Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B03103 Аймақтану в Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты жаһандық және өңірлік халықаралық қатынастар, мемлекеттердің аймақтық саясаты, экономикалық, әлеуметтік, саяси үдерістері, Қазақстанның ішкі және сыртқы саясаты, оның өңірлік саясатының негізгі бағыттары, мемлекеттік биліктің жергілікті органдары мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қызметі, коммерциялық құрылымдар, менеджмент және іс жүргізу саласындағы, еңбек нарығының жағдайына тиімді бейімделуге қабілетті, негізгі кәсіби құзыреттілікті іске асыратын мамандарды даярлау болып табылады.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B040 Саясаттану
 • Дайындық бағыты 6B031 Әлеуметтік ғылымдар
 • Дінтану
  Несиелер: 5

  Кіріспе. Дінтану пәне мен құрымылымы. Дін ұғымы. Діннің белгілері. Ұлттық діндер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік қызмет-бұл кәсіпкерлік қызмет субъектісінің пайдасын (табысын) алуға бағытталған шаруашылық қызметтің дербес бастамашылық қызметі. Өз кезегінде, шаруашылық қызмет - бұл мемлекеттік билік және тауар өндіру, жұмыстарды орындау, Қызмет көрсету жөніндегі басқару органдары, сондай-ақ қатысушы шаруашылық жүргізуші субъектілер белгілеген ережелерге сәйкес жүзеге асырылатын экономикалық қызмет түрлерінің бірі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Европалық аймақтық жүйе
  Несиелер: 3

  Еуропадағы өңірлік және субөңірлік жүйелерге мемлекеттердің бірігу және біріктіру процесін дамытудың негізгі кезеңдері туралы түсініктерді қалыптастырады. Зерттелетін аймақта өңірлік және субөңірлік ұйымдарды қалыптастырудың негізгі аспектілерін анықтайды. Еуропа аймақтарындағы және субрегиондарындағы өңірлік кіші жүйелердің өзара іс-қимылы мен әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуының тетіктерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Бұл курс тарихи және қазіргі заман контексінде жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мәселелерін түсіндіреді. Курс сыбайлас жемқорлықтын жалпы сипатын, шыққан табиғатын, сыбайлас жемқорлық тұрақтылығының себебін анықтайды және Қазақстан Республикасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің әлеуметтік-экономикалық, құқықтық, мәдени, мо������альдық және этикалық аспектілерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Европа және Америка елдерінің тарихы
  Несиелер: 3

  АҚШ және еуропа елдерінің тарихи дамуы мен қазіргі жай-күйінің негізгі кезеңдерін зерттейді. Еуропа және Америка елдерінің әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуындағы нақты-тарихи үрдістер мен оқиғаларды зерттейді. Курс шеңберінде проблемалық-теориялық және әдіснамалық мәселелерді, халықаралық және аймақтық экономикалық қатынаст����рдағы елдердің рөлін, саяси ықпалдасу механизмдерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  студенттердің ҚР-да кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеруі; оның Қазақстандағы даму ерекшеліктері, мәселелері мен перспективаларын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты табиғат пен қоғамның тұрақты дамуының негізгі заңдылықтары туралы түсініктерді қалыптастыру болып табылады. Күтілетін нәтиже: биосфераның құрылысы мен химиялық құрамын, құрылымы мен динамикасын, тұрақты даму принциптерін біледі Экология саласындағы қазіргі заманғы мәселелерді талдайды Экология мен экономикалық дамудың, организмдердің тіршілік ортасымен өзара байланысын белгілейді; адам қызметінің қоршаған ортаға антропогендік әсерінің салдарын бағалайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 5

  құқық негіздеріне байланысты негізгі категорияларды білу, мемлекет және құқық туралы мағлұмат алу. Мемлекет пен құқықтың пайда болуының алғы шарттарын, себептерін теориялық және әдістемелік тұрғыдан қарастыру. Демократиялық, құқықтық мемлекет орнату жолындағы Қазақстан қоғамында жаңа құқықтық ойлауды, жалпы және құқықтық мәдениетті қалыптастыруды, жоғарғы кәсіби маман дайындауды жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өмір қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы мелекеттің ролі. Тіршілік қауіпсіздігінің теориялық және ұйымдастырушылық негіздері. Техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар. Адамның тіршілік ету ортасындағы қауіптер т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мәңгілік ел идеясы және рухани модернизациялау
  Несиелер: 5

  "Мәңгілік ел" идеясы қазақстандықтардың, әсіресе жастардың санасына адамдардың жақындасуына ықпал ететін маңызды құндылықтарды оятуға бағытталған. Әлемдік экономика мен саясатта дағдарысқа байланысты сыртқы сын-қатерлер мен қауіп-қатерлер жағдайында біздің елімізге "Мәңгілік ел" ұлттық идеясында көрініс тапқан рухани және әлеуметтік бағдарлар қажет. Бүгін біз сондай-ақ ұлттық бірегейлік пен бірлікке мұқтажбыз.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аймақтануға кіріспе
  Несиелер: 5

  Өлкенің әлеуметтік - экономикалық, саяси, мәдени, этноконфессиялық, экологиялық даму ерекшеліктерін зерттейді. Қазіргі замандағы аймақтандыру үрдістерінің мәнін ашады, әр түрлі факторлардың аймақтандыруға ықпалын көрсетеді; аймақтардың типтерін, формаларын, аймақтандыру бағыттарын; Еуропа, Амер����ка, Азия, Африка, Австралия өңірлерінің сипаттамаларын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дипломатиялық қызмет негіздері
  Несиелер: 3

