Жаңа білім беру бағдарламасы

6B06117 Корпоративті ақпараттық жүйелер в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

 • Математика
  Несиелер: 4

  Математиканың базалық бөлімдерінің негізгі ұғымдарын түсіндіру және түсіну: сызықты және алгебралық теңдеулер жүйесінің теориясы; жазықтықтағы және кеңістіктегі Аналитикалық геометрия, бір айнымалы, дифференциалдық теңдеулер функциясын дифференциалдық және интегралдық есептеу және оларды инженерлік-техникалық мазмұнмен есептерде қолдану. Математикалық әдістермен практикалық және теориялық мазмұнда инженерлік-техникалық есептерді шешудің практикалық дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім ортасы мен білім алушының үндесуі (Құқық негіздері, Коррупцияға қарсы мәдениет, Ұлтаралық келісім, 1 курс семинары) 2019
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі. Құқық салалары. Сыбайлас жемқорлық түсінігінің теориялық-методологиялық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттін қалыптасуы. Мәдениаралық коммуникацияның негізгі аксиомалары. Ұлтаралық коммуникациянын құрылымы мен детерминанттары. Ұлтаралық коммуникация саласындағы заманауи иновациялық үрдістер. Кредиттік оқыту технологиясынын негіздері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 4

  Математиканың базалық бөлімдерінің негізгі ұғымдарын түсіндіру және түсіну: сызықты және алгебралық теңдеулер жүйесінің теориясы; жазықтықтағы және кеңістіктегі Аналитикалық геометрия, бір айнымалы, дифференциалдық теңдеулер функциясын дифференциалдық және интегралдық есептеу және оларды инженерлік-техникалық мазмұнмен есептерде қолдану. Математикалық әдістермен практикалық және теориялық мазмұнда инженерлік-техникалық есептерді шешудің практикалық дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Компьютерлік жүйелердің теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Шекті автоматтар. Мур және Мили автоматтары. Санау жүйесі Бульдық алгебра. Бульдық функциялар және логикалық байланыстар. Графтар теориясы. Графтардың түрлері және олардың сипаттамалары. Ықтималдық теориясының негізгі ұғымдары. Комбинаторика. Комбинаториканың формулалары мен принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік құқықPP-5-2019
  Несиелер: 3

  Негізгі теориялық тұжырымдамалар мен санаттар, іскерлік құқық институттары; бизнестің құқықтық формалары мен ұйымдастырылуы; бизнесте қолданылатын келісімшарт түрлері, бизнесті ұйымдастыру үшін құжаттар пакетін жасау; шешім қабылдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бағдарламалау негіздері
  Несиелер: 4

  Алгоритмдік тілдің негізгі компоненттері. Алгоритм түсінігі. Алгоритмдердің қасиеттері мен түрлері. Алгоритмнің күрделілігі. Си программалау тілінің негізгі түсініктері. Деректер құрылымдары мен ішкі бағдарлама. Ішкі бағдарламалар. Функциялар. Рекурсия. Атаулардың әрекет аумақтары. Байланысқан тізімдер. Стек. Кезек. Жадыны статикалық және динамикалық бөлу. Массивтер. Жолдық типтер. Жолдық операциялар. Деректер массивін сұрыптау алгоритмдері. Құрылымдар мен кластар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Алгебра және геометрия
  Несиелер: 4

  Жиындар теориясы мен логиканың элементтері. Сызықтық алгебра элементтері. Сызықтық теңдеулер жүйесі. Сызықтық теңсіздіктер жүйесі. Бүтін сандар сақинасындағы бөлінгіштік теорисы. Салыстырулар теориясының арифметикалық қолданылуы. Қалдықпен бөлу теориясы. Кеңістіктегі векторлық алгебра элементтері. Жазықтықтағы түрлендірулер. Екінші ретті сызықтар. Жазықтықтар мен түзулер. Екінші ретті беттер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сандық электроника негіздері
  Несиелер: 4

