Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04221 Құқықтану (1,5) в Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар Академиясы

 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Шет тілінде материалды ғылыми баяндаудың функционалдық-стилистикалық сипаттамалары, жалпы ғылыми терминология және шет тілінде тиісті мамандықтың терминологиялық тілдігі, халықаралық ынтымақтастық шеңберінде іскерлік хат алмасу негіздері. Ағылшын сөйлемінің құрылымы және оның күрделілік дәрежесі бойынша типтері, уақытты келісу. Психологиялық терминология.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Курстың негізгі мақсаттары: басқару жүйесінің негізгі элементтерін зерттеу менеджменттің тұжырымдамасына көзқарастарды зерттеу, ұйымдағы менеджердің рөлі мен орнын анықтау, заманауи менеджерге қойылатын талаптар, заманауи басқару әдіснамасының толық көрінісін алу

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ЕАЭО-да заңнаманы біріздендіру және үйлестіру
  Несиелер: 5

  Тақырыптың мазмұны: Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың (ЕАЭО) заңнамасының негіздері; Еркін сауда аймағы (ҚҚС) туралы заңнама және оны біріктіру; Кеден одағының (КО) туралы заңнамасы және оны біріктіру; Біртұтас экономикалық кеңістік туралы заңнама: мемлекет және проблемалар; Еуразиялық экономикалық одақ (ЕАЭО) туралы заңнама: перспективалар және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зерттеу әдіснамасы, жоспарлау және ұйымдастыру
  Несиелер: 4

  Пән ғылыми зерттеу түрлерінің жіктелуі, тақырып таңдау және мәселе қою, әдебиеттермен жұмыс істеу алгоритмі, ғылыми зерттеу жоспарын құру, зерттеудің мақсатын, гипотезасын қалыптастыру, есептерді, мәнін және объектісін анықтау, нақты материалды статистикалық өңдеу, эксперименттік деректерді сапалы талдау. жүргізілген зерттеудің практикалық және теориялық тиімділігін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Интеграция және сауда
  Несиелер: 4

  Тақырыптың мазмұны әлемдегі және посткеңестік кеңістіктегі интеграциялық үрдістерді қамтиды; халықаралық сауда туралы келісімдер; саудадағы логистиканың рөлі; кедендік регламенттер мен кедергілер; салықтық үзілістер; сыртқы экономикалық қатынастар; контрафактілік және контрабандаға қарсы күрес және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ДСҰ құқығы және Қазақстан Республикасының сыртқы саудасы
  Несиелер: 4

  ДСҰ негіздері. ДСҰ функциялары. ДСҰ институты. ДСҰ негізгі келісімдері. Тауарлар саудасы саласындағы кел��сім. Сауда қызметтері туралы бас келісім (ГАТС). Зияткерлік меншік құқықтарының сауда аспектілері туралы келісім. Қатысушылардың шектеулі саны бар көп жақты сауда келісімдері. Қазақстанның халықаралық ұйымдарға қатысуы: проблемалары мен перспективалары. Қазақстан Республикасында және ЕАЭО-да кедендік реттеу және сауда.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық және экономика
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұнына мынадай тақырыптар кіреді: сауда мәселелері бойынша заңнама; халықаралық шарттар мен келісімдер; шекара маңындағы сауда мәселелері; Халықаралық сауда даулары; арбитраж және т. б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зерттеуді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 4

  Бұл курс ғылыми зерттеулерді, жобалар мен әзірлемелерді жүргізу үшін қажетті мәселелерді, аспектілерді, Заңдарды, қағидаларды, үрдістерді, әдістерді қарастырады. Жоғары психикалық функциялардың эксперименттік зерттеу ерекшелігі; практиканың әр түрлі салаларында психологиялық-педагогикалық, ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру технологиясы; психологиялық-педагогикалық, әлеуметтік-психологиялық зерттеулерді жүргізу ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пәндерді және басқару объектілерін және олардың типологиясын зерттеудің психологиялық әдістері. Оқу үдерісінің субъектілерінің қызметін тиімді басқару факторлары. Командаларды басқару стратегиясы. Уақытты басқару. Менеджердің коммуникативтік біліктілігі. Билiктi тиiмдi беру. Адамның мотивациясын басқару. Кәсіби қарым-қатынастың психологиялық ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ЕАЭО құқығы
  Несиелер: 5

  Тақырыптың мазмұны: ЕАЭО-дағы ұлтүстілік құқықтың тарихы мен пайда болуы; ұлттық заңнамамен және ЕАЭО заңымен қарым-қатынас мәселелері; ЕАЭО органдары; ЕАЭО-дағы экономикалық заңнама; басқалары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқықтық талдау әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұнына құқықтық талдауға кіріспе сияқты тақырыптар кіреді. Заң тәжірибесіндегі жағдайлар. Құқықтық жағдай алгоритмі. Жағдайдың шешімін құқықтық талдау. Құқықтық талдау әдістері. Құжатты құқықтық талдау: Алгоритмдер. Құжаттар жиынтығын құқықтық талдау алгоритмі. Құқық нормасы: құрылымы мен мазмұнын талдау. Институттар. Құқықтық талдаудың объектілері мен әдістемесі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сыртқы экономикалық қызметті құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұнына мынадай тақырыптар кіреді: сыртқы экономикалық қызмет туралы заңнама; СЭҚ мемлекеттік реттеу мәселелері; валюталық реттеу негіздері; салықтық реттеу негіздері; кедендік әкімшілік ету; СЭҚ субъектілері; халықаралық келісімдер және т. б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ұлттық қауіпсіздіктің құқықтық мәселелері
  Несиелер: 5

