Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01402 Құқық негіздері және экономика в Қызылорда "Болашақ" университеті

 • Шет елдердің мемлекет және құқық тарихы
  Несиелер: 5

  Шетелдердің мемлекет және құқық тарихының пәні дегеніміз жылнамалы нақты-тарихи кезендердегі әлемнің кейбір жеке елдердегі мемлекет көне құқықтың пайда болуының, дамуының және қызмет етуінің жалпы және ерекше тарихи зандьлықтарын анықтап зерттеу болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚР отбасы құқығы
  Несиелер: 5

  Отбасы құқығының жеке институттарын, отбасы институтының халықаралық тәжірибесін сипаттау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚР сайлау құқығы
  Несиелер: 5

  Сайлау құқығы азаматқа мемлекет кепілдік берген мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарын сайлауға қатысуға, сайлауға және сайлануға мүмкіндік болып табылады. Бұл ретте белсенді және пассивті сайлау құқығы ұғымдары ерекшеленеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жалпы заң психологиясы
  Несиелер: 5

  Жалпы және заңд психологиясының ғылым ретіндегі жалпы мінездемесі, жалпы және заң психологиясының объектісі, пәні, міңдеттері, заңдық психологиясының ғылымдық білімдер жүйесіндегі орыны, заң психологиясының пайда болуының тарихы және дамуы, заңдық психологияның қазіргі кезеңдегі құрылымы, қағидалары және зерттеу тәсілдері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мұрагерлік құқық
  Несиелер: 5

  Мұрагерлік құқық – ол мұра қалдырушы мен мұрагер арасындағы мұраға қалған мүлік жөніндегі қатынастарды реттейтін азаматтық құқықтың саласы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚР Инвестициялық құқығы
  Несиелер: 5

  Инвестициялық құқықтың негізгі түсініктерін, бюджеттік құқықтық қатынастар туралы негізгі ережелерді, институттар мен инвестициялық құқық принциптерді сипаттайды;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Статистика
  Несиелер: 5

  Бұқаралық статистикалық (сандық немесе сапалық) деректерді жинау, өлшеу, мониторингілеу және талдаудың жалпы мәселелері баяндалатын білім саласы, ғылым; жаппай қоғамдық құбылыстардың сандық жағын сандық нысанда зерделеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сақтандыру құқығы
  Несиелер: 5

  сақтандыру ұйымдары (сақтандырушылар) мен жеке заңды тұлғалар арасындағы, сондай-ақ сақтандыру ұйымдарының өздерінің арасындағы жеке және заңды тұлғалардың мүліктік мүдделерін қорғау жөніндегі құқықтық қатынастар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мұсылмандық құқықтық
  Несиелер: 5

  Мұсылман құқығының қайнар көздерін анықтап зерттеу, мұсылман құқығы жүйесінің ерекшеліктерін зерделеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оқушылардың физиологиялық дамуы
  Несиелер: 3

  Жүйке жүйесінің дамуы. Жоғары жүйке әрекеті және оның баланың өсіп-дамуы барысында қалыптасуы. Сыртқа шығару жүйесі мен терінің жастық ерекшеліктері. Балалардың дамуының әлеуметтік факторлары. Мектепке бейімделу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтік экономикалық статиситка
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік – экономикалық статистика бұл бұқаралық қоғамдық құбылыстардың сан дақ жағымен сапасын ажырамайтын бірлікте зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мемлекет және құқық теориясы
  Несиелер: 5

  Мемлекет және құқық теориясы өзекті мәселелері мен әдістері мемлекет типологиясы мемлекет түрлері, мемлекеттік құрылу, Қазақстан Республикасындағы саяси режим,қоғамның саяси жүйесіндегі мемлекет Қазақстан Республикасындағы құқықтық мемлекеттің қалыптасуы теориясы мен тәжірибесі құқық ұғымы түсіне алады, мәні, пайда болуы мен қызметі құқық түрлері құқықшығармашылығы қоғамдық қатынастарды нормативті реттеу заң шығаруды жүйелеу үйренип танысып біле алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ҚР қылмыстық атқару құқығы
  Несиелер: 5