  Жартылай өткізгіш диодтар. Биполярлық транзисторлар. Өрістік транзисторлары. Транзисторлардың негізгі параметрлері. Оқшауланған қақпасы бар өрістік транзисторлар. Тиристорлар. Фото ұяшықтары. Фоторезисторлар. Фотодиодтар. Фототранзисторлар. Жарықдиодтар. Интегралдық схемалардағы логикалық элементтер. Жадтау құрылғылары. Ақпаратты кескіндеу құрылғылары. Бағдарламаланатын логикалық матрицалар. Бағдарламаланатын логикалық интегралды схемалар. Күрделі бағдарламаланатын логикалық құрылғылар (CPLD). Пайдаланушы бағдарламалайтын шұралық матрица (FPGA).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстандық құқық 2019
  Несиелер: 3

  Мемлекет туралы негізгі түсініктер. Құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығының негіздері. Қазақстан Республикасындағы адам және азаматтың құқықтық жағдайының конституциялық негіздері. Қазақстан Республикасындағы сайлау жүйесі. Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары. Қазақстан Республикасындағы сот және сот әділдігі.Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет ұғымы және түрлері. Мемлекеттік басқару жүйесі, ұйымдастырылуы және нысаны. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқығының негіздері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сандық сұлбатехника
  Несиелер: 5

  Сандық электрониканың логикалық негіздері. Негізгі логикалық функциялар мен сызбалар. Цифрлық электрониканың арифметикалық негіздері. Комбинациялық құрылғылар және оларды құру принциптері. Типтік комбинациялық құрылғылар - кодерлер, декодерлер, мультиплексорлар, демультиплексорлар, сумматорлар. Триггерлер. Цифрлық-аналогтық түрлендіргіштер (ЦАПі) және аналогті сандық түрлендіргіштер (AЦП). Микропроцессорлар және олардың мақсаты. Қарапайым микропроцессордың құрылымы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бағдарламалау әзірлеу технологиясы
  Несиелер: 5

  Программалауды автоматтандыру әдістері. Бағдарламаларды құру кезеңдері мен деңгейлері. Бағдарламалау технологиясының негіздері. C ++ тілінде бағдарламалау. C ++ бағдарламалау тілінің негіздері. C ++ операциялары. C ++ тілінің операторлары. Деректер құрылымдары. Көрсеткіштер және деректер құрылымдары. Файлдар. Файл құрылымының сипаттамасы. Файлдармен жұмысты ұйымдастыру. Бағдарламалау кезінде кітапхана функцияларын пайдалану. Терезелермен жұмыс істеу. Графика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік желілер мен телекоммуникация негіздері/
  Несиелер: 5

  Жергілікті компьютерлік желілер негіздері. Компьютерлік желі туралы түсінік. Желілердің типтері. Негізгі топологиялар. Желілердің түрлері. Жергілікті және ауқымды желілер. Жергілікті желілер технологиясы. TCP/IP хаттамалар стегі. Стандартты маршруттар.Асинхронді және синхронды байланыс. Үлкен желілерді құру. Репиторлар. Көпірлер. Маршрутизаторлар. Шлюздер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Деректерді тасымалдау желілері
  Несиелер: 5

  История развития компьютерных сетей. Классификация сетей. Локальные и глобальные сети. Классификация топологических элементов сетей. Основные понятия сетей: узлы сети, кабельный сегмент, сегмент сети, логическая сеть, облако, пассивные и активные коммуникационные устройства. Физическая и логическая топологии. Методы доступа. Стандартизация сетевых решений. Базовая модель организации взаимодействия открытых систем (модель OSI).

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Web дизайн және компьютерлік графика
  Несиелер: 4

  Веб-дизайн: құрылым және мазмұны. Компьютерлік графика және веб-дизайн: CorelDRAW, Adobe Photoshop. Веб-сайтты құру технологиялары. HTML тілі. HTML тілінің ерекшеліктері мен негізгі тегтері. Веб-сайттың ыңғайлылығы. Веб-сайтты құру технологиялары. Клиенттік технологиялар. Сценарийлер мен оқиғаларды өңдеу. Javascript. Интернет желісінде веб-сайтты алға жылжыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік іс
  Несиелер: 4

