Жаңа білім беру бағдарламасы

8D07371 Геодезия в Халықаралық білім беру корпорациясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасы жоғары оқу орындарының студенттеріне білім беру әдістері мен дағдыларына ие, ғылыми және ғылыми-педагогикалық, жоғары білікті және халықаралық еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, геодезия саласында жалпы және кәсіби мәдениеті жоғары, ғылыми зерттеулер мен инновацияларға қабілетті мамандар даярлауға бағытталған.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D123 Геодезия
 • Дайындық бағыты 8D073 Сәулет және құрылыс
 • Геодезиядағы кооординаттық уақыттық қамту
  Несиелер: 5

  Фундаменталды координаталық-уақыттық және навигациялық қамтамасыз етудің теориялық негіздері мен әдістері, техникалық құралдар мен жүйелер (интерферометрия, ГЛОНАСС, GPS, Компас және Галилео жүйелері, лазердің орналасуы, жиілік пен уақыт нормалары, ғарыш астрономиясы, гравиметрия, инерциялық навигация, жер үстіндегі радионавигация, геоақпарат және телекоммуникация) жүйелер). Бағдарламалық жасақтама, деректер орталықтары және таратылған бақылау орталықтары, деректерді талдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық жазу
  Несиелер: 5

  «Академиялық жазу» пәні ғылыми қызметтің жеке өнімі ретінде академиялық жазу принциптерін, интеллектуалды процесс және мәтінді құру мен жариялау тәжірибесін зерттеуді қамтиды. Пән академиялық қоғамдастықта тиімді қарым-қатынас мәселелерін; ғылыми мәтінді құрастырудың және оны баспаға дайындаудың негізгі принциптерін; таңдалған профильге және докторлық диссертация тақырыбына сәйкес ғылыми мәтіндер жасау әдістемесін қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аумақты геоақпараттық қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Пән аумақтарды географиялық ақпараттық қамтамасыз етудің негізгі мақсаттары, міндеттері мен құрамдас бөліктерін қарастырады. Географиялық ақпараттық қамтамасыз етудің ақпараттық құрылымы. Құрылыстың әдіснамалық негіздері, географиялық ақпараттық кеңістікті құру мен жүргізудің технологиялық негіздері, ақпараттық қамтамасыз ету, географиялық ақпараттық модельдерді құру, сандық картографиялық кескіндер жасау және жерсерік арқылы геокеңістік деректерін алу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық тәжірибе
  Несиелер: 5

  Арнайы пәндерді жіктеп білім алушылардың оқу қызметін ұйымдастырып, пән бойынша ғылыми-әдістемелік жұмысты, білім беру технологияларының жаңа нысандары мен элементтерін әзірлеп, сынамалауды қамтитын әртүрлі заманауи білім беру технологияларын пайдалана отырып, жоғары мектепте оқу-тәрбие процесін жүзеге асыру бойынша тәжірибелік қызмет дағдыларын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулер әдістері
  Несиелер: 5

  Пән заманауи жағдайда инновациялық технологиялардың дамуының қазіргі жағдайы мен әлемдік тенденцияларын және ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруды көрсетеді. Курстың әдістемелік негізі қазіргі жағдайда ғылыми-техникалық прогреске арналған ғылымның маңызы және ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру, сонымен қатар зерттеу жұмыстарын жүргізу формалары болып табылады, бұл докторанттарға Кредиттік оқыту технологиясына сәйкес академиялық ұтқырлықты жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зерттеу тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Тәжірибе мазмұны докторанттың зерттеу бағытының ерекшелігін ескере отырып анықталады және келесі көрсеткіштерден құралады: зерттелетін ғылым саласындағы жаңа теориялық, әдістемелік, тәжірибелік жетістіктерді зерделеу, талдау шолу, идеялар, гипотезаларды әзірлеу; зерттеудің заманауи әдістерін қолдану, тәжірибелік деректерді өңдеу және интерпретациялау тәжірибесін меңгеру.Зерттеушілердің ғылыми-зерттеу ұжымдарының құрамында өзіндік ғылыми-зерттеу жұмысының дағдыларын алуға.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық тәжірибе
  Несиелер: 5