  Қылмыстық- атқару құқығының түсінігі, пәні әдістері, қызметіі қағдалары, қылмыстық атқару саясаты , қылмыстқы тақару заңы,оның мақсаты мен міндеттері , жазаны орындау және түзеті іретектін қолодану. Жазаны өтеп жатқан адаидардың құқықтық жағдайы. Жазаны орындаушы құқықтық мекемелер мен органдардың жүйесі, түзеу мекемелеріндегі сотталғандарға жалпы және кәсіби білім беру қамтамасыз ету, қылмстық жазаны орындаудың халықаралық аспектілері болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпорынның экономикасын басқару
  Несиелер: 5

  Басқару процесі төрт өзара байланысқан функциялардан құралады: жоспарлау, ұйымдастыру, мотивация және бақылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бағалаудың өлшемдік технологиялары
  Несиелер: 5

  мектеп жəне колледж оқушыларын оқыту жəне тəрбиелеудің психологиялық-педагогикалық практикасында алынған білімді жүзеге асыру біліктіліктері жəне критериалды бағалаудың технологиялық негіздері туралы білімді қалыптастырумен сипаталады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері мен еңбек қорғау
  Несиелер: 2

  Адамның тіршілік ету ортасындағы қауіпсіз қарым-қатынас пен қауіпті және төтенше жағдайларда жағымсыз факторлардан қорғау негіздерін қарастырады. Білім алушыда техника қауіпсіздігі мен адам қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қойылатын талаптар негізінде кәсіби қызмет пен сауықтырудың ажырамас бірлігі екендігі туралы көзқарас қалыптасады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бағалы қағаздар нарығы
  Несиелер: 5

  Бағалы қағаздарды шығару, айналысқа жіберу, ұнды қағаздар нарығын құру және сол бойынша кәсіпқой қатысушылардың қызметі барысында туындайтын қатынастар жиынтығы; кредит капиталдары нарығының бір бөлігі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 4

  Педагогикалық мамандыққа кіріспе. Педагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздері. Тұтас педагогикалық үдерістің теориясы мен практикасы. ТПҮ жүйе құраушы компоненттері. Тұтас педагогикалық үдерістегі тәрбие. Оқыту тұтас педагогикалық процестің құрамдас бөлігі ретінде. Білім берудегі Менеджмент.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының жер құқығы
  Несиелер: 5

  Жер құқықтық қатынастар бойынша есептерді шешеді, осыған байланысты құқықтық бағалау жүргізеді, казустарды шешкен кезде жер заңнамасын қолданады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Салыстырмалы құқық
  Несиелер: 3

  Құқық социологиясы мен салыстырмалы құқықтану құқықтық зерттеулердің бағыты ретінде көп түйісетін нүктелері бар Салыстырмалы құқықтанудың социологиялық бағытталуы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес негіздері
  Несиелер: 2

  "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет" пәні "Журналистика" бағытындағы білім алушыларда сыбайлас жемқорлық көріністеріне төзбеушілікті қалыптастыруға бағытталған. "Қазақстан-2050" стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" сынды мемлекеттік құжаттар жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер дәрежесіне көтерді. Пәннің мақсаты ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларын, оның ішінде осы аталған бағыт бойынша тереңдете зерделеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мәдени мұра
  Несиелер: 2

  Қазақстанның тарихи-мәдени мұрасын халыққа кеңінентарату мақсатында қоғамдық білім және бұқаралық ақпаратсалаларына аудару жолдарын іздестіру, шетелдік ғалымдармен, іргелі ғылыми орталықтармен бірлесе отырып ұлттық мұраларды кешенді түрде жан-жақты зерттеу, олардың ғылыми айналымға түсуін қамтамасыз ету болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Баға белгілеу
  Несиелер: 3

  тауардың немесе қызметтің бағасын белгілеу. Баға белгілеудің негізгі екі жүйесі бар: сұраныс пен ұсыныстың өзара іс-қимылы негізінде нарықтық баға белгілеу және мемлекеттік органдардың баға тағайындауы негізінде орталықтандырылған мемлекеттік баға белгілеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҚР Кеден құқығы
  Несиелер: 5