  Кәсіпкерлік қызметтің негізгі және стандартты емес мәселелерін шешу үшін кәсіпкерлік қызметтің негіздерін зерделеу, кәсіпкерлік процесін талдау, жаңа бизнестік концепциялардың өміршеңдігін және мүмкіндігін анықтау; экономикалық және ұйымдастырушылық шешімдерді қабылдау әдістері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шет тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Операциялық жүйелер негіздері
  Несиелер: 3

  Операциялық жүйелердің мақсаты мен функциялары. Мультипрограммалау. Процес және ядро түсінігі. Енгізу-шығару жүйесін басқару. Синхронды және асинхронды енгізу-шығару. Енгізу-шығаруды диспетчерлендіру. Файлдық жүйенің негізгі функциялары. Жадыны ортақ қолдану. Жадты қорғау. Пайдаланушы интерфейсі мен қабықшалар. Телеқолжетімділіктің бағдарламалық қамтамасыздығы. Маршрутизация, буферизация және хабарламаларды тіркеу. Қашықтан өңдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ақпараттық жүйелердің негізі
  Несиелер: 5

  Жүйелерді жіктеу. Жүйелердің модельдері. Жүйелерді сипаттау әдістері мен модельдері. Ақпараттың негізгі өлшемдері. Ақпараттың статистикалық өлшемдері. Кодтау теориясы туралы жалпы түсініктер. Ақпаратты кодтау. Шеннонның кодтау бойынша іргелі теоремалары. Бөгеуілге тұрақты код. Бөгеуілге тұрақты кодтау. Бөгеуілге тұрақты кодтардың жіктемесі. Байланыс арнасының тарату жылдамдығы және өткізу қабілеті. Ақпараттық үдерістер мен сигналдар. Сигналдардың түрлері. Арналар мен байланыс жүйелері. Жүйелерді жіктеу. Жүйелердің модельдері. Жүйелерді сипаттау әдістері мен модельдері. Ақпара��тың негізгі өлшемдері. Ақпараттың статистикалық өлшемдері. Кодтау теориясы туралы жалпы түсініктер. Ақпаратты кодтау. Шеннонның кодтау бойынша іргелі теоремалары. Бөгеуілге тұрақты код. Байланыс арнасының тарату жылдамдығы және өткізу қабілеті. Ақпараттық үдерістер мен сигналдар. Сигналдардың түрлері. Арналар мен байланыс жүйелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мамандықтың кәсіби-қолданбалы бағдарламалары
  Несиелер: 5

  Қолданбалы бағдарламалар жинағын пайдаланудағы ғылыми - тәжірибелік білім, базалық математикалық модельдер мен алгоритмдер, олар кәсіби процестерді қалыптастыруға және шешуге көмектеседі белгілі бір салаларда проблемаларды есептеу техникасы және есептеу техникасы, интерфейстер «адам - электрондық есептеу машиналары»; деректер базасының үлгілерін қоса алғанда, ақпараттық жүйелердің компоненттік үлгілері; заманауи құралдар мен бағдарламалау технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 4

  Қауіпсіз еңбек шарттарының саласына байланысты заңдық және нормативтік-құқықтық мәселелерді зерттеу, адамның денсаулығына әсер ететін зиянды және қауіпті өндіріс факторлары анықтау, сонымен қатар, қауіпсіз еңбек шарттарын қамтамасыз ету және өндірістік жарақаттануларды алдын-алуға бағытталған дұрыс шешімдерді қабылдау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Менеджмент және экономиканы мемлекеттік басқару негіздері
  Несиелер: 4

  Экономиканы мемлекеттік реттеу негіздері. Экономиканың басқару органдары. Экономика менеджменті. Мемлекеттік реттеудің тиімділігі. Мемлекеттік реттеу нысандары. Ақша саясаты. Мемлекеттің монополияға қарсы саясаты. Инвестициялық қызметті реттеу. Шағын бизнесті қолдау жүйесі. Еңбек нарығын реттеу. Ғылыми зерттеулерді мемлекеттік реттеу. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік реттеу. Бағалы қағаздар нарығын мемлекеттік реттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тіршілік әрекеттері қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 4

