Меню

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы 7M04121 Экономика (2) в Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар Академиясы

Білім беру бағдарламасының мақсаты
Жоғары білімділіктің жоғары деңгейімен сипатталатын жаңа жоғары технологиялар негізінде заманауи өндірісті білетін интерактивті зерттеу технологиялары бар макро, мезо және микро деңгейлерде инновациялық өзгерістер жасау үшін бәсекеге қабілетті және әлеуметтік бағдарланған экономистер мен ғылыми қызметкерлерді дайындау.
Академиялық дәреже
Магистратура
Оқыту тілі
Русский, Қазақша
ЖОО атауы
Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар Академиясы
Оқу мерзімі
2 года
Кредиттер көлемі
120
ҰБТ-дағы пәндер
Білім беру саласы
7M04 Бизнес, басқару және құқық
Дайындық бағыты
7M041 Бизнес және басқару
Білім беру бағдарламаларының тобы
M070 Экономика
 • Бизнес-зерттеулердегі Excel
  Несиелер: 5

  Пән MSExcel пакетін келесі жағдайларда: экономикалық зерттеулер деректерін талдау; Excel-ті қаржылық есептілікте пайдалану және оларды талдау; мониторинг және жоспарлау үшін; басқару және инвестициялық шешімдер қабылдау, сату және маркетингті болжау кезінде қолдануды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Пән басқару субъектілері мен объектілерін зерттеудегі психологиялық әдістерді және оның типологиясын, ұйымды басқарушылық қарым-қатынасының стратегиясын қарастырады. Басқарушылық қызметтің тиімділік факторларын, басқарушылық қарым-қатынас пен сұхбаттасу тұжырымдамасын, менеджердің коммуникативті құзыреттілігін, сұхбаттасу түсінігін, іскерлік келіссөздер жүргізуді және сөйлеуді жүргізуге мүмкіндік беретін эмоциялар мен қақтығыстарды басқара білу жолдарын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық процесстерді математикалық моделдеу
  Несиелер: 5

  Пән экономикалық процестерді математикалық модельдеудің негізгі принциптерін; қолданбалы экономикалық және математикалық үлгілерді талдау; экономикалық және математикалық модельдерді құрастыру және зерттеудің негізгі принциптерін қалыптастыру жолдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Пән түрлі уақыттағы топтардың тұжырымдамасын, ағылшын тіліндегі сөйлемнің құрылымын және күрделілік дәрежесін қарастырады, уақытты үйлестіруді, жанама сөйлеуді, әдебиеттерді дұрыс оқуға және аударуға, мәтіндерді жазуға және жобалық жұмыстарды ұсынуға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым және философия тарихы
  Несиелер: 3

  Пән келесі сұрақтарды қарастырады: тарих және философия ғылым ретінде; олардың функциялары; оны ғылым ретінде қалыптастыру; ғылыми білімнің құрылымы мен деңгейі; ғылыми дәстүрлер мен ғылыми революциялар; жаратылыстану және техникалық ғылымның тарихы мен философиясы; әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар; заманауи жаһандық өркениет дамуының философиялық мәселелері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикадағы маркетинтік зерттеулер
  Несиелер: 5

  Пән маркетингтік зерттеу тұжырымдамасын; маркетингтік зерттеулерді жоспарлау; маркетингтік зерттеу жүргізу әдістерін (бақылау, эксперимент, сұхбат) қарастырады. Маркетингте фокус топтық әдіс пен панельдік зерттеулерді қолдануды, аналитикалық маркетинг жүйесін және одан алынған нәтижелерді негіздеуді зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғарғы мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Пән педагогикалық білім әдіснамасын; жоғары білім жүйесінің мазмұнын ; ЖОО-дағы кредиттік технология негізінде оқу үрдісін ұйымдастырды; инновациялық әдістер мен білім беру нысандарын; оқу-әдістемелік материалдарды құрастыру технологиясын; жоғарғы мектептің ғылыми қызметін; жоғары оқу орнының оқытушысының кәсіби және коммуникативті құзыреттілігін; жоғары білім саласындағы менеджментті қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнес-зерттеулер
  Несиелер: 5