  Кедендік төлемдердің түрлерін сипаттау; кедендік төлемдерді есептеу тәртібін; оларды төлеуді қамтамасыз ететін шарттар, процедураларды; кедендік төлемдерді алу тәртібін; кедендік бақылау туралы жалпы ережелерді талқылау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманда білім беру жүйесіндегі менеджментінің мазмұны басқарудың теориялық –практикалық мәселелерін, заңдылықтарын және тәжірибесін қамтиды

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • «Мәңгілік ел» құндылықтары
  Несиелер: 2

  «Мәңгілік ел» құндылықтары- "Ұлттық идея" және «мемлекеттік идеология», ұғымдарын анықтайды; «Мәңгілік Ел» идеясының тарихи-философиялық негіздерін сипаттайды және түркі жазба ескерткіштеріндегі идеялар мен ортағасырлық философтардың ой-пікірлерін оқиды және есте сақтайды; Қазақ хандығы дәуіріндегі ақын-жыраулардың, билердің өлеңдері мен нақыл сөздерін жаттап, айта алады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Білім берудегі бағалаудың өлшемдік технологиялары
  Несиелер: 4

  Бағалау жүйесі – бұл білім беру үдерісін өз бетімен реттеудің табиғи ішкі механизмі; субъектілік оқу үдерісінің сәттілігіне барынша кері әсерін тигізеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының еңбек құқығы/
  Несиелер: 3

  Еңбек құқығы пәнін оқытудың міндеттері: құқықтық қажетті қайнар көздермен, бұл құқық саласының тұжырымдамалық мәселелерімен таныстыру, маңызды заң актілері мен Қазақстан қатысатын еңбек құқығы реттейтін, еңбек құқығы нормалары бар халықаралық шарттарды меңгеру, әрбір еңбек нормасының мағынасын, оның нақты мазмұнын анық түсіндіру, еңбек құқығы қағидалаларын білу, еңбек қатынастарына қатысушылардың құқықтары мен міндеттері туралы, оларға қойылатын құқықтық және адамгершілік талаптар туралы нақты пікірді орнықтыру..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  "Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі" пәні мен міндеттері. Тәрбие процесі: мәні, әлеуметтік кеңістік. Тәрбие жүйесі: түсінігі және құрылымы. Тәрбие жүйесінің қалыптасуы мен дамуының кезеңдері және әдістемесі, оны бағалау өлшемдері. Тәрбие жүйесі және олардың сипаттамасы. Сынып жетекшісінің қызмет жүйесі. Мектепте және сыныпта тәрбие жұмысын жобалау қызметі және жоспарлау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру: қоғамның сана мен тарихи сананы жаңғырту
  Несиелер: 2

  Тарихи деректерден, әдеби мұралардан жинақтаған мәліметтерін қазіргі ұлт мәселесі, «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы, «Рухани жаңғыру» бағдарламасы туралы өз пікірін білдіруде нақты мысалдар ретінде қолдана алады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік қатынастарды және олармен тығыз байланысты өзге де, оның ішінде коммерциялық емес қатынастарды, сондай-ақ мемлекет пен қоғамның мүдделерін қамтамасыз ету мақсатында Экономиканы мемлекеттік реттеу жөніндегі қатынастарды реттейтін заң нормаларының жиынтығы болып табылады. Кәсіпкерлік құқықтың мәні Кәсіпкерлік құқық нормаларымен реттелген қоғамдық қатынастар болып табылады. Әдіс-қоғамдық қатынастарға әсер ету тәсілі. Кәсіпкерлік құқықта Ықпал етудің екі ықтимал тәсілі бекітілген,азаматтық-құқықтық тараптардың теңдігіне негізделген, экономикалық реттеу құралдары,әкімшілік-құқықтық тараптардың жүйке жағдайына — билік пен бағыну қатынастарынан туындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өркениет негіздері
  Несиелер: 2