  Безопасность жизнедеятельности человека - это область научных знаний, изучающая общие опасности, угрожающие каждому человеку и разрабатывающая соответствующие способы защиты от них в любых условиях обитания человека. Производственная деятельность человека постоянно оказывает возрастающее негативное влияние на качество природной среды, способствуя возникновению неблагоприятных экологических факторов.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелерінің деректер базасы
  Несиелер: 4

  Деректер базасы және ДББЖ түсінігі. Деректермен негізгі операциялар. Microsoft Access ДББЖ негізгі нысандары (кестелер, формалар, сұраулар, есептер). Деректер модельдері Деректердің реляциялық моделі. Деректер базасында қатынастарды қалыпқа келтіру. QBE негіздері (Query By Example) және SQL (Structured Query Language). Деректер базасын жобалау негіздері. ДББЖ даму тенденциялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Корпоративтік желілерді ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Корпоративтік желілерді ұйымдастыру. Корпоративтік желілерді талдау және синтездеу міндеттері. Желінің түрін және оның конфигурациясын таңдау критерийлері мен факторлары. Ақпараттық ағындарды және желілік сегменттердегі трафикті есептеу. Желілік компоненттерді таңдау. Басқару және диагностиканы таңдау. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету Желілердің дамуын жоспарлау. Жобалау мен жаңғыртуды оңтайландыру. Телекоммуникациялық жүйелерді дамыту тенденциялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Java тілінде программалау
  Несиелер: 5

  Java технологиясына кіріспе. JDK тұжырымдамасы. Java тілінің деректер түрлері мен операциялары. Басқарушы операторлар. Java-да объектке бағытталған бағдарламалау. New операциясы. Әдістер. Әдісті сипаттау синтаксисі. Параметрлерді беру, қайта жүктеу және әдістерді қайта анықтау. Класс. Класс құрастырушылары. Пакеттер мен интерфейстер. Ерекшеліктерді өңдеу. Көп ағымды бағдарламалау. Енгізу-шығару жүйесі. Java.awt кітапханасы. Апплеттер. Swing графикалық кітапханасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсіби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік жүйелердің сәулеті және ұйымдастырылуы
  Несиелер: 5

  Компьютер сәулетінің негізгі түрлері. Процессордың ішкі ұйымдастыруы. Процесорлардың командалар жүйесі және кластары. Арифметикалық логикалық құрылғы. Компьютер жадының жұмысын ұйымдастыру. Жадтың иерархиялық құрылымы. Компьютерлік жүйелердің интерфейстері. Интерфейсттерді жіктеу. Ішкі және сыртқы компьютерлік интерфейстер. Процессордың жұмыс режимдері. Қазіргі заманғы процессорлар. Компьютерлік жүйелерде есептеуді ұйымдастыру. Компьютерлік жүйелерді жіктеу. Көп процессорлы компьютерлік жүйелер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сала экономикасы
  Несиелер: 4

  Экономикалық жүйелердің барлық экономикалық жүйелерінің негізгі санаттарын, нарықтық экономикалық жүйенің жұмыс істеу тетіктерін, мемлекеттік экономикалық саясаттың негізгі модельдерін, өндірістік процестердің көрсеткіштері, экономикалық талдау әдіснамасын меңгеру, экономикалық жүйелерді жіктеу критерийлерімен танысу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Деректерді басқару
  Несиелер: 5

  Деректер базаларын (ДБ) жобалау мәселелері. ДБ сәулеті ДБ қойылатын талаптарды талдау. Деректер модельдері Концептуалды деректер модельдері. «Субъект-қатынас» моделі. Пәндік аумағының деректер базасын жобалау. ERwin Data Modeler деректер моделін жобалау үшін CASE құралы. SQL құрылымданған сұрау тілі (DDL, DML, DCL). ДБ клиент-сервер сәулетінде іске асыру. MS SQLServer, MySQL ДББЖ-дегі жұмыс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өнеркәсіп мекемелерінің қоршаған ортасын қорғау
  Несиелер: 4