  Дипломатиялық қызметтің қалыптасу және пайда болу тарихын қарастырады. Дипломатиялық және консулдық қызметтің теориялық негіздері мен ерекшелігін зерттейді. Студенттердің ақпараттық-талдау, ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізудің негізгі ережелерін, тәсілдері мен әдістерін меңгеруіне, дипломатиялық, ведомство��шілік хат алмасу құжаттарын дайындауға, экономикалық және мәдени дипломатия шеңберінде келіссөздер жүргізуге көмектеседі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халықаралық қатынастар теориясына кіріспе
  Несиелер: 3

  Халықаралық қатынастардың мәнін, олардың табиғаты мен құрылымын көрсететін негізгі ұғымдардың мазмұнын ашады; халықаралық қатынастардың негізгі тұжырымдамалары және теорияларының пайда болуы мен дамуын қарастырады; халықаралық қатынастарды ғылыми зерттеудің жалпы және кең таралған әдістерін көрсетеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ТМД және Евразиялық интеграция тарихы
  Несиелер: 3

  ТМД мен Еуразиялық кеңістіктегі интеграциялық жобаларды дамытудағы негізгі үрдістер туралы тұтас түсінік жасайды. ТМД-ның қалыптасу тарихын зерттейді, тарихи, экономикалық және құқықтық ақпаратты пайдалана отырып, интеграциялық процестердің саяси және экономикалық аспектілерін анықтайды. Интеграциялық үдерістердің сипатын, дез����нтеграция себептерін, өңірдегі негізгі интеграциялық бірлестіктерді және интеграциялық үдерістерді одан әрі дамыту перспективаларын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Елтану: Ресей және Еуразия тарихы
  Несиелер: 3

  Әлемдік эволюция контекстінде Ресей және Еуразиялық тарих дамуының негізгі кезеңдері, үрдістері мен заңдылықтары туралы түсініктерді қалыптастырады. Негізгі тарихи кезеңдердің мәні мен мазмұнын, өңірдің әлеуметтік - экономикалық, саяси, мәдени даму ерекшеліктерін ашады. Еуразиялық өркениетті, аймақ елдерінің халықаралық және аймақт��қ қатынастардағы рөлін айқындайтын сипатты ерекшеліктер мен ерекшеліктерді анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халықаралық қатынастардағы Орталық Азия
  Несиелер: 3

  Аймақтың саяси және экономикалық мәселелерін, Ресей, АҚШ, Қытай, Түркия және Иранның өңірдегі стратегияларын, жаһанданудың Орталық Азияға әсерін зерттейді. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі өңірдің орнын анықтайды. Аймақтың географиялық, тарихи, этникалық және әлеуметтік-мәдени ерекшеліктерін, Орталық Азияның қазіргі кезеңдегі ге��саяси жағдайын, аймақтық қауіпсіздік мәселелерін, Орталық Азия интеграциясының проблемалары мен мүмкіндіктерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Посткеңестіктегі саяси үрдістер
  Несиелер: 3

  Посткеңестік кеңістіктегі саяси процестерді зерттейді:. КСРО ыдырау себептерін және посткеңестік кеңістік елдеріндегі ішкі саяси жағдайды қарастырады. Әскери-саяси, экономикалық, гуманитарлық және ғылыми-техникалық қызмет салаларында өңір елдерінің интеграциясы мәселелерін талдайды. Посткеңестік мемлекеттердің халықаралық процестерде жұмыс істеуінің негізгі тетіктері мен рөлін ашады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ағылшын тілі (деңгей В2.1)
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты - тіл біліктілігінің еуропалық шкала бойынша B2.1 деңгейіне тілдік құзыреттілікті дамыту Міндеттері: - қабылдаушы және өнімді құзыреттілікті қалыптастыру - әлеуметтік-мәдени құзыреттілікті қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан: шекаралық ынтымақтастықтың негізгі бағыттары
  Несиелер: 3

  Студенттерді Қазақстандағы шекаралық ынтымақтастықты дамыту теориясымен және тәжірибесімен таныстырады. Шекара маңындағы аумақтардың саяси-құқықтық және экономикалық ерекшелігі туралы терең түсінік қалыптастырады. Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі шекара маңы рөлін қарастырады. Қазақстандық шекара маңы дамуының проблемалары мен перспективаларын талдайды. Шектес мемлекеттер арасындағы шекаралық және шекаралық проблемаларды қолданбалы талдау дағдыларын әзірлейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің практикалық курсы
  Несиелер: 3

  Пәндерді меңгерудің мақсаты - жалпы тілдік көкжиектің кеңеюі, студенттердің коммуникативті құзыреттілігін қалыптастыру, коммуникацияның таңдалған саласының белгілі бір жағдайында коммуникацияға қатысу дағдысы ретінде ағылшын тілін ауызша және жазбаша сөйлеу және ағылшын тіліне көшу дағдыларын жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Халықаралық қатынастардың жүйелі тарихы
  Несиелер: 5

  Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі замандағы халықаралық қатынастар жүйелері және қосалқы жүйелерінің дамуы мен қалыптасуының негізгі кезеңдерін зерттейді. Аталған кезеңде халықаралық қатынастар дамуының негізгі үрдістерін анықтайды. Жаңа және қазіргі зама�� кезеңіндегі халықаралық қатынастар жүйесіндегі өзгерістерді және оның әртүрлі тарихи дәуірдегі қызмет ету ерекшеліктерін сипаттайды

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аймақтардың саясаты мен экономикасы
  Несиелер: 3

  Әлем өңірлерінің әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуын талдаудың теориялық және әдіснамалық тәсілдерімен таныстырады. Қазіргі кезеңде өңірлерде болып жатқан саяси және әлеуметтік-экономикалық өзгерістердің сипаты туралы тұрақты түсінік қалыптастырады. Өңірлерде болып жатқан әлеуметтік-экономикалық және саяси процестерді зерттеу және талдау әдістерін меңгеруге ықпал етеді. Халықаралық және аймақтық қатынастардағы өңірлердің рөлін ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Халықаралық ынтымақтастық және бизнес
  Несиелер: 3

