Жаңа білім беру бағдарламасы

6B07319 Автомобиль жолдарын салу және пайдалану в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

 • Ерекше жағдайдағы іргетастар
  Несиелер: 5

  Ерекше топырақ жағдайында геотехникалық жобалау мәселелері. Күрделі топырақ жағдайында геотехникалық жобалаудың ерекшеліктері. Негіздердің құрылыс қасиеттерін жасанды жақсарту әдістері. Әлсіз саз балшықты су қанықпаған және перфорацияланған топырақтағы іргетастар. Сейсмикалық әсер ету жағдайындағы іргетастар. Су басу қаупі бар аумақтарда геотехникалық жобалау.

  Селективті тәртіп
 • Жылжымайтын мүлікті басқару негіздері
  Несиелер: 5

  Жылжымайтын мүлікті басқарудың әдіснамалық негіздері. Жылжымайтын мүлік портфелін басқару негіздері. Портфельдік стратегияны әзірлеу және іске асыру тұрғын үйді басқару ерекшеліктері. Тұрғын емес жылжымайтын мүлікті басқару ерекшеліктері. Тұрғын үйді басқаруды мемлекеттік реттеу. Тұрғын үй заңнамасының негіздері. Көп пәтерлі тұрғын үйді пайдалануды басқару ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
 • Жол киімдерін салу технологиясы
  Несиелер: 5

  Жол киімдерін салу технологиясының негіздері. Жол киімдерін салуға арналған материалдарды дайындау технологиясы. Жол киімдерінің үстіңгі қабатының және жер тсемдерін құрғату технологиялары. Цементобетон жамылғылары мен негіздерін салу технологиясы. Асфальтобетон жамылғыларын салу технологиясы. Қатаң және жеңілдетілген жабындардың және іргетастардың құрылысы технологиясы. Қорғаныш қабаттары мен тозу қабаттарының құрылысы технологиясы. Жол төсемін қайта құрылымдау технологиясы. Өтпелі типтегі жабындымен технологиялық жабынды салу. Қарапайым типтердің жабындылары бар тротуарлардың құрылысы технологиясы.

  Селективті тәртіп
 • Алаңдарды жобалау
  Несиелер: 5

  Орталық алаңдарды жобалау кезінде негізгі жоспарлау шешімдері. Көшелер алаңдары жүйесін құру. Көшелер жүйесінің сыртқы жолдармен байланысы. Транзиттік бағыттарды жобалау және дамыту. Көшелерді трасалау және жобалау кезінде рельефті ескеру. Көшелер мен алаңдарды жобалау кезінде сәулеттік жұмыстарды ұйымдастыру. Тұрғындар демалатын алаңдарымен сауда саттық алаңдарын жобалау. Көлік құрылымдары алаңдарының орталықтарын жобалау. Қоғамдық орталықтардың алаңдар жоспарын құру. Қоғамдық орталықтар алаңдарын жобалау. Ауданның іргелес көшелерімен алаңдарды байланыстыру шарттары. Қоғамдық орталықтардың ғимараттары және алаңдарды архитектуралық жобалау.

  Селективті тәртіп
 • Жобалау ісінің негіздері
  Несиелер: 6

  Жобаның негіздері және инвестициялық және құрылыс процесі. Инвестициялық және құрылыс процесінің негізгі қатысушылары. Инвестициялық және құрылыс жобаларының кезеңдері. Құрылысты жобалау алдындағы дайындау. Бастапқы рұқсаттарды және бастапқы деректерді алу. Инженерлік зерттеулер жүргізу. Құрылысты жобалау. Жобалау жұмыстарына арналған шарт (келісім). Келісімшартты (келісімшартты) дайындау және жасау. Шарттың (шарттың) стандартты нысаны. Техникалық тапсырма. Кесте. Жобалық құжаттама. Жобалық құжаттаманың құрамы мен мазмұны. Типтік жобалық құжаттама. Шетелдік жобалық құжаттаманы пайдалану мәселелері. Жұмыс құжаттамасы және жобалық құжаттаманы сараптау.

  Селективті тәртіп
 • Жол жағдайлары және қозғалыс қәуіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Көлік құралдарының қозғалысы мен қәуіпсіз қозғалысы туралы жалпы түсініктер. Жол қозғалысы, олардың негізгі сипаттамалары. Қозғалысты ұйымдастыру тиімділігін зерттеу және бағалау әдістері. Жол-көлік оқиғалары: жіктелуі, механизмдері, себептері және оларды талдау. Жолаушылар көліктерінің қауіпсіз қозғалысын ұйымдастыру. Ақпараттық жүйелердің рөлі. Көлік құралдарының қозғалысын ұйымдастыру және олардың қауіпсіздігі бойынша экономикалық және экологиялық бағалау шаралары. Қозғалысы қауіпсіздігін ұйымдастыру және жол жағдайын жақсарту жолдары. Сызықтық графиктің құрылуымен жолдың өткізу қәбілетін, жүктеме коэффициентін, қозғалыс тығыздығын бағалау. Қауіпсіздік коэффициентін анықтау. Апаттық коэффициентін анықтау. Жол учаскесінің, қиылыстардың қауіптілік дәрежесін анықтау және жазатайым оқиғаларды талдау. Жолда қозғалыс қауіпсіздігін арттыру жөніндегі шараларды орындау мақсаты.