  ҚР экологиялық саясатының Заңдық базасы туралы, атмосфераға түсетін зиянды заттарды экологиялық нормалар туралы, негізгі зиянды қоспалардың пайда болуы мен осы қоспаларды төмендету әдістері туралы, өнеркәсіптік кәсіпорындардың ақаба суларымен шығарылатын тастандыларды қысқарту тәсілдері мен оларды тазарту әдістері туралы, қоршаған ортаны ластау салдарынан халық шаруашылығына келтірілетін зиянды анықтау және табиғатты қорғау бойынша бақылауды бұзғаны үшін жауапкершілік.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • С++ тілінде бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Программалауды автоматтандыру әдістері. Шартты оператор. Цикл операторлары. Функциялар. Массивтерді жариялаужәне анықтау. Жады кластары: автоматты, статикалық, сыртқы, регистрлік айнымалылары. Сілтемелер және адрестік арифметика. Графика. Программалауда стандартты функциялар қорын қолдану. Файлдар құрылымын баяндау және жұмыс істеуді ұйымдастыру. С++ тілінде программалаудың ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Заманауи операциялық жүйелер
  Несиелер: 4

  UNIX/Linux операциялық жүйесі жиынтығының тарихы. UNIX жиынтығының стандарттары. C бағдарламалау тілінің стандарты. System V Interface Definition (SVID). Операциялық жүйелердің интерфейстері. XWindow жүйесінің негізгі түсініктері. Linux-де XWindow. Есептеу процесін ұйымдастыру. Процестер мен ағындарды басқару. Жадты басқару Әдістері, алгоритмдері және құралдары. Жадты ұйымдастыру. I/O шағын жүйесі. Файлдық жүйелер I/O шағын жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мобильді қосымшаларды әзірлеу
  Несиелер: 3

  OЖ негізгі модульдері. Android OЖ артықшылықтары мен кемшіліктеріне шолу. Құрастыру ортасын орнату. Пайдаланушы қосымшаларын белгілейтін элементтер. Мәзірді пайдалану. Мобильді құрылғылар мен планшеттер үшін интерфейстерді жобалау. Экран өлшеміне байланысты емес интерфейстерді жобалау. Фрагменттер. Дабыл. Кідіртілген дабыл. Картографиялық қызметтер. Фондық қызмет және процестер. AIDL тілі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Математикалық және имитациялық модельдеу
  Несиелер: 5

  Компьютерлік модельдеудің негізгі ұғымдары. Монте-Карло әдісі. Кездейсоқ сандар (КС) және оларды модельдеу принципі. Кездейсоқ оқиғаларды моделдеу. Үздіксіз кездейсоқ шамалардың модельдеуі. Дискретті кездейсоқ шамаларды модельдеу. Көпөлшемді кездейсоқ шамалардың модельдеуі. Кездейсоқ процестерді модельдеу. Оқиға ағынын модельдеу. Кездейсоқ заңдылықтарды сәйкестендіру. Көпшілікке қызмет көрсету жүйелерін модельдеу. Күрделі жүйелерді имитациялық модельдеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Python тілінде программалау
  Несиелер: 5

  Python бағдарламалау тілін қолдану аясы. Python-дағы айнымалылар. Атаулар. Айнымалылармен жұмыс істеу кезінде Python жадының үлгісі. Python-дағы функциялар. Функцияларды құру. Python-дағы қатынас операторлары. Python кластар мен объектілер. Терезелік қосымшаның құрылымы, tkinter (оқиғаларды өңдеу) модульдің мысалында. Python-да объектіге бағытталған бағдарламалаудың ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттық процестерді модельдеу
  Несиелер: 5

  Модельдеу теориясының негізгі түсініктері. Жүйелердің математикалық модельдерін құрылу принциптері және оларға ұойылатын негізгі талаптар. Жүйе, элементтер, қатынастар, құрылым, модельдеудің негізгі міндеттері, физикалық және математикалық модельдеу. Математикалық модельдердің артықшылықтары мен кемшіліктері. Кіріс және шығыс айнымалылар, қызмет ету заңы, жүйенің өнімділік индикаторы, математикалық модельді анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Электронды құжатайналым жүйесі
  Несиелер: 5

