Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M08203 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы (1,5ж. бейіндік) в Қазақ ұлттық аграрлық университеті

 • Селекцияның теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Ауыл шаруашылығы жануарлары тұқымдарын шығару мен жетілдірудің теориялық негіздері. Тұқым және популяция жөнінде ілімнің генетикалық негіздері. Дүние жүзіндегі және Қазақстан Республикасындағы мал тұқымдарын шығарудың заманауи ерекшеліктері. Онтогенезді сұрыптау жұп тандау жұмыстарын басқарудың теориялық негіздері. Селекциялық генетикалық-математикалық әдістер. Тұқымаралық будандастыру мен гибридтеудің селекциялық генетикалық негіздері. Инбридингтің генетикалық мәні.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Малшаруашылығы өнімдерін өндірудің инновациялық технологиясы
  Несиелер: 5

  Мал шаруашылығын жедел дамыту. Осы мақсатты жүзеге асырудың маңызды тәсілдерінің бірі мал шаруашылығындағы негізгі қорларды жаңарту және оларды сапалы жаңғырту, оның ішінде жануарлардың генетикалық әлеуетін өсіру және толық іске асыру есебінен жүзеге асыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік саласындағы жобаларды басқару
  Несиелер: 7

  Кәсіпкерлік қызметтің, басқару шешімдерінің әлеуметтік маңыздылығын зерттейді. Ол ең алдымен кәсіпкерлердің өмірлік ұстанымына, талантына, дүниетанымына, теориялық білімі мен практикалық дағдыларына, экономикалық белсенділігіне байланысты ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің маңыздылығымен таныстырады. Кәсіпкерлік қызметте инновациялық технологияларды пайдалану, кәсіби міндеттерді шешу үшін қажетті ақпаратты жүзеге асыру және іздеу дағдыларын қалыптастырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мал шаруашылығындағы ғылыми зерттеулер әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Ғылыми жобаларды әзірлеу және оларды басқара білуі. Зерттеудің теориялық базасын анықтау техникасы. Мал шаруашылығында зерттеу жүргізу әдістері және эксперименттік деректерді биометриялық өңдеу тәсілдері. Экономикалық әсерді бағалау технологиясы бар өндірістік, статистикалық, математикалық және аналитикалық әдістер. Патенттік құқықтарды рәсімдеуі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Пәннің негізгі мақсаты - болашақ магистрдың кәсіби қызметінде ағылшын тілін белсенді меңгеру дағдылары мен қабілеттерін одан әрі дамыту негізінде шет тілін оқытудың халықаралық стандарттарының шеңберінде коммуникативтік құзыреттілікті жүйелі түрде тереңдете білу. Магистранттың дағдыларын дамытудағы негізгі принциптер: - ғылыми ақпарат алу және беру үшін мамандық бойынша ағылшын тіліндегі әдебиеттерді оқу; - Аудармалар, аннотациялар, рефераттар түріндегі алынған ақпаратты тіркеу; - магистрлік мамандығына және ғылыми жұмысына байланысты тақырыптар бойынша ағылшын тілінде әңгіме жүргізу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Азық өндіру технологиясы және мал азықтандыру
  Несиелер: 4

  Әртүрлі малдардың қоректік заттарға мұқтаждығы, жасы мен өнімділік бағыттары, функциональдық және морфологиялық ерекшеліктері әртүрлі болғандықтан, олардың азық қоректілігі бірдей және тұрақты бола алмайды, сондықтан азық қоректілігі азықтың өзара қарым-қатынасы мен ағзаның физиологиялық жағдайына және өнімділігіне байланысты анықталынады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мал шаруашылығындағы гене-тикалық ресурстарды басқару
  Несиелер: 5

  Әлемдегі және Қазақстандағы ауыл шаруашылығы жануарларының негізгі түрлерінің генетикалық ресурстарының қазіргі жағдайы. Ауыл шаруашылығы жануарларының тұқым түзуде және жетілдірілген тұқымында әлемдік генетикалық ресурстарды пайдалану. Селекцияның генетикалық-популяциялық негіздері; малдың қазіргі тектік қорын жетілдіру және жаңа тұқымдарын құру жолдары; Мал шаруашылығын қарқындату жағдайында гендік қор ресурстарын пайдалану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Менеджменттің даму динамикасын ескере отырып, бәсекелес орта жағдайларында жұмыс істейтін ұйымдардағы процестер мен құбылыстарды түсіну үшін кең ғылыми басқарушылық көзқарасты, дүниетанымды, кәсіби құзіреттілікті қалыптастыру. Икемді бейімделген ұйымдық құрылымдар құру, ұжымдық басқарудың инновациялық әдістері мен технологиялары

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Конфликтология
  Несиелер: 4

