Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02104 Дәстүрлі музыкалық өнер (домбыра) в Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Әр түрлі дәуірлердің, стильдердің, жанрлар мен формалардың музыкалық туындыларын талдай білу қабілетін көрсетеді.
 • Музыканы әртүрлі ансамбльдерде, оркестрлерде және басқа да бірлескен жобаларда орындау қабілеті.
 • Музыкалық білім беру саласында жалпы педагогикалық, психологиялық-педагогикалық білімнің қажетті кешенін меңгерген.
 • Оқытудың, жаттығулар мен дайындықтардың тиімді және кәсіби тиісті техникасын көрсете алады.
 • Тұрақты жеке көркемдік және физикалық дамуға дайындығын, білімқұмарлықты және ақыл-ойдың ізденгіштігін, өзінің көркемдік және жеке дағдыларын бағалау мен дамытудың жүйелілігін, қойылған мақсаттарға жету қабілетін білдіреді.
 • «Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы жаңғырту» мемлекеттік бағдарламасында айқындалған қоғамдық сананы жаңғырту міндеттерін шешу контексінде ғылыми дүниетанымды қалыптастыру үшін әлеуметтік-гуманитарлық пәндер саласындағы базалық білімді көрсетеді. Студенттердің адамгершілік-этикалық негіздері мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл дағдыларын қалыптастыру оларды кәсіби қызметінде және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.
 • Әлемдік және қазақ музыкалық өнерінің тарихы мен заманауи даму үрдістерін білу/түсіну.
 • Жазылып, ұсынылған музыкалық шығарманы, оның ішінде музыкалық стильдер мен соған байланысты шығарма жазу мен орындау дәстүрлерін теориялық және тарихи контекстте білу/түсіну.
 • Музыкалық материалды нотамен және/немесе есту арқылы танып, интерпритациялап, түсіндіріп және/немесе есте сақтай білу.
 • Оқыту пәніне қатысты әртүрлі әдістер мен практикаларды, стильдерді, жанрларды, тілдерді, формалар мен техникаларды және олармен байланысты мәтіндік деректерді, ресурстар мен тұжырымдамаларды атайды және жіктейді.
 • Әр түрлі дәуірдің, стильдің, жанрдың және форманың музыкалық шығармаларын талдай білу.
 • Ансамбльдер мен оркестрлерде бірлескен қызмет дағдыларын көрсетеді;
 • Қазақ мемлекетінің қалыптасу және даму тарихын және "Рухани жаңғыру" мемлекеттік бағдарламасымен анықталған, қазіргі әлемде рухани құндылықтарды жаңғыртуға бағытталған қазақтың дәстүрлі мәдениеті туралы ұғымдар мен түсініктер кешенін біледі.
 • Кәсіби қызмет саласындағы міндеттерді шешуде ҚР Мемлекеттік тілінде және шет тілінде ауызша және жазбаша нысанда тапсыру коммуникациясына дайындығын көрсетеді.
Top