Меню

Жаңа білім беру бағдарламасы 6B07214 Тамақ және өңдеу өндірістерінің технологиясы және инженерингі в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

Білім беру бағдарламасының мақсаты
Тамақ және өңдеу өнеркәсібінің технологиясы мен технологиясы саласындағы кәсіби теориялық білім беру; қазіргі заманғы кәсіпорынның проблемаларын шешудегі тәжірибесі мен практикалық дағдыларын қамтамасыз ету.
Академиялық дәреже
Бакалавриат
Оқыту тілі
Русский, Қазақша
ЖОО атауы
М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті
Оқу мерзімі
4 года
Кредиттер көлемі
240
ҰБТ-дағы пәндер
Химия және Биология
Білім беру саласы
6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
Дайындық бағыты
6B072 Өндірістік және өңдеу салалары
Білім беру бағдарламаларының тобы
B068 Азық-түлік өнімдерінің өндірісі
 • Өңдеу өндірістерінің технологиясына VTPP-3-2019
  Несиелер: 3

  Астық өнімдерінің құрамдас бөліктерін, астықты сақтау және өңдеу негіздерін, сақтау кезінде жүретін процестерді, сондай-ақ, сақтауға түсетін астықтың жай-күйін, астықтың сапасына әсер ететін факторларды, астық және астық өнімдерінің физикалық қасиеттерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика
  Несиелер: 5

  Математиканың базалық бөлімдерінің негізгі ұғымдарын түсіндіру және түсіну: сызықты және алгебралық теңдеулер жүйесінің теориясы; жазықтықтағы және кеңістіктегі Аналитикалық геометрия, бір айнымалы, дифференциалдық теңдеулер функциясын дифференциалдық және интегралдық есептеу және оларды инженерлік-техникалық мазмұнмен есептерде қолдану. Математикалық әдістермен практикалық және теориялық мазмұнда инженерлік-техникалық есептерді шешудің практикалық дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім ортасы мен білім алушының үндесуі (Құқық негіздері, Коррупцияға қарсы мәдениет, Ұлтаралық келісім, 1 курс семинары) 2019
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі. Құқық салалары. Сыбайлас жемқорлық түсінігінің теориялық-методологиялық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттін қалыптасуы. Мәдениаралық коммуникацияның негізгі аксиомалары. Ұлтаралық коммуникациянын құрылымы мен детерминанттары. Ұлтаралық коммуникация саласындағы заманауи иновациялық үрдістер. Кредиттік оқыту технологиясынын негіздері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 5

  Материалдық нүктенің үдемелі және айналмалы қозғалысының механикасы, кинематикасы және динамикасы, сұйықтықтар механикасы, арнайы салыстырмалылық теориясының элементтері, молекулалық физика, молекулалық физика және термодинамика негіздері. Электр және магнетизм. Тербелістер мен толқындар. Геометриялық және толқындық оптика. Кванттық физика элементтері. Атом және атом ядросының физикасы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тамақ микробиологиясы
  Несиелер: 4

  Микроорганизмдердің морфологиясы, систематикасы, физиологиясы және биохимиясы, өсімдік тектес тағам өнімдерін өндірудегі микрофлораның рөлі. Азық-түлік және қайта өңдеу өндірісінің технологиялық процестеріндегі микроорганизмдердің рөлі. Тамақ және қайта өңдеу өнеркәсібіндегі микробиологиялық бақылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Химия 1
  Несиелер: 4

  Химияның негізгі заңдарын, Менделеевтің мерзімді заңын, атомқұрылымының кванттық-механикалық теориясы, бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары, ерітінділер теориясы, химиялық пр��цестердің теориясы, химиялық процестерді реттейтін негізгі заңдар, номенклатураның құрылымы, күрделі қосылыстардың қасиеттерін оқып үйрену

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шикізат және тамақ өнімдері
  Несиелер: 2

