Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B03105 Каспий маңы елдерінің халықаралық қатынастары в Yessenov University

 • Еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 5

  Оқу мақсаты: болашақ маманды өндірісте және төтенше жағдайда еңбекті қорғау бойынша қажетті біліммен қамтамасыз ету Аннотация: адамның өмір сүру ортасы мен еңбек қызметі барысында қызметкерлердің өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз етудің барлық жүйесінің қауіпсіз тәсілдерін зерттейтін жоғары мектептің пәні. Еңбекті қорғау саласындағы құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, ұйымдық-техникалық, санитарлық-гигиеналық, емдеу-профилактикалық, оңалту іс-шараларын қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚР құқықтық тұжырымдамасының негіздері
  Несиелер: 5

  Оқу мақсаты: мақсаты заңнаманың негізгі теориялық ережелерін сипаттау қабілетін қалыптастырады. Аннотация: бағыттайды, алынған білімдерді қолдану дағдылардын иелену, мемлекет және құқық қызметін, негізгі заңи түсініктерді анықтау, сондай ақ жемқорлыққа қарсы мәдениетті жетілдіруге және сыбайлас жемқорлық үшін моральдық-адамгершілік және құқықтық жауапкершілікті қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  Оқу мақсаты: экономика бойынша базалық білім беру, Экономика туралы жүйе, негізгі ұғымдар, категориялар, экономикалық дамудың заңдары мен заңдылықтары ретінде түсінік беру. Аннотация: Экономикалық теория Экономика қызметінің іргелі мәселелерін, қоғамның әлеуметтік - экономикалық дамуының эволюциясын, жеке ұдайы өндіріс заңдылықтарын (Микроэкономика), Ұлттық экономика деңгейіндегі қайта қалпына келтіруді (макроэкономика), мезоэкономика және әлемдік шаруашылықты қарастырады және зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дипломатия тарихы
  Несиелер: 5

  «Дипломатия тарихы» курсында дипломатияның қалыптасуы мен дамуы, әлемдік дипломатия тарихындағы маңызды оқиғалар, әлемнің жетекші елдерінің дипломатиялық қызметінің дамуы, дипломатиялық өнердің эволюциясы және дипломатиялық хаттаманың нормалары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дипломатиялық және консульдық қызмет
  Несиелер: 6

  «Дипломатиялық және консулдық қызмет» курсы базалық пәндер циклінің міндетті компоненті болып табылады. Бұл пән студенттерді дипломатиялық қатынастардың сипаттамасымен, мемлекеттік сыртқы қатынастар органдарының құрылымымен, дипломатиялық қызметтің теориялық негіздерімен, негізгі формаларымен, әдістерімен таныстырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының шекарасының қалыптасуы
  Несиелер: 5

  Оқу мақсаты: КСРО-нің тарау кезіндегі тарихи жағдайлардың көпжақтылығы мен күрделілігін көрсету және құрамындағы елдермен қатар Қазақстанның тәуелсіздік алуы, Қазақстан Республикасының әлемдік қауымдастыққа ену үрдістерін көрсету, халықаралық ұйымдармен және жекелеген мемлекеттермен ынтымақтасу тәсілдері мен түрлерінің көпжақтылығын ажыратып көрсету, сонымен қатар студенттерге ҚР-ң ежелгі кезеңнен бастап қазіргі кезеңге дейінгі аралықтағы шекара демаркациясы мен межелеудің қалыптасу тарихын оқыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қоғамға қызмет
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттерді қоғамның нақты мәселелерін шешуге ұсыныс қосу арқылы белсенді өмірлік ұстанымды қалыптастыруға және жобалық іс-әрекет дағдыларын меңгеруге, тиімді коммуникацияның психологиялық негіздерін түсінуге, сыни ойлауға бағыттау. Пән жобалық іс-әрекет дағдыларын, қоғамға қызмет ету тәжірибесін қалыптастыруға бағытталған. Теориялық материал барысында студенттер волонтерлік іс-әрекет, көшбасшылық, сыни ойлау тақырыптарын зерттейді, мәселелерді анықтайды, жобаларды әзірлейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттерді бәсекелестік ортада кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың теориялық негіздері мен практикалық дағдыларын қалыптастыру. Пән нарықтық экономикаға байланысты кәсіпкерлікті жандандыруға бағытталған. Курс кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың принциптері мен әдістері, кәсіпкерлік құпиялары мен кәсіпкерлік мәдениеті, қаржы және кадрлық қамтамасыз ету туралы ақпарат береді

