Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M05201 Экология в Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

Оқыту нәтижелері

  • Ғылыми зерттеулер үдерісін ұйымдастыру, жоспарлау және іске асыру; қазіргі заманғы теориялар мен талдау әдістері негізінде дербес ғылыми зерттеу жүргізу; қазіргі заманғы ғылыми зерттеулерді таңдау және тиімді пайдалану зерттеу әдістемесі
  • Экологиялық және басқада міндеттерді шешу үшін әртүрлі пәндер шеңберінде алынған білімді бағалайды. Зерттелетін экологиялық процестерді жүзеге асырудың технологиясы мен жалпы принциптерін сипаттайды.
  • Шетел тілінде кәсіби ғылыми зерттеулер жүргізуге және жоғары оқу орындарында арнайы пәндерді оқытуды жүзеге асырады. Менеджмент курсын оқып білімін, іскерлік қызметінде оқытудың интерактивті әдістерін қолданады. Психологиялық талдау жасай алады.

Ұқсас БББ

Top