  Селективті тәртіп
 • Экономикадағы монополияға қарсы реттеу ARE-4-2019
  Несиелер: 4

  Қазақстан экономикасындағы монополияға қарсы реттеу негіздері; Табиғи монополиялардың ерекше белгілері және оларды монополияға қарсы реттеу ерекшеліктері; экономикадағы монополиялардың негізгі түрлері; Табиғи монополияларды реттеу жөніндегі Комитеттің функциялары, өкілеттіктері, құрылымы мен міндеттері; экономиканы монополияға қарсы реттеу бағыттарының бірі ретінде шағын және орта бизнес; рынок қатысушыларының өзара іс-қимылының негізгі ережелері.

  Селективті тәртіп
 • Кәсіпкерлік іс
  Несиелер: 3

  Тарихи дамуындағы кәсіпкерліктің негізгі тұжырымдамалары, кәсіпкерлік қызметтің негізгі түрлері мен ұйымдық нысандары, кәсіпкерлік идеяның мәні және кәсіпкерлік шешімді әзірлеу, бизнес-жоспарлаудың негізгі принциптері, кәсіпкерлік мәдениеті, кәсіпкердің іскерлік мінез-құлқының принциптері; қоғамның инновациялық дамуындағы кәсіпкерліктің рөлі

  Селективті тәртіп
 • Автомобиль жолдарын күтіп ұстау
  Несиелер: 5

  Автомобиль жолдарының көліктік-пайдалану жағдайына қойылатын талаптары. Автомобиль жолдарының көліктік-пайдалану жағдайын бағалау. Автомобиль жолдарына техникалық қызмет көрсету бойынша міндеттері. Автомобиль жолдары мен дренаждық жүйелерін жөндеу және техникалық қызмет көрсету шаралары. Жол төсемін және дренажды күтіп ұстау. Жер төсемінің қирауғаға ұшыраған орындарын күтіп ұстау ерекшеліктері. Жер төсемінің құмды-топырақты шұңқырға ұшырайтын жерлерін күтіп ұстау ерекшеліктері. Автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу. Автомобиль жолдарын орташа жөндеу. Автомобиль жолдарын күрделі жөндеу. Автомобиль жолдарын күтіп ұстау кезінде оның сапасын бақылау.

  Селективті тәртіп
 • Құрылыс машиналары және жабдықтары
  Несиелер: 5

  Құрылыс машиналарын жіктеу. Машиналарды олардың ұқсастығы мен айырмашылық белгілерінің бойынша бөлу. Құрылыс-жол машиналары. Класстар, топтар, кіші топтар, түрлері, ұқсастүрлері және құрылыс машиналарының көрсеткіштері. Қазба жұмыстарына арналған машиналардың классификациясы. Жер жұмыстарын орындайтын машиналар. Көтергіш машиналары. Бұрғылау машиналары. Бетон және темірбетон жұмыс машиналары. Жұмысты өндеуге арналған машиналар. Жол машиналары. Қолмен жұмыс істейтін машиналар (механикаландырылған құралдармен). Жол құрылыстарында қолданылатын құрылыс машиналарының конструкциялары мен олардың негізгі техникалық сипаттамалары. Қазба, жол, бетон, темірбетон және мо��таж жұмыстары үшін ең көп қолданылатын машина-механизмдер мен жабдықтар.

  Селективті тәртіп
 • Экология және тұрақты даму EUR-4-2019
  Несиелер: 4

  Тірі ағзалардың қоршаған ортаға әсерін анықтайтын негізгі заңдарды білу; организмдердің санын, динамикасын және динамикасын тарату; табиғат пен қоғамның орнықты дамуының нақты мақсаттары мен басымдықтарын айқындау және қоршаған ортаны қорғау мақсаттарында суару үшін алынған білімдерді пайдалану дағдыларын дамыту; биосфераның даму заңдылықтарын білу және оның тұрақтылығын сақтау шарттары, сондай-ақ әртүрлі елдерде, соның ішінде Қазақстан Республикасындағы тұрақты даму идеяларын жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
 • Көлік құрылымдарын жобалау
  Несиелер: 5

  Жобаланатын жол ауданының табиғи жағдайларының негізгі сипаттамалары. Көлік құрылымдарын жобалау кезіндегі техникалық санаттары және олардың есептік жылдамдығын тағайындау. Жолдың жоспардағы қисығын құрастыру үшін нормативтік радиустарды тағайындау кезінде бойлық беткейлерін анықтау. Жол пішіні ұзындығы бойымен көру қашықтығы және тік қисықтардың ең аз радиустарын анықтау. Көлік құрылымдарындағы жүріс бөлігі және жолдың өткізгіштік қәбілетін анықтау. Жолды жоспарда жобалау. Шағын радиусты қисықтарға қосымша құрылғылар жасау. Өтпелі қисық сызықты және бұрылыстарды жобалау. Қисықтардағы жолдың кеңеюін жобалау. Бойлық бейіндегі жолдарды жобалау. Көлік құрылымдарының к��лденең пішінін жобалау.

  Селективті тәртіп
 • Ғимараттар мен имараттар динамикасы
  Несиелер: 5

  Құрылыс динамикасының негізгі ұғымдары мен анықтамалары. Ғимараттар мен құрылыстардың құрылымдарын динамикалық есептеу әдістері. Құрылыс динамикасының арнайы сұрақтары. Өзекті жүйелерді тұрақтылыққа есептеу. Серпімді жүйелердің орнықтылығын зерттеу әдістері. Тік Сығылған өзектердің тұрақтылығы. Күрделі жағдайларда сығылған өзектердің тұрақтылығын зерттеу.

