Жаңа білім беру бағдарламасы

6B06116 Компьютерлік жүйелер мен желілерді әкімшіліктеу, басқару және қорғау в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Компьютерлік жүйелер мен желілердің ақпараттық қауіпсіздігі саласындағы бакалавр мамандарың даярлау. Ақпараттық сала бүгінгі күні мемлекеттің саяси, экономикалық, қорғаныс және мемлекеттік қауіпсіздіктің өзге де құрамдас бөліктеріне белсенді ықпал ететін ел экономикасының ажырамас бөлігі болып табылады. Ақпараттандыру процестерімен қатар адамның, қоғамның және мемлекеттің ақпараттық қауіпсіздігіне жаңа қауіп-қатерлер пайда болады. Осыған байланысты ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында мамандар даярлау қажеттілігі артып келеді, олар ақпараттық қауіпсіздіктің үнемі өзгеретін қауіптеріне тез бейімделе алады. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында жұмыс істейтін мамандарды даярлау жүйесін жетілдіру мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бірі болып табылады.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B057 Ақпараттық технологиялар
 • ҰБТ-дағы пәндер Математика және Физика
 • Физика
  Несиелер: 4

  Математиканың базалық бөлімдерінің негізгі ұғымдарын түсіндіру және түсіну: сызықты және алгебралық теңдеулер жүйесінің теориясы; жазықтықтағы және кеңістіктегі Аналитикалық геометрия, бір айнымалы, дифференциалдық теңдеулер функциясын дифференциалдық және интегралдық есептеу және оларды инженерлік-техникалық мазмұнмен есептерде қолдану. Математикалық әдістермен практикалық және теориялық мазмұнда инженерлік-техникалық есептерді шешудің практикалық дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім ортасы мен білім алушының үндесуі (Құқық негіздері, Коррупцияға қарсы мәдениет, Ұлтаралық келісім, 1 курс семинары) 2019
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі. Құқық салалары. Сыбайлас жемқорлық түсінігінің теориялық-методологиялық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттін қалыптасуы. Мәдениаралық коммуникацияның негізгі аксиомалары. Ұлтаралық коммуникациянын құрылымы мен детерминанттары. Ұлтаралық коммуникация саласындағы заманауи иновациялық үрдістер. Кредиттік оқыту технологиясынын негіздері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика
  Несиелер: 4

  Математиканың базалық бөлімдерінің негізгі ұғымдарын түсіндіру және түсіну: сызықты және алгебралық теңдеулер жүйесінің теориясы; жазықтықтағы және кеңістіктегі Аналитикалық геометрия, бір айнымалы, дифференциалдық теңдеулер функциясын дифференциалдық және интегралдық есептеу және оларды инженерлік-техникалық мазмұнмен есептерде қолдану. Математикалық әдістермен практикалық және теориялық мазмұнда инженерлік-техникалық есептерді шешудің практикалық дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Компьютерлік жүйелердің теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Шекті автоматтар. Мур және Мили автоматтары. Санау жүйесі Бульдық алгебра. Бульдық функциялар және логикалық байланыстар. Графтар теориясы. Графтардың түрлері және олардың сипаттамалары. Ықтималдық теориясының негізгі ұғымдары. Комбинаторика. Комбинаториканың формулалары мен принциптері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік құқық PP-3-2019
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік құқық - құқықтың кешенді интеграцияланған саласы, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру және оған басшылық жасау саласындағы қатынастарды, жеке және жария мүдделерді біріктіру негізінде реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы. Қазақстанның құқық жүйесіндегі кәсіпкерлік құқықтың орнын айқындайтын отандық құқық жүйесінің ерекшеліктерін қамтиды

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Операциялық жүйелер негіздері
  Несиелер: 4

  Операциялық жүйелердің мақсаты мен функциялары. Мультипрограммалау. Процес және ядро түсінігі. Енгізу/шығару жүйесін басқару. Синхронды және асинхронды енгізу/шығару. Енгізу/шығару жүктеу. Файлдық жүйенің негізгі функциялары. Жадыны ортақ қолдану. Жадты қорғау. Пайдаланушы интерфейсі мен қабықшалар. Телеқолжетімділіктің бағдарламалық қамтамасыздығы. Маршрутизация, буферизация және хабарламаларды тіркеу. Қашықтан өңдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстандық құқық 2019
  Несиелер: 3