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Дипломатиялық құжаттама
  Несиелер: 5

  «Дипломатиялық құжаттама» пәнінің теориялық курсы қолданбалы сипатта және студенттердің дипломатиялық құжаттарды жазуда, дипломатиялық корреспонденцияны жүргізудегі кәсіби жұмысындағы практикалық дағдыларын қалыптастыруға арналған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Дипломатиялық келіссөздерді жүргізу техникасы
  Несиелер: 5

  «Дипломатиялық келіссөздерді жүргізу техникасы» пәнінің мазмұнына дипломатиялық келіссөздер жүргізудің теориялық және қолданбалы тұжырымдамалық негіздері, дипломатиялық келіссөздер процесінің әдістемесі мен технологиясының мәні, сатылардың сипаттамалары, келіссөздердің әдістері, медиацияның рөлі мен маңызы, халықаралық даулар мен жанжалдарды бейбіт жолмен шешу кіреді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Халықаралық қатынастар тарихы
  Несиелер: 6

  Курс бағдарламасында жаңа және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар тарихына талдау жасалады. Халықаралық қатынастар мен сыртқы саясат тарихын тұтасымен таныстыру үшін курстың мазмұны әлемнің жетекші мемлекеттерінің, ірі аймақтарының сыртқы саясат тарихындағы негізгі оқиғаларды көрсететін осы ғасырлық процестің дамуының негізгі кезеңдері мен заңдылықтарын қамтиды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Академиялық жазылым
  Несиелер: 3

  Академиялық мәтіндерді құру, ғылыми зерттеу нәтижелерін жазбаша түрде ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Міндеттер кәсіби ережелер нормаларын, ғылыми-зерттеу, сыни мәтіндерді құру принциптерін ескере отырып, академиялық хат техникасына талдау жасауды қамтиды. Ғылыми мәтіндермен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру мәселелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Халықаралық ұйымдар
  Несиелер: 5

  «Халықаралық ұйымдар» пәні қазіргі заманғы интеграциялық процестерді және халықаралық ұйымдардың қазіргі әлемдегі рөлін, олардың құрылымын, принциптері мен жұмыс әдістерін зерттейді; заманауи халықаралық ұйымдарды бейбіт қатар өмір сүру мен ынтымақтастықтың жаһандық және аймақтық формаларын құруға ықпал ететін халықаралық ынтымақтастықтың сындарлы көпжақты негізі ретінде қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Дипломатиялық протокол және этикет
  Несиелер: 6

  Пән дипломатиялық хаттама мен этикет нормаларының тарихы мен халықаралық-құқықтық негіздерін, халықаралық қатынастар мен іскерлік байланыстар аясында осы нормаларды практикада қолдануды зерттейді; рәсімдер, этикет және хаттама, қазіргі заманғы дипломатиядағы халықаралық сыпайылықтың рөлі мен орны, протокол практикасының негізгі ережелерінің, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хаттамасының қалыптасу тарихы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Эмоциональды интеллект
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - студенттерді айналасындағылардың эмоциялары мен өз эмоцияларын түсінуге ықпал ететін менталдық қабілетке ие болатын тұлға ретінде қалыптастыру. Пән адам өз эмоциялық күйлерін жан-жақты түрде түсінуге қабілетті. Эмоцияларды және қарым-қатынастың эмоционалдық астарын түсіну, қарым-қатынас пен мотивацияға байланысты міндеттерді шешуде өз эмоцияларын пайдалана біледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Шет елдерді әлеуметтік талдау
  Несиелер: 5