  Қарастырады: бизнес-зерттеулер негіздерін;сыни әдебиеттерге шолу; мәселелер бойынша библиография құру. Онда: эмпирикалық деректер жинағы; зерттеудің әртүрлі әдістерін қолдану; нарық конъюктурасын талдау; конъюктуралық жинақтар құру қарастырылады.Эмпирикалық деректерді өңдеу және талдау әдістері және талдау нәтижесінің интерпретациюясы зерттеледі. Алынған зерттеу нәтижесі бойынша бизнесті жүргізу жолдары мен мүмкіндіктерді қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Микро- макроэкономикалық талдау
  Несиелер: 5

  Пәнде экономикалық ойлауды дамытудың негіздері мен шаруашылық іс-әрекет болашағына қажетті экономикалық білімдерді хабарлау жолдары қарастырылады. Микро- және макроэкономикалық талдаудың негізгі құралдарын игереді;нақты экономикалық жағдайға негізделген микро-макроэкономикалық саясаттың дамыту негізін қарастырады; негізгі экономикалық көрсеткіштер мен модельдерге негізделген микро-макроэкономикалық жағдайларға баға береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Фирманың экономикалық қауіпсіздігі
  Несиелер: 6

  Discipline examines the theoretical foundations of economic security of enterprise: the nature, principles, economic security indicators; assessment of its level; mechanisms for ensuring economic security (innovation and investment, organizational information); the protection of economic interests of company and state economic security firm support mechanisms, a strategy for crisis management firm

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеулерді уйымдастыру мен баскару
  Несиелер: 5

  Пән келесілерді қарастырады: ғылыми мәселелерді шешуде мақсатты экономикалық бағдарламалардың өзара байланысын, ҒЗЖ құрылымын, ғылыми зерттеулердің қазіргі заманғы әдістерін; ҒЗЖ нәтижелерін қадағалауда жаңа мониторингтік технологияларды қолдану жолдарын. Онда ғылыми зерттеулерді енгізудің тиімділігі; математикалық-статистикалық жоспарлау әдістері, эксперименттік деректерді өңдеу және интерпретациялау, сондай-ақ ақпаратты іздеу, ҒЗЖ нәтижелерін жобалау және ұсыну оқытылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтік-экономикалық дамуды мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік-экономикалық салада мемлекеттік реттеу негіздері бюджеттік-салық механизмі мен түсінігін,мемлекеттік және басқада кәсіпорындардың мемлекеттік сатып алу, нормативтік реттеу, өндірістік инфрақұрылым қарастырады. Ондағы табиғатты пайдалану, сыртқы экономикалық байланыстар мен әлеуметтік дамуды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтік экономика
  Несиелер: 5

  Пән келесілерді қарастырады: әлеуметтік саясат пен әлеуметтік мемлекеттің теориялық- әдіснамалық негіздерін; макроэкономикалық және микроэкономикалық процестердің теориялық модельдері; экономикалық дамудың әлеуметтік факторларын; әлеуметтік экономика дамуының қазіргі кезеңінің ерекшеліктерін қарастырады. Онда құрауыштар: әлеуметтік қамсыздандыру, зейнетақы жүйесі, әлеуметтік сақтандыру, сондай-ақ әлеуметтік-еңбек қатынастары және кәсіпорындарда әлеуметтік аудит оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Даму макроэкономикасы
  Несиелер: 5

  Пән макроэкономикалық дамудың заманауи үрждістері мен мәселелерін; макроэкономикалық даму тұжырымдамасы мен модельдерін;сондай-ақ макроэкономикалық деңгей көрсеткіштерінің шаруашылығын зерттейді. Макроэкономикалық тепе-теңдікті қарастырады; экономикалық циклдардың теориясын; жабық және ашық экономикадағы тұрақтандыру саясатын, сондай-ақ экономикалық өсудің жаңа модельдерін, дамудың даму стратегиясын: табыстар мен мәселелерін; мемлекетттің әлеуметтік саясатын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Цифрлық экономика
  Несиелер: 6

  Сандық экономиканың мазмұны мен қажеттілігі; оның негізгі даму бағыттары; экономикалық ақпарат жүйелерін пайдаланудың тұжырымдамасы және таңдау факторлары қарастырылады. Экономика және бизнес саласындағы ақпараттық технологиялар; экономикалық ақпараттық жүйелердегі зияткерлік ақпараттық технологиялар оқытылады. Экономикалық ақпараттық жүйелердегі телекоммуникациялық технологияларды қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шыгындарды басқару (жетілдірілген курс)
  Несиелер: 6