  Шикізатарда және дайын өнімдерде жүретін физикалық, физика- химиялық, биохимиялық және микробиологиялық процестер. Тамақ және қайта өңдеу өндірістерінің негізгі технологиялары. Тамақ өнімдерінің тағамдық қауіпсіздігін қамтамасыз ету және сақтау шарттары, шикізаттармен дайын өнімдердің сапасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Астықтану өімдік шаруашылығы негіздерімен
  Несиелер: 3

  Ауыл шаруашылығы және өсімдік шаруашылығы, морфология, анатомиялық құрылым, химиялық құрамы, астық, бұршақ, майлы дақылдар мен тұқымның биологиялық ерекшеліктері туралы мәліметтер. Алкоголь өндірісі үшін астық дақылдарын өңдеу мен сақтаудың негізгі әдістері; Морфологиялық сипаттамалар, дәнді дақылдар, бұршақтар, майлы дақылдар, қант қызылшалары, картоп және қосалқы өнімдердің технологиялық қасиеттері зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Химия 2
  Несиелер: 4

  Бутлеров органикалық қосылыстардың құрылымын, органикалық қосылыстардың изомериясын, органикалық қосылыстардың негізгі кластары: алкандар, алкендер, алкиндер, спирттер, альдегидтер, кетондар, қышқылдар, ароматикалық қосылыстар, гетероциклдік қосылыстардың теорияларын зерттеу,тамақ өнеркәсібіндегі органикалық химияның рөлін оқып үйрену

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Техникалық және қолданбалы механика
  Несиелер: 5

  Механикаға кіріспе. Статиканың аксиомалары. Конвергенттік күштер жүйесі, еркін күшіне еркін жүйесі, дененің ауырлық орталығы. Кинематикалық нүкте - қатты дененің қарапайым қозғалысы. Динамика. Нүктенің қозғалысының дифференциалдық теңдеулері. Механикалық жүйе.Механикалық жүйенің масс орталығының қозғалысы туралы теорема. Қатты дененің айналмалы және жазықтық қозғалысының дифференциалдық теңдеулері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік құқық - құқықтың кешенді интеграцияланған саласы, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру және оған басшылық жасау саласындағы қатынастарды, жеке және жария мүдделерді біріктіру негізінде реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы. Қазақстанның құқық жүйесіндегі кәсіпкерлік құқықтың орнын айқындайтын отандық құқық жүйесінің ерекшеліктерін қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Технологиялық процестерді үлгілеу және оптималдау 2019
  Несиелер: 5

  Үлгілеу теориясының негіздері. Математикалық үлгілеу. Үлгі құрастыру алгоритмі. Эмпирикалық регрессиялық үлгілер құрастыру. Экспериментті жоспарлау және жүргізу. Толық факторлық эксперимент. Бірайнымалы регрессиялық үлгілер. Көпайнымалы регрессиялық үлгілер. Регрессиялық үлгілердің интерпретациясы және оптималдау. Технологиялық процестерді оптималдау. Оптималдау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жобалау жұмыстарын автоматтандыру жүйесі немесе APM SAPR-3-2019 TiS
  Несиелер: 4

  Кешенді жобалаудың негізгі кезеңдері мен циклы, АЖЖ құрылымы, АЖЖ техникалық қамтамасыз ету, САПАНЫҢ кешенді моделін әзірлеу, АЖЖ қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету, жобалауға міндеттер қою. Жобалау есептерін шешудің ықтимал нұсқалары, АЖЖ математикалық қамтамасыз ету, САПАНЫҢ кешенді моделін әзірлеу, АЖЖ қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Биохимия
  Несиелер: 3

  Тірі организмдердің химиялық (молекулалық) құрамын және оларда өтетін химиялық реакцияларды зерттеу. Олардың түрленуі және осы түрленулердің жасушалардың, тіндердің, ағзалардың және жалпы ағзаның қызметімен байланысы. Олардың құрылымы, бөлінуі және функциялары

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстандық құқық 2019
  Несиелер: 3