  Отандық тарихтың негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері, құқықтық және демократиялық мемлекеттің құндылықтары, қоғамдағы саяси қатынастардың қазіргі жағдайы; мемлекет пен құқықтың негізгі ұғымдары, тарихи кезеңдердегі мемлекеттің мемлекеттік-құқықтық және Конституциялық дамуы; ҚР конституциялық құрылымы және оның нақты қолданылу саласын айқындайтын нормативтік-құқықтық актілердің мазмұны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бағдарламалау негіздері
  Несиелер: 4

  Алгоритмдік тілдің негізгі компоненттері. Алгоритм түсінігі. Алгоритмдердің қасиеттері мен түрлері. Алгоритмнің күрделілігі. Си программалау тілінің негізгі түсініктері. Деректер құрылымдары мен ішкі бағдарлама. Ішкі бағдарламалар. Функциялар. Рекурсия. Атаулардың әрекет аумақтары. Байланысқан тізімдер. Стек. Кезек. Жадыны статикалық және динамикалық бөлу. Массивтер. Жолдық типтер. Жолдық операциялар. Деректер массивін сұрыптау алгоритмдері. Құрылымдар мен кластар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Web дизайн және компьютерлік графика
  Несиелер: 4

  Веб-дизайн: құрылым және мазмұны. Компьютерлік графика және веб-дизайн: CorelDRAW, Adobe Photoshop. Веб-сайтты құру технологиялары. HTML тілі. HTML тілінің ерекшеліктері мен негізгі тегтері. Веб-сайттың ыңғайлылығы. Веб-сайтты құру технологиялары. Клиенттік технологиялар. Сценарийлер мен оқиғаларды өңдеу. Javascript. Интернет желісінде веб-сайтты алға жылжыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бағдарламалау әзірлеу технологиясы
  Несиелер: 5

  Бағдарламалауды автоматтандыру әдістері. Бағдарламаның даму сатылары мен деңгейлері. Бағдарламалау технологиясының негіздері. C ++ тілінде бағдарламалау. C ++ тілінің негіздері. C ++ операциялары. C ++ тіл операторлары. Деректер құрылымдары Көрсеткіштер және деректер құрылымдары. Файлдар Файл құрылымының сипаттамасы. Файлдармен жұмыс ұйымдастыру. Бағдарламаларды бағдарламалау кезінде кітапхана функцияларын пайдалану. Терезелермен жұмыс істеу. Графика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Python тілінде бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Python бағдарламалау тілінің қолдану аясы. Python-дағы айнымалылар. Атаулар. Айнымалылармен жұмыс істеу кезінде Python жад үлгісі. Python-дағы функциялар. Функцияларды жасау. Python-дағы қатынас операторлары. Python кластар мен нысандар. Терезенің қосымша tkinter құрылымы (оқиғаларды өңдеу) модульдің мысалында. Python-да объектке бағытталған бағдарламалаудың ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Криптоталдау негіздері және криптография
  Несиелер: 5

  Теориялық және практикалық білімді теориялық және қолданбалы криптография және криптеталдандыру саласындағы криптожүйелердің ықтималдық және алгебралық үлгілерін пайдалана отырып, криптографиялық алгоритмдерді білуді, криптографиялық күшті шифр компоненттерін құру әдістемелерін және криптоанализде қолданылатын математикалық әдістерді қолдана отырып шешу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Java тілінде программалау
  Несиелер: 5

  Java технологиясына кіріспе. JDK тұжырымдамасы. Java тілінің деректер түрлері мен операциялары. Операторларды басқару. Java-де объектілі-бағытталған бағдарламалау. Жаңа жұмыс. Әдістер Әдіс сипаттамасының синтаксисі. Параметрді өткізу, шамадан тыс жүктеу және әдістерді қайта анықтау. Сынып. Класс құрастырушылары. Пакеттер мен интерфейстер. Ерекшеліктерді өңдеу. Көп айналымды бағдарламалау. I/O жүйесі. Java.awt кітапханасы Апплеттер. Swing графикалық кітапханасы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шет тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Заманауи операциялық жүйелер
  Несиелер: 3