  Өркениет пен мәдениет ұғымдары синонимдер ретінде әрекет етеді,олардың арасында елеулі айырмашылықтар жоқ. Мысал ретінде мәдениеттанулық тұжырымдамаларды көрсетуге болады. Өркениет адамзаттың тарихи даму сатысы ретінде қарастырылады, өркениет түршігуден кейінгі өркениет қоғамның, оның материалдық және рухани мәдениетінің деңгейі, даму сатысы ретінде қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Студенттің жеке қасиеттерін дамытумен, зерделенетін тіл елінің мәдениетін білумен және кәсіби және лингвистикалық білімге негізделген арнайы дағдыларды иеленумен кәсіби-бағдарланған басқа тілде сөйлеуге үйрету.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби бағытталған Орыс тілі адам қызметінің белгілі бір саласына қызмет көрсететін тәртіптік феномен ретінде (мамандықтың ерекшелігін ескере отырып). Пәндік-тілдік материалдарды меңгеруді қалыптастыру негіздері. Базалық категориялық-ұғымдық аппарат оның кәсіби орыс тілі түрінде.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттің экономикалық әлеуметтік саясаты
  Несиелер: 4

  Мемлекеттің әлеуметтік саясаты. қаржы – қоғамдағы ақша құралдарының қорларын қалыптастыру мен пайдаланудағы жалпы экономикалық қатынастардың жиынтығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік жүйелер
  Несиелер: 2

  Нарықтық экономика жағдайында кәсіпкерлік қызмет саласында студенттердің теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы
  Несиелер: 5

  Конституция ұғымы, конституциялық тәртіп, Парламент, Үкімет, Конституциялық кеңес. Мемлекеттiк құрылымның негiздерiн белгiлейтiн және бекітетін құқық саласы адам құқықтарының сақталуын қамтамасыз етедi, мемлекеттiк органдарды қалыптастыру тәртiбiн және олардың қызметiнiң принциптерiн реттейдi.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аймақтық экономика
  Несиелер: 5

  Қазақстан аймақтарының классификациясы. Олардың экономикалық дамуының ерекшеліктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инженерлік кәсіпкерлік
  Несиелер: 2

  Кәсіпкерлік – нарықтық экономиканың барлық институттарына енетін неғұрлым жекеше жағдайы. Қызметтің бұл түрі, көбінесе, адамның жеке басымен – кәсіпкермен байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР Қаржы құқығы
  Несиелер: 3

  Құқықтың жетекші және маңызды саласы. Қаржы мемлекеттің материалдық өмір сүру негізіне қызмет етіп, оның қызметін ақшалай қамтамасыз етудің қайнар көзі болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР Қылмыстық құқық және қылмыстық іс жүргізу құқығы
  Несиелер: 3

  Бұл қылмыстық істер бойынша іс жүргізу тәртібін бекітетін және қылмыстық істерді қозғау, тергеу, сотта қарау бойынша анықтау, алдын ала тергеу, прокуратура мен сот

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шет елдерінің Конституциялық құқығы
  Несиелер: 5

  Шет елдердiң конституциялық құрылысымен, шет елдердiң конституциялық дамуының тәжiрибиесiмен, шет елдердегi конституциялық құқық ғылымының теориялық негiздерiмен таныстыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржы
  Несиелер: 3

  Мемлекеттің, аймақтардың, шаруашылық жүргізуші субъектілердің, заңды және жеке тұлғалардың ақшалай қаражатының құралуы, бөлінуі,

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жедел іздестіру шаралары
  Несиелер: 3

  Жедел іздестіру іс-шараларын жүргізудің негізі мен шарттарын; жедел-іздестіру іс-шараларын жүзеге асыру кезінде адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын сақтауды сипаттау;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қызметкерлерді басқару құқығы
  Несиелер: 5

  Басқару кадрларын басқару жүйесінде істейтін және белгілі бір басқару қызметін орындайтын немесе соны жүзеге асыруға ықпал ететін жұмыскерлер, яғни басқару процесіне іскерлікпен қатысатын, әрі басқару аппаратына енетін жұмыскерлер жатады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Нотариат
  Несиелер: 4

