Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04218 Қылмыстық құқық бейіндік в М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

 • Эксперимент жүргізу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Басқарудағы эксперимент ұғымын қарастыру және оның жіктелуі. Эксперименттің құрылымын (экспериментатор, эксперименталды фактор, эксперименталды жағдай, эксперименталды объект) және шарттарын зерттеу. Эксперименттің жіктелуі, бағдарламасы және құрал-саймандарының сипаттамасы. Эксперимент хаттамасындағы позициялармен және эксперимент жүргізу талаптарымен танысу. "Оңтайлы эксперименттің" түрлері мен реттілігін зерттеу. Эксперимент үшін ақпаратты жинау әдістерінің артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтау. Зерттеудің объективті нәтижелерін алу үшін ұсынымдарды ашу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жеке тұлғаға қарсы қылмыстарды саралау мәселелері
  Несиелер: 5

  Жеке адамдарға қарсы қылмысты саралау қылмыстық құқықтың неғұрлым зерттелген институттарының бірі. Жеке адамдарға қарсы қылмыстар адамның неғұрлым маңызды құқықтары мен міндеттері, заңды мүдделері жиынтығына негізделеді. Мына элементтер түсінігіне сыни талдау жасалады: өмір, денсаулық, жыныстық бостандық, жынысық қолсұғылмаушылық, жеке бостандық, ар, абырой, іскерлік бедел.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Шет тілінде ауызша қарым-қатынас дағдыларын дамытуға, мәдениетаралық құзыреттілікке, іскерлік хат алмасу дағдыларына, шетелдік түпнұсқа дерек көздерін оқудың негізгі түрлерін меңгеруге, мамандық бойынша ғылыми тақырыптар бойынша жазбаша байланыстарды дайындауға мүмкіндік береді: ғылыми баяндама, презентация, пікірталас, тезис және ғылыми мақалалар тақырыбы бойынша мақалалар тілі, ғылыми мәтіннің аннотациясы, резюме жазу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заңсыз кәсіпкерлікті саралау мәселелері
  Несиелер: 5

  Заңсыз кәсіпкерліктің құқыққа сай экономикалық қызметтің бір түрі ретінде мемлекетпен белгіленген қалыпты қызметке қарсы қоғамға қауіптілік заңдылығын қарастыру. Қылмыстық жауаптылықа сыни талдау жасалады: заңсыз кәсіпкерлік, тіркелме кәсіпкерлік қызметпен айналысу, арнайы рұқсат алу (лицензия) талап етілетін жағдайда рұқсатсыз немесе рұқсат талаптаын бұза отырып кәсіпкерлікпен айналысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Жоғары білікті мамандардың кәсіби қызметінде қажетті заманауи психологиялық ғылымның негізгі принциптерін қарастырады. Жеке тұлғаның психологиялық зерттеулерінің негізгі психологиялық тұжырымдамалары, дағдылары мен қабілеттері бойынша ғылыми және теориялық дүниетаным қалыптастырады, эксперименталды-психологиялық зерттеулер мен психокоррекциялық жұмыстардың негізгі әдістерімен, ұжымды басқарудағы қайшылықтарды, күйзеліске түсуді және оларды шешу әдістерімен таныстырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Банк қызметтері саласындағы қылмыстарды саралау мәселелері
  Несиелер: 5

  Банктік қызмет аясындағы қылмыстарды саралау мәселелеріне ғылыми негізделген көзқарастар қарастырылады: банктік қызмет саласындағы қылмыстар үшін жауаптылық саласындағы қазақстандық қылмыстық заңнаманың дамуы; банктік қызмет саласындағы қылмыс түсінігі және түрлері;банктік қызмет саласындағы субьекімен жасалған қылмыс; қаржы пирамидасын ұйымдастыру және жетекшілік ету; банктік қызметтің рөлі және оны талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық атқару жүйесінің өзекті мәселелері
  Несиелер: 4

  Қылмыстық жазаларды орындау мен өтеу аясындағы қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеуді оқу, сондай-ақ Қазақстанның қылмыстық-атқару жүйесінің даму тарихы, көрсетілген саладағы ынтыымақтастықтыың халықаралық-құқықтық мәселелері, қылмыстық-атқару құқығы теориясының фундаменталды сұрақтары туралы жүйелі білім алу; жазаны өтеу барысында және қылмыстық жауаптылықтың өзге де түрлерінде қылмыстық-атқару құқығының нормаларын қодану туралы оқу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 3

