Жаңа білім беру бағдарламасы

7M10121 Денсаулық сақтаудағы менеджмент в Астана медицина университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Қазақстан Республикасында денсаулық сақтау жүйесін жетілдіруге ықпал етуге қабілетті, сондай-ақ педагогикалық және зерттеу дағдыларын меңгерген, кәсіби құзыреттіліктің жоғары деңгейі бар жоғары білікті Денсаулық сақтау менеджерлерін даярлау
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M139 Денсаулық сақтау саласындағы менеджмент
 • Білім беру саласы 7M10 Денсаулық сақтау
 • Дайындық бағыты 7M101 Денсаулық сақтау

Оқыту нәтижелері

 • Ресурстарды жобалау, зерттеу әдіснамасы мен әдістемесін таңдау, талдау және пайдалану тұрғысынан зерттеулер сапасының сенімділігін айқындауға қабілетті; ОН 2 - Адам ресурстарын басқару әдістерін қолдана алады, корпоративтік басқару әдістерін қолданады
 • Адам ресурстарын басқару әдістерін қолдана алады, корпоративтік басқару әдістерін қолданады;
 • Менеджменттің аналитикалық әдістерін, диагностика, талдау және проблемаларды шешу әдістерін, сондай-ақ шешімдер қабылдау және оларды практикада іске асыру әдістерін біледі;
 • Шет тілін еркін меңгерген, ақпараттық қауіпсіздікті ескере отырып, кәсіби қызметте түрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды тиімді пайдаланады;
 • Ұйымдардың құрылымы, олардың мүдделі тараптармен (стейкхолдерлермен) өзара іс-қимыл жасау тетіктері, ұзақ мерзімді перспективада сыртқы контекст жағдайында жұмыс істеу қағидаттары мәселелері бойынша білімдерін көрсетеді;
 • Теория, заманауи зерттеулер және тәжірибе талаптары бойынша менеджменттің түрлі функционалдық аспектілерін біріктіре алады;
 • ҚР және әлемдегі заманауи нарықтық ортада ұйым қызметінің стратегиялық бағыттарын есепке ала отырып, бизнесті басқару әдістерін біледі;
 • Зерттеу және кәсіби салада қолданбалы сипаттағы жаңа білім мен дағдыларды алуға қабілетті.
Top