  Нотариат туралы заңдар тарихы; мемлекеттік нотариаттың, жеке нотариалдық кеңселердің түсінігі және міндеттері; нотариалдық қызмет және оның кепілдері; нотариалдық органдардың қызметін ұйымдастыру; нотариустың құқықтық ережесі; нотариалдық кеңселердің құзыреті, олардың жасайтын нотариалдық әрекеттері; қорғау нотариалдық әрекеттері; дәлеледемелерді қамтамасыз ету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік негіздері (сала бойынша)
  Несиелер: 2

  Кәсіпкерлік қызмет саласындағы мемлекеттік бақылауды және әкімшілік қадағалауды жүзеге асыру тәртібін; мемлекеттік бақылау (қадағалау) кезінде заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау тәртібін сипаттау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Валюталық операцияның есебі
  Несиелер: 3

  Валюталық, экспорттық, импорттық операцияларды есепке алу кезінде бух-галтер негізінен екі топқа бөлуге болатын нормативтік құжаттарды басшылыққа алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Азаматтық құқық және іс жүргізу құқығы
  Несиелер: 5

  Азаматтық іс жүргізу құқығы - азаматтық істер бойынша сот төрелігін жүзеге асыру кезінде сот пен процестің басқа да қатысушылары арасында қалыптасатын азаматтық іс жүргізу әрекеттері мен құқықтық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың жүйесі

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Саяси құқықтық ілімдер тарихы
  Несиелер: 3

  Зерттеудің тарихи және құқықтық мәселелерін, әсіресе саяси және құқықтық мәселелерді өздігінен шеше алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
  Несиелер: 3

  Мемлекеттік басқару ұғымы, әкімшілік құқықтың пәні, әдісі және жүйесі; әкімшілік-құқықтық нормалар және қатынастар; мемлекеттік басқару органдары жүйесі; мемлекеттік қызмет, жекелеген салалар мен тармақтардағы мемлекеттік басқаруды ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еңбек нарық экономикасы
  Несиелер: 5

  Еңбек нарығының экономикасы кез келген мемлекетпен экономиканың микро- және макро деңгейімен байланысты экономикалық білімнің маңызды облысы болып саналады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Атқарушылық өндірісі
  Несиелер: 3

  Атқарушылық іс жүргізу шығарылған қаулыны шын мәнінде іске асыруға бағытталған. Атқарушылық іс жүргізуге қатысушылар. Атқарушылық іс жүргізудегі хабарламалар мен шақырулар. Мәжбүрлеп орындау шаралары. Атқарушылық әрекеттерді жасау тәртібі. Атқарушылық іс жүргізуді жасаудың жалпы шарттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Пəннің негізгі мақсаты – инклюзивті білім берудің қағидаларымен жəне философиялық, əдіснамалық негіздері туралы түсініктерін қалыптастыру, инклюзивті білім берудің құқықтық-нормативтік қамтамасыздандыруда кездесіп отырған кедергілерін жою, ерекше қажеттіліктері бар балалардың психологиялық-педагогикалық қолдауға байланысты заманауи моделдері туралы түсініктері мен инклюзивті тəжірибе аймағында ұйымдастыру мен басқару құзыреттіліктерін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы
  Несиелер: 3

  Әлеуметтік қамтамасыз ету әрқашан мемлекет пен қоғам өміріндегі басты айқындаушы орындардың біріне ие болды және ие болды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Құқықтық статистика
  Несиелер: 3

  Құқықтық ақпаратты іздестіру, өңдеу және жүйелеу үшін ақпараттық технологияларды пайдаланудағы құқықтық статистиканың рөлін талдайды, салыстырады, бөледі, сипаттайды, талдайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР мемлекет және құқық тарихы
  Несиелер: 3

  Дүние жүзіндегі мемлекттермен олардың құқықтарының шығу тарихын оқып үйрену, игеру және әрбір заңгердің дүниетанымына кәсіби деңгейіне әсер ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Құқық қорғау органдары
  Несиелер: 3

  Заң мен құқық тәртібін қорғаштау, адамның құқығы мен бостандығын қорғау, қылмыспен және басқада құқық бұзушылықтармен күресу негізгі (арнайы) міндеті болып табылатын мемлекеттік органдар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР Кәмелетке толмаған балалардың құқықтары
  Несиелер: 2