  UNIX/Linux операциялық жүйесі жиынтығының тарихы. UNIX жиынтығының стандарттары. C бағдарламалау тілінің стандарты. System V Interface Definition (SVID). Операциялық жүйелердің интерфейстері. XWindow жүйесінің негізгі түсініктері. Linux-де XWindow. Есептеу процесін ұйымдастыру. Процестер мен ағындарды басқару. Жадты басқару Әдістері, алгоритмдері және құралдары. Жадты ұйымдастыру. I/O шағын жүйесі. Файлдық жүйелер I/O шағын жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік іс
  Несиелер: 4

  Кәсіпкерлік қызметтің негізгі және стандартты емес мәселелерін шешу үшін кәсіпкерлік қызметтің негіздерін зерделеу, кәсіпкерлік процесін талдау, жаңа бизнестік концепциялардың өміршеңдігін және мүмкіндігін анықтау; экономикалық және ұйымдастырушылық шешімдерді қабылдау әдістері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мамандықтың кәсіби-қолданбалы бағдарламалары
  Несиелер: 5

  Қолданбалы бағдарламалар жинағын пайдаланудағы ғылыми - тәжірибелік білім, базалық математикалық модельдер мен алгоритмдер, олар кәсіби процестерді қалыптастыруға және шешуге көмектеседі белгілі бір салаларда проблемаларды есептеу техникасы және есептеу техникасы, интерфейстер «адам - электрондық есептеу машиналары»; деректер базасының үлгілерін қоса алғанда, ақпараттық жүйелердің компоненттік үлгілері; заманауи құралдар мен бағдарламалау технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сандық сұлбатехника
  Несиелер: 5

  Интегралдық микросұлбалар. Транзистор-транзисторлық логика (ТТЛ). Эмиттер-байланысқан логика (ЭСЛ). Логикалық элементтер. Декодерлер және кодерлер. Мультиплексорлар. Код компараторлары. Сумматорлар Триггерлер. Регистрлер. Есептегіштер. Сақтау құрылғылары. Тұрақты сақтау құрылғысы. Жедел жад. Орталық процессор. Арифметикалық логикалық құрылғылар (АЛҚ) және басқару құрылғылары. Операциялық құрылғылардың сипаттау тілдері. Сұлба логикамен басқару автоматикасы. Бағдарламаланатын логикамен микробағдарламалық автоматты синтездеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Деректербазасыныңжүйесі
  Несиелер: 4

  Деректер базасы және ДББЖ. MS Access қатынасу дерекқорымен танысу. ДББЖ классификациясы. Қалыпқа келтіру негізінде реляциялық БҚ жобалау. Мәліметтермен манипуляциялау тілдері. QBE сұраныстарының тілдері. QBE үлгісі бойынша сұраныстар тілдері. SQL сұраныстардың құрылымды тілдері. БҚ жобалаау.БҚ-ны жобалаауда CASE құралдар туралы жалпы мәліметтер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 4

  Қауіпсіз еңбек шарттарының саласына байланысты заңдық және нормативтік-құқықтық мәселелерді зерттеу, адамның денсаулығына әсер ететін зиянды және қауіпті өндіріс факторлары анықтау, сонымен қатар, қауіпсіз еңбек шарттарын қамтамасыз ету және өндірістік жарақаттануларды алдын-алуға бағытталған дұрыс шешімдерді қабылдау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тіршілік әрекеттері қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 4