  Отандық тарихтың негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері, құқықтық және демократиялық мемлекеттің құндылықтары, қоғамдағы саяси қатынастардың қазіргі жағдайы; мемлекет пен құқықтың негізгі ұғымдары, тарихи кезеңдердегі мемлекеттің мемлекеттік-құқықтық және Конституциялық дамуы; ҚР конституциялық құрылымы және оның нақты қолданылу саласын айқындайтын нормативтік-құқықтық актілердің мазмұны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шет тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қайта өңдеу өндірістерінің жалпы технологиясы
  Несиелер: 3

  Шикізатарда және дайын өнімдерде жүретін физикалық, физика- химиялық, биохимиялық және микробиологиялық процестер. Тамақ және қайта өңдеу өндірістерінің негізгі технологиялары. Тамақ өнімдерінің тағамдық қауіпсіздігін қамтамасыз ету және сақтау шарттары, шикізаттармен дайын өнімдердің сапасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өсімдік тектес шикізатты сақтау негіздері 2019
  Несиелер: 5

  Астықтың сипаттамасы және тұқымды сақтау объектілері. Дәнді массаларының сақтау тәсілдері мен режимдері . Астық және тұқым сақтау әдістері. Астықты сақтауға орналастыру және бақылау. Құрғақ күйінде сақтау режимі. Сақтау кезінде астық массасын тұрақтылығын арттыратын іс-шаралар. Кептіру және тазалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 4

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік іс
  Несиелер: 4

  Кәсіпкерлік қызметтің негізгі және стандартты емес мәселелерін шешу үшін кәсіпкерлік қызметтің негіздерін зерделеу, кәсіпкерлік процесін талдау, жаңа бизнестік концепциялардың өміршеңдігін және мүмкіндігін анықтау; экономикалық және ұйымдастырушылық шешімдерді қабылдау әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тамақ өндірісінің процестері және аппараттары
  Несиелер: 4

  Тамақ технологиясының негізгі процестерінің кинетикалық заңдылықтарын, процестерді аппаратуралық-технологиялық ресімдеудің негізгі принциптерін, аппараттар мен машиналардың негізгі техникалық-экономикалық сипаттамаларын, процестер мен аппараттарды есептеу әдістемесін, биотехнологиялық процестерді жүргізу үшін технологиялық жабдықтардың әр-түрлі түрлерін пайдалану әдістерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тамақ және өңдеу өндірістерінің тасымалдау машиналары
  Несиелер: 5

  Тасымалданатын жүктердің жіктелуі. Тарту элементтеріне қойылатын негізгі талаптар. Электр жетекті және тартқыш құрылғылардың негізгі көрсеткіштерін жіктеу, құрылымы, сипаттамалары және есептеу.Тамақ және қайта өңдеу машиналарының конструкциялары мен жұмыс принциптері және оларды есептеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Менеджмент және экономиканы мемлекеттік басқару негіздері
  Несиелер: 4

  экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесін ұйымдастыру және жұмыс істеуінің теориялық, әдіснамалық және құқықтық негіздері; мемлекеттік реттеудің халықаралық және отандық тәжірибесі, негізгі бастапқы басқару ұғымдары, басқару мәдениеті; Мемлекеттік мақсатты бағдарламаларды жасау және талдау, басқару саласындағы жетістіктер туралы ақпаратты жинақтау және пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсіби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Астық кептіру технологиясы
  Несиелер: 3

  Астық - кептіру объектісі ретінде, оның технологиялық қасиеттері; құрылымның морфологиялық және анатомиялық ерекшеліктері. Астықкептіргіш техника және технология. Қазақстанның астық кептіру техникасының жағдайы және дамуы. Астық кептіру теориясының негіздері. Астықты кептіру технологиясы туралы негізгі мәліметтер. Астық кептіру техникасы, астық кептіргіштердің түрлері, олардың құрылысы және технологиялық жұмыс процесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 4