  Селективті тәртіп
 • Қазақстандық құқық 2019
  Несиелер: 3

  Мемлекет туралы негізгі түсініктер. Құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығының негіздері. Қазақстан Республикасындағы адам және азаматтың құқықтық жағдайының конституциялық негіздері. Қазақстан Республикасындағы сайлау жүйесі. Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары. Қазақстан Республикасындағы сот және сот әділдігі.Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет ұғымы және түрлері. Мемлекеттік басқару жүйесі, ұйымдастырылуы және нысаны. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқығының негіздері

  Селективті тәртіп
 • Өнеркәсіп мекемелерінің қоршаған ортасын қорғау
  Несиелер: 4

  ҚР экологиялық саясатының Заңдық базасы туралы, атмосфераға түсетін зиянды заттарды экологиялық нормалар туралы, негізгі зиянды қоспалардың пайда болуы мен осы қоспаларды төмендету әдістері туралы, өнеркәсіптік кәсіпорындардың ақаба суларымен шығарылатын тастандыларды қысқарту тәсілдері мен оларды тазарту әдістері туралы, қоршаған ортаны ластау салдарынан халық шаруашылығына келтірілетін зиянды анықтау және табиғатты қорғау бойынша бақылауды бұзғаны үшін жауапкершілік.

  Селективті тәртіп
 • Құрылыстағы BIM технологиялар
  Несиелер: 4

  BIM-ғимараттарды ақпараттық модельдеу. Ғимараттарды ақпараттық модельдеу технологиясы туралы жалпы мәліметтер. Archicad бағдарламасын пайдалана отырып ғимараттарды моделдеудің BIM-технологиясын меңгеру. Autocad туралы жалпы мәліметтер. NormaCS ақпараттық жүйесінің мүмкіндіктерін зерттеу. Сәулет элементтерін пайдалана отырып ғимараттарды модельдеу негіздері. ДК Revit базалық функционалы арқылы ғимарат құрылымдарын құру.

  Селективті тәртіп
 • Тіршілік әрекеттері қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 4

  Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың пайда болу себептері, адам денсаулығы мен қоршаған ортаға әсер ететін негізгі қауіптіліктер мен сипаттамалар және зақымдаушы факторлар, сонымен қатар, өздерінің кәсіби бағдарына сәйкес қолданылатын қорғау шаралары мен әдістері.

  Селективті тәртіп
 • Жобалау жұмыстарын автоматтандыру жүйесі немесе APM
  Несиелер: 4

  Мамандықтың кәсіби - қолданбалы міндеттерін шешу және алгоритмдерді жасау; кәсіби сипаттағы құжаттарды жасау және олармен жұмыс істеу; ақпаратпен жұмыс істеу әдістері мен құралдарын таңдау; қазіргі заманғы ақпараттық және коммуникациялық технологиялар құралдарын пайдалану.

  Селективті тәртіп
 • 1С-кәсіпорын
  Несиелер: 4

  Бизнес-процестерді басқару, қаржылық және статистикалық есептілік туралы білім жүйелерін пайдалану, қаржылық және статистикалық есептілікті дайындау бойынша толық және нақты ақпаратты қалыптастыру дағдыларын қалыптастыру үшін есеп беру және оның әдістері.

  Селективті тәртіп
 • Экономика негіздері
  Несиелер: 4

  Экономиканың негізгі категориялары мен ұғымдары; өндірістің ресурстары мен факторлары; экономикалық жүйелердің типтері, меншік нысандары, өндірістік қызметті жандандырудағы экономикалық қажеттіліктердің рөлі, сұраныс пен ұсыныстың нарықтық тетіктері, экономикадағы бәсекелестіктің рөлі мен түрлері, нарықтық экономикадағы мемлекеттің рөлі мен функциялары

  Селективті тәртіп
 • Көлік құрылымдарын тұрғызу технологиялары
  Несиелер: 5

  Жол төсемінің құрылысы туралы ақпарат. Жолақтарды дайындау. Жол төсемесіндегі су-жылу режимін реттеу бойынша нысандарды салу. Үйінділерді тұрғызу және қатаң емес топырақтардағы қазындылармен жұмыс істеу. Жартассыз топырақтардың беткейлерінде жол төсемінің құрылысы. Жол шетін тегістеу, беткейлерді нығайту. Таулы аймақтардағы жол құрылысы. Жерге орналастыру жұмыстарын гидромеханизациялау. Батпақты аймақтарда көлік құрылымдарын тұрғызу технологиялары. Қыста және табиаты ерекше жағдайларда көлік құрылымдарын тұрғызу технологиялары. Жолдарды қалпына келтіру кезінде жол учаскесін қайта құру технологиялары. Жер жұмыстарының сапасын бақылау және оларды қабылдау ережелері. Жол төсемесін салу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
 • Жол қатынастары негіздері
  Несиелер: 5

  Жол қатынастары негіздері. Жол қатынастары байланысы желісі. Мемлекеттік көлік жүйесі, автомобиль көлігі және жолдар. Көлік жүйесі туралы жалпы түсініктер. Автомобильдердің қозғалысы қарқындылығымен автомобиль жолдарының экономикалық және әкімшілік маңызымен техникалық жіктелуі. Қозғалыс жағдайы және автомобиль жолдарының техникалық жіктелуі. Жол жоспары, тік және қисық участкелер. Бойлық пішіндегі жолдардың элементтері. Магистральдық жолдың тегіс болуына қойылатын талаптар. Жолдың қиылысу пішінінің элементтері. Автомобиль жолдарының негізгі элементтері. Жол киімі және автомобиль жолдарының инженерлік жнйелері. Қазіргі заманғы және перспективалық көлік құрылысы түрл��рі. Теміржол транспорты. Темір жолдағы жылжымалы құрам және станциялық шаруашылығы. Су транспорты. Әуе транспорты. Басқа транспорт түрлері.