  Халықаралық ынтымақтастық технологиясы туралы жүйелі, кешенді түсінік қалыптастырады, заманауи экономикада бизнесті ұйымдастыру үшін қажетті теориялық және практикалық білімді игеру, осы білімді пайдаланудың практикалық дағдыларын меңгеру. Халықаралық бизнесте ұйымдастыру және басқару, трансұлттық корпорациялардың технологиялық саясаты, сыртқы нарықтарда қазақстандық бизнестің мүдделерін дипломатиялық қамтамасыз ету тетіктерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Урал-Повольжье және Прикаспий аймақтары: өзара ықпалдастық мәселелері
  Несиелер: 3

  Орал - Поволжье және Каспий маңы аймақтарын зерттеу шеңберінде теория мен практиканың қазіргі жай-күйін бейнелейді. Негізгі тарихи фактілер мен қалыптасу және даму кезеңдерін, ішкі саяси және экономикалық жағдайды, аймақ елдерінің сыртқы байланыстарын зерттейді. Экономикалық, саяси және гуманитарлық, ғылыми-техникалық салалардағы елдердің ынтымақтастығы мәселелерін және болашақта елдердің ынтымақтастығын дамыту перспективаларын қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Таяу және Орта Шығыс
  Несиелер: 3

  Таяу және Орта Шығыс елдерінің табиғи-геогрфиялық, экономикалық, демографиялық, мәдени-өркениеттік әлеуетін зерттейді; экономикалық, саяси даму деңгейі бойынша, демократиялық қайта құрулар дәрежесі бойынша аймақ елдерінің жіктемесін ашады; өңірдің әлеуметтік-экономикалық және саяси жағдайын қарайды; өңірдің әлеуметтік және экономикалық дамуының негізгі мәселелерін ашады; халықаралық қатынастар жүйесіндегі өңірдің орны мен ролін көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аймақтану және аймақтық саясат
  Несиелер: 3

  Әлемнің белгілі бір кеңістіктік құрылымының саяси, әлеуметтік-экономикалық және әлеуметтік-мәдени қалыптасуының дәйекті барысын, нақты тарихи жағдайларға байланысты олардың дамуының негізгі заңдылықтарын теориялық игеруге бағытталған. Аймақтану мәні мен мазмұнын зерттейді, олардың құрамдас элементтерінің біртұтастығы мен тұтастығына ие аймақтар туралы нақты түсінік жасайды. Аймақтанушылық талдау және аймақтық саясат дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Африка аймақтарының тарихы және даму ерекшеліктері
  Несиелер: 3

  Африкалық мемлекеттердің әлеуметтік-экономикалық және саяси даму мәселелерін қарастырады. Әлемдік саяси үдерістердегі өңірдің орны мен рөлін зерттейді. Өңір мемлекеттерінің дамуына салыстырмалы баға береді, олардың даму деңгейі мен демократиялық қайта құрулар дәрежесі бойынша жіктелуін жүрг��зеді. Өңірдің жетекші әлемдік державалардың сыртқы саяси стратегиясындағы орнын көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Халықаралық қатынастардағы әлемдік экономика
  Несиелер: 3

  Әлемдік экономикалық жүйе құрылымының басты ерекшеліктері мен принциптерін, оның даму процестерін, қазіргі жаһандық экономикалық проблемаларды, Халықаралық экономикалық қатынастардың эволюциясын зерттеуге бағытталған. Қазіргі заманғы әлемдік экономика механизмін, Халықаралық экономикалық қатынастарды дамыту мәселелерін түсінуді қалыптастыруға мүмкіндік береді. Жаһандану жағдайында күрделі және серпінді өзгеретін Халықаралық экономикалық байланыстарды дербес талдау дағдыларын меңгеруге ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Келіссөздер процесінің техникасы
  Несиелер: 3

  Келіссөз процесінің техникасын меңгеру саласында қажетті кәсіби құзыреттерді қалыптастырады. Келіссөздер процесі мен іскерлік қарым-қатынас техникасының негізгі аспектілерін зерттейді. Студенттердің қазіргі қоғамда және халықаралық қатынастарда жалпы қабылданған келіссөздер жүйесін, сондай-ақ келіссөз процесінің әртүрлі аспектілерін, оның динамикасы мен сипатын меңгеруіне бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дипломатиялық құжаттама
  Несиелер: 3

  Дипломатиялық құжаттардың рөлі мен қызметі туралы түсінік жасайды.Дипломатиялық хат алмасудың мәні мен ерекшеліктерін ашады. Дипломатиялық құжаттардың әртүрлі түрлерін зерттейді: ноталар, меморандумдар, жеке және ресми хаттар және т.б. олардың негізгі сипаттамалары мен ерекшеліктері.Дипломатиялық құжаттарды жазу мен ресімдеуге қойылатын талаптар мен жағдайдың ерекшелігіне сәйкес құрастыруды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ағылшын тілі(деңгей В2.2)
  Несиелер: 3

  Студенттердің тілдік, тілдік, әлеуметтік-мәдени, компенсаторлық, оқу-танымдық құзыреттілігін жетілдіруге бағытталған. Таңдалған тақырыптарға және қарым-қатынас салаларына сәйкес жаңа тіл құралдарын меңгеруге ықпал етеді: қолданылатын лексикалық бірліктердің көлемін ұлғайту; коммуникативтік мақсаттарда тілдік бірліктермен операция жасау дағдылары�������� дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дипломатияның теориялық негіздері
  Несиелер: 3

  Дипломатия ұғымын, оның дамуының негізгі кезеңдерін; дипломатияның және сыртқы саяси қызметтің негізгі принциптерін; қазіргі дипломатияның ерекшеліктерін, халықаралық қатынастар құрылымындағы дипломатияның орнын; Мемлекеттік басқару органдары мен халықаралық қатынастар дипломатиялық өкілдіктер мен консулдық мекемелер және олардың функциялары; халықаралық ұйымдар мен арнайы миссиялардың дипломатиясы.қазіргі дипломатиядағы хаттама мен рәсім