  Құжаттамалық қамтамасыз ету және басқару жүйелерін (ҚҚБЖ) талдау. Электрондық құжат айналымын басқару жүйесін жобалауды ұйымдастыру. Электрондық құжаттарды құрастыру жүйелерін жобалау. Кіріс құжаттар ағындарын енгізу жүйелерін жобалау. Құжаттарды басқару жүйелерін жобалау. Электрондық құжат айналымы жүйелеріндегі ақпараттық қауіпсіздік. Білім беру мекемелерде электрондық құжат айналымының негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ДББЖ клиент-серверлік технологиялары
  Несиелер: 5

  Деректерді өңдеудің таратылған жүйелерiн құру принциптері. Клиенттік бағдарламаларды құрудың программалық құралдары. Серверлік бағдарлама құруда РНР тілін қолдану. Интернет қосымшаларын құру. MySQL МҚБЖ. MySQL утилиттары. MySQL-де мәліметтер қорын құру. PHP және MySQL технологиясында деректер қорымен өзара әрекеттесу. Таратылған ақпараттық жүйелерді құру технологиялары. COM және DCOM технологиялары CORBA технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелерді жобалау
  Несиелер: 5

  АЖ жобалау үдерісінің жалпы сипаттамасы. АЖ ақпараттық-логикалық моделінің құрылымы. Модельдеу және мәліметтерді қорғау. Қолданушы интерфейсін әзірлеу. Үлестірілген жүйенің жобасын әзірлеу. Бағдарламалық модульдердің құрылымы. АЖ өніміділігін талдау және бағалау. АЖ жобасын басқару. Жоба құжаттамасы. АЖ жобалау аспаптық құралдар-жабдықтар. Жоба шешімдерін типтендіру; жоба шешімдерін ұсынудың графикалық құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Корпоративті ақпараттық жүйелер
  Несиелер: 5

  Корпорацияны басқарудағы ақпараттық жүйелер. Корпоративтік ақпараттық жүйе түсінігі. Қазіргі заманғы ERP-жүйелер негізінде корпорацияларда бизнес-процестерді біріктіру. ERP-жүйесінің ұйымдастырушылық деңгейлерінде корпоративтік құрылымның көрінісі. Бизнес-процестердің функционалдық иерархиясындағы ұйымдық деңгейлер. Бағалық тізбекті ақпараттық қамтамасыз ету: заманауи ERP-жүйелерде жабдықтау–өндіру–өткізу (логистика): SAP ERP, Oracle, Navision, Axapta, 1C: Предприятие және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бағдарламалық жобаларды басқару/
  Несиелер: 5

  АЖ жобалау процесінің жалпы сипаты. АЖ ақпараттық-логикеалық моделінің құрылымы. Функционалды модель құру. Модель құру және деректерді қорғау. Таратылған өңдеу жобасын құру. Программалық модульдердің құрылымы. АЖ өнімділігін талдау және бағалау. АЖ жобасын басқару. Жобалық құжатнама. АЖ жобалаудың инструменталдық құралдары. Жобалық шешімдерді типизациялау. Жобалық шешімдерді көрсетудің графикалық құралдары. АЖж қолданылуы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Желілік бағдарламалау
  Несиелер: 5

  TCP/IP стектің транспорттық деңгейі. Сокеттарға кіріспе. Сокеттарды басқару. TCP клиент пен серверді өңдеу. Атаулар мен адрестерді түрлендіру. Желілік қызметтер. Енгізу/шығару функциялары. ioctl жүйелік интерфейсінің желілік мүмкіндіктері. Кеңінен таралуы. Көпадресті тарату. Таңба (құрылымдық емес) сокеттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Деректер базасы қосымшасын бағдарламалау және заманауи ДББЖ
  Несиелер: 5

  Деректер базасының бағдарламалық қолданбасы ұғымы. Клиент-серверлік қолданбалары. Жергілікті және үлестірілген деректер базаларымен жұмыс істеуге арналған қолданбалар. Деректермен жұмыс істеу заманауи ДББЖ (MySQL, PostgreSQL). Жергілікті XAMPP және OpenServer веб-серверлерін орнату және жұмыс істеу. PHP көмегімен деректер базалары қолданбасын жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ендірілген жүйелерді жобалау
  Несиелер: 5