  Селективті тәртіп
 • Жобалық-сметалық құжаттама
  Несиелер: 5

  Құрылыстың сметалық құнының негіздері. Құрылыстағы баға белгілеу және сметалық нормалау негіздері. Сметалық құжаттаманың негізгі түрлері, жергілікті және Объектілік сметалық есептеулер. Айналым қаражатын нормалау және бағалау әдістері. Сметалық құнды анықтау әдістері. Тікелей шығындар, үстеме шығыстар және сметалық пайда. Сметалық нормалау жүйесі. Құрылыстың жоспарлы, сметалық және нақты өзіндік құны.

  Селективті тәртіп
 • Автомобиль жолдарын ландшафты жобалау
  Несиелер: 5

  Ландшафты автомобиль жолдарын жобалауға қойылатын негізгі талаптарды әзірлеу. Ландшафты автомобиль жолдарында жол-көлік оқиғаларының болу жағдайлары және қозғалыс қауіпсіздігі. Жолдың визуалды тегістігі және ландшафтты жобалаудың негізгі принциптері. Тегіс жердегі және таулы аймақтарда автомобиль жолдарын жобалау. Автомобиль жолы бағыттары және оларды ландшафтпен үйлестіру. Ландшафты автомобиль жолдарына қойылатын талаптар. Жолдардағы демалыс орындары мен тұрақтар. Жол бойындағы жол белгілері мен жолдағы қәуіпсіздік техникасы. Ландшафты автомобиль жолдарының жоспардағы ұтымды орналасу комбинациясы, жол пішіні және ландшафттық дизайнды жүйелілік.

  Селективті тәртіп
 • Мамандыққа кіріспе BC-3-2019
  Несиелер: 3

  Қазақстанның құрылыс кешені, құрылыс кәсіпорындары және олардың ұйымдық-құқықтық нысандары, құрылыс процесіне қатысушылар, жобалау-сметалық іс, құрылыстағы нормативтік құжаттар жүйесі туралы негізгі мәліметтер. Құрылыстың экологиялық мәселелері. Құрылыстың ерекшеліктері мен ерекшеліктері. Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс. Жоспарлау шешімдері. Ғимараттар мен құрылыстардың конструктивтік элементтері, құрылыс материалдары, ғимараттардың инженерлік жабдықтары туралы негізгі мәліметтер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инженерлік сызба 1
  Несиелер: 5

  Проекциялық сызу және техникалық сурет негіздері. Проекциялау әдістері. Ортогональды проекциялар. Аксонометриялық проекциялар. Геометриялық денелердің жазықтықтармен қимасы. Модельдерді проекциялау. Бөлшектердің эскиздері мен жұмыс сызбаларын орындау. Схемаланған ғимараттың перспективасын құру. Перспективада және ортогоналды проекцияларда көлеңкелер құру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім ортасы мен білім алушының үндесуі-2019
  Несиелер: 5

  Университеттік жүйеге бейімделуге көмектесу, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізудің формалары мен әдістерін оқыту, ғылыми және оқу әдебиеттерімен жұмыс істеу, студенттердің ғылыми және басқа да түрлерін дұрыс жобалау, ауызша сөйлеу дағдыларын дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 4

  Математиканың базалық бөлімдерінің негізгі ұғымдарын түсіндіру және түсіну: сызықты және алгебралық теңдеулер жүйесінің теориясы; жазықтықтағы және кеңістіктегі Аналитикалық геометрия, бір айнымалы, дифференциалдық теңдеулер функциясын дифференциалдық және интегралдық есептеу және оларды инженерлік-техникалық мазмұнмен есептерде қолдану. Математикалық әдістермен практикалық және теориялық мазмұнда инженерлік-техникалық есептерді шешудің практикалық дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математика
  Несиелер: 4

  Математиканың базалық бөлімдерінің негізгі ұғымдарын түсіндіру және түсіну: сызықты және алгебралық теңдеулер жүйесінің теориясы; жазықтықтағы және кеңістіктегі Аналитикалық геометрия, бір айнымалы, дифференциалдық теңдеулер функциясын дифференциалдық және интегралдық есептеу және оларды инженерлік-техникалық мазмұнмен есептерде қолдану. Математикалық әдістермен практикалық және теориялық мазмұнда инженерлік-техникалық есептерді шешудің практикалық дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инженерлік геодезия Geo-3-2019
  Несиелер: 3

  Инженерлік геодезия туралы жалпы мәліметтер. Инженерлік жүйелер мен құрылыстарды іздестіру, жобалау, салу және пайдалану үшін инженерлік геодезия мәні. Геодезиялық бөлу жұмыстары туралы жалпы ережелер. Құрылысқа арналған геодезиялық бөлу негізі. Бөлу жұмыстарының технологиясы. Азаматтық және өнеркәсіптік ғимараттардың құрылысы барысындағы бөлу жұмыстары. Ғимараттардың геометриялық параметрлерінің дәлдігін геодезиялық бақылау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құрылыс материалдары
  Несиелер: 5

  Құрылыс материалдарының түрлері, қасиеттері, технологиясы және қолдану негіздері: тұтқыр заттар, бетондар, құрылыс ерітінділері, қабырға материалдары, металдар мен металл конструкциялар, ағаш және аралау материалдары, Гидрооқшаулағыш және шатыр материалдары, лак - бояу материалдары, герметикалайтын материалдар, ыстық, жылы және суық асфальт-бетон қоспалары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік құқықPP-5-2019
  Несиелер: 3