  Бұл тақырып Қазақстан Республикасында жеке мүліктік емес отбасылық қатынастарды құқықтық реттеудің қазіргі жағдайы, оны�� қарқындылығы мен жеткіліктілігі дәрежесін бағалауды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сот медицинасы мен психиатрияның теориялық және тәжірбиелік негіздері
  Несиелер: 5

  Cот медицинасы пәні, жүйесі, объектілер�� мен әдістері. Сот медицинасы дамуының қысқаша тарихы. Сот медицинасы, сот-сараптама қызметін ұйымдастыру. Қылмыстарды ашу және тергеу үшін сот-медициналық білімді пайдалану, қылмыстық іс бойынша сот-медициналық сараптама.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Салық және кедендік әкімшіліктендірудің өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Тақырыптың мазмұны: салық заңнамасы; кеден заңнамасы; фискалдық саясат; салық рәсімдері; кедендік рәсімдер; шет елдердің тәжірибесі және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мүлік және мүліктік емес дауларды шешудегі қолданыстағы заңнаманың жағдайы
  Несиелер: 5

  Бұл тақырып Қазақстан Республикасында жеке мүліктік емес отбасылық қатынастарды құқықтық реттеудің қазіргі жағдайы, оның қарқындылығы мен жеткіліктілігі дәрежесін бағалауды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқықтық психология
  Несиелер: 5

  Құқық психологиясы - заңдылықпен байланысты іс-әрекеттердің психологиялық ерекшеліктері: психологиялық сипаттаулар: әділеттілікті басқару (қылмыстық процестің қатысушыларының мінез-құлқы), заңды және заңсыз мінез-құлық (қылмыстық және қылмыстық мінез-құлық сипаттамаларын қалыптастыру), құқық қорғау органдарының қызметкерлері және басқа да заң қызметтері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасындағы заңнамалық үрдіс: ағымдағы жағдайы және болашағы
  Несиелер: 5

  Курс заң шығару процесінің тұжырымдамасын зерттейді; Қазақстан Республикасындағы заң шығару процесіне қатысатын субъектілер; нормативтік құқықтық актілерді дайындау тәртібі; нормативтік актіні қабылдау рәсімдері; NPA иерархиясы және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасында құқықтық жүйені жаңғырту Қазақстан Республикасында құқықтық жүйені жаңғырту
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мемлекеттік реттеу құралдары
  Несиелер: 5

  Курс мемлекеттің бақылау мәселелерін зерттеуге арналған; мемлекеттік органдардың қадағалау функциялары; лицензиялау мәселелері; тарифтік реттеу; тарифтік емес реттеу шаралары және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  ғылыми және ғылыми-қолданбалы зерттеулерді, оқу процесін, сараптамалық, аналитикалық және консалтингтік қызметті ұйымдастыру үшін тереңдетілген мамандандырылған теориялық білімді, практикалық дағдылар мен іскерлікті пайдалану қабілеті

 • Код ON2

  ғылыми-кәсіби құжаттарды, ғылыми есептерді кәсіби құрастыруға және ресімдеуге, әлеуетті аудиторияның ерекшеліктерін ескере отырып, зерттеу жұмысының нәтижелерін ұсынуға қабілеттілігі мен дайындығы

 • Код ON3

  ұйымдастыру-басқару міндеттерін қою және шешу үшін кешенді құқықтық ақпаратты өңдеу мен интерпретациялаудың қазіргі заманғы әдістерін еркін пайдалану қабілеті

 • Код ON4

  ғылыми-кәсіби құжаттарды, ғылыми есептерді кәсіби құрастыруға және ресімдеуге, әлеуетті аудиторияның ерекшеліктерін ескере отырып, зерттеу жұмысының нәтижелерін ұсынуға қабілеттілігі мен дайындығы

 • Код ON5

  ғылыми және ғылыми-қолданбалы зерттеулерді, оқу процесін, сараптамалық, аналитикалық және консалтингтік қызметті ұйымдастыру үшін тереңдетілген мамандандырылған теориялық білімді, практикалық дағдылар мен іскерлікті пайдалану қабілеті

 • Код ON6

  кәсіби, оның ішінде сараптамалық, консалтингтік және аналитикалық қызметті жүзеге асыру кезінде заң, экономикалық, әлеуметтік және өзге де гуманитарлық ғылымдар әдістері мен теорияларын білу қабілеті мен дайындығы;

 • Код ON7

  өзекті заң, экономикалық, гуманитарлық мәселелерді зерттеу үшін, тапсырыс берушілер мен жұмыс берушілердің қажеттіліктері мен мүдделерін сәйкестендіру үшін ғылыми негізделген инновациялық зерттеу әдістерін пайдалана білу;

 • Код ON8

  нормативтік құжаттарға сәйкес ғылыми-зерттеу және талдау әзірлемелерінің жобаларын жасау және ұсыну қабілеті

Top