  Безопасность жизнедеятельности человека - это область научных знаний, изучающая общие опасности, угрожающие каждому человеку и разрабатывающая соответствующие способы защиты от них в любых условиях обитания человека. Производственная деятельность человека постоянно оказывает возрастающее негативное влияние на качество природной среды, способствуя возникновению неблагоприятных экологических факторов.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Бағдарламалық қамтамасыз ету жобаларын басқарудағы тәсілдердің эволюциясы. Жобаны басқару. Компанияның жобалық және ұйымдық құрылымы. Бағдарламалық жасақтама әзірлеу процесінің үлгілері. Жобаны бастау. Жобаның басымдықтарын басқару. XP, Agile, TDD, Kanban әдістемелері. Конфигурацияны басқаруды жоспарлау. COCOMO II негіздері. Тәуекелдерді басқаруды жоспарлау. Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеудің күрделілігі мен уақытын бағалау. Команда құру. Жобаны іске асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сала экономикасы
  Несиелер: 4

  Экономикалық жүйелердің барлық экономикалық жүйелерінің негізгі санаттарын, нарықтық экономикалық жүйенің жұмыс істеу тетіктерін, мемлекеттік экономикалық саясаттың негізгі модельдерін, өндірістік процестердің көрсеткіштері, экономикалық талдау әдіснамасын меңгеру, экономикалық жүйелерді жіктеу критерийлерімен танысу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жасанды интелект жүйелері
  Несиелер: 5

  Жасанды интеллект мәселелерін шешу жолдары мен әдістеріне кіріспе. Бұл жасанды интеллект жүйелері (жасанды интеллект жүйелері), жасанды интеллект жүйелерін білудің инженерлік әдістерінің мазмұнын, сараптамалық жүйелер мен нейрондық желілердің ерекшеліктерін зерттеуді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Деректер базаларының жүйесін ұйымдастыру
  Несиелер: 4

  Деректер базасы және ДҚБЖ тұжырымдамасы. Деректер бойынша негізгі операциялар. Microsoft Access DBMS негізгі нысандары (кестелер, пішіндер, сұраулар, есептер). Деректер үлгілері Байланысты деректер моделі. Деректер базасында қатынастарды қалыпқа келтіру. QBE негіздері (Query By Example) және SQL (Structured Query Language). Дерекқорды жобалау негіздері. ДҚБЖ-ны дамыту тенденциялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсіби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Web бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Зерттеу пәні және пәннің құрылымы. Ақпаратты жіберу және өңдеу WEB - технологиялар туралы түсінік. WEB -жүйелердің негізгі элементтері. HTML белгілеу тілі. HTML құжаттың құрылымы. CSS стильдерінің каскадты кестелері. CSS тағайындалуы. Web-беттерді бағдарламалау. JavaScript пайдалану тәсілдері. JavaScript деректер типтері. XMLдегі деректерді ұсыну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Менеджмент және экономиканы мемлекеттік басқару негіздері
  Несиелер: 4

  Экономиканы мемлекеттік реттеу негіздері. Экономиканың басқару органдары. Экономика менеджменті. Мемлекеттік реттеудің тиімділігі. Мемлекеттік реттеу нысандары. Ақша саясаты. Мемлекеттің монополияға қарсы саясаты. Инвестициялық қызметті реттеу. Шағын бизнесті қолдау жүйесі. Еңбек нарығын реттеу. Ғылыми зерттеулерді мемлекеттік реттеу. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік реттеу. Бағалы қағаздар нарығын мемлекеттік реттеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Микропроцессор жүйелерді және желілерді жобалау
  Несиелер: 5

  Микропроцессорлық жүйелердің (МПЖ) архитектурасы мен құрамы. Микропроцессорлардың архитектурасы мен классификациясы. МП командалар жүйесі. Жадты адресациялау әдістері. МП-ң сыртқы ортамен және уақытпен жұмысын ұйымдастыру. Үзіліс, үзілісті өңдеу. МПЖ енгізу-шығару ішкі жүйесі. Микроконтроллерлар. МП ішкі ұйымдастырылуы және классификациясы. МПЖ жобалау заманауи әдістері. МПЖ құрудың перспективалық әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өнеркәсіп мекемелерінің қоршаған ортасын қорғау
  Несиелер: 4