  Баланың жеке құқықтары мен бостандықтары. Баланың өмір сүру құқығы. Баланың жеке басының ар-намысы мен қадір-қасиетін қорғау құқығы. Баланың тұрғын үйге, жеке өмірге қол сұғылмау құқығы. Баланың ой, сөз бостандығына құқығы. Баланың ар-ождан және дін бостандығына құқығы. Саяси тұрғыдан баланың құқықтары мен бостандықтары. Баланың әлеуметтік, экономикалық және мәдени құқықтары мен бостандықтары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Девиантты мінез-құлықты зерттеудің девиантты түсінігі мен ерекшеліктері. Кәмелетке толмаған балалардың материалдық мінез-құлқының негіздері мен шарттары
  Несиелер: 2

  Девиантты зерттеудің түсінігі мен ерекшеліктері мінез-құлық. Материалдық базаның негіздері мен шарттары кәмелетке толмаған балалардың мінез-құлқы.Құқықтық мәртебенің сипаттамасы қылмыстық құқықтағы кәмелетке толмаған жәбірленуші. Жазаны орындау кезіндегі кәмелетке толмағандардың құқықтық жағдайы бас бостандығынан айыру түрінде. Құқықтық ереже қатысушы ретінде кәмелетке толмаған азаматтық процестің

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Құқық және экономика негіздерін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 4

  Құқық және экономика негіздерін оқытудың әдістемесі – құқықтық және экономикалық білімдерді игеру арқылы жастарды оқыту және тәрбиелеуді мақсат етіп қойған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шет мемлекеттер салығы
  Несиелер: 4

  Студенттер осы пәнді оқыту барысында Мемлекеттің салық жүйесінің құрылымына салыстырмалы талдау жүргізуді біледі, Қазақстанның қазіргі салық салу жүйесін оптимизациялау бойынша ұсыныстар жасай білуді үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономикалық талдау
  Несиелер: 4

  кәсіпорынның экономикалық талдау теориясының негіздерін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының Банк құқығы
  Несиелер: 3

  Нарықтық экономикаға ӛту барысында маңыздылығы жағынан ақша кредит қатынастарын басқару жүйесінің тиімділігі сияқты фактормен теңестірілетін ешнәрсе болмайды. Ал осы қатынастардың түп-тамыры – бірқалыпты және белсенді түрде қызмет ететін коммерциялық банктер жүйесі. Нарықтық қатынастармен байланысты экономикадағы банкілік жүйе үш міндетті қатарынан атқарады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының инвеститциялық құқығы
  Несиелер: 3

  халық шаруашылығының барлық салаларының негізгі қорларын кеңейтуге бағытталған материалдық, еңбек шығындарының, сондай-ақ ақша ресурстарының жиынтығы болып табылады. Күрделі салымдар экономиканың түрлі салаларына ел ішінде де, шетелде де жүзеге асырылуы мүмкін. Инвестициялар біздің экономикамыз үшін салыстырмалы түрде жаңа термин.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шаруашылық құқықы
  Несиелер: 5

  бұл экономиканың жеке және мемлекеттік секторлары-ның қатар өмір сүруімен және экономиканың жаңа тұрпатын құқықтық реттеу қажеттілігімен, сонымен қатар социалистік құқық жүйесі және социалистік заңдар негіздерін құрумен сипатталады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік- экономикалық жоспарлау
  Несиелер: 5

  Мемлекеттің әлеуметтік саясатының негізгі мақсаты өмір сапасының жоғары деңгейін қамтамасыз ету, бүкіл қоғам үшін өмір сүру стандарттарын жақсарту болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының мұрагерлік құқығы
  Несиелер: 3

  Мұрагерлік құқықтың қайнар көздері жүйесін; мұрагерлік құқық институтының түсінігі мен құқықтық құрылымын; мұрагерлік құқық саласындағы заң ғылымның негізгі ережелері анықтау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттік қызмет және басқару
  Несиелер: 4

