Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02206 Дінтану в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 5

  Бұл пән дін ретінде діни зерттеулерді дамытудың негізгі кезеңдерін қарастырады, сондай-ақ діни зерттеулердің іргелі теориялық және әдістемелік ерекшеліктері туралы түсінік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан территориясындағы ислам тарихы
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны - қазіргі заманғы Қазақстан аумағында ислам тарихы мен мәдениетін зерттеуге бағытталған, әлеуметтік және діни сана сипаттамаларын терең түсінуді қамтамасыз етеді. Бұл пәнді оқып-үйрену студенттерге қазақ қоғамының сыртқы қоғамдастықтағы орнын анықтауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дін теориясы
  Несиелер: 8

  «Дін теориясы» пәнін оқу пәні ретінде зерттеу тақырыбы дінді зерттеуге қатысты негізгі теориялар мен тұжырымдарды зерттеу болып табылады Курстың мазмұны студенттерге дінді біртұтас көзқарас ретінде кешенді көп деңгейлі және көп өлшемді құбылыс ретінде, адамның Абсолюттік принциппен - Құдаймен қарым-қатынастың барлық кеңдігі мен тереңдігін қамтитын тұтас әлемдік көзқарас ретінде беру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Діндер тарихы
  Несиелер: 8

  «Діндер тарихы» курсының мазмұны әлемдік діндер, жеке діндер, олардың қалыптасу тарихы «Діндер тарихы» курсы әр түрлі халықтың қалыптаса келген дүниетанымдық көзқарасына, философиясына, этикасына, эстетикасына және салт дәстүріне әсер етіп, оның қалыптасуына теориялық негіз болған діндерді анықтап беруден тұрады. Сонымен бірге «Діндер тарихы» курсы бойынша теориялық білімдер алуды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дін және саясат
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - дін мен саясат, дін, саясат және мораль арасындағы байланыстар туралы түсінік беру, студенттерді әртүрлі конфессиялардағы дін мен саяси құбылыстар арасындағы байланысты түсіну ерекшеліктерін таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Пән қолдану салалары бойынша ҚР «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын ендіру және жүзеге асырудың кезеңдерін, электрондық туристік қызметтерді көрсетудің цифрлық платформаларын, қонақ үй және туристік бизнесте цифрлық технологияларды ендіру, қолдану жолдарын қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қасиетті кітаптар әлемдік әдебиет ескерткіші ретінде
  Несиелер: 6

  Осы бағытта діни мәтіндерді талдау жүргізіледі және діни талдау жүргізіледі. Сондай-ақ, осы ескерткіштер мен мәтіндерді қоғамның дамуына әсері туралы мәдениеттанулық талдау жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ислам заң мектептері
  Несиелер: 6

  Исламдағы дәстүрлі теологиялық және заң мектептері Ислам тарихына, дәстүрлі діни және заң мектептерін қалыптастыруға байланысты бірқатар мәселелерді қарастырады. Бұл пән дінтануоқушыларын кәсіби даярлаудың ажырамас бөлігі болып табылады. Курстың мақсаты - студенттерді діннің орны, рөлі, оның эволюциясы және қазіргі әлемдегі динамикасы туралы біртұтас көзқарас қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелрін шешудің ғылыми – перактикалық ойлау жүйесін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Бұл курс қауіпсіздіктің кәсіби мәдениетін, экологиялық сананы, өзінің кәсіби қызметі саласында еңбек жағдайларын жақсарту және қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін кәсіби білімді қолдануға дайындығын қалыптастырады. Сондай-ақ адамдардың тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін ұйымдастыру әдістерін меңгерудің теориялық және практикалық дағдыларын дамытады, оларды табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ, туристік қызметтеі өзге де жағдайлардан қорғау негіздерін қалайды. Оқу пәні туристік жорық жағдайында зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі көмек көрсетудің практикалық негіздерін меңгеруді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мораль және дін
  Несиелер: 5

  Ол моральдық және моральдық этиканы адамдар арасындағы мінез-құлық пен қарым-қатынастарды, адами қарым-қатынастың сипатын, қайырымдылықты, жамандық пен әділдікті қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құрантану
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты - «Құран» исламның қасиетті мәтінін зерттеу: ғылыми және діни зерттеулер тұрғысынан оның пайда болуын, құрылымдық ерекшеліктерін, негізгі тақырыптарын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ислам теологиясы
  Несиелер: 6

