жасау, библиографиялық сипаттаманы дұрыс құрастыру, ғылыми ортадағы коммуникация принциптерін қалыптастыруға мүмкіндік береді.Пәнде ғылыми дискурс, дәйексөз және плагиат ережелері, ақпараттық базалар және деректер массивтері, ғылыми дәйексөз берудің халықаралық базалары (Webofscience, SCOPUS), ғылыми дәйексөз берудің ресейлік базасы (РИНЦ) қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Бұл курс докторанттарға кадастрларды құқықтық қамтамасыз ету ерекшеліктерін ескере отырып, ғылыми зерттеулер жүргізу дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді; елдің жер-ресурстық әлеуетін зерттеу және анықтау әдісі ретінде қашықтықтан зондтауды қолдана отырып, табиғи ресурстарды басқару функциялары мен зерттеу әдістерін анықтауға мүмкіндік береді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Табиғи және жер ресурстарын мониторингтік зерттеу
  Несиелер: 5

  Табиғи және табиғи-антропогендік объектілердің жай-күйін қадағалау механизмін қолдану, олардың ластануын болдырмау; қоршаған ортаның адам қоғамының тіршілік әрекетінің маңызды факторларының бірі ретіндегі рөлін бағалау және сипаттау; адамдардың өмір сүруіне қолайлы жағдай жасау мақсатында оның қолайлы жағдайын қамтамасыз ету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON7

  жер және табиғи ресурстарға мониторингтік зерттеулер жүргізу , табиғи ресурстар мониторингі кезінде кешенді зерттеулер таңдау және кәсіби қызметте тәжірибе жүргізу

 • Код ON5

  ғылыми қызметті қаржыландыру және инвестициялау, жерді қорғау мен пайдаланудың экономикалық тетігін енгізудің тиімділігін бағалау тәртібін айқындау

 • Код ON2

  Ғылыми-зерттеу, іскерлік, жобалық және өзге де мақсаттар үшін әр түрлі үлгідегі мәтіндерді жасау. Жазбаша ғылыми коммуникация,ғылыми мәтінді талдау және редакциялау дағдыларын қолдану

 • Код ON6

  жер-кадастрлық жұмыстарды жүргізу кезінде тиімділікті арттыру әдістерін қолдану; кәсіби қызметті жетілдіру және дамыту дағдыларын жіктеу

 • Код ON8

  Кадастрлық деректерді жинауды сыни талдау, жер-кадастрлық деректердің нәтижелерін өңдеу және талдау үшін деректер мен техникалық құралдарды пайдалану

 • Код ON3

  Зерттеу тақырыбы бойынша эксперименттерді жоспарлау және жүргізу, ғылыми зерттеулер жүргізуге техникалық тапсырмаларды әзірлеу; ғылыми зерттеулер нәтижелерін талдау негізінде жерге орналастыруда нақты міндеттерді шешу

 • Код ON1

  Ғылыми зерттеу нәтижелерін талдау негізінде жерге орналастыруда нақты міндеттерді шешуде заманауи технологияларды қолдану және бағытты таңдау әдістерін дәлелдеу

 • Код ON4

  Жер және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану және қорғау мәселелерінде заманауи технологиялар мен құралдарды пайдалану

Top