  Оқу мақсаты: студентті дәйектердің әлеуметтік өлшемі мен саяси өмірдің құбылыстарының негізгі тәсілдеріне үйрету, халықаралық-саяси жүйелердің әртүрлі түрлерінің дамуы мен болмысын жалпы заңдылықтарын ғылыми тұрғыдан анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Қоғаммен байланыстың қазіргі технологиялары
  Несиелер: 6

  Курс бағдарламасы студенттерге экономика, саясат және мәдениет салаларындағы практикалық жұмыстарға, студенттер арасында қоғамдық қатынастар саласында теориялық және қолданбалы білімді қалыптастыруға қажетті білім береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Академиялық ағылшын тілі
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты-жазбаша ағылшын тілі саласындағы білімді өзектендіру және дамыту. Оқу академиялық ортада дайындық пен қарым-қатынастың жоғары деңгейін қамтамасыз ететін оқытуды жетілдіруге бағытталған. Оқыту мыналарды қамтиды: оқу эссе, ғылыми мақала, реферат (рецензия), баяндамаға презентация.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Түрік тілі
  Несиелер: 5

  Саясат, экономика, құқық, аймақтық және ұлттық қауіпсіздіктің, дипломатияның, тарихтың, әдебиеттің, мәдени мұраның басты мәліметтерін, сонымен бірге халықаралық қатынастар мен дипломатия технологияларының мәселелерін түрік тілінде меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қазіргі заманғы қақтығыстар және оларды реттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пән халықаралық қақтығыстарды зерттеудің негізгі ғылыми тәсілдерінің сипаттамасын қамтиды, қақтығыстарды шешудің әдістерін, қарулы қақтығыстардың сипаты мен мәнін, келіссөздер процесінде үшінші тараптың рөлін, аймақтық қақтығыстарды реттеудегі халықаралық ұйымдардың қызметін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Түрікменстан Республикасының тарихы
  Несиелер: 5

  Курс Түркменстанның ХХ ғ. басынан қазірге кезеңге дейінгі тарихын қарастырады; Түркменстан тарихының негізгі кезеңдері қарастырылып, оның маңызды мәселелеріне, қоғамдық-саяси және әлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшеліктеріне, Түркменстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі бағыттарына, оның әлемдік саясаттағы рөлі мен маңызына талдау жасалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Ағылшын тілді елдердің мәдениеті, ғылымы, білімі
  Несиелер: 5

  Курс бағдарламасы ағылшын тілді қоғамның дамуына әсер ететін ағылшын тілді елдердегі мәдениеттің, ғылымның, білімнің дамуындағы маңызды, өзекті құбылыстарды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қазіргі саяси-құқық теориясы
  Несиелер: 5

  Оқу мақсаты: тарихи аспектідегі саяси-құқықтық идеологиялардың даму заңдылықтарын көрсету, мемлекет пен құқықтың барынша ықпалды концепцияларын беру, сонымен бірге студенттерде саяси-құқықтық доктринаны талдаудың белгілі бір формалары мен әдістерін жасауға бағытталған теориялық ойлау мен тарихи сана-сезімді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Ғылыми зерттеу негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – студенттердің ғылыми -зерттеу қызметі, ғылыми зерттеулер туралы білімі мен дағдыларын қалыптастыру. Міндеті: пән ғылыми зерттеулерді зерттеуге, алынған нәтижелерді талдауға және қызмет түрін жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеуге бағытталған. Пән ғылымдардың жіктелуін, ғылым мен білім арасындағы байланысты, таным процесіндегі рөлді, эксперимент жүргізу түсініктері мен әдістемесін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Парсы тілі
  Несиелер: 5

  Саясат, экономика, құқық, аймақтық және ұлттық қауіпсіздіктің, дипломатияның, тарихтың, әдебиеттің, мәдени мұраның басты мәліметтерін, сонымен бірге халықаралық қатынастар мен дипломатия технологияларының мәселелерін парсы тілінде меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Шет елдердің жаңа және қазіргі заман тарихы
  Несиелер: 5