  Ислам теологиясы діннің өмірі мен діни өмірінің институционалдық нысандарын, діни мәдени мұраны, діннің дәстүрлі дінін, тарихын және түрлі діни ілімдер мен діни ұйымдар арасындағы қарым-қатынастардың қазіргі жағдайын зерттейтін ғылымдардың жиынтығы болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  "Қазақстан-2050" Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер дәрежесіне көтереді. Бұл пәннің мақсаты ҚР сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын, соның ішінде туризм саласындағы заңнамаларды терең зерделеу болып табылады. Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты және кез келген сыбайлас жемқорлық көріністеріне нөлдік төзімділікті қалыптастырады, сыбайлас жемқорлыққа теріс көзқарасты тәрбиелейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Христиан теологиясы
  Несиелер: 6

  Христиандық теология «ойлау ойшылдарының ғылыми талдауына негізделген. Теологияның ұлттық дәстүрлерге тиетін діни әсерін мұқият талдау арқылы тарихтағы орынды тану. Ол Иса мен ортағасырлық ойшылдардың қазіргі көзқарасына негізделген, дұрыс тұжырым жасайды. Қоғамдағы діни білімнің орнын анықтау сонымен бірге зайырлы мемлекеттің принципін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сөйлеу мәдениеті
  Несиелер: 5

  Курс білім алушылардың жалпы сөйлеу мәдениетін арттыруға, коммуникативтік әрекеттестіктің әр түрлі жағдайында сөйлеу барысында тілдік құралдарды дұрыс қолдану біліктерімен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Сөйлеу мәдениетінің негізгі белгілері. Сөйлеу мәдениетінің нормативтік, коммуникативтік, этикалық аспектілері. Сөйлеу этикасы. Сөйлеу стратегиясы, әдіс, тәсілдер. Коммуникативтік сәтсіздіктердің себептері. Ауызша іскерлік сөйлеу мәдениеті және жазбаша сөйлеу мәдениеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Авраамдық діндердің теологиялық ілімдері
  Несиелер: 6

  Иудаизм, христиандық және мүсылмандық діндер өз негізінде ортақ қасиеттерге ие және авраамдық діндерге жатады. Сондықтан, олардың Қасиетті кітаптар мен догматикасында ортақ идеялар мен сюжеттерді және айырмашылықтарды тауып, талдауға салу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дінтану әлеуметтануы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты дінді әлеуметтік феномен ретінде зерттеу, діни әлеуметтану ғылымымен танысу, оның негізгі ұғымдары мен әдіснамалық принциптері, эмпирикалық зерттеулердің әдістері мен ең маңызды нәтижелері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Араб-мұсылман мәдениеті
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - араб-мұсылман мәдениеті туралы жалпы идеялар мен білім қалыптастыру, мұсылман ойшылдарының философиясын зерттеу, олардың әлемдік мәдениет пен ғылымға қосқан үлесі. Курстың маңызды бөлігі - араб мұсылмандарының мәдениетінің діни аспектілерін зерттеу, олардың қазіргі араб мәдениетіне әсері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазіргі әлемдегі дін, руханият және секуляризм
  Несиелер: 5

  Осы бағытта діннің тұтастай алғанда және қоғамға әсері талданады. Әсіресе, егер дінді әлеуметтік қағидаты бар адамның өзара әрекеттесуін анықтау рөлін атқаратын әлеуметтік мекеме деп қарастырсақ.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Еркін ойлау және атеизм тарихы
  Несиелер: 5

  Бұл бағыт діни сана аясында еркін ойлау мен атеизмнің пайда болу тарихын талдайды. Әлемдік қоғамдастықта, жалпы айтқанда, Қазақстандағы дүниетанымның осы түрін қалыптастыру тәжірибесі талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дін, өнер және мифология
  Несиелер: 5

  Діни тәжірибеге эстетикалық көзқарастың ерекшеліктерін, олардың діни өнер туындыларын қабылдауына дайындалуын және діни нышандар мен мұраттар жүйесін талдау үшін жағдайды анықтайды. Өнердің ресми және мазмұндық аспектілері арасындағы байланыс анықталды; әртүрлі өнер түрлерін талдау жүргізіледі, әртүрлі өнер түрлерінің дамуының генезисі анықталып, эстетикалық қабылдау актісінің маңызды компоненті анықталды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Библиятану
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде қасиетті зерттейтін пән ретінде Киелі кітап зерттеуінің негізгі тақырыптарын қарастыру қажет Христиандардың Жазбалары, інжіл мәтіндерінің жұмысына мысал ретінде Киелі кітап зерттеу әдістерін түсіндіруге болады белгілі ғалымдар; христиандардағы қасиетті мәтіндердің герменевтика саласына студенттерді таныстыру дәстүрлер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Этика және эстетика
  Несиелер: 5

