Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04106 Қаржы в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Экономикалық субъектілердің қаржылық-шаруашылық қызметін дамытып, ғылыми және педагогикалық қызметте қазіргі заманғы сапаны көрсете алатын, іс жүзінде тереңдетілген экономикалық білімдерімен, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі мен ғылыми-зерттеу секторы үшін қолданбалы және іргелі сипаты бар, жоғары оқу орнынан кейінгі кадрлар даярлау бағдарламасы бойынша ғылыми-педагогикалық қызметкерлерді даярлауды қамтамасыз ету және жоғары білікті мамандарды даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Халықаралық қаржылық статистика
  Несиелер: 5

  Халықаралық қаржылық статистика пәні әртүрлі халықаралық қаржы ұйымдарының статистикасын ұйымдастыру принциптеріне және олардың арасындағы айырмашылықтарға сипаттама береді;онда, деректерді жинау, өңдеу және талдау әдістері; қазіргі ақпараттық технологияларды қолдану; әлемдік экономиканың қаржы секторларының дамуындағы экономикалық-статистикалық талдаудың типтік міндеттерін шешу үшін қолданылатын халықаралық статистика әдістері және т. б. қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 5

  Ғылым философиясы тарихы мен пәні. Ғылымның әлемдік көзқарас негіздері. Ғылыми танымның құрылымы мен деңгейі, Ғылым кәсіп ретінде, ғылым идеалдары мен нормалары,. ғылымның қызметі, Ғылымның пайда болуы мен дамуы, Ежелгі дәуірдегі, ортағасырлар және ренессанс дәуіріндегі ғылым, әлеуметтік және гуманитарлық ғлымдардың тарихы мен философиясы,ғылымның философиялық негіздері және әлемнің ғылыми картинасы, ғылыми дәстүрлер мен ғылыми революциялар, жаратылыстану мен техникалық ғылымдар тарихы мен философиясы, заманауи жаһандық өркениет дамуының философиялық мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнде жоғары білімнің қазіргі парадигмалары, оның тарихы, қалыптасу кезеңдері қарастырылады. Қазақстандағы қазіргі заманға сай көп деңгейлі білім берудің мазмұны, жоғары мектепте педагогтың теориялық мен тәжірибелік қызметі анықталады. Білім алушыларда жоғары мектепте білім алудың кредиттік жүйесі негізінде білім беру үрдісін ұйымдастыру әдістерін қолдану туралы көзқарас қалыптасады, білім беру саласындағы басқару дағдыларының негіздері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Магистратурада шет тілін оқытудың басты мақсаты - болашақ маманның кәсіби және ғылыми-зерттеу қызметінде белсенді тіл біліктілігін әрі қарай дамытуға негізделген шет тілдерін оқытудың халықаралық стандарттарының шеңберінде тілдің жүйелі түрде тереңдетілуі болып саналады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қаржы теориясы
  Несиелер: 5

  Магистратура пәні қаржы туралы ғылымды тереңдетіп оқытуға арналған, ол қаржының негізгі аспектілерімен ұсынылған: теориялық негіздері, ұйымдастыру формалары, тәжірибелік қолдануды, магистранттарға осы экономикалық категорияның мәнін, оның қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуы мен қайта құру процестеріндегі рөлі мен маңызын игеруге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қаржылық статистика
  Несиелер: 5

  Қаржылық статистика пәні нақты жағдайлардағы қаржы жүйесінің салаларындағы әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың көлеміне, құрылымына, динамикасына және өзара байланысына сандық сипаттама береді: инфляцияны өлшеудің статистикалық тәсілдері, ұлттық байлықтың негізгі құрауыштарының жай-күйі, қозғалысы, айналымы және пайдалану сипаттамасы, айналыстағы ақшаның жалпы массасы, ақша массасының құрылымы, мемлекеттік бюджетті және оның жекелеген сипаттамаларын талдаудың статистикалық әдістері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық қаржылық менеджмент
  Несиелер: 5

  Пән халықаралық қаржылық менеджменттің мазмұнын және валюталық-қаржылық ортаны; әлемдік валюталық операциялардың жұмыс істеуін; халықаралық фирмаларды қаржыландыру ерекшеліктерін; халықаралық фирмаларды бағалау және басқаруды; валюталық тәуекел түрлері және оларды сәйкестендіруді; бәсекелестік тәуекел менеджментін; халықаралық лизинг; факторингтік және форфейтингтік операциялардың мәнін ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Коммерциялық банктердегі несиелеу проблемалары
  Несиелер: 5