  Оқу мақсаты: студенттерді шет елдердің жаңа және қазіргі заман тарихы туралы әлемдік теориялық және оқу-ғылыми әдебиеттегі қалыптасқан ережелер мен қорытындылармен таныстыру; оларды жүйелік талдау әдістемесін және курс бойынша алған теориялық білімдерін қолдана отырып халықаралық қатынастар мен процестерге талдау жасауға үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Геосаясат негіздері
  Несиелер: 5

  Оқу мақсаты: әлеуметтік ерекше феномен ретінде геосаяси процеске кешендік талдау жасау. Жүйелік талдау әдістемесін және курс бойынша алған білімдерін қолдана отырып халықаралық қатынастар мен процестерге талдау жасау. Геосаяси процестің мәнін, құрылымын, жалпы заңдылықтарын көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Әзірбайжан Республикасының тарихы
  Несиелер: 5

  Курс Әзірбайжанның 1918 – 1920 жылдары тәуелсіздікті алғаннан бастап қазірге кезеңге дейінгі тарихын қарастырады; Әзірбайжан тарихының негізгі кезеңдері қарастырылып, оның маңызды мәселелеріне, қоғамдық-саяси және әлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшеліктеріне, Әзірбайжан Республикасының сыртқы саясатының негізгі бағыттарына, оның әлемдік саясаттағы рөлі мен маңызына талдау жасалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Иран Ислам Республикасының тарихы
  Несиелер: 5

  Курс Иранның ХХ ғ. басынан қазірге кезеңге дейінгі тарихын қарастырады; Иран тарихының негізгі кезеңдері қарастырылып, оның маңызды мәселелеріне, қоғамдық-саяси және әлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшеліктеріне, Иран Ислам Республикасының сыртқы саясатының негізгі бағыттарына, оның әлемдік саясаттағы рөлі мен маңызына талдау жасалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Ресей Федерациясының тарихы
  Несиелер: 5

  Курс ХХ ғасырдың аяғы – ХХІ ғасырдың басындағы мемлекеттің даму тарихын, ресей тарихының маңызды оқиғаларын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Түрік тілі
  Несиелер: 5

  Саясат, экономика, құқық, аймақтық және ұлттық қауіпсіздіктің, дипломатияның, тарихтың, әдебиеттің, мәдени мұраның басты мәліметтерін, сонымен бірге халықаралық қатынастар мен дипломатия технологияларының мәселелерін түрік тілінде меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Шет елдер тарихнамасы
  Несиелер: 5

  Оқу мақсаты: студенттерді шет елдердің тарихнамасы туралы әлемдік теориялық және оқу-ғылыми әдебиеттегі қалыптасқан ережелер мен қорытындылармен таныстыру; оларды жүйелік талдау әдістемесін және курс бойынша алған теориялық білімдерін қолдана отырып халықаралық қатынастар мен процестерге талдау жасауға үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Әлемдік интеграцияның үрдістері
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: студенттерді интеграциялық процестердің заңдылықтарымен, нақты терминдермен және ұғымдармен таныстыру, интеграциялық институттардың тәжірибелік қызметінің тетіктерін көрсету, келесі мәселелерді талдай білу: осы процеске әсер ететін факторлар, интеграциялық бірлестіктер қызметінің принциптері, негізгі кезеңдері, бағыттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Халықаралық қатынастар теориясы
  Несиелер: 5

  Оқу мақсаты: студенттерді халықаралық қатынастар туралы әлемдік теориялық және оқу-ғылыми әдебиеттегі қалыптасқан ережелер мен қорытындылармен таныстыру; оларды жүйелік талдау әдістемесін және курс бойынша алған теориялық білімдерін қолдана отырып халықаралық қатынастар мен процестерге талдау жасауға үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Түрікменстан Республикасының саяси жүйесі және сыртқы саясаты
  Несиелер: 6