  Негізгі теориялық тұжырымдамалар мен санаттар, іскерлік құқық институттары; бизнестің құқықтық формалары мен ұйымдастырылуы; бизнесте қолданылатын келісімшарт түрлері, бизнесті ұйымдастыру үшін құжаттар пакетін жасау; шешім қабылдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құрылыстарды жергілікті жерге байланыстыру PSM-4-2019
  Несиелер: 4

  Нүктенің, түзудің және жазықтықтың проекциясының негізгі түрлері (сандық белгілері бар проекциялар). Позициялық және метрикалық есептер. Сызбаларды түрлендіру тәсілдері. Беттердің проекциялары. Құрылысты топографиялық бетке байланыстыру. Қазу және үйінді шекаралары. Құрылыс пен топографиялық беттін бойлық қимасын құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құрылыс конструкциялары SK-5-2019
  Несиелер: 5

  Азаматтық және өнеркәсіптік ғимараттардың конструкцияларының барлық түрлері, олардың жіктелуі, қолданылу саласы, құрылыстағы конструкциялардың жұмыс принциптері, ғимараттардың көлемдік және сәулеттік - көркемдік шешімдерін қалыптастырудағы олардың рөлі және жалпы техникалық-экономикалық сипаттамалары қарастырылады. Шағын өлшемді элементтерден тұратын тұрғын ғимараттардың аз қабатты құрылысы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инженерлік геология және инженерлік ізденістер негіздері
  Несиелер: 3

  Инженерлік геология бөлімдері туралы түсінік (литосфераның құрамы мен құрылысы, гидрогеология, геодинамика, инженерлік-геологиялық ізденістер). Әр түрлі жағдайларда ғимараттар мен құрылыстардың сенімді және ұзақ мерзімді құрылысын қамтамасыз ету үшін инженерлік геологияның маңызы. Топырақтың жіктелуі. Жартас және Жартас топырақтарының сипаттамасы. Топырақтың физикалық-механикалық қасиеттері. Топырақты нығыздау және бекіту.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жол бойындағы үймереттер мен ғимараттар PZS-5-2019
  Несиелер: 5

  Жол бойындағы ғимараттар мен құрылыстарды жобалау мен құрастырудың негізгі ережелерін оқыту; жол бойындағы ғимараттар мен құрылыстарды жобалау мен құрастырудың даму кезеңдері; ҚНжЕ, қолданыстағы нормативтік актілерді ескере отырып, Көлік құрылысындағы жол бойындағы ғимараттар мен құрылыстардың сәулет-құрылыс сызбалары және олардың құрылымдық элементтері. Жол бойындағы ғимараттар мен құрылыстарды жобалау мен құрастырудың негізгі ережелерін оқыту; жол бойындағы ғимараттар мен құрылыстарды жобалау мен құрастырудың даму кезеңдері; ҚНжЕ, қолданыстағы нормативтік актілерді ескере отырып, Көлік құрылысындағы жол бойындағы ғимараттар мен құрылыстард��ң сәулет-құрылыс сызбалары және олардың құрылымдық элементтері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Теориялык механика 1
  Несиелер: 4

  Кинематиканың негізгі ұғымдары мен міндеттері. Нүктенің қозғалысын тапсыру тәсілдері. Нүктенің траекториясы, жылдамдығы және үдеуі. Нүктенің кинематикалық сипаттамаларын оның қозғалысын әртүрлі әдіспен есептеу. Динамиканың негізгі ұғымдары. Ньютон Заңдары. Материалдық нүкте қозғалысының дифференциалдық теңдеулері. Материалдық нүктенің салыстырмалы қозғалысы. Механикалық жүйе. Механикалық жүйе нүктелері қозғалысының дифференциалдық теңдеулері. Ішкі күштердің негізгі қасиеттері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 4

  AutoCAD ортасында дизайн құжаттарының графикалық бөлігін автоматты түрде дайындау негіздерін үйрену; кеңістік және логикалық ойлауды дамыту және жетілдіру; өнімді сызбаларды автоматтандырылған дайындау дағдыларын иелену және олардың үш өлшемді модельдерін құру, сондай-ақ сурет файлдарын генерациялау және оларды принтерге немесе плоттерге шығару

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Материалдар кедергісі
  Несиелер: 5

  Конструкциялық материалдардың механикалық қасиеттері. Қарапайым деформацияның әр түрлі түрлерінде конструкция элементтеріндегі беріктігі мен қаттылығы. Статикалық Анықталмайтын өзекті жүйелерді есептеу. Кернеулі және деформацияланған күй теориясының негіздері. Дене нүктесіндегі кернеулі және деформацияланған жағдайды талдау. Конструкция элементтеріндегі сыртқы және ішкі күш, конструкция элементтерінің беріктігіне, қаттылығына және орнықтылығына есептер.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Менеджмент және экономиканы мемлекеттік басқару негіздері OMGRE-4-2019GM
  Несиелер: 4

  Экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесін ұйымдастырудың және оның жұмыс істеуінің теориялық, әдіснамалық және құқықтық негіздері; мемлекеттік реттеудің халықаралық және отандық тәжірибесі, негізгі бастапқы басқару ұғымдары, басқарушылық мәдениет; мемлекеттік мақсатты бағдарламаларды жасау және талдау, басқару саласындағы жетістіктер туралы ақпаратты жинақтау және пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Автомобиль жолдарын жобалау негіздері
  Несиелер: 6

  Жоспардағы және профильдегі жол элементтеріне автомобиль қозғалысының негізгі талаптары оқытылады. Автомобиль жолдарын жобалау кезінде табиғи факторлардың әсерін есепке алу. Жергілікті жерде жол трассасын салу. Трасса бағытын таңдаудың негізгі ережелері. Автомобиль жолдарының қиылысуы. Жер төсемін жобалау және жол төсемін құрастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 4