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шет тілінің аударма практикасы
  Несиелер: 3

  Аударманың жалпы теориясы теориялық негіздемені береді және аударманың жеке және арнайы теорияларының негізгі ұғымдарын анықтайды. Аударманың жеке және арнайы теориялары аударманың жекелеген түрлері мен түрлеріне қатысты жалпы аударманың теориясының ережелерін нақтылайды..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Халықаралық қатынастардағы кешенді логистика
  Несиелер: 3

  Халықаралық қатынастардағы кешенді логистиканың мәнін, мазмұнын, рөлін зерттейді. Халықаралық жеткізу тізбегіндегі қызметті жобалау, жоспарлау, орындау, бақылау және мониторингілеу, бәсекелестік инфрақұрылымды құру ұғымдарын ашады. Халықаралық логистиканың иінтіректерін пайдалану, жеткізу мен сұранысты синхрондау, мемлекеттер мен аймақтардың өзара қарым-қатынастарындағы жеткізілімдердің халықаралық тізбегінің жұмыс істеу нәтижелерін өлшеу дағдыларына үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҚР-ның өндіріс күштерін территориялық ұйымдастыру
  Несиелер: 3

  Қазақстан Республикасындағы ішкі саяси және әлеуметтік-экономикалық процестерді зерделеуді көздейді. Қазақстанда өндірістік күштерді аумақтық ұйымдастыру ерекшеліктерін ашады. Жекелеген өңірлердің даму ерекшеліктерін, жалпы өндірісті аумақтық ұйымдастыру заңдылықтарын, оның жекелеген салаларының дамуын зерттейді.Аумақтық фактордың мемлекеттің дамуына әсерін талдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Этикет және құжаттама
  Несиелер: 3

  Студенттерді іскерлік қатынастар мәдениетінің негіздерімен, іскерлік этикеттің маңызды нормалары мен стандарттарымен, іскерлік этикеттің негізгі принциптерімен, кәсіби этика нормаларымен таныстырады. Іскерлік қарым-қатынас дағдыларын қалыптастырады. Құжаттардың функцияларын, қасиеттерін, құрылымын, құжат айналымын ұйымдастыру принциптерін, құжаттардың құрылу және жұмыс істеу заңдылықтарын зерттейді. Құжаттық ақпарат көздерін тарату және пайдалану принциптерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби сөйлеу түрлері мен формалары. Кәсіби сөйлеу типтерінің тілдік ерекшеліктері. Тілдік құралдарды ауызша және жазбаша түрде арнайы мәтіндерде пайдалану. Кәсіби сөйлеудің практикалық аспектілері. Техникалық мәтіннің практикалық грамматикасы. Мамандық тілі материалындағы сөз тіркесін, сөйлемдерді, мәтінді құрастыру ерекшеліктері. Болашақ мамандардың коммуникативтік-сөйлеу құзыреттілігі. Қарым-қатынастың негізгі бірліктері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Халықаралық аймақтық ұйымдар
  Несиелер: 5

  Халықаралық қатынастар және саяси ғылымдар теориясының әртүрлі мектептерінің тәсілдерін пайдалана отырып, халықаралық аймақтық ұйымдардың қызметін қарастырады. Көпжақты ынтымақтастық саласындағы халықаралық өңірлік ұйымдардың рөлін көрсетеді. Халықаралық қатынастар мен әлемдік саясатта халықаралық ұйымдардың белгілері, жіктелуі, қызметінің құқықтық негізі, рөлі мен мәні туралы білімнің іргелі жүйесін қалыптастыруға ықпал етеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Мамандықтың пәндік саласына шетелдік кәсіптік бағдарланған тілде кіріспе. Кәсіби-бағдарланған шет тілі адам қызметінің белгілі бір саласына қызмет ететін тәртіптік феномен. Объективті тілдік материалдарды меңгерудің негіздері. Арнайы кәсіби бағдарланған материалдар. Кәсіптік құзыреттілік. Кәсіби-бағдарланған шетел тілін басқа пәндермен б��йланыстыру

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазіргі әлемдегі АТА
  Несиелер: 3

  Аймақтың даму ерекшелігін, оның қазіргі әлемдік үрдістер мен әлемдік саясаттағы рөлі мен орнын зерттейді. Азия-Тынық мұхит аймағы елдері тарихының негізгі үрдістері мен заңдылықтары туралы түсініктерді қалыптастырады. Аймақтың жетекші мемлекеттерінің тарихи даму жолының ерекшелігін анықтайды. АТР және аймақтық халықаралық өзара қарым-қатынастың дамуына әсер еткен факторлардың мәнін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ғаламдық басқару
  Несиелер: 3

  Бұл оқу пәнін игерудің мақсаты бакалаврдың кәсіби қызметін жүзеге асыру үшін қажетті жаһандандыру және жаһандық басқару саласындағы білімді, іскерлікті және дағдыларды меңгеруге дайындықты кәсіби құзыреттілік шеңберінде қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазіргі кезеңдегі интеграциялық үрдістер
  Несиелер: 5

  Әлем аймақтарындағы интеграцияның негізгі заңдылықтарын, үрдістері мен ерекшеліктерін зерттейді. Интеграция процестерін талдаудың негізгі теориялық тәсілдерін, әлемдегі интеграциялық және дезинтеграциялық процестердің өту ерекшеліктерін қарастырады. Әлемнің түрлі аймақтарындағы ауқымды интеграциялық бірлестіктердің қызметін және олардың халықаралық және өңірлік қатынастардағы рөлін талдайды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мамандану елінің тарихы
  Несиелер: 5