  Пән әр түрлі субъектілерге несие беру мәселелері бойынша екінші деңгейлі банк бизнесін ұйымдастыру ерекшеліктерін, несие беруге байланысты банк қызметіне инновацияны ұйымдастыру, жүргізу және енгізу әдістемесін қарастырады. Коммерциялық банктерде несие беру мәселелерін ашудың теориялық негіздерін, несие берудің мәні мен мазмұнын, оның банк қызметін қалыптастырудағы және оларды басқарудағы маңызын қарастыруға және зерттеуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қаржылық есептіліктің ұлттық моделі және халықаралық стандарттары
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны жария ұйымдар үшін жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілікті құрастыру және ұсыну принциптерін, оның құрамы мен мазмұнын анықтайтын, ХҚЕС және ҰҚЕС-тің тұжырымдамалық ережелерін құрайды. Курста IAS және де есептілік көрсеткіштерін қалыптастыратын талаптарға, ұлттық стандарттар мен ХҚЕС ережелеріне сәйкес, ұлттық есептілікті дайындау қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мамандық пәндерін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту экономикалық пәндерді оқыту әдістемесінің мазмұнын меңгеру болып табылады, сондай- ақ, ол «Қаржы» мамандығы бойынша экономистерді даярлауда арнайы пәндерді оқытудың өзекті мәселелерін, магистранттар білімін бағалаудың баллдық-рейтинг жүйесі мен оқытудың интерактивті әдістерін пайдалануды, оқу үдерісін әдістемелік қамтамасыз ету негіздерін, арнайы пәндерді оқытудың ұйымдастыру формалары мен әдістерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  «Басқару психологиясы» курсы басқару қарым қатынастарын, басқару қызметтерін оқуға бағытталған. Пәнді оқу барысында басқару психологиясының даму кезеңдері, басқару теориясының заманауи жағдайы қарастырылады. Ұйымдардың «ішкі», «сыртқы» ұғымдары туралы түсініктемелер беріледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қаржылық-экономикалық пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту қаржылық - экономикалық пәндерді оқыту әдістемесінің мазмұнын меңгеру болып табылады, сондай- ақ, ол арнайы пәндерді оқытудың ұйымдастыру формалары мен әдістерін, оқу үдерісін әдістемелік қамтамасыз ету негіздерін, магистранттардың білімін бағалаудың баллдық-рейтинг жүйесін, оқытудың интерактивті әдістерін пайдалануды, экономиканың қаржы секторы үшін мамандарды даярлау кезінде арнайы қаржылық-экономикалық пәндерді оқытудың өзекті мәселелерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Банктердегі қаржылық менеджмент және банктік операциялар
  Несиелер: 5

  Пән банктердегі корпоративтік басқарудың ерекшеліктерін қарастырады; стратегиялық жоспарлауды жүзеге асыру, қаржылық менеджмент саласындағы реттеу, оның ішінде банктің капиталын, активтерін, ақша ағындары және басқа да ресурстарын; банк қызметін бақылау және талдау, банк операцияларын жүргізу саласындағы банктік саясаттың басымдықтары анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ҚЕХС сәйкес қаржылық есептілік
  Несиелер: 5

  Бұл пән халықаралық стандарттарға сәйкес қаржылық есептілікті, ҚЕХС 1 бухгалтерлік (қаржылық) есептіліктің барлық нысандарын қалыптастыруды және ұсынуды реттейді, бухгалтерлік балансты, пайда мен шығындар туралы есепті, капиталдағы өзгерістер туралы есепті, ақша қаражатының қозғалысы туралы есепті, есеп саясатын, бухгалтерлік (қаржылық) есептілікті ұсыну үшін ережелері бірыңғайлығының түсіндірме ескертпелерін, есептілік құрылымы бойынша жалпы ұсынымдарды, есептілік мазмұны бойынша ең аз рұқсат етілген талаптарды, ХҚЕС-тен есептіліктің сәйкестігі мен ауытқулары бойынша ұсыныстарды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қаржы менеджменті (ілгерілетілген курс)
  Несиелер: 5

  Пән жалпыға танылған халықаралық стандарттарға сәйкес қаржы менеджерлерін даярлаудың негізі болып табылады. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржы активтерінің портфелін оңтайландырудың сандық әдістерін, матрицалық алгебра әдістерін, әртүрлі орталарда әдістерді іске асыруды, компанияларды бағалау кезінде ең заманауи және кеңінен қолданылатын тәсілдерді зерттеуді; тұрақсыз және тез өзгеретін сыртқы орта жағдайында компаниялардың өмір сүру проблемаларын шешуді оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі салық жүйесінің проблемалары
  Несиелер: 5

