Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04219 Құқықтану (1) в Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар Академиясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты инновациялық ойлауға, ғылыми және гуманитарлық дүниетанымға, жоғары руханилыққа және демократиялық мәдениетке, құқық саласындағы іргелі және қолданбалы білімдерге ие құқық магистрлерін даярлау жұмыс берушілердің талаптарын ескере отырып түзетілген, оқу және практикалық қызметтің қажетті түрлерімен байланысты ерекше (жалпы және арнайы) құзыреттерді қалыптастыру арқылы кәсіби әлеуметтік тапсырысқа бағытталған маман дайындау
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M078 Құқық
 • Дайындық бағыты 7M042 Құқық
 • Құқық және экономика
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұнына мынадай тақырыптар кіреді: сауда мәселелері бойынша заңнама; халықаралық шарттар мен келісімдер; шекара маңындағы сауда мәселелері; Халықаралық сауда даулары; арбитраж және т. б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ЕАЭО құқығы
  Несиелер: 5

  Тақырыптың мазмұны: ЕАЭО-дағы ұлтүстілік құқықтың тарихы мен пайда болуы; ұлттық заңнамамен және ЕАЭО заңымен қарым-қатынас мәселелері; ЕАЭО органдары; ЕАЭО-дағы экономикалық заңнама; басқалары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ЕАЭО-да заңнаманы біріздендіру және үйлестіру
  Несиелер: 5

  Тақырыптың мазмұны: Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың (ЕАЭО) заңнамасының негіздері; Еркін сауда аймағы (ҚҚС) туралы заңнама және оны біріктіру; Кеден одағының (КО) туралы заңнамасы және оны біріктіру; Біртұтас экономикалық кеңістік туралы заңнама: мемлекет және проблемалар; Еуразиялық экономикалық одақ (ЕАЭО) туралы заңнама: перспективалар және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зерттеу әдіснамасы, жоспарлау және ұйымдастыру
  Несиелер: 4

  Пән ғылыми зерттеу түрлерінің жіктелуі, тақырып таңдау және мәселе қою, әдебиеттермен жұмыс істеу алгоритмі, ғылыми зерттеу жоспарын құру, зерттеудің мақсатын, гипотезасын қалыптастыру, есептерді, мәнін және объектісін анықтау, нақты материалды статистикалық өңдеу, эксперименттік деректерді сапалы талдау. жүргізілген зерттеудің практикалық және теориялық тиімділігін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқықтық талдау әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұнына құқықтық талдауға кіріспе сияқты тақырыптар кіреді. Заң тәжірибесіндегі жағдайлар. Құқықтық жағдай алгоритмі. Жағдайдың шешімін құқықтық талдау. Құқықтық талдау әдістері. Құжатты құқықтық талдау: Алгоритмдер. Құжаттар жиынтығын құқықтық талдау алгоритмі. Құқық нормасы: құрылымы мен мазмұнын талдау. Институттар. Құқықтық талдаудың объектілері мен әдістемесі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пәндерді және басқару объектілерін және олардың типологиясын зерттеудің психологиялық әдістері. Оқу үдерісінің субъектілерінің қызметін тиімді басқару факторлары. Командаларды басқару стратегиясы. Уақытты басқару. Менеджердің коммуникативтік біліктілігі. Билiктi тиiмдi беру. Адамның мотивациясын басқару. Кәсіби қарым-қатынастың психологиялық ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Шет тілінде материалды ғылыми баяндаудың функционалдық-стилистикалық сипаттамалары, жалпы ғылыми терминология және шет тілінде тиісті мамандықтың терминологиялық тілдігі, халықаралық ынтымақтастық шеңберінде іскерлік хат алмасу негіздері. Ағылшын сөйлемінің құрылымы және оның күрделілік дәрежесі бойынша типтері, уақытты келісу. Психологиялық терминология.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Бұл курста Қазақстандағы менеджменттің әдіснамалық негіздері, ұйым ұғымы мен түрлері, ұйымның ішкі және сыртқы ортасы, менеджменттің ақпараттық қамтамасы, менеджменттегі қарым-қатынас, менеджменттегі басқарушылық шешімдері, басқарудың экономикалық әдістері, басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдістері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зерттеуді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 4

  Бұл курс ғылыми зерттеулерді, жобалар мен әзірлемелерді жүргізу үшін қажетті мәселелерді, аспектілерді, Заңдарды, қағидаларды, үрдістерді, әдістерді қарастырады. Жоғары психикалық функциялардың эксперименттік зерттеу ерекшелігі; практиканың әр түрлі салаларында психологиялық-педагогикалық, ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру технологиясы; психологиялық-педагогикалық, әлеуметтік-психологиялық зерттеулерді жүргізу ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сыртқы экономикалық қызметті құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұнына мынадай тақырыптар кіреді: сыртқы экономикалық қызмет туралы заңнама; СЭҚ мемлекеттік реттеу мәселелері; валюталық реттеу негіздері; салықтық реттеу негіздері; кедендік әкімшілік ету; СЭҚ субъектілері; халықаралық келісімдер және т. б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  ғылыми және қолданбалы зерттеулерді, білім беру процесін, сараптамалық, аналитикалық және консалтингтік қызметті ұйымдастыруға арналған тереңдетілген мамандандырылған теориялық білімдерді, тәжірибелік дағдыларды және қабілетін пайдалануға мүмкіндік береді

 • Код ON2

  Ұйымдастыру және басқару міндеттерін шешу және оларды шешудің қазіргі заманғы әдістерін еркін түрде пайдалану мүмкіндігі

 • Код ON3

  жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы кәсіби қызметтің теориялық және әдіснамалық негіздерін қалыптастыру

 • Код ON4

  кәсіби, оның ішінде сараптамалық, консалтингтік және аналитикалық қызметті жүзеге асыру кезінде заң, экономикалық, әлеуметтік және өзге де гуманитарлық ғылымдар әдістері мен теорияларын білу қабілеті мен дайындығы

 • Код ON5

  өзекті заң, экономикалық, гуманитарлық мәселелерді зерттеу үшін, тапсырыс берушілер мен жұмыс берушілердің қажеттіліктері мен мүдделерін сәйкестендіру үшін ғылыми негізделген инновациялық зерттеу әдістерін қолдана білу

 • Код ON6

  құқық және заңнама саласындағы кәсіби білімге негізделген проблемаларды шешу жөніндегі ұсыныстар мен ұсынымдарды өз бетінше әзірлеу, сондай-ақ оларды жобалау қызметінде енгізу және қолданбалы пайдалану тетіктерін әзірлеу қабілеті

 • Код ON7

  нормативтік құжаттарға сәйкес ғылыми-зерттеу және талдау әзірлемелерінің жобаларын жасау және ұсыну қабілеті

 • Код ON8

  аналитикалық шешімдерді, сараптамалық қорытындылар мен ұсынымдарды дайындау үшін деректерді өңдеу және талдай білу

Top