  Адамның рухани мәдениетін, адамгершілік қасиеттерін, эстетикалық дәмін қалыптастыруда маңызды рөл атқарады, адамгершілік құндылықтары мен белгілерін, олардың моральдық мәдениетін, моральдық сана-сезімін, «эстетикалық» әлемді қабылдауды, эстетикалық дәмді, шығармашылық қабілеттерін дамытуды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дін психологиясы
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: діннің психологиясының тақырыбын ашу, діни сана құбылысын жүйелік талдаудың дағдылары мен қабілеттерін қалыптастыру және оның өмірлік белсенділігіне сынуы, діннің әлеуметтік феноменіне қатысты әлеуметтік-психологиялық позицияны қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дін мен зайырлылықты зерттейтін антропологиялық тәсілдер
  Несиелер: 7

  Бұл курс діни антропологияның ерекшеліктері, оның негізгі аспектілері туралы түсінік береді; діни антропологияның эволюциясы; діни антропологиялық доктриналардың түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Діни антропология
  Несиелер: 6

  Діни және философиялық тұжырымдамаларға негізделген діни дәстүрлердің гуманистік мазмұнын салыстыру және бөлісу, екінші жағынан, қасиетті мәтіндерге және діни ілімге негізделген әртүрлі діни дәстүрлердің антропологиялық ілімдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Классикалық араб тілі
  Несиелер: 6

  Тіл қарым-қатынастарын дамыту арқылы араб елдерінің мәдениетін жан-жақты түсінуді қамтамасыз етеді. Араб тілінің фонетикасын, сондай-ақ араб тілінің лексикасының жалпы сипаттамалары сияқты тарихи тақырыптар туралы білімдерін жетілдіреді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сандық ғасырдағы дін
  Несиелер: 7

  Бұл бағытта дін медиа кеңістігінде талданды. Бұқаралық ақпарат құралдарының діни сана-сезімге және өзін-өзі ақпараттандыруға әсер етуі талданды. Сонымен бірге қоғамның дүниетанымын қалыптастырудағы діннің рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дін феноменологиясы
  Несиелер: 5

  Діннің феноменологиясын діни дисциплина ретінде қалыптастыру, оны қалыптастыру тарихы, феноменологиялық діннің негізгі тұжырымдамалары, феноменологиялық әдіс және оны діни құбылыстарды зерттеуде қолдану, дін феноменологиясының заманауи дамуы туралы идеяны беру мақсаты.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Діни философия
  Несиелер: 6

  Діни философия - дін туралы, оның табиғаты мен қызметі, философиялық дәлелдерге, Құдайдың табиғатына және оның адамға және әлемге қатысты қарым-қатынасына негізделген Құдайдың табиғаты туралы философиялық ойлау туралы нақты және ықтимал философиялық тұжырымдар жинағы. Философиялық діни білім мен діни философияның негізгі категориясы;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дін және ғылым
  Несиелер: 6

  Оқу пәнін оқудың мақсаты: - XVII, XVIII және XIX ғасырларда ғылым мен дін арасындағы қарым-қатынасты анықтау; - ғылыми және діни зерттеулер әдістерін салыстыру; - ХХ ғасырдың екінші жартысында адам жасаған мәдениеттің тереңдігінде басталғанын көрсету кенеттен пайда болған жаңа идеологиялық бейнелерді белсенді түрде қалыптастыруы; - шығыстық діни идеялармен үндестік заманауи ғылымның өзіндік орташасы болатынын ерекше назар аударуы;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазіргі әлемдегі діндер эволюциясы
  Несиелер: 8

  Шығу, даму, негізгі доктриналық идеялар, діни тәжірибелердің ерекшеліктері мен қоғамдық іс-әрекеттер, қазіргі әлемде және Қазақстан Республикасында жаңа діни қозғалыстардың (Жаңа діни қозғалыстар) даму тенденциялары туралы жалпы ойларды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әдеби араб тілі
  Несиелер: 7

  Болашақ мамандар үшін қажетті тілдік қатынастарды дамыту арқылы араб елдерінің мәдениетін жан-жақты түсінуді қамтамасыз етеді. Араб тілінің фонетикасын, сондай-ақ араб тілінің лексикасының жалпы ерекшеліктері сияқты тарихи тақырыптар туралы білімін жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салыстырмалы дінтану (иудаизм, христиан және ислам)
  Несиелер: 5

  Бұл пән Авраамдық діндерді зерттеп және тарихи ерекшеліктеріндегі негізгі ерекшеліктерін, ұқсастығы мен айырмашылықтарын салыстырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Парсы тіл
  Несиелер: 7