  Нақты мемлекеттік лауазымда кәсіби қызметті тиімді орындау үшін қажетті білім, білік және дағды жиынтығы; мемлекеттік органда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен республикалық немесе жергілікті бюджеттерден не Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаражатынан ақы төленетін мемлекеттік лауазым атқаратын және мемлекеттің міндеттері мен функцияларын іске асыру мақсатында лауазымдық өкілеттіктерді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының азаматы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Заттай дәлелдемелердің сот медециналық зерттеулері
  Несиелер: 4

  Қылмыс қаруы болған немесе қылмыс іздерін өзінде сақтаған немесе қылмыстық іс-әрекеттер объектілері болған заттар, сондай-ақ Қылмыстық жолмен тапқан ақша мен өзге де құндылықтар және қылмысты анықтауға, істің нақты мән-жайларын анықтауға, кінәлілерді анықтауға не айыптауды теріске шығаруға немесе жауапкершілікті жеңілдетуге құралдар болуы мүмкін барлық басқа да заттар заттай дәлелдемелер болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік қызмет саласындағы бақылау және қадағалау
  Несиелер: 4

  Кәсіпкерлік қызметке қатысты мемлекеттік органның бақылау құзыретін талдау; бизнестегі мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыру туралы заңдық құзыретті пікірлер мен кеңестер беру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік саланы реттеу
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік және экономикалық қатынастардың өзара байланысының өзгерістері анықталды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық экономика
  Несиелер: 4

  студенттерге әлемдік шаруашылық туралы жалпы жүйе ретінде, оның жекелеген бөліктерінің экономикасы туралы білім беру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық маркетинг
  Несиелер: 4

  Осы пәнді оқу барысында студенттер нарықты қамтудың маркетингтік стратегияларын: дифференциялданбаған, дифференциялданған, шоғырландырылған маркетинг;Халықаралық маркетингтік зерттеулердің ерекшеліктерін;Халықаралық маркетингтік зерттеулер түрлерінің сипаттамасын оқып игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ҚР Өкілетті органдары
  Несиелер: 5

  Атқарушы билік органдарының жүйесі. Парламент негізгі заң шығарушы орган. Қазақстан Республикасының үкіметі - атқарушы билікті жүзеге асыратын, атқарушы органдардың жүйесін басқаратын

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сот-медициналық сараптаманың рәсімдік негіздері
  Несиелер: 4

  Қазақстан Республикасында және шетелдерде сот-психиатриялық сараптаудың негізгі принциптерін, сот-психиатриялық сараптамаға медициналық көмек көрсетудің құқықтық негіздерін бағалау;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сот медицинасы
  Несиелер: 4

  Құқық қорғау органдарындағы медицина қолдану ұғымы,сот медицинасының мәнірөлі, сот медицинасынңм әдсәтері, қағидалары, сот медицинасының сот психиатричымен арақатынасы және криминалистика, сот медицинасының медицина ғылымының ең жаңа жетістіктерімен байланысы, сот -медициналық сраптаманы жүргізудің және ұйымдастырудың тәртібін ұйретеді зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жеке дауларды сотта қарау практикасы
  Несиелер: 5

  тараптар еркінің дербестігі – ол тараптар өзара алдын ала келісу арқылы пайда болған дау бойынша істі аралық қарауды жүзеге асырудың тәртібі мен шарттарын өз беттерінше шешуге құқылы екендіктерін білдіреді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қазақстанда жер қатынастарын реттеудің құқықтық негіздер
  Несиелер: 5

  Жер құқықтық қатынастар бойынша есептерді шешеді, осыған байланысты құқықтық бағалау жүргізеді, казустарды шешкен кезде жер заңнамасын қолданады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының аграрлық құқығы
  Несиелер: 5

  Аграрлық құқық– Бұл ауыл шаруашылығы қызметін жүзеге асыру процесінде ауыл шаруашылығында қалыптасатын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON5

  Конституциялық-құқықтық терминологияны қолданады; тиісті қоғамдық қатынастарды сипаттау; конституциялық құқық көздерін іріктеу, іздеу, талдау, қорыту және түсіндіру дағдылары

 • Код ON8

  Құқықтық ғылымның теориялық негіздері мен жұмыс істеу заңдылықтарын; әлемдік және отандық юриспруденцияның дамуының негізгі бағыттары мен бағыттарын анықтайды