  Мамандану аймағы елдері тарихының негізгі кезеңдері мен ерекшеліктерін ашады. Аймақ елдерінің қазіргі тарихының ерекшеліктерін зерттейді. Зерттелетін аймақ елдерінің саяси, құқықтық, идеологиялық, мәдени және діни жетістіктерін талдау және түсіну үшін негізді қамтамасыз ете отырып, маманданған елдердің ерте өркениеттерінен қазіргі кезеңге дейінгі мәдени және саяси дамуына салыстырмалы талдау және шолу береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Екінші шет тілі:неміс
  Несиелер: 3

  Қажетті автоматтандырылған сөйлеу дағдыларын дамыту негізінде ауызша сөйлеу дағдыларына, мәтіндерді оқу(оқып-үйрену, таныстыру, қарау, іздеу) техникасына үйретеді. Тілдік және коммуникативтік құзыреттілікті меңгеруге ықпал етеді. Жазбаша сөйлеу дағдыларына үйретеді. Неміс тілінде еркін және дұрыс сөйлеу және жазу, шетел тілін есту және мәтіндерді аудару қабілетіне жетуді болжайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мамандану аймағы елдерінің саяси жүйесі
  Несиелер: 3

  Саясаттағы жүйелілікті, билік пен саяси қарым-қатынастарды талдауға, билік тармақтары мен маманданған елдердің конституцияларын талдауға, сайлау жүйелерінің әртүрлі түрлерін, маманданған елдердің өңірлік саясатының проблемаларын зерделеуге бағытталған. АҚШ, Ұлыбритания, Канада саяси жүйесі бойынша тұтас түсінік қалыптастырады ��едерализм ұғымдарын, азаматтық бостандықтар мен құқықтарды ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазіргі кездегі халықаралық қатынастар жүйесіндегі саяси теориялар
  Несиелер: 3

  Қазіргі саяси теориялар мен тұжырымдамалар тұрғысынан халықаралық-саяси процестердің даму логикасын зерттейді. Халықаралық қатынастарды танудың ғылыми негіздерін қалыптастырады. Қазіргі халықаралық қатынастар дамуының негізгі заңдылықтары туралы түсініктерді қалыптастырады. Әлемдік саясаттың дам�� үрдістерін талдауға үйретеді. Халықаралық өмір оқиғаларын дербес талдау және оларды болжау қабілетін дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Европа және Солтүстік Америка елдерінің аймақтық тарихы
  Несиелер: 5

  Батыс өркениетінің жаңа және қазіргі заманғы бірегей тәжірибесі мен жалпы макротарихтық үрдістер синтезі негізінде Еуропа мен Солтүстік Америка өңірлерінің тарихы мен қазіргі жай-күйін зерттейді. Зерттелетін кезеңдегі Еуропа мен Америка елдерінің тарихи дамуының жалпы барысын ашады. Нақты-тарихи процестерге және олардың елтану ерекшелігіне назар аударады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жаһандану
  Несиелер: 3

  Жаһандану әлемдік нарыққа енгізу және транснационалдандыру және аймақтандыру негізінде экономиканың тығыз өрлеуі жолымен бір-бірімен Халықаралық еңбек бөлінісі, экономикалық және саяси қатынастар жүйесімен байланысты Ұлттық шаруашылықтардың жиынтығы ретінде түсінілетін әлемдік шаруашылық құрылымын өзгерту процестерінің сипатты сипаты болып табылады. Бұл базада біртұтас әлемдік желілік нарықтық экономика — геоэкономика және оның инфрақұрылымы, көптеген ғасырлар бойы халықаралық қатынастардың басты әрекет етуші тұлғалары болып табылатын мемлекеттердің ұлттық егемендігінің бұзылуы пайда болады. Жаһандану процесі мемлекеттік ресімделген нарықтық жүйелер эволюциясының салдары болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Екінші шет тілі: француз
  Несиелер: 3

  Теориялық бөлімде морфология және синтаксис сияқты шет тілінің сөз тіркестерінің грамматикалық құрылымын қарастырады. Шет тілі бойынша базалық курста дайындықтан өткен студенттерге арналған. Оқылатын тілде еркін және дұрыс сөйлеу және жазу, француз тілін есту арқылы түсіну, мәтіндерді аудару қабілетіне қол жеткізуді болжайды. Тілдік және коммуникативтік құзыреттілікті меңгеруге ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлем аймақтарының геосаяси тұжырымдамалары
  Несиелер: 5

  Халықаралық-саяси аспектідегі геосаясаттың мазмұнын ашады, халықаралық қатынастар теориясы мен тәжірибесінде геосаяси тұжырымдамаларды қолдану әдістерін талдайды. Қазіргі халықаралық өмірдің ажырамас элементі ретінде білімнің геосаяси жүйесі туралы кешенді түсінік жасайды; халықаралық қатынастарды қабылдауды кеңейтеді, геосаясат халықаралық саяси жағдайларды теориялық және практикалық талдаудың құралына айналдырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Елтану: Қытай және Жапония
  Несиелер: 3

  Қытай, жапон және корей қоғамының негізгі ішкі және сыртқы саяси даму механизмдерін, оның әлеуметтік дамуын, дәстүрлер мен рухани мәдениеттің ерекшеліктерін зерттейді және әлемдік тарих пен халықаралық қатынастардың әр түрлі кезеңдеріндегі Қытай мен Жапонияның рөлі мен орнының объективті көрінісін көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дін халықаралық қатынастар факторы ретінде
  Несиелер: 3

  Діни фактордың қазіргі халықаралық қатынастарға ықпалының негізгі көріністерін қарастырады; халықаралық қатынастардағы діни-саяси өзара іс-қимылдың әртүрлі модельдерінің жұмыс істеу механизмін ашады; қазіргі заманғы аса маңызды діни жүйелер арасындағы қазіргі заманғы өзара қарым-қатынастардың теориясы мен тәжірибесін көрсетеді; әр түрлі елдер мен аймақтардағы нақты діни-саяси жағдайлар қарастырылды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстанның өңірлері дамуының Аймақтану талдауы
  Несиелер: 3