  «Парсы тілі» пәнін меңгеру мақсаты - шет тілін бір деңгейде меңгеру, яғни шет тілдік серіктестермен қарым-қатынас жасау кезінде күнделікті және мәдени іс-шаралардың түрлі салаларында әлеуметтік және коммуникативтік міндеттерді шешу үшін коммуникативтік құзыреттілікті қажетті және жеткілікті дәрежеде игеру, сондай-ақ өзін-өзі оқыту үшін .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазіргі кездегі діни қозғалыстар мен ғибадаттар
  Несиелер: 5

  Шығу, даму, негізгі доктриналық идеялар, діни тәжірибелердің ерекшеліктері мен қоғамдық іс-әрекеттер, қазіргі әлемде және Қазақстан Республикасында жаңа діни қозғалыстардың (Жаңа діни қозғалыстар) даму тенденциялары туралы жалпы ойларды қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Діни-саяси экстремизм және тероризм: идеология және тәжірибе
  Несиелер: 8

  Курста дін тарихына қатысты мәселелердің жиынтығы - оны қалыптастыру, тарихи даму және қазіргі заманғы нысандардағы өзгерістер. Бұл пән дінтану оқушыларын кәсіби даярлаудың ажырамас бөлігі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Секуляризм теориялары
  Несиелер: 6

  Бұл пән зайырлы қоғамға, оның тарихы мен дамуына қатысты негізгі теорияларды және тұжырымдарды зерттейді. Тақырып Қазақстан Республикасының қазіргі контексінде аса маңызды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Когнитивтік дінтану
  Несиелер: 7

  Пәннің мақсаты - танымдық және эволюциялық ғылымдар тұрғысынан діни наным-сенімдер мен діни мінез-құлықты зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жаһандану жағдайындағы діндер
  Несиелер: 6

  Мақсаты: Дін туралы, оның болмысы, тарихы, даму тенденциясының жаңа замандық ғылымға сүйене отырып білім беру,конефессияаралық және мемлекеттік-дінаралық диалогтың қоғам арасындағы діни құндылықтарды арттыру. Әлемдік діндер, дәстүрлі емес қозғалыстар мен культтер және діни-экстремистік ұйымдарды танымдаудағы қағидалық, тарихи, этикалық және басқа да тұрғыдан теориялық тәсілдерді игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дінтанулық сараптама
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты - дінтану саласындағы сараптамалық зерттеулердің ерекшеліктерін зерттеу және сараптамалық бағалау жасау болып табылады. Бұл курсты оқып-үйренудің маңыздылығы - сараптамалық зерттеулер жүргізетін ұйымдардың жүйесін, оның ішінде діни зерттеулерді анықтау және әкімшілік құрылымдармен және құқық қорғау органдарымен өзара әрекеттесудің ерекшеліктерін талдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дін туралы мемлекеттік заңнама
  Несиелер: 6

  «Дін туралы мемлекеттік заңдар» курсы - діннің жалпыға ортақ идеясын қоғамдық қатынастар, мемлекеттік-конфессиональдық қатынастар мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік заңнамасын реттеу құралы ретінде қалыптастыруға арналған ғылыми және педагогикалық тәртіп.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Теологиялық мәтіндер (араб тілінде)
  Несиелер: 6

  Мәтіндер (араб тілінде) тілдік қатынастарды дамыту арқылы араб елдерінің мәдениетін жан-жақты түсінуді қамтамасыз етеді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттік-конфессиялық қатынастар
  Несиелер: 6

  Осы бағытта мемлекет пен конфессияаралық қатынастардың өзара әрекеттестігі талданады. Бұл бағыттағы Қазақстанның бірегей тәжірибесіне ерекше назар аударылады. Сондай-ақ, мемлекет пен діни конфессиялардың өзара әрекеттесуін талдаудың халықаралық тәжірибесін талдау жүргізілді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дін және мәдениет теориялары тарихы
  Несиелер: 6

  Адамзат өркениетіндегі діни құбылыстарды сыни, ұтымды қарау құзыреттілікті дамытуға бағытталған. Ол гуманитарлық ғылымдардағы білімнің қалыптасу тарихын және оның әлемдік мәдениеттегі рөлін түсінуге бағытталған. Дүниедегі діни әдебиеттерді өз бетімен ойлау қабілетін қалыптастыру. Ғылыми әдістерді тиімді пайдалану дағдыларын қалыптастыру. Тарих, философия, діни құбылыстардың тарихи және діни аспектілері және олардың формалары және олардың рухани мәдениеттің басқа да нысандары туралы түсініктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Діндегі биоэтика мәселелері
  Несиелер: 7