  Қауіпсіз еңбек шарттарының саласына байланысты заңдық және нормативтік-құқықтық мәселелерді зерттеу, адамның денсаулығына әсер ететін зиянды және қауіпті өндіріс факторлары анықтау, сонымен қатар, қауіпсіз еңбек шарттарын қамтамасыз ету және өндірістік жарақаттануларды алдын-алуға бағытталған дұрыс шешімдерді қабылдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мамандықтың кәсіби-қолданбалы бағдарламалары
  Несиелер: 3

  Теоретические основы в области правовых основ информатики. Специфика правовой регламентации процесса создания, обмена, хранения, охраны, передачи и использования открытой и закрытой информации. Регламентация правового статуса создателей, владельцев и пользователей различных информационных систем, как в Казахстане, так и в других странах. Информатиканың құқықтық негіздері саласындағы теориялық негіздері. Ашық және жабық ақпаратты құрастыру, сақтау, қорғау және беру үрдістерін құқықтық реттелуінің өзіне тән ерекшеліктері. Қазақстанда және басқа елдерде әртүрлі ақпараттық жүйелердің авторлары, иелері мен пайдаланушыларының құқықтық мәртебесін реттеу. Азаматтық сот ісін жүргізудегі кеңсе жұмысын ақпараттық қамтамасыз ету жүйелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өңдеу және сақтау
  Несиелер: 5

  Өсімдік шаруашылығы өнімдерін қабылдау, орналастыру, өңдеуді және сақтауды ұйымдастырудың технологиялық принциптерін; өсімдік шаруашылығы өнімдерін тазалау, кептіру, белсенді желдету, микроорганизмдер мен зиянкестердің әсерін зарарсыздандыру техникасын, технологиясын игеру; спиртті өндіру үшін дәнді дақылдарды өңдеу және сақтаудың негізгі тәсілдері; дәнді, бұршақты, майлы дақылдардың, қант қызылшасының, картоптың және қосымша өнімдердің морфологиялық сипаттамалары, технологиялық қасиеттері зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тамақ өнімдерін микробиологиялық бақылау 2019
  Несиелер: 3

  Технологиялық операцияларды микробиологиялық бақылаудың қазіргі заманғы әдістерін, тамақ өнімдерінің санитарлық-бактериологиялық көрсеткіштерін, тамақ өнімдерінде болатын микробиологиялық процестерді зерттеу. Тамақ өнімдерін өндіру кезінде, тұтынушыға қозғалыс кезеңдерінде (сақтау, өткізу) тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін бақылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тамақ өнімдерін сертификаттау және метрологиясы
  Несиелер: 3

  Метрология, стандарттау және сертификаттау саласындағы негізгі ұғымдар. Физикалық шамаларды өлшеу бірліктері, өлшеу әдістері мен қателіктері. Техникалық реттеу. Стандарттар түрлері және жіктелуі. Кеден одағының тамақ өнеркәсібі саласындағы техникалық регламенттері. ҚР Мемлекеттік сертификаттау жүйесі. Тамақ саласындағы өнімдерді сертификаттау ерекшеліктері. Сертификаттау схемалары. Сәйкестікті растау. Тамақ өнімдерінің сәйкестігін растау әдістері мен құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 4

  Тірі ағзалардың қоршаған ортаға әсерін анықтайтын негізгі заңдарды білу; организмдердің санын, динамикасын және динамикасын тарату; табиғат пен қоғамның орнықты дамуының нақты мақсаттары мен басымдықтарын айқындау және қоршаған ортаны қорғау мақсаттарында суару үшін алынған білімдерді пайдалану дағдыларын дамыту; биосфераның даму заңдылықтарын білу және оның тұрақтылығын сақтау шарттары, сондай-ақ әртүрлі елдерде, соның ішінде Қазақстан Республикасындағы тұрақты даму идеяларын жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сала экономикасы
  Несиелер: 4