  Курс Түрікменстан Республикасының саяси жүйесінің және сыртқы саяси қызметінің қалыптасуы мен дамуын, қазіргі кезеңдегі саяси жүйесінің демократиялану процестерін; партиялық жүйенің, сайлау жүйесінің, азаматтық қоғамның қалыптасуы мен даму ерекшеліктерін; түрікменстан қоғамының этносаяси даму ерекшелігін, сыртқы саяси стратегиясының негізгі басымдықтары мен бағыттарын, Түрікменстанның ұлттық қауіпсіздігі мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Көпжақты дипломатия
  Несиелер: 6

  Пән студенттерге көпжақты дипломатия саласында жұмыс істеу үшін қажетті негізгі білім береді. Студенттерді халықаралық қатынастар жүйесіндегі көпжақты ынтымақтастықты талдауға үйрету басты мақсат болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Парсы тілі
  Несиелер: 5

  Саясат, экономика, құқық, аймақтық және ұлттық қауіпсіздіктің, дипломатияның, тарихтың, әдебиеттің, мәдени мұраның басты мәліметтерін, сонымен бірге халықаралық қатынастар мен дипломатия технологияларының мәселелерін парсы тілінде меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Халықаралық қатынастардың қазіргі кездегі мәселелері
  Несиелер: 5

  Курс ауқымында қазіргі кезеңдегі әлемдік аренада болып жатқан процестер зерттеледі. Курс бағдарламасы қазіргі халықаралық қатынастарды интеграциялау, жаһандану, демократияландыру процестеріне басты назар аударуды қамтиды. Жаһандық проблемаларға және әлемдік қауымдастықтың оларды шешудің жолдарына ерекше назар аударылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Әзірбайжан Республикасының саяси жүйесі және сыртқы саясаты
  Несиелер: 8

  Курс Әзірбайжан Республикасының саяси жүйесінің және сыртқы саясатының қалыптасуы мен дамуын, қазіргі кезеңдегі саяси жүйесінің демократиялану процестерін; партиялық жүйенің, сайлау жүйесінің, азаматтық қоғамның қалыптасуы мен даму ерекшеліктерін; сыртқы саяси стратегиясының негізгі басымдықтары мен бағыттарын; әзірбайжан қоғамының этносаяси даму ерекшелігін, Әзірбайжанның мұнай стратегиясы мен ұлттық қауіпсіздігі мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Иран Ислам Республикасының саяси жүйесі және сыртқы саясаты
  Несиелер: 8

  Курс Иран Ислам Республикасының саяси жүйесінің және сыртқы саяси қызметінің қалыптасуы мен дамуын, қазіргі кезеңдегі саяси жүйесінің демократиялану процестерін; партиялық жүйенің, сайлау жүйесінің, азаматтық қоғамның қалыптасуы мен даму ерекшеліктерін; иран қоғамының этносаяси даму ерекшелігін, сыртқы саяси стратегиясының негізгі басымдықтары мен бағыттарын, Иранның ұлттық қауіпсіздігі мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • ҚР-ның сыртқы саясаты
  Несиелер: 6

  «Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты» пәні Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі бағыттары мен басымдықтары туралы білім алуға бағытталған. Пәнді оқудың мақсаты студенттердің халықаралық қатынастар саласында жұмыс істеу үшін қажетті негізгі білім алу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Жаһандану және аймақтандыру
  Несиелер: 8

  Курс бағдарламасы жаһандану және аймақтандыру ұғымдарын, жаһанданудың экономикалық, әлеуметтік-мәдени және саяси өлшемдердегі рөлін, жаһандану факторлары мен аймақтандырудың ғылыми үлгілерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Халықаралық қатынастардағы адам құқығы
  Несиелер: 8

  Бұл пәнді студенттердің оқып-үйренуі бүгінгі күні халықаралық құқық туралы белгілі бір білімді білумен ғана байланысты емес, сонымен бірге, ең бастысы олардың Қазақстанның құқықтық жүйесіндегі халықаралық құқықтың орнын түсіну және оның елдегі демократиялану мен нарықтық реформа процестеріне прогрессивті ықпал ету мүмкіндіктерін түсіну болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Кәсіби ағылшын тілі
  Несиелер: 6