  Ендірілген жүйесін (ЕЖ) әзірлеу тұжырымдамасы. ЕЖ жіктеу, оларға қойылатын талаптар және стандарттар. Микропроцессорлық және бағдарламаланатын логикалық құрылғылар (МБЛҚ). Жалпы мақсаттағы операциялық жүйелерге және нақты уақыттағы операциялық жүйелерге негізделген ЕЖ. ЕЖ үшін аппараттық - бағдарламалық құралдар. МБЛҚ үшін бағдарламалау интерфейстері және дұрыстау. Программаторлар. Компиляторлар. ЕЖ үшін ОЖ өңдеу тілдері мен орталары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Корпоративті жүйелерде ақпаратты қорғау
  Несиелер: 5

  Корпоративтік жүйелердегі ақпараттық қауіпсіздік. Ақпараттық қауіп-қатерлер. Ақпараттық қауіпсіздік жүйелерінің сипаттамалары. АЖ бағдарламалық және аппараттық платформасын талдау. АЖ қауіпсіздік модельдері. Ақпараттық қауіпсіздіктің криптографиялық қосалқы жүйесін енгізу жолдары. Ақпаратты қорғау дұрыстығын зерттеу әдістемесі. Қорғау процестерін оңтайлы бақылау. Қорғау жүйелерін бағалау. Бағдарламалық жасақтаманы тестілеу. Қорғау механизмдерінің сенімділігін бағалау. Компьютерлік жүйелердің қауіпсіздігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Деректерді интеллектуалды талдау
  Несиелер: 5

  Деректерді зияттық талдаудың әдістерінің теориясы, қазіргі заманғы технологиялары және деректерді өңдеу әдістері. Data Mining концепциясы. Мәселелерді жіктеу. Data Mining негізгі әдістері. ДЗТ әдістеріне негізделген ақпаратты талдау мүмкіндіктері. Білімді анықтау процесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Таратылған жүйелер технологиясы
  Несиелер: 4

  Ақпаратты өңдеудің үлестірілген жүйелерді құру принциптері. Серверлік бағдарламалық жасақтамасын жасау үшін PHP тілін пайдалану. Интернет қолданбаларын жасау. MySQL ДББЖ. MySQL-де деректер базасын құру. PHP технологиясында деректер базасымен әрекеттесу. Үлестірілген ақпараттық жүйелерді құру технологиялары. COM және DCOM технологиялары. CORBA технологиясы. Үлестірілген деректерді өңдеу жүйелерін кешенді жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Университеттегі оқу үрдісін ұйымдастырудың академиялық ережелерін, экономика саласындағы басқаруды, жұмыс істеу ерекшеліктерін, құқықтық жүйенің негіздері және Қазақстан заңнамасын, Қазақстан Республикасындағы бизнесті ұйымдастырудың құқықтық негіздері мен принциптерін, іскерлік құқықтың негізгі теориялық принциптерін, іскерлік құқықтық қатынастарды реттейтін заңнаманы, белгілі бір жағдайларда нормативтік актілерді қолдануды, іскерлік құқық саласындағы құқықтық мәселелерді шешуді білу.

 • Код ON2

  Кәсіби бағдарланған қазақ (орыс) және шет тілдерін білу, орфография мен ортоэпия ережелері, сөзді қалыптастыру, морфология және синтаксис; таңдаған мамандықтың лексикалық және грамматикалық минимумы, ауызша ауызша сөйлеу, маманның жазбаша және ауызша сөйлеу тіліне тән фразеологизмдер, мәтіндік ақпараттарды интерпретациялау мүмкіндігі, әлеуметтік-мәдени, әлеуметтік-саяси, ресми бизнестің стилистикалық және жанрлық ерекшеліктерін түсіндіру.

 • Код ON3

  Ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін, ақпараттық және коммуникациялық процестерді іске асыру тәсілдерін түсіну; ОЖ-дің мақсаты мен функциясын, заманауи ОЖ-дің сипаттамаларын білу; ақпаратты іздестіру, сақтау, өңдеу және тарату үшін ақпараттық Интернет ресурстарды, бұлтты және мобильді қызметтерді пайдалана білу; сандық технологияларды пайдалана отырып әртүрлі қызметтер үшін деректерді басқару құралдарын әзірлеу.