  Курс Қазақстан Республикасының салық жүйесін құрудың неғұрлым терең экономикалық мазмұны мен ерекшеліктерін, барлық деңгейдегі бюджеттерді қалыптастырудағы салық мәселелерін, салық жүктемесін азайту үшін салықтық жеңілдіктер мен преференцияларды білуді, шаруашылық жүргізуші субъектілерге салық салудың оңайлатылған жүйесін, Қазақстанның салық жүйесіндегі негізгі салық топтарының қызмет ету мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономикалық субъектілердің қызметін қаржыландыру
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны кәсіпорынның шаруашылық жүргізуінің әртүрлі субъектілерімен қаржылық қатынастарын ұйымдастырудың теориялық негіздерімен байланысты сұрақтар шеңберін, экономикалық субъектілердің даму тенденциялары мен үрдістерін, оларды қаржыландыру нысандары мен тәсілдерін талдауды қамтиды. Бұл курс Қазақстан Республикасында компанияларды қаржыландыру тиімділігін арттыру мәселелерін зерттеуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Салықтық басқару
  Несиелер: 5

  Салықтық басқару салықтық реттеуді, салықтық жоспарлауды, салықтық бақылауды жүргізу ерекшеліктерін айқындайтын салық тетігінің ажырамас бөлігі болып табылады. Пәннің мазмұны Қазақстан Республикасының салық жүйесінің жұмыс істеу тиімділігін арттыруға мүмкіндік беретін салықтық басқаруды жүзеге асырудың негізгі функциялары мен нысандарын оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулер
  Несиелер: 5

  Пән қаржы саласында болып жатқан проблемалық процестер мен құбылыстарды талдауды және бағалауды, сонымен қатар, ғылыми зерттеулерді жоспарлау негіздерін, ғылыми таным методологиясын, ғылыми ақпаратты пайдалануды қарастырады.Мұнда, ғылыми зерттеудің әдістемесі мен ұйымдастырылуы, ғылыми зерттеудегі гипотезаларды модельдеу және құру мүмкіндіктері терең зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сақтандыру менеджменті және маркетингі
  Несиелер: 5

  Пән сақтандыру менеджменті мен маркетингті бизнестің өнімді философиясы ретінде ашып, сақтандыру саласында тәуекелдерді пайдаланудың тұжырымдамалық тәсілдерін анықтайды. Курс стратегиялық менеджментті, сақтандыру қатынастары жүйесіндегі андеррайтингті, сақтандыру маркетингінің ерекшеліктерін, оның құрылымы мен ұйымдастыру жүйесін зерттейді. Сақтандыру компаниясының ұйымдық құрылымындағы сақтандырушының маркетингтік қызметі, сақтандырудағы ақпараттық технологиялар, қаржы дағдарыстары кезіндегі сақтандыру компаниясының қызметі мәселелеріне көп көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржы нарығы және қаржылық инжиниринг
  Несиелер: 5

  Пән экономикалық субъектілердің қызметіне реинжиниринг жүргізу және инновацияны енгізу ерекшеліктері; әлемдік қаржы нарығының мазмұны; қаржы құралдарын бағалау үшін арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану; әлемдік қаржы нарығы субъектілерінің даму үрдістері мен қызметі туралы сұрақтарды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржылық тәуекел менеджменті
  Несиелер: 5

  Пән қаржы тәуекелдерінің әдіснамасы және заңнамалық базасын, оны реттеу мәселелерін ұйымдастыруды, сонымен қатар, қаржылық тәуекелдерді басқару жүйесін қарастырады. Мұнда, қаржылық ұйымдардың тәуекелдерін басқару кезінде толық көлемде көрініс табатын, қаржылық тәуекелдерді нормативтік реттеуге қатысты мәселелер тереңірек баяндалды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Банктік менеджмент және маркетинг
  Несиелер: 5

  Пән банк қызметіндегі жоспарлауды, реттеуді, бақылауды және талдауды жүзеге асыру ерекшеліктерін, банктік маркетингтің ерекшеліктерін, оның құрылымы мен ұйымдастыру жүйесін қарастырады. Коммерциялық банктің ұйымдық құрылымындағы банк қызметкерінің маркетингтік қызметіне, банк саласындағы ақпараттық технологиялар мәселелеріне көбірек көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді өткізу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән экономикалық қатынастардың дамуының қазіргі бағыттарын меңгеруге мүмкіндік беретін теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды қалыптастырады. Ғылыми зерттеулерді жүргізудің жаңа тәсілдерін анықтауға, зерттеудің заманауи құрылымын құруға, ғылыми зерттеулерді ұйымдастырудың жаңа әдістері мен тәсілдерін әзірлеуге мүмкіндік беретін ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен әдістемесін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржы институттарындағы тәуекел-менеджменті
  Несиелер: 5