  Студенттерге Діндегі биоэтика мәселесінің қалыптасуы мен дамуы туралы түпнегізді білім беру, оның жетістіктерін ашу, әлемдік өркениет пен мәдениеттегі маңызын айқындауды мақсат етіп отырмыз.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Академиялық хат
  Несиелер: 5

  Мәтіндерді академиялық қарым-қатынас нормаларына сәйкес жазуға және редакциялауға барлық бакалаврдың негізгі құзіреттіліктерінің бірі болып табылады, олар оқудың барлық кезеңінде құрылуы керек. «Академиялық хат жазуды дамыту» курсы бірінші семестрден осы құзыретті дамытуға бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  АКТ саласындағы дағдылар мен бизнесті ұйымдастыруды мемлекеттік және шет тілдерінде игере білу

 • Код ON2

  Ашық сөйлеу дағдыларын меңгеру және өз көзқарастарын жазбаша түрде нақты дәлелдей білу

 • Код ON3

  Философиялық және тарихи мазмұнды мәтіндерді талқылау әдістерімен және пікірталастарды қолдана отырып, талдау дағдыларын меңгеру

 • Код ON4

  Әлеуметтік ортада тұтас тұлғаны қалыптастыруға және жеке тұлғаның жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсете білу

 • Код ON5

  Қоғамдық қауіпсіздік әдістерін қолдана білу

 • Код ON6

  Дінтанудың қалыптасуы мен оның даму кезеңдері жайлы түсінікке, діни мәселелерге негізгі теориялық және әдістемелік тәсілдерге ие болу

 • Код ON7

  Діни тәжірибеге эстетикалық тәсілді қолдану ерекшеліктерін түсіну үшін қалыптасқан әдістемелерді игеру, оларды діни өнер туындыларын қабылдауға және культтік таңбалар мен идеалдар жүйесін талдауға дайындау; діни тәжірибенің психологиялық ерекшеліктерін, діни сенім феноменін түсіну және діни және діни емес көзқарастардың арасындағы қарым-қатынасты талдау; діндерді өздерінің моральдық-этикалық құндылықтары мен нанымдарына сәйкес жіктеу және қазіргі діни және этикалық мәселелерді талдай білу; аргументтік процесті жүзеге асырады, аргументтің негізгі әдістеріне ие болу.

 • Код ON8

  Діни сенімнің антропологиялық аспектілерін қарастыруда сыни, рационалдық дағдыларға ие болу; діни ұйымдар құрылымының мазмұны және олардың әлеуметтік функцияларына талдау жасай алу, дінді зерттеудің фундаменталды әлеуметтік нәтижелері мен діннің заманауи әлеуметік теорияларына анализ жасауға дағдылану;

 • Код ON9

  Мемлекеттік-конфессиялық қатынастар саласында әдістемелік құжаттарды құрастыру; Сараптамалық зерттеулер жүргізу, сараптамалық қорытынды дайындау; Дін дамуының жалпы заңдылықтарын ашуға, түсіндіруге қабілеттілік;

 • Код ON10

  Қазіргі діни үрдістер мен үрдістерді, әлемдік, дәстүрлі және дәстүрлі емес діндердің дамуының жай-күйі мен келешегін, діни ілімдердің эволюциясының негізгі бағыттарын іс жүзінде сипаттайды. қазіргі діни құбылыстарды діни талдау дағдыларын меңгеру; дәстүрлі емес діндерге қатысты негізгі теориялық және әдіснамалық тәсілдерді қолдану; дәстүрлі емес діни қозғалыстар мен жаңа діни қозғалыстар туралы сұрақтарды талдау; білімді практикада және ғылыми-зерттеу жұмыстарында қолдану.

 • Код ON11

  Діни және философиялық мәселелерді дамытудағы даулы мәселелер мен сабақтастықты қоса алғанда, әлемдік діндердің негізгі идеяларын басшылыққа алу; Тәжірибелік мәселелерді шешуде білімін табысты қолдану үшін әлемдегі және елдегі діни ахуалдың ағымдық үрдістерін білу; Талдау, ақпаратты жинақтау, зерттеу жұмыстарының бағыттарын таңдау; белгілі теологиялық мәселелер бойынша өз позициясын қалыптастыру және ақтау;

 • Код ON12

  Діни мәтіндерді түпнұсқалық тілде оқып үйрену, қасиетті мәтіндердегі грамматикалық және семеотикалық ерекшеліктерін білу.

Top