  Оқу мақсаты: оқи білу, оқығанды түсіну, тұрмыстық және іскерлік тақырыптарда әңгімелесу сияқты бірқатар күрделі грамматикалық құбылыстарды түсіндіру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Халықаралық жеке құқық
  Несиелер: 8

  Бүгінгі таңда бұл курсты оқытудың негізгі мақсаты студенттердің жеке халықаралық құқықтың белгілі бір көлемін меңгеруі ғана емес, ең бастысы, олардың халықаралық құқықтың Қазақстанның құқықтық жүйесіндегі орнын және оның елдегі демократияландыру мен нарықтық реформаларға прогрессивті әсер ету мүмкіндіктерін түсінуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Ресей Федерациясының саяси жүйесі және сыртқы саясаты
  Несиелер: 8

  Курс Ресей Федерациясының саяси жүйесінің және сыртқы саяси қызметінің қалыптасуы мен дамуын, қазіргі кезеңдегі саяси жүйесінің демократиялану процестерін; партиялық жүйенің, сайлау жүйесінің, азаматтық қоғамның қалыптасуы мен даму ерекшеліктерін; сыртқы саяси стратегиясының негізгі басымдықтары мен бағыттарын; Ресей қоғамының этносаяси даму ерекшелігін, Ресейдің ұлттық қауіпсіздігі мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON7

  іс жүргізу, ақпараттық-анықтамалық және талдау құжаттарын дайындайды, дипломатиялық құжаттарды жасақтайды және рәсімдеу дағдыларын меңгереді

 • Код ON1

  - ауызша және жазбаша сөйлеуді жүйелі, сауатты, дәлелді және нақты қолданады; - ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып және ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын ескере отырып, ақпараттық және библиографиялық мәдениет негізінде кәсіби қызметтің стандартты міндеттерін көрсетеді.

 • Код ON8

  - қазіргі халықаралық қатынастардың жетекші үрдістері мен процестерін талдайды; - зерттелетін мамандану шеңберінде сыртқы және ішкі факторларды талдайды; - Каспий маңы мемлекеттерінің әлемдік аренадағы мүдделері мен ұстанымдарын анықтайды және негіздей біледі; - халықаралық бизнес саласында алған білімдерін қолданады; -халықаралық-саяси процестер саласындағы мемлекеттің сыртқы саясатын болжайды және модельдейді.

 • Код ON4

  мемлекеттік және шетел тілін меңгереді, кәсіби қызмет саласында синхронды және жазбаша аударма дағдыларын пайдаланады

 • Код ON6

  кәсіби қызмет үшін пайдаланылатын ақпаратты жинаудың, сақтаудың және өңдеудің компьютерлік әдістері.

 • Код ON2

  - қоғамның даму заңдылықтарын, философиялық және құқықтық білімдерді, әлеуметтік-этникалық және мәдени дамуды қалыптастыру ерекшеліктерін анықтайды және талдайды; - тәрбиелеу және оқыту процесінде жеке тұлғаның қалыптасу заңдылықтарын, сондай-ақ білімді меңгеру үрдісінің механизмдерін, жеке-психологиялық ерекшеліктерін ескере отырып қабілеттерін дамытуды түсіндіреді; - толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету үшін дене шынықтыру әдістері мен құралдарын қолданады; - қоғамдық нормаларға негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтарды біледі және оларды кәсіби қызметте қолданады, басқа халықтардың мәдениетіне толеранттылық; - кәсіби қызметте ғылыми жаратылыстану пәндерінің негізгі заңдарын қолданады.

 • Код ON5

  шетел тілдері бойынша алынған фундаменталды және арнайы дайындыққа сәйкес шет тілді ортада кәсіби қызметті жүзеге асыра біледі.

 • Код ON3

  алынған білімді тәжірибеде жүзеге асырады, оларды кәсіби қызмет саласында барынша қолданады.

Top