  Пән қаржы секторы тәуекелдерінің әдіснамасы мен заңнамалық базасын, оны реттеу мәселелерін ұйымдастыруды, сонымен қатар, қаржылық институттардың тәуекелдерін басқару жүйесін қарастырады. Мұнда, екінші деңгейлі банктердің, жинақтаушы зейнетақы қорларының, сақтандыру ұйымдарының тәуекелдерін басқару кезінде толық көлемде көрініс табатын, қаржы ұйымдарының тәуекелдерін нормативтік реттеуге қатысты мәселелер тереңірек баяндалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу принциптерін, қазіргі таңдағы қаржының теоретикалық және тәжірибелік проблемаларын, басқару қатынастарын, экономика және бизнестің басқару қызметін, ғылыми таным әдіснамасын түсіну және білімін көрсету;

 • Код ON2

  білім беру саласын басқару және жоғары мектепте оқу процесін ұйымдастыру әдістерін қолдану туралы ұсыныстарды, ғылыми зерттеулер мен практикалық қызметті жүргізуге мүмкіндік беретін, кемінде білімін бір шет тілінде кәсіби деңгейде көрсету;

 • Код ON3

  басқарудың заманауи теориясы негізінде басқару психологиясының әдістерін анықтау;

 • Код ON4

  этикалық және әлеуметтік жауапкершілікті ескере отырып толық емес немесе шектеулі ақпарат негізінде пікірлерді қалыптастыру; экономика құрылымын өзгертудің негізгі тетіктерін; экономикалық және ұйымдық өзгерістерді болжау;

 • Код ON5

  кешенді қаржылық зерттеулер жүргізу;

 • Код ON6

  стандартты ғылыми және кәсіби міндеттерді шешу; "Қаржы" мамандығы бойынша экономистерді даярлауда арнайы пәндерді оқытудың ұйымдастыру формалары мен әдістерін қолдану.

 • Код ON7

  заманауи қаржылық технологияларды; отандық нарық шарттарындағы қаржылық технологиялардың әлемдік тәжірибесін бейімдеу аясында жаңа немесе бейтаныс жағдайларда білімдерді және мәселелерді шешу қабілеттілігін қолдану; заманауи техникалық құралдарды пайдалана отырып, қаржылық ақпаратты алу, өңдеу және беру бойынша өз тұжырымдарын хабарлау;

 • Код ON8

  ұйымдар мен кәсіпорындардың экономикалық қызметін ұйымдастыру мен басқарудың тәжірибелік мәселелерін талдау;

 • Код ON9

  кәсіпорынның шаруашылық қызметін ұйымдастыру және басқару саласындағы күрделі және стандартты емес жағдайларға қорытынды жасау; жаңа проблемалар мен жағдайларды шешуде креативті ойлау және оларға шығармашылықпен жүгіну;

 • Код ON10

  қаржылық қызмет мақсаты мен басымдықтарын, салалық, өңірлік және халықаралық нарықтардың жағдайы мен ерекшеліктерін талдау;

 • Код ON11

  мемлекет пен ұйымдардың қаржылық саясатын ұйымдастыру, қайта қарау және әзірлеу;ұлттық стандарттар мен ХҚЕС-тің IAS сияқты ережелеріне сәйкес, жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілікті құрастыру және ұсыну;

 • Код ON12

  білімдерді біріктіру, сараланған басқарушылық және маркетингтік шешімдер қабылдау; қаржы ұйымдары мен фискалдық қызметтердің қаржылық қызметінің стратегиясын негіздеу;

 • Код ON13

  диссертация, мақала, есеп жазу үшін, сондай ақ, күнделікті кәсіби қызметте және докторантурада білімін жалғастыру үшін қажетті терең білімді жинақтау;

 • Код ON14

  зерттелетін салаға байланысты, қолданылатын конъюнктураға және неғұрлым кеңірексалаларға сәйкес нарықтық жағдайды бағалау;

 • Код ON15

  салалық, өңірлік және халықаралық нарықтардың жағдайы мен ерекшеліктерін бағалау.

7M04106 Қаржы
Магистратура

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04106 Қаржы (1.5 ж. )
Магистратура

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04106 Қаржы
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04106 Қаржы
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04106 Қаржылық технология
Магистратура

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
Top