  Қауіпсіз еңбек шарттарының саласына байланысты заңдық және нормативтік-құқықтық мәселелерді зерттеу, адамның денсаулығына әсер ететін зиянды және қауіпті өндіріс факторлары анықтау, сонымен қатар, қауіпсіз еңбек шарттарын қамтамасыз ету және өндірістік жарақаттануларды алдын-алуға бағытталған дұрыс шешімдерді қабылдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шет тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Климаттың өзгеруі және "жасыл экономика+
  Несиелер: 4

  Адамзаттың тұрақты дамуының қазіргі концепциялары мен стратегиялары. биосфераның тұрақтылығын сақтау; күнделікті қызметте тірі организмдердің қоршаған ортамен өзара әрекеттесуінің заңдылықтары туралы білім. Тұрақты дамудан жасыл экономикаға көшу жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Топырақтар механикасы
  Несиелер: 5

  Топырақтың физикалық табиғаты және физикалық қасиеттері. Топырақ механикасының негізгі заңдылықтары. Топырақтың механикалық сипаттамалары туралы түсінік. Топырақ массивінің кернеулі жағдайы. Топырақ массивіндегі кернеуді анықтау. Топырақтың шекті кернеулі жай-күйінің теориясы. Топыраққа критикалық жүктемелерді анықтау. Топырақтың деформациясы және шөгінді болжау. Негіз деформациясын есептеудің негізгі модельдері мен әдістері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Құрылыс механикасы
  Несиелер: 5

  Статикалық анықталатын және Анықталмайтын жүйелерді есептеу әдістері; статикалық және динамикалық жүктемелердің әсеріне есептік сызбаларды құрастыру; құрылыс конструкциялары мен құрылыстарын есептеу кезінде құрылыс механикасының негізгі әдістері; құрылыс жұмысын толық талдау; құрылыстарды кинематикалық талдау

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсіби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Автомобиль жолдарын зерттеу және қайта жаңарту
  Несиелер: 5

  Қазіргі жолдарды тексерудің қазіргі заманғы әдістерінің негіздері. Автомобиль жолдарын қайта жаңартудың әртүрлі түрлері. Қолданыстағы жолда қозғалыстың перспективалы қарқындылығын белгілеу және автомобиль жолын қайта жаңарту қажеттілігін негіздеу, қолданыстағы жолдың бойлық және көлденең профилін, жол жамылғыларын қайта жаңарту үшін қазіргі заманғы материалдарды жобалау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Негіздер мен іргетастар
  Несиелер: 6

  Негіздер мен іргетастарды жобалау бойынша жалпы ережелер. Негіз топырақтарының шекті жай-күйі және көтеру қабілеті. Іргетастың орналасу тереңдігін анықтау. Іргетастардың түрлері. Қазаншұңқырларды жобалау. Негіздер мен іргетастарды есептеу. Іргетастарды жобалау. Құрылымдық-тұрақсыз топырақтардағы құрылыс. Динамикалық әсер етудегі іргетастар. Қайта жаңарту және негіздерді күшейту.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сала экономикасы
  Несиелер: 4

  Экономикалық жүйелердің барлық экономикалық жүйелерінің негізгі санаттарын, нарықтық экономикалық жүйенің жұмыс істеу тетіктерін, мемлекеттік экономикалық саясаттың негізгі модельдерін, өндірістік процестердің көрсеткіштері, экономикалық талдау әдіснамасын меңгеру, экономикалық жүйелерді жіктеу критерийлерімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Құрылыс өндірісінің технологиясы OTSP-5-2019
  Несиелер: 5

  Тиімді құрылыс материалдары мен құрылымдарын, қазіргі заманғы техникалық құралдарды, жұмысшылардың еңбегін өндірістік ұйымдастыруды қолдануға негізделген жекелеген өндірістік процестер мен жұмыстарды орындаудың теориялық негіздері, әдістері мен тәсілдері оқытылады. Автомобиль жолдарын салу технологиясының теориялық негіздері, түрлі жағдайларда жер төсемін салу. Жер жұмыстарының сапасын және оларды қабылдау ережесін бақылау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қала көшелері мен жолдарын жобалау PAD-5-2-2019
  Несиелер: 5

  Қала көшелері мен жолдарының жіктелуі; қаланың көше-жол желісінің схемалары; қала көшелерінде қозғалысты ұйымдастыру принциптері мен әдістері; көшелер мен алаңдар��ы тік жоспарлау принциптері оқытылады. Қала көшелері мен жолдар элементтерінің геометриялық өлшемдері; қала көшелері мен жолдарының көлденең және бойлық пішіндерін жобалау; көшелер мен алаңдарды тігінен жоспарлау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жасанды құрылымдарды жобалау
  Несиелер: 5

  Көлік құрылысындағы жасанды құрылыстарды қазіргі заманғы жобалау; су өткізу құрылыстарын есептеу әдістерін жетілдірудің негізгі бағыттары; су өткізу құрылыстарын гидравликалық есептеу; шағын көпірлерді гидравликалық есептеу; шағын көпірлерді және басқа да жасанды құрылыстарды жобалау әдістері оқытылады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көлік құрылысын материалды-техникалық қамсыздандыру
  Несиелер: 5

  Тау жыныстарын, тас өңдеу зауыттары мен битум-эмульсиялық базаларды әзірлеу бойынша кәсіпорындар оқытылады. Асфальт-бетон, цемент-бетон және ерітінді қоспаларын дайындауға арналған зауыттардың негізгі процестері. Жасанды құрылыстар мен құрама темір-бетон бұйымдарын дайындауға арналған зауыттар, полигондар. Автомобиль жолдарының құрылысын жол-құрылыс материалдарымен және техникалық құралдармен қамтамасыз ету.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Құрылыстағы нормативтік-техникалық құжаттар
  Несиелер: 5

