Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D04103 Экономика в Yessenov University

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты - жаңа және күрделі идеяларды сыни талдау, бағалау және синтездеу қабілеттерін дарыту; - коммуникативтік қабілеттерін дамыту-әріптестермен, кең ғалым қоғамдастығымен және жалпы қоғаммен қарым-қатынас жасау; - ғылыми сенімділікпен зерттеулердің маңызды процестерін қолдану; - ғылыми және кәсіби контекстерде - технологиялық, қоғамдық және мәдени прогреске ықпал ететін оқыту немесе оқуға қабілеттілік дағдылары.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D070 Экономика
 • Дайындық бағыты 8D041 Бизнес және басқару

Оқыту нәтижелері

 • - білім сапасын бағалау моделін, өлшемдерін, индикаторларын әзірлейді; - экономика, бизнес және зияткерлік Білім саласындағы құзыреттілікті дәлелдеу үшін зерттеушілердің болжамдарының ерекшеліктерін көрсетеді;
 • - педагогикалық ойлаудың жаңа мәдениетін қалыптастыру мақсатында ақпараттық және зияткерлік технологияларды тиімді пайдаланады; - статистикалық гипотезаларды өздерінің экономикалық зерттеулерінде қолдану үшін бағалайды.
 • - жаһандану жағдайында экономика салаларының стратегиялық дамуының басымдықтары мен перспективаларын анықтай отырып, макроэкономикалық талдаудың заманауи әдістері мен тәсілдерін қолданады; - экономикалық зерттеуді орындай отырып, ақпаратты жалпылау, қабылдау, мақсат қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдау қабілетін көрсете отырып, зерттеу тақырыбы бойынша ақпаратты іздестіруді, жинауды, өңдеуді, талдауды және жүйелеуді жүргізеді; - зерттеу тақырыбының негізгі ережелерін отандық, шетелдік басылымдарда, халықаралық конференциялар мен семинарларда негіздейді және баяндайды.
 • - Қазақстан экономикасының даму серпініне, экономиканы цифрландыруға талдау жасайды және баға береді; - ұлттық экономиканың дағдарыстық құбылыстарының пайда болу себептерін анықтайды.
 • - экономика салаларында бизнес жоспарлаудың қазіргі жай-күйінің даму тиімділігін талдайды; - бизнес және кәсіпкерлік саласындағы ақпаратты талдаудың, өңдеудің және берудің заманауи әдістерін бағалайды.
 • - даму жоспарларын әзірлеу және жасау, Бизнесті ұйымдастыру мен басқаруды жетілдіру үшін талдау әдістерін талдайды; - қазіргі экономикадағы кластерлеудің заманауи әдістерін жіктейді.
 • - докторанттардың кәсіби бағытталған тілдік дайындығын қамтамасыз ете отырып, сауатты ғылыми тілде қарым-қатынас жасаудың коммуникативтік дағдыларын қалыптастырады; - ғылыми жұмыстарды жазу дағдыларын игереді және базалық жүйелік ұғымдар мен пәндер терминдерінің жиынтығын игереді; - ғылыми зерттеулер мен әзірлемелер бағдарламасын әзірлей отырып, ғылыми зерттеулер жүргізу дағдыларын игереді; -өзінің экономикалық зерттеулерінде пайдалану үшін экономиканың әлеуметтік-экономикалық дамуының статистикалық деректерін пайдалана отырып, әлеуметтік-экономикалық саясаттың құбылыстарына, заңдылықтарына зерттеу жүргізеді.
 • - заманауи зерттеу әдістерін қолдана отырып, экономикалық қызметтің әртүрлі аспектілері бойынша білікті сараптамалық қорытындыны негіздейді; - практикалық тәжірибені, кәсіби біліктілікті, педагогикалық шеберлікті жетілдіреді.

Ұқсас БББ

Top