  ҚР экологиялық саясатының Заңдық базасы туралы, атмосфераға түсетін зиянды заттарды экологиялық нормалар туралы, негізгі зиянды қоспалардың пайда болуы мен осы қоспаларды төмендету әдістері туралы, өнеркәсіптік кәсіпорындардың ақаба суларымен шығарылатын тастандыларды қысқарту тәсілдері мен оларды тазарту әдістері туралы, қоршаған ортаны ластау салдарынан халық шаруашылығына келтірілетін зиянды анықтау және табиғатты қорғау бойынша бақылауды бұзғаны үшін жауапкершілік.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Интернет заттар
  Несиелер: 4

  Интернет заттары: қабаттар, протоколдар, пакеттер, қызметтер, пакеттік коммутацияланған желінің өнімділік параметрлері. IoT анықтамалары: шолу, қосымшалар, әлеует және проблемалар, архитектура. IoT мысалдары: тақырыптық зерттеулер (casestudy), body-area-network сенсор және ақылды үйді басқаруы. Жергілікті сымсыз және мобильді желілердегі өнімділікті өлшеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Үлкен деректер технологиясы
  Несиелер: 4

  Деректерді өңдеу мен талдаудың үлкен технологиялары, ғылыми эксперименттерді жоспарлау және ұйымдастыру, эксперименттік деректерді өңдеу әдістері мен технологиялары, деректерді өңдеудің үлкен алгоритмдері, қолданбалы үлкен деректерді талдау міндеттерінің тұжырымдамалық және теориялық үлгілері, талдау және проблемаларды шешу үшін аппараттық ресурстар саласындағы негізгі түсініктер мен терминология.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мобильді құрлылғылар үшін бағдарламалау
  Несиелер: 4

  Танымал мобильді платформалардың негізгі құрылғысын және осы платформа эмуляторлар негізінде мобильді жүйелерді дамытуды, пайдаланушылық интерфейстерді, қызметтерді жасауда, сондай-ақ танымал мобильді платформалардың сигнализациясын, аппараттық сенсорларын және стандартты ақпараттық дүкендерін пайдаланудағы практикалық дағдыларды игеру мүмкіндіктерін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Блокчейн технологиясына кіріспе
  Несиелер: 4

  Блокчейн: өнеркәсіптік қолданудың мысалдары, анықтамалары және қасиеттері. Блокчейн - Биткоина негізіндегі технология. Блокчейн таксономиясы. ICO: жобаны қаржыландыру мүмкіндіктері. Цифрлық есептеу бірліктерінің құрылымдары мен ерекшеліктері. Технологиялық жобаларды тіркеудің заңды аспектілері және ICO-ға шығу. Жеке блокчейн жоба құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Пайдаланушы интерфейсін жобалау
  Несиелер: 5

  Инженерлік әдістер - адам-машина жүйелерінің психологиялық және эргономикалық дизайны. UI/UX дизайнын жобалау негіздері. Пайдаланушылардың зерттеуі. Шешім іздеу және шектеу. UX және UI принциптері. Көрнекі дизайн ерекшелігі. Пайдаланушының тестілеуі. Адаптивті дизайн. Өзара әрекеттердің динамикалық үлгілеуі. Пайдаланушы интерфейсінің компоненттері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Микроконтроллердібағдарламалау
  Несиелер: 5

  Микроконтроллерді негізгі өндірушілер, классификациясы,микроконтроллердің қолдану аймағы.AVR, ARM, PIC.Микроконтроллер жанұясы. Микроконтроллердің бағдарламалық моделі,сұлбасы, салыстырмалы мінездемесі,жалпы регистрлер, мәртебелік тіркелім, стек ұйымдастыру, үзу жүйесі, енгізу / шығару порттары және олардың балама функциялары.Таймерлердің есептегіштері. Микроконтроллерлер үшін бағдарламалау.Командалық жүйе, бағдарлама құрылымы, стек және порт теңшелімі, бағдарламалары үлгілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қорғалған программалық қамтаманы құру
  Несиелер: 5

  Қорғалған бағдарламалық қамтамасыз етуді дамыту негіздерімен танысу, ақпараттық өзара іс-қимылды қорғаудың негізгі құралдары, қауіпсіз бағдарламалық қамтамасыз етуді құру қағидалары (SDL); осалдықтардың негізгі түрлерін және әр түрлі қолданбаларда қауіпсіздік қатерлерін қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Деректерді тасымалдау желілері
  Несиелер: 5

