Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D02101 Музыкатану в Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты - академиялық және дәстүрлі музыкалық өнерді зерделеу және насихаттау мақсатында ғылыми-зерттеу бағдарламалары мен шығармашылық жобаларын әзірлеу және іске асыру; - Музыкалық білім беруге қатысты әртүрлі әдістемелердің, педагогикалық теориялар мен ғылыми зерттеулердің кең ауқымын көрсете отырып, әртүрлі үлгідегі музыкалық оқу орындарында музыкалық-педагогикалық және зерттеу қызметін жүзеге асыру.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 183
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D022 Музыкатану
 • Дайындық бағыты 8D021 Өнер
 • Қазақстанның музыкатану ғылыми мектептер
  Несиелер: 4

  Зерттеу пәні докторанттың таңдаған бағытына байланысты жеке зерттеледі және қазақстандық ғалымдар жүргізген зерттеу нәтижелерімен терең танысуға бағытталған. Курс қазақстандық теоретикалық және тарихи музыкологияны, этномузикологияны және музыкалық шығыстануды зерттей алады; теория, тарих және тәжірибе өнері, сондай-ақ пәнаралық зерттеу жобалары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу әдістері
  Несиелер: 4

  Пән: «Ғылыми зерттеу әдістері» - докторанттарды ғылымның ғылыми парадигмасындағы заманауи әдіснамалық өзгерістермен, қазіргі заманғы мәдениетті және оның көп қырлы және көп деңгейлі процестерін түсінудің негізінде жатқан теориялық тұжырымдамалардың жиынтығымен таныстыруды көздейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Орталық Азияның хорфондары зерттеу аспектілері
  Несиелер: 3

  Пән сипаттамасы «Орталық Азияның хордофондары: зерттеу аспектілері» курсы Орталық Азияның коптеген халықтарында кеңінен таралған лютня тәрізді шекті аспаптарды – құрамды хордофондарды жан-жақты зерттеуге арналған кешенді пән болып табылады. Мұнда ыспалы және шертпелі аспаптардың халықтық терминологиясына, морфологиясы мен эргологиясына ерекше мән беріледі. Түркі, иран және моңғол халықтарының аспаптық музыка үлгілері қолданады. Аталған пәнді игеру нәтижесінде докторант: • Орталық Азияның хордофондары, бұл орайда ен алдымен ыспалы және шертпелі лютня, оның даму жолдары туралы кең ауқымды түсінікті меңгере білуі • Әртүрлі халықтардың лю��н�� түрлерін, олардың құрылымдық, қолдану және дайындау ерекшеліктерін білуі • Орталық Азия халықтарының ыспалы және шертпелі аспаптарың әралуан түрлеріне арналған шығармаларды талдай алуы • Орталық Азияның халықтарының хордофондарың, оның ішінде музыкалық аспаптарын зерттеу дағдыларын меңгеруі тиіс

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Орта Азия түркі халықтарының аспаптық музыкасындағы дыбыс категориясы
  Несиелер: 3

  «Орталық Азиядағы түркі халықтарының аспаптық музыкасындағы дыбыс категориясы» курсы бірінші рет түркі халықтары музыкасының өзіндік ерекшелігін, ең алдымен оның дыбыстық көрінісі жағынан көрсетуге арналған. Фундаментальды категория ретінде түркі музыкасының дыбыс биіктігіндегі, құбылыс ерекшеліктерін анықтайды. Бұл пәннің музыка теорияның, музыка акустиканың, сонымен қатар түркі халықтарының тарихы, этнографиясы, мәдениеті сияқты ғылымдардың пайдаланылуымен байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өнер философиясы     
  Несиелер: 4

  «Өнер философиясы» пәні ҚР МЖМБС ұсынған өнертанудағы докторантураның білім беру бағдарламасының міндетті білім компоненті болып табылады. Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі өнер және мәдениет теориясы мен практикасы саласында жоғары білім деңгейінде (ғылыми-педагогикалық және зерттеу) мамандарды даярлаудың жүйелі көрінісіне негізделген. Өнер философиясы - зерттеудің теориялық-әдіснамалық негізі, өнерді адамзаттың ерекше феномені ретінде және алуан түрлі мәдениет құбылысы ретінде тануға жетелейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заманауи мәдени процестердің зерттеу стратегиясы
  Несиелер: 4

  "Заманауи мәдени процестерді зерттеу стратегиялары " докторанттарды ғылымның ғылыми парадигмасының заманауи әдіснамалық өзгерістерімен, қазіргі заманғы мәдениетті және оның көп қырлы және көп деңгейлі процестерін түсінудің негізінде жатқан теориялық тұжырымдамалар жиынтығымен таныстыруды көздейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Музыкологиядағы пәнаралық зерттеулер
  Несиелер: 4

  Пән әр түрлі ғылымдарға қатысты пәнаралық (семиотика, лингвистика, мәдениеттану, фольклористика, философия, тарихнама, археология және т.б.) тақырыптарды оқытуға бағытталған. Бұл -музыкалық тіл, музыкалық мәдениет, тарихи дереккөз ұғымы..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Арт-менеджменттегі пәнаралық зерттеулер
  Несиелер: 4