  Пәнге кіретіндер: шығындарды басқару тұжырымдамалары; олардың құрылымымен шығын орталықтарының қалыптасуы. Болжаму және шығындарды жоспарлау; өнімнің өмірлік циклінің сатылары шығындарын анықтау қарастырылады. Өндірістік процесте және өнімнің сапасына, оларды есепке алу мен бақылауға, шығындарды басқарудың ақпараттық жүйесін қалыптастыруға және енгізуге жұмсалатын шығын түрлері зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Микроденгейде экономикалық дамуды талдау мен болжау
  Несиелер: 6

  Пән экономикалық талдау мен болжау әдіснамасын; олардың ақпараттық қолдауын зерттейді. Жергілікті экономикалық талдауды және болжауды, оның ішінде өнім өндіру нарығын, кәсіпорынның төлем қабілеттілігін; кәсіпорынның қызметінде белгісіздік жағдайында зиян келтіргені зерттеледі. Ақпараттық технологияларды пайдалана отырып болжау талдамы қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бизнесті бақылаудағы цифрлендіру
  Несиелер: 6

  Пән сандық тұрғыдан фирманы басқарудағы басқару жұйесінің құрылымын қарастырады.Онда:бизнес қызметі бағытындағы басқаруды қоса есептегендегі,басқарудың теориясы;сандастыру жағдайындағы ақпаратпен қамтамассыз ету; асқару жүйесінің функцияларын жүзеге асыру тетігі, сондай-ақ бақылаудағы электрондық құжаттарды басқару жүйесі оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инновациялық жобаларды басқару (жетілдірілген курс)
  Несиелер: 6

  Басқарылатын жобаның параметрлері мен қоршаған ортасы, жобаны басқару құрылымы,алдын-ала инвестициялық және инвестициялық жобаларды басқару тұжырымдамасын қалыптастыру тәртібі қарастырылады. Жобаның қаржылық өнімділігі мен өміршеңділік бағасы, инновациялық жобаны басқарудың инвестициялық, операциялық және ликвидациялық кезеңдері ескеріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Білуі керек- негізгі жалпылама ғылами әдістер түсіні мен ғылыми білім құрылымын. Істеуі керек- Кешенді зерттеулерді жобалау үшін философияның әдістемелік құралдарын пайдалану.Игеруі керек- Өз позицияларын талқылау және ғылыми пікірталас жүргізу дағдыларын; заманауи ақпараттық- коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, ақпарат іздеу жолдарын.

 • Код ON2

  Білуі керек – халықаралық ынтымақтастық аясында бизнес-хат алмасу негіздерін; жоғары мектеп педагогикасының теориялық -әдістемелік принциптерін; педагогикалық процестің құрылым ерекшеліктерін; Істеуі керек – Әдебиетті еркін оқу және аудару, таңдалған мамандық бойынша іскерлік хат алмасуды жүргізу, педагогикалық дағдыларды жетілдіру; оқытушының әдістемелік жұмысын жобалау. Игеруі керек – мамандыққа сәйкес материалдарды ұсынудың жазбаша түрлерін дайындауға дағдылану; педагогикалық ақпаратты талдау және өңдеу бойынша кәсіби ойлау қабілетті игеруі керек

 • Код ON3

  Білуі керек – басқарудың әлеуметтік-психологиялық аспектілерін, басқару саласындағы психологиялық құбылыстарды зерттеу әдістерін. Істеуі керек – Басқару үдерісінің психологиялық құрамын анықтау; басқару аймағында әлеуметтік-психологиялық әдістерді қолдану; Игеруі керек – бастапқы ұжымның ұйымдастыру жұмысын жоспарлау дағдыларын; қызметкерлердің жеке психологиялық қасиеттерін бағалауды игеруі керек.

 • Код ON4

  Білуі керек – Экономикалық үрдістердің математикалық модельдеу әдістерін; MS Excel электрондық кесте бағдарламасын. Істеуі керек - Экономика- математикалық талдау мәселелерін анықтау және шешу; бизнес-зерттеу деректерін талдау үшін және басқару шешімдерін қабылдау үшін MSExcel-ді пайдалану. Игеруі керек – экономика-математикалық үлгілерді құру және қолдану дағдыларын;зерттеудің экономикалық мәселелерін шешіму үшін MSExcel бағдарламасының құрылымын игеруі керек.

