Жаңа білім беру бағдарламасы

7M07303 Құрылыс Инжиниринг в Yessenov University

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Кәсіби қызмет саласында көшбасшы болуға дайын, ғимараттар мен құрылыстарды жобалау саласында терең білімі, іскерлігі мен дағдылары, басқарушылық, цифрлық, тілдік зеректігі, қазіргі заманғы өндірістік кәсіпорындарының қажеттіліктеріне сәйкес келетін ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және құрылыс саласын индустриялық-инновациялық дамытуды жүзеге асыру үшін жүргізілген зерттеулер нәтижелерін енгізу қабілеті бар, бәсекеге төтеп бере алатын жобалаушы-менеджерді даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M124 Құрылыс
 • Дайындық бағыты 7M073 Сәулет және құрылыс

Оқыту нәтижелері

 • Жоғары мектеп педагогикасы, Ғылым тарихы мен философиясы, психология, шет тілі бойынша тілді еркін меңгеру деңгейінде терең білімін көрсетеді
 • Басқалар жүргізген зерттеулерді сыни тұрғыдан талдайды, сонымен қатар өзінің ғылыми зерттеулерін жоспарлайды және жүргізеді
 • Құрылыс процесінің сапасын қамтамасыз ету үшін заманауи әдістер мен технологияларды талдайды және қолданады
 • Нақты теориялық және қолданбалы, жобалық міндеттерді шешу үшін заманауи ақпараттық технологияларды жүйелейді және қолданады
 • Құрылыс материалдары мен технологияларын қолдану мен өндірудің тәуекелі мен экологиялық салдарын бағалайды.
 • Стандарттарға сәйкес жобалау жұмыстарын ұйымдастырады және олардың экономикалық негіздемесін қамтамасыз етеді
 • Мәселелерді шешеді және шешім қабылдайды, кәсіби және әлеуметтік ортада тиімді қарым-қатынас жасайды
 • Өзінің зерттеу қызметінің рефлексиясын және өзін-өзі бағалауын жүзеге асырады, одан әрі кәсіби даму бағыттарын анықтайды
Top