  Арт-менеджменттің өзекті әдістемелік мәселелерін қарастырады. Менеджмент пен арт-менеджменттің тәртіптік салаларының арақатынасы мен өзара байланысы, сондай-ақ басқа салаларға қатысты арт-менеджменттің ерекшелігі талданады. Өнерді басқару қоғамның әлеуметтік және экономикалық мақсаттарына жетуіне ықпал ететін жағдайлар мен факторлар ерекшеленеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Академиялық оқу
  Несиелер: 3

  "Академиялық жазу" – ағылшын тілді университеттердің академиялық ортасында қалыптасқан. Оның пәні-білім алушылардың ҒЗЖ, зерттеу жарияланымдарын (кітаптар, мақалалар, оқулықтар, Рецензиялар, баяндамалар және т.б.) қоса алғанда, академиялық ортада пайдалануға арналған жазбаша мәлімдемелердің кез келген түрі. Құрылымдық әдістер, мазмұнды толтыру, презентация стильдері, зерттеудің дедуктивті негізделу тәсілдері және т. б. зерттеледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Деректану
  Несиелер: 3

  Курс деректанудың негізгі түсініктерін зерттеуге, тарихи дерек көздерінің жекелеген түрлерінің дамуы туралы, олардың өзара байланыстары мен өзара әсерлері туралы, олардың эволюция заңдылықтары туралы білім алуға бағытталған. Сондай-ақ, ол әр түрлі ғылыми парадигмалар жүйесінде деректану тұжырымдамаларын талдау дағдыларын дамытуға, дерек көздерін талдау дағдыларын дамытуға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON5

  Әлеуметтік, мәдени, көркемдік, этикалық және экономикалық аспектілерде зерттеу нәтижелерінің құндылығын анықтау

 • Код ON3

  Жан-жақты ортада нәтижелерге қол жеткізу тәжірибесі мен әдістеріне әсер ету үшін практикалық, коммуникативтік және желілік дағдылардың кең ауқымын пайдалана отырып, әріптестермен қолдау, басқару және ынтымақтасу

 • Код ON11

  Зерттеушілердің, практик – мамандардың, әзірлеушілердің және жасаушылардың кең ауқымымен, олардың сыни ескертпелері мен ұсыныстарын назарға ала отырып, ынтымақтасуға және өз жұмысын сынға сезімтал болуға

 • Код ON7

  Тиісті әдебиеттен және / немесе басқа ресурстардан алынған білімді қажет болған жағдайда өзінің зерттеу және / немесе көркем тәжірибе саласы шегінде қарауға, түсіндіруге, талдауға, бағалауға, басқаруға, сақтауға және беруге қабілетті болу

 • Код ON10

  : Өз оқу саласындағы негізгі мәселелерді анықтау, оларды сыни тұрғыдан қарау және инновациялық шешімдер табу

 • Код ON2

  Кез келген ықтимал тәуекелдерді және/немесе теріс әсерлерді бағалай отырып, қаржыландырудың ықтимал көздерін қоса алғанда, тиісті әдіснамалық процестер мен ресурстарды таңдап және пайдалана отырып, зерттеу мен жобаларды белгілеу, жоспарлау, орындау және ұсыну

 • Код ON9

  Жүргізілген зерттеулердің этикалық және құқықтық салдарларын, ұлттық және халықаралық мәнмәтінді және зерттеулерге қатысты барлық тұлғалардың меншік құқықтарын ұғына отырып, зерттеу практикасында кәсіби стандарттарды назарға алу

 • Код ON4

  Өз зерттеу/зерттеу нәтижелерін және басқалардың нәтижелерін жүйелі және сыни талдау және бағалау

 • Код ON6

  Шығармашылық іс-әрекет /тәжірибе шеңберінде іске асыруда, қайта жасауда, жасауда, өңдеуде және/немесе өндеуде түпнұсқалық түсінік пен инновациялық шешімдерді құжаттық түрде тіркеу және көрсету

 • Код ON8

  Мақсатты аудиториялардың қажеттілігін назарға ала отырып, зерттеу нәтижелеріне қатысты ақпаратты хабардар ету мен таратудың тиімді және тиісті әдістері мен техникасын анықтау, таңдау және пайдалану

 • Код ON12

  Олардың зерттеулерінің/зерделеуінің әртүрлі аудиторияға әсерін назарға алу және мамандар мен әуесқойларда дұрыс түсініктің пайда болуына ықпал ету

 • Код ON1

  Түсінуді кеңейту және жаңа білім мен зерттеу өнімдерін жасау үшін өзінің көркемдік тәжірибесіне немесе музыкалық кеңістігіне сүйене отырып, зерттеу пәнінің проблемалық мәселелерін контекстпен анықтау және келісу

 • Код ON13

  Жүргізілген зерттеуден алынған білімді қолдану және одан әрі дамыту үшін мүмкіндіктер табу.

Top