 • Код ON5

  Білуі керек макроэкономикалық талдау әдістері мен модельдерін; макроэкономикалық процестер мен құбылыстардың ерекшелігін білу керек. Істеуі керек макроэкономикалық талдау жүргізу және стратегиялық шешімдерді қабылдау. Игеруі керек Әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің болжау динамикасының дағдыларын меңгеруі.

 • Код ON6

  Білуі керек – ғылыми бизнес-зерттеу әдістерін; маркетингтік зерттеу жүргізу әдістерін. Істеуі керек – Бизнес-зерттеулердің мақсаты мен міндеттерін белгілеу; бизнес-мәселелерді зерттеу; маркетингтің аналитикалық жүйесін бақылау Игеруі керек– экономикада маркетингтік зерттеу мен бизнес-зерттеу нәтижелерін жасау және ұсыну әдістерін

 • Код ON7

  Білуі керек - Экономикалық талдау және болжау әдістемесін; Істеуі керек – Микро деңгейдегі нақты жағдайларды талдау кезінде экономикалық мәселелерді анықтау; оларды шешу жолдарын ұсыну және күтілетін нәтижелерді болжау; Игеруі керек – экономикалық құбылыстарды талдау әдістерін; жергілікті экономикалық талдау негізінде болжамдар мен жоспарларды әзірлеу әдістемесін игеруі керек.

 • Код ON8

  Білуі керек- Экономикалық қауіпсіздікті дамытудың теориялық негізін; макро-, мезо- және микро деңгейлерде экономикалық қауіпсіздіктің шекті мәндерін анықтау әдістемесін; Істеуі керек - Кәсіпорынның экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін дағдарыс жағдайының факторларын талдау; Игеруі керек – Кәсіпорынның экономикалық қауіпсіздігі үшін стресс-сценарийлерді дамыту техникасын

 • Код ON9

  Білуі керек - ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен басқарудың теориялық ; Істеуі керек – Ғылыми зерттеу бағдарламаларын (жобаларды) жетілдіру және басқару; ҒЗЖ нәтижелерін қадағалау кезінде технологиялық бақылауды қолдану. Игеруі керек –ғылыми зерттеу жобаларын коммерцияландыру әдісін; ғылыми ұжымды басқару әдістерін

 • Код ON10

  Білуі керек - мемлекеттің ілеуметтік саясатын және мемлекеттік реттеудің теориялық-әдіснамалық негіздерін; әлеуметтік факторлар мен экономикалық даму көрсеткіштерін; Істеуі керек – Мемлекеттік реттеу саясатына сәйкес тапсырмаларды орындау бойынша шешімдер қабылдау; әлеуметтік маңызы бар мәселелерді талдау және олардың болашақ дамуын болжау; тәуекелдерді және әлеуметтік зардаптарды ескере отырып, әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің үрдістерін анықтау. Игеруі керек – мемлекеттік реттеудің тиімділігін бағалау әдістерін; әлеуметтік-еңбек көрсеткіштерін есептеу және талдау әдістерін меңгеру

 • Код ON11

  Білуі керек - Жобаны басқарудың әдістемелік ережелерін; жобаның тұжырымдамасын әзірлеу тәртібін; шығындарды басқару әдісін; шығындарды болжау және жоспарлау процессін. Істеуі керек - жобаның стратегиясын және жобаны орындау критерийлерін анықтау; жоба кезеңдері; шығындарды басқару тиімділігін бағалау үшін аналитикалық материалдар дайындау. Игеруі керек – жобаны жүргізу бойынша бағдарламалық өнімдерді пайдаланудағы дағдыларды; шығындарды басқаруды меңгеруі керек.

 • Код ON12

  Білуі керек - бақылау жүйесін қалыптастыру және оны сандастыру мүмкіндігін;сандық (цифрлық) экономика қажеттілігін; оның негізгі даму бағыттарын; Істеуі керек - бизнесті басқарудың ақпараттық компоненттерін қалыптастыру; бизнес-процестерді талдау және ақпараттық кеңістіктегі құрылымдық қатынастарды орнату; Игеруі керек - Экономикалық мәселелерді шешу үшін автоматтандыру құралдары мен әдістерін; нәтижелерді бақылау үшін жаңа мониторингтік технологияларды басқарады жолдарын игеруі керек.