Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07115 Электр энергетикасы в Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Пән мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруға, ауызша, жазбаша шетел тілін жетілдіруге бағытталған; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы шет тілінде өз көзқарасын баяндай алады, оны әртүрлі есеп формаларына, хаттарға, ғылыми мақалаларға, баяндамаларға рәсімдей алады, шет тілінде аналитикалық мақалалармен жұмыс істей алады, дайындық бағыты бойынша ғылыми әдебиеттерді оқи алады, лингвистикалық төзімділікті қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Электр энергетикасының қазіргі проблемалары
  Несиелер: 4

  Пән электр энергиясының тауар ретіндегі ерекшеліктерін және оны өндірумен байланысты проблемаларды, электр қондырғыларын пайдалану және экологиялық қауіпсіздік мәселелерін, энергетикада энергияны аз қажет ететін технологиялық процестерді қолдануды, электр энергиясы сапасының негізгі көрсеткіштерін қамтамасыз ету мәселелерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Электр энергетикасының ғылыми-техникалық мәселелері
  Несиелер: 4

  Пән энергетиканың жаһандануын және парниктік әсерді, "қоғам – экономика - энергетика-экология" жүйесін, қарама-қайшылықтардың дамуын, өнеркәсіптің энергия үнемдеу және энергия тиімділігі мәселелерін, проблемаларды, оларды жеңу жолдарын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Қазіргі заманғы психологиялық заңдылықтар, ұйымдарды басқару принциптері, басқарушылық шешімдерді қабылдаудың психологиялық аспектілері, командада жұмыс істеу принциптері оқытылады; пәнді оқу нәтижелері бойынша білім алушы персоналдың мінез-құлқын жобалау, команда құру, тиімді коммунициялау, өзін-өзі жетілдіру, тұлғааралық қарым-қатынасты орнату және қолдау қабілетті; пәнді оқу кезінде проблемалық баяндау әдістері, еркін талқылау әдісі , эксперимент қолданылады .

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Автоматика және релелік қорғау жүйелері
  Несиелер: 5

  Пән релелік қорғау және автоматика құрылғыларының элементтерін, электр беру желілерінің, станциялардың, қосалқы станциялардың және электр энергиясын тұтынушылардың қорғалуы мен автоматикасын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • СВН алыс электр берілісі
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі заманғы энергетикадағы УЖК электр берілісінің рөлін, УЖК желілерінің нақты сызықтық параметрлерін, өтелмеген айнымалы токтың негізгі сипаттамаларын, УЖК электр берілістерінің қалыпты және авариядан кейінгі режимдерін есептеу, УЖК ұзартылған желісінің бір жақты қосылу режимін, УЖК электр берілісінің өткізу қабілеттілігін, басқарылатын айнымалы желілерді зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық жазылымның мәдениеті мен этикасы
  Несиелер: 5

  Білім алушы академиялық адалдық, ғылыми аргументация принциптерін біледі; жазбаша коммуникацияның қазіргі заманғы нормаларын ескере отырып академиялық мәтін жасайды; ақпаратты өңдеу және түсіндірудің заманауи әдістерін пайдалана отырып, көздермен жұмыс істейді, өз көзқарасын ұсынады, негіздейді; академиялық жазбаша жұмысты бағалау критерийлерінің жүйелерімен жұмыс істейді; өзінің кәсіби саласында кәсіби құжаттарды, мақалалар мен мәтіндерді сауатты жазу талаптарын ескере отырып мәтіндер жасайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Электр энергиясын бақылау мен есепке алудың автоматты жүйелері
  Несиелер: 5

  Пән электр энергиясын автоматтандырылған бақылау және есепке алу жүйесінің құрылымын зерттейтін пән; электр энергиясын бақылаудың және есепке алудың қазіргі техникалық базасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Менеджмент функцияларын түсінудің қазіргі заманғы тәсілдерін, жаңа теориялар мен тәжірибелерді, принциптер мен әдістерді, персоналды басқару сапасын, басқару стилі мен модельдерін; басқарудағы корпоративтік және әлеуметтік жауапкершіліктің рөлін зерделейді; пәнді оқу нәтижелері бойынша білім алушы өзінің кәсіби қызметінде менеджменттің қазіргі заманғы тәсілдері мен әдістерін қолдана алады. Сыни ойлау, case study, зияткерлік футбол.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары кернеу техникасы
  Несиелер: 5

  Пән электрлік бұзылыстың даму теориясын, жоғары кернеулі электр қондырғыларын оқшаулауды, шамадан тыс кернеуді және асқын кернеуден қорғауды, жоғары кернеулі техниканың қалыпты және апаттан кейінгі режимдерін есептеуді зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON6

  Автоматика және релелік қорғау жүйелерін пайдалану саласындағы білімін, іскерлігін және құзыреттілігін көрсету

 • Код ON8

  Электр энергетикалық жүйелер мен басқару, автоматика және релелік қорғау жүйелері элементтерін жетілдіру және жаңғырту бойынша жұмысты ұйымдастыру қабілетін көрсету

 • Код ON5

  Қазіргі заманғы электр техникалық жабдықтарды пайдалану, қазіргі заманғы электр энергетикалық желілер мен жүйелердің құрылысы мен жұмыс істеу принциптерін түсіну

 • Код ON1

  Әр түрлі тілдік және мәдени ортада еркін қарым-қатынас дағдыларына ие болу, кәсіби салада ғылыми қарым-қатынас пен халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру, өз ойларын ауызша және жазбаша дұрыс тұжырымдау.

 • Код ON4

  Жаңа электр энергетикалық жабдықты жобалау және пайдалануға енгізу, жобалық есептеулер мен олардың техникалық-экономикалық негіздемесін жүргізу.

 • Код ON7

  Кәсіби салаға жататын процестерді, құбылыстарды және объектілерді үлгілеуді орындау, оны ұсыну нысандарын анықтау

 • Код ON2

  Өндірісті басқарудың заманауи тәсілдерін көрсету, менеджмент, диагностика, талдау және проблемаларды шешу әдістерін, шешім қабылдау әдістерін және оларды практикада іске асыруды қолдана отырып, өндірісті ұйымдастыру және басқару саласындағы күрделі және стандартты емес жағдайларда шешімдер қабылдау.

 • Код ON3

  Зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдау, міндеттерді шешудің басым бағыттары мен тәсілдерін анықтау, алынған зерттеу нәтижелерін бағалау критерийлерін анықтау.

Top