  Экономикалық жүйелердің барлық экономикалық жүйелерінің негізгі санаттарын, нарықтық экономикалық жүйенің жұмыс істеу тетіктерін, мемлекеттік экономикалық саясаттың негізгі модельдерін, өндірістік процестердің көрсеткіштері, экономикалық талдау әдіснамасын меңгеру, экономикалық жүйелерді жіктеу критерийлерімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өнеркәсіп мекемелерінің қоршаған ортасын қорғау
  Несиелер: 4

  Экологиялық мониторинг және бақылау әдістерін пайдаланудың әдіснамалық негіздерін негізге ала отырып, экожүйелік объектілердің экожүйелік жағдайын бағалаудың әдістерін, экологические обстановки объектілерін болжау негіздерін негізге ала отырып, негізгі теориялық үрдіс

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ ұлттық тамақ өнімдерін өндіру негіздері
  Несиелер: 4

  Қазіргі заманғы шарттардағы ұлттық тағам өнімдернің рөлі мен міндеттері. Қазақ ұлттық тағам өнімдерін өндіруде қолданылатын өсімдік және жануар тектес шикізаттарының түрлері. Дәстүрлі қазақ ұлттық тағам өнімдерін алудың ерекшеліктері мен тәсілдері, рецептуралары, ассортименттері. Қазіргі заманғы қазақ ұлттық тағам өнімдерін алудың технологиясы мен тәсілдері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тамақтанудың гигиеналық негіздері және қауіпсіздігі
  Несиелер: 3

  Пән студенттерді балансталған тамақтануды ұйымдастыруда ғылыми, теориялық және практикалық оқытудың негізін, азық-түлік шикізаты мен тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін, сондай-ақ дұрыс тамақтану мәселелерінде халықтың білім деңгейін арттыру факторларының тапшылығына байланысты қарапайым аурулардың алдын алуды қамтиды. Шикізат пен тамақ өнімдерінің сапасын бақылау және сертификаттау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Элеваторлық өнеркәсіп технологиясы
  Несиелер: 4

  Астықты жинаудан кейінгі өңдеудің мәні мен жалпы сипаттамасы. Астық қабылдау кәсіпорындарының құрылымы. Астық өңдеу және сақтау объектісі ретінде. Әр түрлі дақылдардың астығын қабылдау және жинаудан кейінгі өңдеу технологиясы. Астықты қабылдау және бастапқы өңдеуге арналған технологиялық, көліктік және таразы жабдығы. Астық қоймалары және механикаландырылған жұмыс мұнаралары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қайта өңдеу өндірістерінің технологиялық машиналары мен жабдықтары
  Несиелер: 5

  Тамақ өндірісінің технологиялық жабдықтарының негізгі типтерінің, құрылғылардың, негізгі үлгілік жабдықтың кинематикалық және функционалдық схемаларының мақсатын, әрекет ету принципін және жіктелуін, технологиялық жабдықты пайдалану ерекшеліктерін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Астық дақылдары негізінде дайындалатын ұлттық тамақ өнімдері технологиясы 2019
  Несиелер: 5

  Астық дақылдары негізінде дайындалатын қазақ ұлттық тамақ өнімдерін өндіруде шикізат, жартылай дүмбіл және дайын өнім жайлы түсініктерді игеру. Астық дақылдары негізінде дайындалатын қазақ ұлттық тамақ өнімдерін өндірудің технологиялық процестерін ұйымдастыруды және жүргізуді білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ұн өндірісі
  Несиелер: 5

  Пән ұн тарту өнеркәсібі үшін шикізат ретінде астық пен дәнді дақылдардың технологиялық қасиеттерін, отандық және әлемдік стандарттар деңгейінде өндірілетін өнімнің ассортименті мен сапасын, ұн тарту өндірісін анықтайтын үрдістердің теориялық негіздерін, астық пен энергия ресурстарын тиімді пайдалану әдістерін, ұнның арнайы сұрыптарын өндірудің прогрессивті, инновациялық технологиясын оқытудан тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Құрама жем технологиясы
  Несиелер: 3