  Пәнде конфликтологияның негізгі категориялары, қақтығыстық технологияларды жанжалды басқару типологиясы қарастырылады. Курста қақтығыс жағдайында адамның мінез-құлқы туралы теориялар, тиімді қарым-қатынас технологиялары және қақтығыстың ұтымды мінез-құлқы зерттеледі. Жанжалдарды шешудегі келіссөздер процесінің психологиясын, жанжалдарды шешу технологиясы ретінде медиация қолданады. Қоғамдағы қақтығыстар, ұйымдардағы қақтығыстар, жанжалдар мен стресстер қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сүт өндіру технологиясы
  Несиелер: 6

  Сиыр сүтін өндіру технологиясы. Сүт өндірудің технологиялық жүйелері. Сүт өндіру үшін қолданылатын құрал-жабдықтар. ҮЦЖ сүт өндіруде сиырларды азықтандыру және сүттейтүін ұйымдастыру, технологиялық жүйені басқару. Сиырлардың сүт өнімділігін жоғарылату үшін бұқалардың ұрығын дұрыс таңдай білу. Асылтұқымды шаруашылықтарда бонитировка жүргізу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пән психологияны басқару психологиясының тақырыбын, сипатын, міндеттері мен құрылымын, оның психологиялық зерттеулер әдістерін және оны зерттеудің негізгі тәсілдерін қарастырады. Басқару әрекетіндегі тұлға психологиясын, танымдық әрекет психологиясын перцептивтік, мнемикалық және ойлау ұрдістерін басқару қызметтінде зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ауыл шаруашылығы құстарынын балапандарын өсіру технологиясы.
  Несиелер: 6

  Экстерьері, өнімділігі бойынша құстардың төлін бағалау. Сапасын, жағдайын сақтау және өңдеу. Рациондарды құрастыру және талдау. Үй-жайда зоогигиеналық параметрлерді бақылау және реттеу. Зоотехникалық және асыл тұқымды есеп деректерін талдау. Өнеркәсіптік типті құс шаруашылығы кәсіпорындарында жұмыртқа және құс етін өндірудің технологиялық процестерінің негізгі принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сиыр етін өндіру технологиясы
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін шетелдік өндірістің техникалық және технологиялық инновацияларын енгізу, төлдерді өсіру мен бордақылаудың, етті бағыттағы малды күтіп-бағудың біріздендірілген технологиясы, Өндірістік жүйелерді механикаландыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құс шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
  Несиелер: 5

  Құс шаруашылығындағы перспективалы міндеттер. Жұмыртқа және ет құс шаруашылығының асыл тұқымды базасын дамыту. Жұмыртқа және ет құс шаруашылығының асыл тұқымдық базасын жетілдіру. Және асыл тұқымдық сапасын арттыру. Толыққанды құрама жем, белокты-минералды және витаминді премикстер мен қоспалар өндірісін ұйымдастыру. Үй-жайлардың оңтайлы микроклиматын жасауға арналған машиналар мен жабдықтар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бизнес шешімдерді модельдеу
  Несиелер: 4

  Шешім қабылдау процесінің, математикалық моделін құру, шешу, сонымен қатар шешім нәтжелерін компьютер көмегімен талдау жүргізуге көп көңіл бөлінеді. Шешімдер қабылдауда өндірістік, транспорттық және қаржылық есептердің модельдері, шешімдер қабылдау теориясының элементтері және нақтылы тәжірибелік есептерді компьютерде шешу алгоритмдерді шығару қабілеттілігі қалыптастырылады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON8

  Мал шаруашылығы салалары бойынша технологиялық процестерді модельдеу және талдаудың, ғылыми эксперименттерді жоспарлаудың заманауи әдістерін жобалау

 • Код ON5

  Мал шаруашылығы өнімдерін өндірудің негізгі ғылыми - инновациялық технологияларын мен өндірісте және білім беру процесінде ғылыми жетістіктерді қолдану

 • Код ON7

  Ақпаратты жинаудың, сақтаудың, өңдеудің және іске асырудың компьютерлік технологиясын қолдана отырып, өзіндік ғылыми-зерттеу және білім беру қызметін жүргізу үшін педагогикалық шеберліктің инновациялық әдістерін қолдану

 • Код ON4

  Мал шаруашылығының негізгі мәселелері мен сала өнімдерін өндіру технологиясы және оларды шешу жолдары туралы ақпаратты дәйексөздеу

 • Код ON1

  Мал шаруашылығы саласындағы аграрлық ғылымның методологиясы туралы түсінік беру және мәселелерді бағалау.

 • Код ON2

  Мал шаруашылығы саласының өткен және қазіргі жағдайы туралы ақпарат негізінде мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясының даму перспективаларын анықтау.

 • Код ON3

  Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мен селекциялық үдерісті басқару жүйесін таңдау

 • Код ON6

  Алған білімін ғылыми-зерттеу, әдістемелік және инновациялық - іздестіру міндеттерін шешу үшін өзінің практикалық қызметінде қолдану

Top