  Құрылыс қызметінің жалпы мәселелері. Құрылыстағы құжаттаманы жіктеу. Нормативтік-анықтамалық құжаттама. Конструкторлық құжаттама. Нормативтік құжаттама. Жоба алдындағы құжаттама. Жобалық-сметалық құжаттама. Атқарушылық құжаттар. Графикалық құжаттама. Есептік құжаттама. Жұмыс құжаттамасы. Рұқсат беру құжаттамасы. Ұйымдастыру-технологиялық құжаттама. Тендерлік құжаттама. Іс жүргізудің мәні. Ұйымдастыру және басқару құжаттарын ресімдеу ережелері. Құжат айналымын ұйымдастыру. Іс жүргізудегі ұйымдастыру техникасының құралдары.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көлік құрылысы технологиясы және оны ұйымдастыру TOTS-5-2019
  Несиелер: 5

  Study of industrial methods of construction of road foundations and pavement of asphalt, cement, bridge and lightweight coatings. The main features of the organization of road construction works, the development of technological maps for certain types of work, the development of a linear schedule the organization of construction of the road in-line method, the definition of the required amount of material and technical resources for individual objects

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мамандықтың кәсіби-қолданбалы бағдарламалары
  Несиелер: 4

  Қолданбалы бағдарламалар жинағын пайдаланудағы ғылыми - тәжірибелік білім, базалық математикалық модельдер мен алгоритмдер, олар кәсіби процестерді қалыптастыруға және шешуге көмектеседі белгілі бір салаларда проблемаларды есептеу техникасы және есептеу техникасы, интерфейстер «адам - электрондық есептеу машиналары»; деректер базасының үлгілерін қоса алғанда, ақпараттық жүйелердің компоненттік үлгілері; заманауи құралдар мен бағдарламалау технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Құрылыстағы Еврокодтар
  Несиелер: 5

  Еурокод жүйесінің жіктелуі. Еврокодтарды Тағайындау. ЕУРОКОДТАР және ҚНжЕ жүйесін салыстыру. Еурокод жүйесі бойынша темірбетон құрылымдарды жобалау принциптері. Еурокод жүйесі бойынша Металл конструкцияларды жобалау принциптері. Еврокод жүйесі бойынша ағаш конструкцияларды жобалау принциптері. Еврокод жүйесі бойынша тас және арматура конструкциясын жобалау принциптері. Еурокод жүйесі бойынша іргетастарды жобалау принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Автомобиль жолдарын техникалық пайдалану TEAD-5-2019
  Несиелер: 5

  Автомобиль жолдарын пайдалану және олардың жұмыс істеуін басқару теориясының негіздері оқытылады. Автомобиль жолдарының жай-күйін мониторингілеу, диагностикалау және бағалау. Жүйе автомобиль жолдарын күтіп ұстау және жөндеу бойынша іс-шаралар және оларды жоспарлау. Автомобиль жолдарын ұстау технологиясы. Автомобиль жолдарын жөндеу жұмыстарының технологиясы. Жолда жүру қауіпсіздігі мен ыңғайлылығын ұйымдастыру және қамтамасыз ету. Автомобиль жолдарын пайдалануды ұйымдастыру және басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Университетте оқу үдерісін ұйымдастырудың академиялық ережелерін, экономика, менеджмент, экономика салаларының қызмет ету ерекшеліктерін, Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздерін, ҚР-да бизнесті ұйымдастырудың заңнамалық базасы мен принциптерін, кәсіпкерлік құқықтың негізгі теориялық ережелерін, кәсіпкерлік құқықтық қатынастарды реттейтін заңнаманы, нақты жағдайда қажетті нормативтік актілерді қолдануды, кәсіпкерлік құқық саласындағы заңды мәселелерді талдау мен шешуді білу.

 • Код ON2

  Кәсіби бағытталған қазақ (орыс) және шет тілі жүйесін, орфография және орфоэпия, сөзжасау, морфология және синтаксис ережелерін білу; таңдалған мамандық бойынша лексикалық және грамматикалық минимум, маманның жазбаша және ауызша кәсіби сөйлеуіне тән өзіндік сөз айналымы, фразеологизмдер, мәтін ақпаратын түсіндіре білу, сертификациялық талаптар көлемінде қарым-қатынастың әлеуметтік-мәдени, қоғамдық-саяси, ресми-іскерлік және кәсіби салалары мәтіндерінің стильдік және жанрлық ерекшелігін түсіндіру, кәсіби тақырыптарға әңгіме құрастыру, диалог жүргізу, монолог, полилог және т.б.; кәсіби тақырыптарға тезистер, конспектілер, аннотациялар, рецензиялар, пікірлер, рефераттар құрастыру және әңгіме жүргізу.

 • Код ON3

  Ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін, ақпараттық және коммуникациялық процестерді іске асыру тәсілдерін түсіну; ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін ақпараттық интернет ресурстарды, бұлтты және мобильді сервистерді пайдалана білу; цифрлық технологиялардың көмегімен әртүрлі қызмет түрлері үшін деректерді талдау және басқару құралдарын әзірлеу; деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілерді бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуді қолдану дағдысы.