 • Код ON4

  Физика және математиканың базалық бөлімдерін және оларды кәсіптік қызметте қолдануды, негізгі ғылыми заңдарды, тұжырымдамалар мен оларды тәжірибелік тұрғады қолдануды білу және түсіну; заманауи әлемнің ғылыми бейнесі және физиканы дамытудың келешегі туралы түсінік болу. Логикалық сипаттағы мәселелерді тұжырымдау және оларды шешу үшін математикалық логиканың құралдарын қолдану.

 • Код ON5

  Табиғаттың, қоғамның және ойлаудың даму заңдылықтарын, ҚР қоршаған ортаны басқарудың негізгі заңдары мен принциптерін білу және түсіну, өндірістік объектінің қоршаған ортаға әсерін бағалай білу, қоғамның экономикалық дамуымен бірге ғаламдық экологиялық мәселелердің техникалық және экологиялық сараптамасы мен аудит жүргізу.

 • Код ON6

  Құрылымдық және модульдік бағдарламалау принциптерін білу, объектіге-бағытталған бағдарламалау принциптерін, бағдарламалық қамтамасыздандыруды (БҚ) әзірлеу әдіснамасын және БҚ программалау технологиясы мен оның функционалдық мүмкіндіктерін білу. Бағдарламалау ортасында жұмыс істей білу, құрылған алгоритмдерді нақты бағдарламалау тілінде жазылған бағдарламалар түрінде іске асыру. Бағдарламалық модульді біріктіру процедураларын әзірлеу үшін таңдалған бағдарламалау ортасын пайдалану.

 • Код ON7

  Технологиялық және функционалдық стандарттарды білу, ақпараттық жүйелерді жобалау және бағдарламалық қамтамасыз етуді дурыстау заманауи әдістер мен құралдарын білу. Қолданбалы есептерді шешуде негізгі ақпаратты өңдеу алгоритмдерін қолдануды, олардың күрделілігін бағалауды істей білу. Ақпараттық жүйені құрудың өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде бағдарламалық қамтамасыздандыру компонентін кодтау, құжаттау және тестілеу дағдыларын игеру.

 • Код ON8

  ДБ резервті көшіру жұмыстарының орындалуын бақылауды және ұйымдастыруды жүзеге асыру. Деректер базасына сұрауларды орындау кезінде жүктемені бағалау үшін дерекқорды басқарудың қол жетімді құралдары мен әдістерінің спектрін пайдалану. Сынақ ортасында жаңартуларды алдын-ала тестілеуден кейін ДББЖ нұсқасының жаңартуларын орнату бойынша жұмысты жүргізу. Типтік деректер базасын жобалау, күрделі SQL сұраныстарын әзірлеу және оңтайландыру.

 • Код ON9

  Компьютерлік желілерде заманауи деректерді қорғау технологияларын, деректерді пакеттік тарату принциптерін білу. Компьютерлік желілерді ұйымдастыруды және конфигурациялауды істей білу; деректерді тарату кезінде қателерді анықтау және түзете білу. Деректерді қорғау желілік бағдарламалық-аппараттық кешендерін әкімшілеу құралдарын қолдана білу.

 • Код ON10

  Жүйелер мен процестерді математикалық және имитациялық модельдеу туралы білім болу. Бағдарламалық құралдың архитектурасын жобалау және тестілеу; модельдік экспериментті жоспарлау және оның нәтижелерін ДК-де өңдеу. Компоненттер архитектурасының ықтимал нұсқаларына техникалық зерттеу жүргізу, компоненттер архитектурасының таңдалған нұсқасының техникалық-экономикалық негіздемесі. Математикалық және имитациялық модельдеу үшін бағдарламалық жүйемен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру.

 • Код ON11

  Бағдарламалық қамтамасыздықты және пайдаланушы интерфейсін жобалау әдістері мен құралдарын білу; IoT класының жүйелерін құру принциптері мен тағайындалуын білу. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралдар мен әдістерді пайдаланудың тиімділігін талдау мүмкіндігін білу. Бағдарламалық қамтамасыздандыруды әзірлеу үшін стандарттар, әдістер, бағдарламалау тілінің құралдарын таңдауды жүзеге асыру.

Top