  Қазақстан өңірлерінің әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуын зерттеу әдістерін зерттейді. ҚР аймақтарының ерекшеліктерін, олардың дамуын салыстырмалы талдау негізінде ашуға бағытталған. Елдің халық шаруашылығының ерекшеліктерін, аймақтардағы әлеуметтік-экономикалық жағдайды қарастырады. Өңірлік проблемаларды бағалау және кешенді аймақтанушылық талдау дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ҚР-ның сыртқы саясаты
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделерін, оның сыртқы саясатының мақсаттарын және негізгі бағыттарын зерттейді; сыртқы әлемде республиканың егемендігін қорғау және ұлттық мүдделерін қорғау әдістері мен тәсілдерін ашады; Қазақстан Республикасының сыртқы саяси құралы ретінде дипломатияның ерекшеліктерін ашады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Азаматтық қоғам және қоғамдық қозғалыстар
  Несиелер: 3

  Азаматтық қоғамның «адамға оның азаматтық құқықтарын іске асыруға мүмкіндік беретін және қоғам мүшелерінің әртүрлі қажеттіліктерін, мүдделері мен құндылықтарын білдіретін мемлекеттен тыс қоғамдық қатынастар мен институттар жүйесі" ретінде азаматтық қоғам түсініігін ашыпп көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтардың қазіргі кездегі мәселелері
  Несиелер: 5

  Әлемдік саясаттың жаңа даму үрдістерін қарастырады, халықаралық қатынастар жүйесіндегі өңірлердің даму ерекшеліктері мен қазіргі заманғы проблемаларын зерттейді, әлемнің жекелеген елдері мен өңірлерінің экономикалық, әлеуметтік-мәдени, идеологиялық, саяси проблемалар��на еларалық кешенді т��лдауды жүзеге асырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Терроризм және контртеррорлық әрекет
  Несиелер: 3

  Терроризмнің пайда болу тарихын, халықаралық террористік ұйымдардың жіктелуін, қазіргі кезеңдегі халықаралық терроризмнің ерекшеліктерін зерттейді. Терроризмге қарсы күрес проблемасының мазмұнын, оған қарсы іс-қимыл шараларын, жекелеген елдердің, БҰҰ деңгейіндегі өңірлік ұйымдар мен халықаралық қоғамдастықтың, халықаралық терроризмге қарсы ұйымдардың терроризмге қарсы ынтымақтастығы мәселелерін ашады. Терроризмге қарсы іс-қимыл саласындағы шетелдік және қазақстандық тәжірибені талдайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Іскерлік ағылшын тілі
  Несиелер: 3

  Фонетиканы оқыту пәні тілдің барлық дыбыстық жүйесі болып табылады: сөйлеу ағымындағы дыбыстар, олардың заңды кезектесуі, үйлесімі, акустикалық және артикуляциялық сипаттамалары. Сонымен қатар, фонетикада буындар мен сөздердің дыбыстық құрылымы, екпін және интонация оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазіргі кездегі халықаралық қатынастар жүйесіндегі саяси теориялар
  Несиелер: 3

  Қазіргі халықаралық қатынастар жүйесінде саяси теорияларды зерттейді. Тұжырымдамалар түрінде халықаралық қатынастардың жалпы заңдылықтарын қадағалайды және талдайды. Саяси теорияларды, олардың әдіснамалық және аналитикалық құралдарын талдаудың негізгі тәсілдерін, сондай-а�� Әлемдік зияткерлік кеңістіктің эволюциясы мен дамуының негізгі бағыттарын игеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мамандандырылған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Курс грамматика, кәсіптік сипаттағы сөздік материалдарды және кәсіптік бағдар мәтіндерін қамтитын міндетті жалпы білім беру пәні болып табылады. Бұл пәнді оқыған кезде, студент кәсіби салада шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасауды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Екінші шет тілі ( неміс тілі)
  Несиелер: 3

  Теориялық бөлімде морфология және синтаксис сияқты неміс тілінің сөз тіркестерінің грамматикалық құрылымын қарастырады. Шет тілі бойынша базалық курста дайындықтан өткен студенттерге арналған. Неміс тілінде еркін және дұрыс сөйлеу және жазу, неміс тілін есту арқы��ы түсіну, мәтіндерді аудару қабілетіне қол жеткізуді болжайды. Тілдік және коммуникативтік құзыреттілікті меңгеруге ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Екінші шет тілі: француз
  Несиелер: 3

  Теориялық бөлімде морфология және синтаксис сияқты шет тілінің сөз тіркестерінің грамматикалық құрылымын қарастырады. Шет тілі бойынша базалық курста дайындықтан өткен студенттерге арналған. Оқылатын тілде еркін және дұрыс сөйлеу және жазу, француз тілін есту арқылы т��сіну, мәтіндерді аудару қабілетіне қол жеткізуді болжайды. Тілдік және коммуникативтік құзыреттілікті меңгеруге ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекеттік басқарудың тарихы мен теориясы
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік басқару жүйесінің тарихын, теориялық негіздерін және оның компоненттерін зерттейді. Олардың арасындағы қажетті байланыстарды талдайды және оларға кедергі келтіретін интеграцияны, мәндік элементтердің өзара кірігуін бұғаттайды, жүйелілікті бұзады. Қоғамдық үдерістерді, қарым-қатынастарды мемлекеттік басқару қоғамның көптеген өзара тәуелді себептеріне, даму факторларына негізделген күрделі құбылыс ретінде ұғыну қажет деп түсінуді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Саяси және әлеуметтік теориялар
  Несиелер: 5

  Негізгі саяси және әлеуметтік теориялардың мәні мен мазмұнын ашады. Түрлі саяси және әлеуметтік теориялар мен тұжырымдамалар аясында қоғамдық даму заңдылықтары мен халықаралық және аймақтық қатынастардың қазіргі заманғы жүйесі туралы түсініктерді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлемдік саяси үрдіс
  Несиелер: 5