  История развития компьютерных сетей. Классификация сетей. Локальные и глобальные сети. Классификация топологических элементов сетей. Основные понятия сетей: узлы сети, кабельный сегмент, сегмент сети, логическая сеть, облако, пассивные и активные коммуникационные устройства. Физическая и логическая топологии. Методы доступа. Стандартизация сетевых решений. Базовая модель организации взаимодействия открытых систем (модель OSI).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Деректерді интеллектуалды талдау
  Несиелер: 5

  Деректерді зияттық талдаудың әдістерінің теориясы, қазіргі заманғы технологиялары және деректерді өңдеу әдістері. Data Mining концепциясы. Мәселелерді жіктеу. Data Mining негізгі әдістері. ДЗТ әдістеріне негізделген ақпаратты талдау мүмкіндіктері. Білімді анықтау процесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Операциялық жүйелердің қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Компьютерлік ақпараттарды және компьютер қауіпсіздігін қорғауды анықтайтын операциялық жүйелердің бағдарламалық жасақтамасының архитектурасының негізгі элементтері. Сәулет мультисенсорлық желілік операциялық жүйе. Ядро деңгейі және қолдану деңгейі. Ядро нысандары Жабдыққа тәуелді бағдарлама қабаты. Ақпаратты қорғауға әсер ететін ОС-ның бағдарламалық жасақтамасының архитектурасының негізгі элементтері. Негізгі ұғымдар. Linux және FreeBSD операциялық жүйелері арасындағы негізгі айырмашылықтар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік жүйелердің сәулеті және ұйымдастырылуы
  Несиелер: 5

  Компьютер сәулетінің негізгі түрлері. Процессордың ішкі ұйымдастыруы. Процесорлардың командалар жүйесі және кластары. Арифметикалық логикалық құрылғы. Компьютер жадының жұмысын ұйымдастыру. Жадтың иерархиялық құрылымы. Компьютерлік жүйелердің интерфейстері. Интерфейсттерді жіктеу. Ішкі және сыртқы компьютерлік интерфейстер. Процессордың жұмыс режимдері. Қазіргі заманғы процессорлар. Компьютерлік жүйелерде есептеуді ұйымдастыру. Компьютерлік жүйелерді жіктеу. Көп процессорлы компьютерлік жүйелер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сигналдарды цифрлық өңдеу
  Несиелер: 5

  СЦӨ көп өлшемді сұлбасы. Сызықты дискретті жүйелер (СДЖ). СДЖ импульстік сипаттамасы (ИС). Шекті және шексіз импульстық сипаттамасы бар жүйелер. СДЖ-нің амплитудалы-жиіліктік және фазалы-жиіліктік сипаттама. Цифрлік сүзгілер (ЦС). ЦС-гі кванттау нәтижелері. Жиіліктік аймақтағы дискретті сигналдардың сипаттамасы. Дискретті сигналдың Фурье түрленуі. Фурье жылдам түрленуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Деректер қоры қосымшаларын бағдарламалау
  Несиелер: 5

  java-да ДБ қолжетімді технологиялар. Деректер жиынында іздеуді ұйымдастыру. Бағдарлама құрылымының модульдігі. Клиенттік қосымшаларды әзірлеу. ДБ-да сұраныстарды жасау. Firebird ДББЖ. IBX технологиясын қолдану. ДБ қолжетімділік. ActivX Data Objects (ADO) технологиясы. Транзакцияны басқару және ДБ қолжетімділікті анықтау. Есепті құру. Деректерді көп өлшемді талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Wеб-қосымшалар қауіпсіздігі
  Несиелер: 4

  WEB қосымшаларын әзірлеу мен қорғаудың теориялық және тәжірибелік принциптері. Операциялық жүйені қорғау. Желілік шабуылдардың ең қауіпті түрлері. Веб-серверлерге шабуылдар. Зиянды бағдарламалар. Осалдықтарды пайдалану.