  Басқару қызметінің сипаттамасы, ұйымдастырылуы және басқару ойының эволюциясын талқылау. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасын зерттеу. Этиканы, әлеуметтік жауапкершілікті және коммуникацияны баяндау. Басқару шешімдерін қабылдауды моделдеу. Менеджмент функцияларын құрылымдау: жоспарлау, ұйымдастыру, мотивация, бақылау. Топтық динамиканы анықтау. Басшылықты зерттеу: билік, көшбасшылықтың әсері мен стилі. Қақтығыстарды, күйзелістерді басқару және өзгерістерді басқару.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқықтың талдау әдістамасы
  Несиелер: 4

  Құқықтану саласындағы талдау жұмыстары мен тұжырымдамалық көзқарастарды және әдіснамалық негіздерді, құжатты және тәуекелді, жағдайды құқықтық талдау әдістемесін меңгеру. Құқықтық талдау әдістерінің құқық институттары мен жекелеген нормаларына құқықтық зерттеу жүргізу барысындағы құқықтық қызмет аясында қолданылуына талдау; нақты құқық нормаларын немесе нормативтік-құқықтық актілерді қолдану салдарын болжаудың әдістемелік негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Отбасы және кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстар
  Несиелер: 5

  Отбасына және кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстар түсінігі және түрлері қарастырылады: кәмелетке толмағандарды қылмыстық әрекетке тарту; кәмелетке толмағандарды қоғамға қарсы әрекеттер жасауға тарту; баланы ауыстыру; заңсыз бала асырап алу (қыз асырап алу); бала асырап алу құпиясын жариялау (қыз асырап алу); балаларды және еңбекке жарамсыз ата-анасын күтіп-бағуға ақы төлеуден засақана жалтару; кәмелетке толмағанды тәрбиелеуге байланысты міндетін орындамау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Коммуникациялық біліктер мен дағдыларды тиімді қолдану, көптілділік жағдайында әдеби және іскерлік жазбаша және ауызша сөйлеуді, көпшілік алдында сөйлеу дағдыларын еркін меңгеру; заңдық сипаттағы мәтіндерді жасай білу және редакциялау, ой-пікірлер мен пікірлердің логикасын талдай білу

 • Код ON2

  Дүниетанымдық, әлеуметтік және тұлғалық маңызды философиялық мәселелерді талдау және түсіну, әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдардың негізгі ережелері мен әдістерін білу, оларды кәсіби міндеттерді шешуде қолдана білу, әлеуметтік-маңызды мәселелер мен процестерді талдау;

 • Код ON3

  Әлеуметтік маңызы бар құқықтық мәселелер мен үдерістерді талдау және сыни бағалау, қылмыстық іс жүргізу құқығы мен криминалистика тұжырымдамалық мәселелерін талдау мен бағалауға ғылыми көзқарасты негізді және әдістемелік тұрғыдан сауатты қолдану.

 • Код ON4

  Қылмыстық құқық және криминология саласында ғылыми зерттеулерді білікті жүргізу, қылмыстық-құқықтық бағыттылықты жетілдіру бойынша негізделген ұсынымдарды тұжырымдау криминологиялық зерттеулерді алады.

 • Код ON5

  Қызметті жүзеге асыру кезінде логикалық және аналитикалық ойлау дағдыларын меңгеру, кәсіби әлеуетті іске асыру. Құқықтық тәрбиені тиімді жүзеге асыру.

 • Код ON6

  Қылмыстық-құқықтық және басқа да құқықтық қатынастар саласындағы құқықтық мәселелерді талдау және шешу, қылмыстық-құқықтық қызметті жетілдіру жөнінде ұсыныстар дайындау.

 • Код ON7

  Зерттеуде кәсіпкерлік дағдыларды және белгісіздік дағдыларды пайдаланыңыз.

 • Код ON8

  Жеке-жеке және топтың мүшесі ретінде тиімді жұмыс жасаңыз, өз көзқарасыңызды дұрыс қорғауға, әрекеттеріңізді реттеуге және әртүрлі әдістерді қолдануға.

Top