  Әлемдік саясат пен халықаралық қатынастар туралы базистік және кешенді түсініктерді қалыптастыруға ықпал етеді. Мемлекеттердің халықаралық аренада қабылдаған іс-әрекеттерінің барлық алуан түрлілігін, олардың арасында қалыптасқан қатынастар мен өзара іс-қимыл жиынтығы көрсетеді. Білім алушыларда халықаралық қатынастардың негізгі даму кезеңдері мен ��азіргі жағдайы туралы жүйелі түсінік қалыптастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі халықаралық аймақтық қақтығыстар және оларды реттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Тарихи процесс контекстіндегі қазіргі заманғы қақтығыстарды, қақтығыстардың жіктелуін, өңірлік қақтығыстарды шешу жолдары мен реттеу әдістерін зерттейді. Қақтығыс мәселелерін зерделеудің әдіснамалық тәсілдерін меңгеруге, халықаралық қатынастарды зерделеудің әртүрлі жүйелері мен тәсілдерін құрылыммен таныстыруға, студенттердің саяси жағдайларды болжау және модельдеу дағдылары мен іскерліктерін меңгеруге ықпал етеді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аймақтық қатынастардағы саяси талдау және болжау
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы саяси ғылымның қосындысы ретінде саяси талдау және болжау саласындағы негізгі теориялық-әдіснамалық тәсілдерді зерттейді. Саяси ақпаратты жинау және алғашқы өңдеу әдістері, саяси талдаудың әдіснамасы мен әдістемесі туралы білім береді. Аймақтық саясат саласында саяси талдау және болжау бойынша алынған білім мен дағдыларды пайдалану қабілеті мен іскерлігін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ұлттық және өңірлік қауіпсіздіктің сыртқы саяси аспектілері
  Несиелер: 5

  Өңірлік, жаһандық және Ұлттық қауіпсіздік процестерін қолданбалы талдау әдістерін, халықаралық қауіпсіздік саласындағы жаһандық және өңірлік кіші жүйелердің мемлекеттік және мемлекеттік емес қатысушыларының өзара іс-қимылын, жаһанданудың өңірлік және ұлттық қауіпсіздікке әсерін, халықаралық өңірлік және ұлттық қауіпсіздікке қауіп-қатер мен қауіп-қатер сипатындағы өзгерістерді, қақтығыстардың жаңа буынының ерекшеліктерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аймақтық қатынастар жүйесіндегі Қазақстан
  Несиелер: 5

  Орталық Азиядағы аймақтық қатынастардың ерекшеліктерін және Қазақстан Республикасының қазіргі кезеңдегі дамуының негізгі сыртқы саяси басымдықтарын зерттейді. Өңірдегі интеграциялық үдерістердегі, Аймақтық әлеуметтік-экономикалық және саяси қатынастар жүйесіндегі, сондай-ақ аймақ елдерінің гуманита����лық ынтымақтастығ�� саласындағы Қазақстанның рөлі мен орнын ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мамандану аймағы елдерінің сыртқы саясаты
  Несиелер: 5

  Қазіргізаманғыпроблемаларменперспективаларғашығаотырып, тарихиретроспективадағыаймақелдерініңсыртқысаясикурсыныңөзгерудинамикасынашады. Студенттердіаймақтыңсыртқысаясатынталдаудыңтеориялықтәсілдеріменкатегорияларыментаныстырады. Халықаралықаренадаелдердіңсыртқысаясатынәзірлеуменжүзегеасырудыңгеосаяси, геостратегиялық, саяси, экономикалықжәнеидеологиялықаспектілерінзерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аймақтық қатынастарды құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Халықаралық құқық институтының пайда болу тарихын ашады. Әлемнің жекелеген аймақтарындағы аймақтық халықаралық қатынастарды құқықтық реттеудің негізгі аспектілерін зерттейді. Өңірлердің даму инфрақұрылымын талдайды. Студенттердің өңірлік даму мәселелері, өңірлерді теңдестірілген және тең дамыту қажеттіл��гі туралы білім жүйесін қалыптастыруды қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлемдік экология және табиғи ресурстар
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы экологиялық проблемалардың мәнін, олардың пайда болу себептері мен шешу тәсілдерін, экологиялық проблемаларды талдау әдістерін, олардың одан әрі дамуын болжауды және олардан оңтайлы экологиялық-экономикалық шығу мүмкіндігін табуды; табиғи ресурстардың сарқылуына, олардың құрылымының бұзылуына әкелетін қоғамдық процестердің әсер етуі нәтижесінде болып жатқан табиғи ресурстар жай-күйінің теріс өзгерістерін зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мамандану аймағы елінің шет тілінің практикалық курсы
  Несиелер: 3

  Грамматикалық Дағдылар мен монолог және диалогтық сөйлеудің іскерліктерін қалыптастыруға, оларды шет тілінде толыққанды қарым-қатынас жасауға қажетті деңгейге жеткізуге және білім беру құрылымдарында сапалы жоғары деңгейде оқу процесін ұйымдастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Аймақтық қатынастардағы ТҰК және ұлттық компаниялар
  Несиелер: 3

  Жаһандық экономика мен саясаттағы трансұлттық корпорациялардың (ТҰК) және ұлттық компаниялардың рөлін және олардың өңірлік және халықаралық қатынастар жүйесіне ықпал ету дәрежесін қарастырады. Қазіргі даму кезеңіндегі инновациялық процестердің ерекшеліктерін, ТҰК-ның мемлекетпен өзара қары��-қатынасы механизмдерін зерттейді. Әртүрлі ТҰК қызметінің нәтижелерін, жаңа технологияларды дамыту және игеру саясатын көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Әлемдік саясаттағы диаспора рөлі
  Несиелер: 3

