Жаңа білім беру бағдарламасы

7R01134 Сот-медициналық сараптама в Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Сот-медициналық сараптама қорытындысын тиімді және заңды түрде жазу үшін, сот-медициналық материалдарына кешенді зерттеу жүргізуге қабілетті.
  • Объективті және білікті сот-медициналық қорытындыға қол жеткізу мақсатында, сараптама қызметтерінің, сот, құқық қорғау және басқа да органдардың мамандарымен; денсаулық сақтау саласының қызметкерлерімен тиімді өзара іс-әрекет жасауға қабілетті.
  • Сот-медициналық сараптама жүргізу үшін қауіпсіздік пен сапаның жоғары деңгейін қамтамасыз ету мақсатында, тәуекелдерді бағалауға және заманауи барынша тиімді әдістерді пайдалануға қабілетті.
  • Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі мен Денсаулық сақтау Министрлігінің құқықтық және ұйымдастыру саласы шеңберінде, өз мамандығы аясында әрекет етуге, төтенше жағдайларда негізгі көмек көрсетуге, ұлт денсаулығын нығайту саясатын жүзеге асыру үшін кәсіби-аралық командалар құрамында жұмыс істеуге қабілетті.
  • Медициналық және сараптамалық қызметтердің ғылыми жетістіктерін қолдануға, сот медицинасы саласындағы өзінің кәсіби қызметінде халықаралық мәліметтер базасы мен заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдануға қабілетті.
  • Ғылыми – зерттеу командасының жұмыстарына белсенді қатысуға, талапқа сай зерттеу гипотезаларын қалыптастыру мен жүзеге асыруға қабілетті.
  • Өз бетімен оқуға және команданың басқа мүшелерін кәсіби және жеке тұлғалық оқыту дағдыларына үйретуге, пікірталастарға, конференцияларға, симпозиумдарға, соттарға, полицияға және өз қызметінің барлық кезеңдерінде үздіксіз кәсіби дамудың басқа да нысандарына белсенді қатысуға қабілетті.
Top