  "Құрама жем технологиясы" курсында құрама жем өнеркәсібінде қолданылатын шикізат туралы мәліметтер, құрама жемді зерттеу мен алудың негізгі принциптері, дайын өнімнің ассортименті мен сапасы баяндалады. "Құрама жем технологиясы" курсын оқып білу студенттерге, оларды кәсіпорында қалдықсыз өндіріс технологиясын ұйымдастыру кезінде практикада қолдануға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы 2019
  Несиелер: 5

  Кіріспе. Ұн өндірісінің технологиясы. Жарма технологиясы. Құрама жем технологиясы. Наубайхана өндірісінің технологисы. Кондитер өндірісініің технологиясы. Қант технологиясы. Крахмал технологиясы. Спирт және ликерарақ өнімдерінің технологиясы. Шарап жасау технологиясы. Сыра қайнату және ішімдіксіз сусындар өндірісінің технологиясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қантты өнімдер технологиясы
  Несиелер: 4

  Қант, крахмал және крахмал өнімдерін, қант өнімдерін өндіру кезінде ілеспе өнімдерді өндірудің технологиялық процестерін, қант өнімдерін өндіру үшін негізгі және қосымша шикізатты зерттеу. Қант өнімдерін өндірудің технологиялық параметрлері, режимдері, схемалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өңдеу өндірістерінің арнайы технологияларында ""жасыл дағдыларды" дамыту
  Несиелер: 5

  Пән технология, Технологиялық режимдер мен параметрлерді, тамақ өнімдерін өндіруге арналған жабдықтарды, жаңа инновациялық азық-түлік өнімдерін әзірлеу кезінде қазақстандық, ресейлік және еуропалық кәсіпорындардың табысты тәжірибелері мен жасыл дағдыларына қол жеткізуді қамтамасыз ететін оқытудың озық формалары мен әдістері негізінде білім беру ортасын құруға негізделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қайта өңдеу өндірістерінің теориялық негіздері 2019
  Несиелер: 5

  «Өңдеу өндірісінің теориялық негіздері» кәсіптік пәнге жатады және оның мақсаты – студенттерді астық өңдеу, наубайхана, макарон, кондитер, қант, ашыту өндірістеріндегі технологиялық процесстерді белсенді игеруі болып табылады. Бір текті емес жүйе туралы түсінік. Дисперсті және коллоидты жүйелер туралы түсінік. Жылулық және масса алмасу процесстері. Астық, ұн, жарма, құрамажем, нан өндірісінің, макарон, ұнды кондитер, шарап жасау өнімдерін өндіру өндірісінің технологиясының теориялық негіздері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тамақ өнімдерін өндірудегі дәстүрлі емес шикізатты қолдану
  Несиелер: 4

  Өсімдік және жануар тектес: сүт сарысуы өнімдері, құрамында ақуызы бар өнімдерін, дәнді және бұршақ дақылдарының дәстүрлі емес шикізаттары, сыра қайнату және май өнеркәсібінің дәстүрлі емес шикізаттарының негізгі топтарын меңгеру және оларды тамақ өнімдеріне қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тамақ концентраттары өндірісі
  Несиелер: 4

  Шикізат, тағамдық концентраттардың ассортименті, жіктелуі, алу технологиясы, сапасы мен қауіпсіздігін бағалау, жарма концентраттарының тағамдық құндылығы, дайын өні��ді буып-түю және таңбалау әдістері зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Нан өндірісі
  Несиелер: 5

  Нан, нан-тоқаш өнімдерін өндіру кезіндегі технология, технологиялық процестер. Өндірістік рецептуралар мен нұсқаулықтарға сәйкес наубайхана өндірісінің жартылай фабрикаттарын дайындау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кондитерлік өнімдер өндірісі
  Несиелер: 5