 • Код ON4

  Математиканың, физиканың базалық бөлімдерін білу және түсіну және оларды кәсіби қызметте қолдану; негізгі ғылыми заңдар, ұғымдар және оларды практикалық қолдану, әлемнің қазіргі ғылыми көрінісі және физиканың даму болашағы туралы түсінікке ие болу. Физикалық эксперименттерді дербес жоспарлау және жүргізу, алынған өлшеу ақпаратын сипаттау және талдау, алынған нәтиженің дұрыстығын анықтау әдістерін меңгеру.

 • Код ON5

  Табиғатты, қоғам мен ойлауды дамыту заңдарын, ҚР табиғатты пайдалануды басқарудың негізгі заңдары мен принциптерін білу және түсіну, өнеркәсіптік объектінің қоршаған ортаға әсерін бағалай білу, қоғамның экономикалық дамуымен өзара байланыстағы ғаламдық экологиялық проблемаларға техникалық және экологиялық сараптама және аудит жүргізу, кәсіби қызметте осы білімдерді қолдана білу.

 • Код ON6

  Тиісті теңдеулерді жазу және тепе-теңдік шарттарын қалыптастыру білігіне сүйене отырып, статикалық анықталатын және анықталмайтын жүйелерді есептеу әдістерін білу; құрастырушы-жобалаушылармен және құрылысшылармен шығармашылық қарым-қатынас мүмкіндігін қамтамасыз ететін құрылыс конструкциялары мен ғимараттардың элементтерін жобалаумен және есептеумен байланысты пәндердің терминологиясы мен негізгі түсініктерін білу.

 • Код ON7

  Құрылыс барысында пайда болатын жобаларды қарауға және өзгертуге қатысу; жобалау және жұмыс-техникалық құжаттамасын әзірлеу, аяқталған жобалық-конструкторлық жұмыстарды ресімдеу, әзірленетін жобалар мен техникалық құжаттаманың тапсырмаға сәйкестігін бақылау; құрылыс конструкциялары мен материалдарынан неғұрлым оңтайлы шешімдерді таңдау, пайдалану және тағайындау шарттарына сәйкес ғимараттар мен құрылымдардың конструктивтік элементтерінің түйіндері мен бөлшектерін әзірлеу; ақпараттық технологияларды пайдалана отырып сәулеттік-құрылыстық сызбаларын әзірлеу;

 • Код ON8

  Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс үшін инженерлік-геологиялық ізденістердің құрамы мен көлемін білу. Геологиялық, гидрогеологиялық, геоморфологиялық карталарды, тіліктерді және табиғи ортаның сипаттамалары бар басқа да құжаттарды оқи білу; құрылыс алаңының инженерлік-геологиялық жағдайын бағалау. Инженерлік ізденістер мен құрылыс объектілерін жобалауға қатысу дағдыларын меңгеру.

 • Код ON9

  Қолданыстағы нормативтік құжаттар мен қолданбалы компьютерлік бағдарламалар көмегімен құрылыс құрылымдарын жобалау дағдыларын меңгеру. Прогрессивті технологиялар мен әдістерді, конструктивтік шешімдерді енгізу туралы мәселелерді шеше білу; ғимараттар мен құрылымдардың конструкцияларына арналған материалды, элементтердің қимасының түрлерін таңдау; конструкцияларға жүктемені анықтау және олардың есептік сызбаларын құру; монолитті және құрама жабындарды, бағаналарды, іргетастарды жобалау; құрылыс конструкцияларын құрастыру және күрделі емес есептерді орындау.

 • Код ON10

  Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы басқару және кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздерін; қызметкерлердің жұмысын жоспарлау негіздерін және еңбекақы төлеу қорларын; қызмет бейіні бойынша нормативтік-техникалық құжаттаманы, отандық және шетелдік тәжірибені; өндірістік учаскелердегі технологиялық процестердің сапасын бақылаудың үлгі әдістері мен сапа менеджменті бойынша құжаттаманы дайындауды жүргізу, жұмыс орындарын ұйымдастыру.

 • Код ON11

  Пайдаланылатын және қайта жөнделетін жолдардың құрылымдық элементтерінің техникалық жай-күйін диагностикалауға қатысты мәселелерді білу; жолдар мен жасанды ғимараттарды қайта құру жұмыстарын ұйымдастыра білу; жолдар мен жасанды ғимараттардың техникалық жай-күйін және қайта жөндеуді бағалау бойынша шараларды жүзеге асыра білу. Жолдардың техникалық жағдайын бақылау және бағалау әдістерін меңгеру. Автомобиль жолдарын күтіп ұстау мен пайдалану, жол қозғалысы қауіпсіздігін жоғарылату бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және қадағалау.

 • Код ON12

  Құрылыс технологиясының теориялық негіздерін білу және жол құрылысын ұйымдастыру, жер асты құрылысын салу, жол төсемдерін салу. Жол құрылысы материалдарын дайындау. Жол жабындарын, асфальтбетон, цементобетон жамылғыларын және әртүрлі типтегі жабындылармен жолдарды салуды жүзеге асыру мүмкіндігін меңгеру. Жол-құрылыс жұмыстарын ұйымдастыру тәсілдері, жол төсемдерінің сапасын қамтамасыз ету, бағалау және жол-құрылыс жұмыстарының сапасын бақылау.

 • Код ON13

  Қала көшелері мен жолдарын жіктей білу; көлік құрылымдарын зерттеудің негізгі тәсілдері, сондай-ақ магистралды жолдарды жобалау. Қала жолдарының геометриялық элементтерін, магистралды жолдар және шағын жасанды құрылымдарды жобалауды меңгеру. Қалалық және магистралды жолдардың геометриялық элементтерінің өлшемдерін жоспарда есептеу және жасанды құрылымдардың геометриялық элементтерінің өлшемдерін қабылдай алу.

Top