 • Код ON2

  Жалпы психология – заң психологиясының әдіснамасы; психика және сана; психиканың нейрофизиологиялық негіздері.Сабақ кестесін жасау гигиеналық талаптарға сәйкес болуы. Гигиеналық талаптарға сай тәрбие шараларының сабақ жоспарын құру

 • Код ON3

  Жер құқықтық қатынастардың түсінігің, белгілерін, ерекшеліктерін және түрлерін белгілейді, атайды, сипаттайды және салыстырады .Білім беру жүйесіндегі менеджмент курсын оқи отырып, студенттер теориялық және практикалық.Ақпараттық процестерді, ақпараттық технологияларды және заманауи қоғамдағы ақпараттық жүйелерді ұйымдастырудың негізгі теориялық принциптерін, кәсіби қызметте ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі әдістері, әдістері мен шараларын біледі материалдарды меңгеруге мүмкіндік алады.Конституциялық құқықтың жалпы санаттары мен ұғымдарын, сондай-ақ конституциялық және заңнамадағы қолданылатын арнайы терминдерді анықтау.

 • Код ON4

  Әлеуметтік сала экономикасының елдің экономикасын жақсартып, оның тұрақтылығына және оның экономикалық өсуіне ықпал жасайды. мемлекеттің әлеуметтік саясаты. . Қазақстан Республикасының Сот жүйесі. Судьялардың мәртебесі. Сот жүйесінің ұғымы және оны ұйымдастыру.Құқық қорғау органдары және сот құрылымының түсінігін, белгілерін және мәнін, ұйымдастырылу және қызмет ету қағидаларын анықтау

 • Код ON6

  Жедел-тергеу қызметінің тұжырымдамасын, мәнін, құқықтық негізін және принциптерін; жедел іздестіру іс-әрекеттерінің қағидаларын, құқықтық негіздерін, субъектілерін, тұжырымдамасын және мазмұнын айқындау.Бюджеттік саладағы заңнамалық және нормативтік сипаттағы өзгерістерді қолдану және заңнаманы тәжірибеде қолдану мәселелерін анықтау.Инвестициялық құқықтың негізгі түсініктерін, институттары мен принциптерін анықтау, инвестициялық құқықтың негізгі ұғымдарын, негізгі ережелерін, институттары мен принциптерін нақты түсіну

 • Код ON1

  .Студенттердің назарын мемлекеттілікті және тарихи-мәдени үдерістерді қалыптастыру және дамыту мәселелеріне,студенттердің шет тілді білім беру үдерісінде құзыреттілігін жеткілікті деңгейде және базалық жеткіліктілік деңгейінде қалыптастыруға,кәсіби қызметке дайындық үшін денсаулықты нығайтуға бағыттау; болашақ еңбек қызметінде физикалық жүктемелерді, жүйке-психикалық кернеулерді және қолайсыз факторларды тұрақты ауыстыруға,кәсіби қызметте социологиялық ақпаратты жинау, өңдеу және жалпылау дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыру,бакалаврлардың психологиялық мәдениетін арттыру болып табылады,студенттерде әлемді танудың ерекше түрі ретінде философия туралы тұтас түсініктерді қалыптастыру,білім алушылардың компьютерлік жүйелер архитектурасының тұжырымдамалық негіздерін, операциялық жүйелер мен желілерді меңгеруі,философия туралы түсініктерді оқып-үйрену болып табылады

 • Код ON7

  Баланың жеке құқықтары мен бостандықтары. Баланың өмір сүру құқығы. Баланың жеке басының ар-намысы мен қадір-қасиетін қорғау құқығы. Құқық ұғымы, құқық саласы, құқық саласының мәні мен принциптері, құқықтық фактілердің түсінігі мен түрлері, құқық нормалары ұғымдары, құқық көздерінің түсінігі мен түрлері, құқық жүйесінің түсінігі, құқықты іске асыру, құқықтық қатынастар сияқты жалпы теориялық құқықтық категориялар мен ұғымдарды біледі. Девиантты мінез-құлықты зерттеудің түсінігі мен ерекшеліктері.

Top