Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02109 Аспаптық орындаушылық (ішекті аспаптар) в Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Ғылыми дүниетанымды қалыптастыру үшін экономикалық, әлеуметтік және гуманитарлық білім негіздерін, философияның ұғымдары мен категорияларын, қазақ философиялық ойының ерекшеліктерін
 • Музыкалық білім беру саласында жалпы педагогикалық, психологиялық және педагогикалық білімнің қажетті кешеніне ие болу, музыкалық шығарманың құрылымы, музыкалық талдау және эстетикалық бағалау әдістемесін қолдану
 • Дипломдық жұмыстың мәселелеріне сәйкес эксперименттік мәліметтерді, тұжырымдамалық диаграммалар, карталар және т.б. ақпараттарды жинау және өңдеудің заманауи технологияларын қолдану, аудиовизуалды сүйемелдеуімен сөйлесу дайындау.
 • Музыкалық шығарма жасалған және ұсынылған теориялық және тарихи контекст, оның ішінде музыкалық стильдер мен композиция мен орындаудың байланысты дәстүрлерін білу
 • Түрлі репертуарды стильде және жанрда орындауда кәсіби шеберліктің бар екендігін көрсету мүмкіндігін
 • Музыканы әр түрлі ансамбльдерде, оркестрлерде және басқа бірлескен жобаларда орындау мүмкіндігі.
 • Әр түрлі тарихи дәуірлердегі музыкалық шығармаларды тану, талдау, музыкалық материалдарды түсіндіру, түсіну және / немесе ноталармен және / немесе құлақ арқылы есте сақтау қабілеті.
 • Оқу пәніне байланысты музыкалық өнердегі тәжірибені, стильдерді, жанрларды, тілдерді, формалар мен әдістерді білу, сонымен қатар мәтіндік деректер, ресурстар мен ұғымдар.
 • Әр түрлі дәуірдің, стильдің, жанрдың және форманың музыкалық шығармаларын талдай білу.
 • Жеке тұлғалық көркемдік дамыту, ақыл-ойға деген қызығушылығы мен қызығушылығы, көркемдік және жеке қабілеттерін үнемі бағалау мен дамыту, мақсатқа жету, музыка саласында жүйелі психологиялық-педагогикалық көмек көрсету қабілеттерін қолдану.
 • Тілді, мәдениетті, қарым-қатынас саласының ерекшеліктеріне сәйкес кәсіби қызметті шешу үшін білімді Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілінде және шет тілінде ауызша және жазбаша түрдегі қарым-қатынасқа қолдану
 • Оқытудың, жаттығулар мен жаттығулардың тиімді және кәсіби тұрғыдан сәйкес тәсілін көрсете білу. - әртүрлі дене жаттығулары арқылы денсаулықты нығайту, балаларға қарапайым би композициясы мен жаттығуларын жасау
Top