  Педагогикалық тәжірибе қалыптастыру мақсатында жүргізіледі оқыту және оқыту әдістемесінің практикалық дағдылары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Геодезия ғылымының замануи мәселелері
  Несиелер: 5

  Геодезия ғылымының заманауи мәселелері пәні геодезия және картография саласындағы осы күнгі мәселелер маңызы. Картография және геодезия ғылымы, техника, технологиясының процесстерін және геодезиялық-картографиялық экономика саласының осы күнгі жағдайларын айқындаушы ғылыми шешімдер. Геодезия және картография саласындағы дүние жүзілік жетістіктерді шолу және талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Зерттеу тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Тәжірибе мазмұны докторанттың зерттеу бағытының ерекшелігін ескере отырып анықталады және келесі көрсеткіштерден құралады: зерттелетін ғылым саласындағы жаңа теориялық, әдістемелік, тәжірибелік жетістіктерді зерделеу, талдау шолу, идеялар, гипотезаларды әзірлеу; зерттеудің заманауи әдістерін қолдану, тәжірибелік деректерді өңдеу және интерпретациялау тәжірибесін меңгеру.Зерттеушілердің ғылыми-зерттеу ұжымдарының құрамында өзіндік ғылыми-зерттеу жұмысының дағдыларын алуға.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON10

  Геодезия саласындағы қолданбалы және ғылыми зерттеу есептерін шешуге арналған геодезиялық ақпараттарды жинақтау, өңдеу, сақтау, жеткізу және талдауға арналған заманауи жүйелерді қолдануға қабілеттілік

 • Код ON8

  Географиялық ақпарат базаларын жобалау, әзірлеу және құру үшін кеңістіктік деректерді пайдаланудың ғылыми негіздерін білу және практикалық дағдысы болу

 • Код ON12

  Ғылыми идеяларды қалыптастыру және оларды іске асыру мүмкіндігі, соның ішінде халықаралық жобаларда

 • Код ON9

  Геодезиялық, гравиметриялық және спутниктік технологияларды кешенді қолданудың теориялық және әдістемелік тәсілдерін дамытуға және жетілдіруге дайын болу

 • Код ON3

  Нақты бір сала бойынша ғылыми зерттеулердің даму бағыттары және тенденциялары, оларды коммерцияландыру перспективалары, тәуекелдер мен мүмкіндіктер туралы тұтас көзқарасы болуы

 • Код ON4

  Ғылыми зерттеу саласындағы жұмыстарды жалпы басқару құзыреттілігі болуы

 • Код ON1

  Ұйымдастыру әдістемесін біледі, ғылыми зерттеу жүргізу және іске асыруға қабілетті

 • Код ON7

  Ағымдағы мәселелерді шешу, ұсынылған шешімдердің тиімділігін бағалау бойынша командалық жұмысты басқару дағдыларының болуы

 • Код ON11

  Заманауи өлшеу тәсілдерін қолданып әртүрлі мақсаттарға арналған геодезиялық негіздерді өздігінен құра білу

 • Код ON5

  Технологияларды трансферлеу саласын туралы білімі, оның түрлері мен формаларын, сонымен қатар елдің, аймақтың экономикалық дамуындағы инновациядағы рөлін білу

 • Код ON2

  Техникалық білім берудегі замануи, инновациялық үрдістерді, тиімді білім беру технологияларын, оларды жүзеге асырудағы елдердің тәжірибесін білу

 • Код ON6

  Деформация процестерді модельдеу туралы білімі және дағдылары, оның ішінде автоматтандырылған технологияларды қолданып олардың сипаттамаларын болжай білу

Top