Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B10109 Қоғамдық денсаулық сақтау в Астана медицина университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • РО4-базалық күрделілік санатындағы бар және жинақталған кәсіби ақпаратты талдайды. Денсаулық сақтаудың қандай да бір саласын дамыту үшін қажетті ақпарат көздерін айқындайды;
  • РО5-денсаулық сақтаудың қандай да бір саласын дамыту мақсатында оларға қол жеткізудің мақсаттары мен әдістері мен құралдарын таңдауды негіздейді;
  • РО3-халықтың денсаулығын қорғау саласындағы негізгі күрделілік санатындағы проблемаларды түсінеді;
  • РО2-халықтың денсаулығын сақтауды қамтамасыз ету үшін тиісті кәсіби сала бойынша қолданбалы сипаттағы жаңа білім алуға қабілетті;
  • РО7-өзінің кәсіби қызметі саласында заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдануға қабілетті;
  • РО8-кәсіби және тұлғалық оқыту мен дамыту үшін білім, білік және дағдыларды пайдаланады
  • РО1-халықтың денсаулығын қорғау саласындағы базалық күрделілік санатындағы озық кәсіби және ғылыми білімдерін көрсетеді;
  • РО6-медицина қызметкерлеріне, маман емес адамдарға және халыққа кәсіби міндеттерді тиімді орындау үшін ақпарат, проблемалар мен шешімдер;
Top