  Шығарылатын қантты және ұнды кондитерлік өнімдердің ассортименті, биологиялық құндылығы, ингредиенттер мен дайын өнімдерді сақтаудың мерзімдері мен шарттары, дайын өнімдердің сапасына қойылатын талаптар; негізгі және қосымша шикізаттардың қасиеттері, кондитер өндірісінің санитарлық-гигиеналық нормалары; өндірістің аппаратуралық-технологиялық сызбаларын жасау кезінде кондитер өнімдерін дайындау режимдері, параметрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • АЖЖ негізінде кәсіпорындарды жобалау 2019
  Несиелер: 4

  Бас жоспардың негізгі көрсеткіштері. Бас жоспарды ресімдеу. Техникалық-экономикалық көрсеткіштер. Кәсіпорынның құрылысы мен қайта жаңартуының техникалық-экономикалық негіздемесі. Құрылысқа арналған капитал салымдарын есептеу. Жобаның экономикалық тиімділігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Макарон өнімдері өндірісі
  Несиелер: 4

  Макарон өндірісінің шикізаттарын дайындаудың бірегей технологиялық жүйесі, оның қасиеттері, стандарттары, техникалық шарттары, типтік технологиялық процестері мен өндіріс режимдері; макарон өнімдерін өндірудің технологиялық процестері мен режимдері, тәсілдері; шикізаттар мен жартылай фабрикаттардың шығын нормаларын технологиялық есептеуді орындау; өндірістік қуаттар мен жабдықтарды тиеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қайта өңдеу және тамақ өндірісі кәсіпорындарын жобалау
  Несиелер: 5

  Устройство и принцип действия работы технологического оборудования. Изучение принципов взаимозаменяемости технологического оборудования. Расчеты производственных мощностей и загрузки оборудования для проектирования технологических линий на пищевых предприятиях и перерабатывающих предприятиях на основе знаний технологии производства пищевых и продовольственных продуктов.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қайта өңдеу өндірістерін техника-химиялық бақылау
  Несиелер: 5

  Қайта өңдеу өндірістерінің кәсіпорындарында, өндірістік-технологиялық зертханаларда технохимиялық бақылауды ұйымдастыру және жүргізу. ӨТЗ жұмысын ұйымдастыру, шикізат пен дайын өнімнің сандық-сапалық есебі бойынша құжаттаманы жүргізу, талдаудың қажетті түрлерін орындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Knowledge in the field of economics, management, state regulation of the economy, law, the various structures of markets, the peculiarities of the functioning of the economy branches, the forms and methods of state sectoral and anti-monopoly policies; business skills

 • Код ON2

  Таңдаған маманыдықтың кәсіби бағытталған шет тілі және қазақ (орыс) тілінің лексикалық грамматикалық минимумын, тұрақты сөз тіркестерін, маманның ауызекі тіл және жазба сөздеріне тән фразеологизмдерді білу; тезис, коспект, аннотация, пікірсарап, пікір, реферат жазу дағдылары мен кәсіби тақырыпқа сөйлеу дағдыларын меңгеру

 • Код ON3

  Ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін, ақпараттық және коммуникациялық үрдістерді іске асыру тәсілдерін түсіну; ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін ақпараттық Интернет ресурстарды, бұлтты және мобильді сервистерді пайдалана білу; цифрлық технологиялардың көмегімен әртүрлі қызмет түрлері үшін деректерді талдау және басқару құралдарын әзірлеу; деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілерді бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуді қолдану дағдысы.

 • Код ON4

  Математика, физика және химияның негізгі бөлімдерін білу және оларды кәсіби қызметте қолдану, негізгі ғылыми заңдар, тұжырымдамалар және олардың практикалық қолданылуы, қазіргі заманғы ғылыми көзқарас пен физиканың даму перспективалары, негізгі химиялық заңдар мен ұғымдар, заттық құрылым теориясы, шешімдер теориясының негіздері, редокстық процестер теориясы, элементтердің химиялық қасиеттері және олардың қосылыстары, жобалау және эксперимент нәтижелерін көрсету.