  Диаспораны халықаралық қатынастардың жаңа акторлары ретінде қарастырады; экономикалық, әлеуметтік-мәдени және қоғамдық-саяси тұрғыдағы диаспоралардың ролі мен әлеуетін арттырудың себептерін, көздері мен ресурстарын ашып көрсетеді; халықаралық қатынастардағы, халықаралық ынтымақтастықтағы диаспоралардың ролін және олардың халықарал��қ аймақтық қатынастарға әсерін көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Көші-қон және оның аймақтар дамуындағы рөлі
  Несиелер: 3

  Халықаралық көші-қон процестерінің қазіргі жай-күйінің проблематикасын, олардың себептерін, қазіргі әлемдегі рөлін және өңірлік деңгейде реттеу мүмкіндіктерін ашып көрсетеді. Көші-қонның мемлекеттердің сыртқы саясатын қалыптастыру процесіне, жаһандық демографиялық жағдайға, әлемдік экономика және ха��ықаралық қаржы жүйесіне, әлеуметтік және әлеуметтік-мәдени трансформацияларға, сондай-ақ халықаралық қауіпсіздікке әсерін зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Практикалық фонетика
  Несиелер: 3

  Тілдік ой-өрісін кеңейту үшін қажетті ағылшын тілінің теориялық негіздерін оқытады. Негізгі сөйлеу дағдыларын жасау мен автоматтандыруға және оларды стилистикалық әр түрлі сөйлеу жағдайларында жүзеге асыруға ықпал етеді, ағылшын тілін практикалық меңгеру дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыруға және жетілдіруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Шекара маңындағы сауда-экономикалық ынтымақтастық: шетелдік тәжірибе
  Несиелер: 3

  Шет мемлекеттердің шекаралас өңірлерінің экономикалық және өзге де ынтымақтастық нысандарының ерекшеліктерін зерттейді. Шекара маңындағы ынтымақтастықтың әртүрлі үлгілері мен үлгілерін қалыптастыру кезеңдерін, шет елдердің шекара маңындағы аймақтары үшін сыртқы экономик��лық қызмет реформаларының салдарын қарастырады. Түрлі елдердің шекара маңындағы ынтымақтастығын дамыту тәжірибесін жинақтайды. Кешенді өңірлік жобаларды іске асыру негізінде шекара маңындағы ынтымақтастықты дамыту тәжірибесін зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Жаратылыстану, әлеуметтік және гуманитарлық, экономикалық пәндер саласында білімді көрсетіп, кең ой-өрісі мен ойлау мәдениетімен жоғары білімді адамның қалыптасуына ықпал етеді. Жалпы аймақтық зерттеулердің негізгі тұжырымдамалары, әлеуметтік-экономикалық, саяси дамуы, аймақ елдерінің мәдениеті, геосаясат негіздері, қазіргі заманғы жүйесін білу және халықаралық, аймақтық қарым-қатынас мәселелерін білу; интеграциялық үдерістер, келіспеушіліктердің негізгі мәселелері және оларды шешудегі әлемдік қоғамдастықтың күш-жігерін білу.

 • Код ON2

  Қазіргі заманауи технологияларды қолдана отырып, кәсіптік қызметте ақпаратты табу, талдау және өңдеу мүмкіндігі туралы білімдерін көрсету.

 • Код ON3

  Халықаралық-саяси үрдістер саласындағы аймақтық саясатты болжау мен модельдеуді, экономиканы, Қазақстандық қоғамныңәлеуметтік-экономикалық және саяси аспектілерін, ҚР сыртқы және аймақтық саясатын мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен әдістерін көрсету.

 • Код ON4

  Халықаралық қатынастар, әлемдік саясат, аймақтану, халықаралық қатынастар теориясы, сыртқы саясат саласындағы қазіргі зерттеулердің негізгі категорияларына ие болу. Қазақстанның және мамандану елдерінің мүдделері мен позияциясын білу.

 • Код ON5

  Шет тілдік ортада аудармашы, аудармашы-референт қызметін орындап, кәсіби қызметті жүзеге асыру қабілетін иелену, мемлекеттік, орыс, шет тілдерінің нормаларын, тілдің функциональдық стильдерін, синхрондық және жазбаша аударма дағдыларын иелену.

 • Код ON6

  Аймақтану бойынша қойылған мәселелерге эксперттік қорытынды даярлау және эксперттік қауымдастықта өз ұстанымдарын қорғау дағдысына ие болу; халықаралық аймақтық қатынастар, әлемдік және аймақтық саясат пен олардың ҚР және шет елдердің сыртқы саясатына ықпалын талдай білу.

 • Код ON7

  Іскерлік хат алмасу, дипломатиялық этикет және хаттама жүргізу дағдыларына ие болу, келіссөздер мен іскерлік қарым-қатынас әдістері мен техникасын иелену, қазіргі халықаралық және аймақтық ынтымақтастықтың құқықтық негіздерін, ҚР мемлекеттік органдарының, халықаралық ұйымдардың құрылымы мен принциптерін білу қабілетін көрсету.

 • Код ON8

  Кәсіптік қызметте басқару шешімдерін қабылдау дағдыларына ие болу, аймақтық басқару жүйесінің мамандарының функционалдық міндеттерін білу, басқада мемлекеттік мекемелердегі атқарушы, ұйымдастырушылық және әкімшілік жұмыстың негіздерін иеленуді көрсету.

 • Код ON9

  Ынтымақтастыққа қалыпты емес және альтернативті шешімдерді қабылдауға қабілеттілікті, төзімділікті көрсету; команда да жұмыс жасай білу, өз пікірінде тұра білу дағдысына ие болу, кәсіби және жеке өсуге, интелектуальдық моральдық адамгершілік, коммуникативтік, ұйымдастыруышылық басқару дағдыларына ие болу.

Top