 • Код ON5

  Табиғатты, қоғамменойлаудыдамытузаңдарын, ҚРтабиғаттыпайдаланудыбасқарудыңнегізгізаңдарыменпринциптерінбілужәнетүсіну, өнеркәсіптікнысанның қоршағанортағаәсерінбағалайбілу, қоғамныңэкономикалықдамуыменөзарабайланыстағығаламдықэкологиялықмәселелерге техникалықжәнеэкологиялықсараптамажәнеаудитжүргізу, кәсібиқызметтеосыбілімдердіқолданабілу.

 • Код ON6

  Өңдеу және тамақ кәсіпорындарын жіктеу, шикізат ресурстарын таңдау, шикізатты өңдеу және дайын өнімнің тиісті ассортиментін өндіру мүмкіндігін бағалау.

 • Код ON7

  Шикізат сапасын анықтауға байланысты өндірістік блоктарды қолдау бойынша жұмысты жоспарлау, оны қабылдау, тиеу, өңдеу, кептіру, сақтау және дайындау және астық өңдеу кәсіпорындарында тасымалдау. Қабылдау маршрутын құру, теміржол, автомобиль жолдарына, су тасмалына, автоұнтасмалдағышына тиеу. Астықты тазалау, кептіру және сақтаудың заманауи технологиясын пайдалану бойынша білімдерін қолдану.

 • Код ON8

  Шикізаттың, жартылай фабрикаттардың, дайын өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау жөніндегі іс-шараларды жоспарлау. Практикада микробиологияның теориялық және әдіснамалық негіздерін, шикізат пен азық-түлік өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау үшін қазіргі заманғы талдау әдістерін қолдану. Азық-түлік шикізаты мен азық-түлік өнімдерінің ластану жолдарын анықтау. Тамақ өнімдерін индентификациялау және бұрмалау. НТҚ және СанЕжН талаптарына сәйкес шикізат компоненттерін, технологиялық процестерді, жартылай фабрикаттарды және дайын өнімді технохимиялық бақылауды жүзеге асыру

 • Код ON9

  Практикада негізгі заңдарды, заңдылықтарды, процестерді жүргізу теорияларын (механикалық, Гидромеханикалық, жылу және масса алмасу); шикізаттың, тамақ өнімдерінің физикалық, химиялық, микробиологиялық қасиеттерін; жабдықтардың техникалық сипаттамаларын, тамақ және қайта өңдеу өнеркәсібі технологиясында пайдалану ережелерін білу. Өңдеу және тамақ өндірісінің негізгі және қосалқы жабдықтары (машиналар, жабдықтар, аппараттар) машиналарын таңдауды негіздеу, есептеуді жүргізу.

 • Код ON10

  Шикізатты қабылдауды, сақтауды және дайындауды, нан пісіру, кондитерлік, макарон өндірісінің, қант, крахмал және крахмал өнімдерінің технологиялық процестерін ұйымдастыру. Негізгі шикізаттың сапасы мен қасиеттерін бағалау, оны сақтау шарттары мен режимдеріне қойылатын талаптарды орындау. Негізгі технологиялық операциялардың режимін таңдау, дәстүрлі емес шикізатты пайдалана отырып Рецептураны әзірлеу, дайын өнімнің ассортиментін жоспарлау және сапасын сақтау.

 • Код ON11

  • Дәстүрлі емес шикізаттың сапасына қойылатын талаптарды орындау және сипаттамасын жіктеу; өнімді өндірудің технологиялық процесіндегі дәстүрлі емес шикізаттың жекелеген түрлерінің мәнін бағалау; Ресурс үнемдеуші технологияларды енгізе отырып, өндірістік негізде ұлттық тамақ өнімдерінің технологияларын әзірлеу. Ұлттық азық-түлік өнімдерін өндіруде шикізатты өңдеу технологияларының прогрессивті әдістерін қолдану

 • Код ON12

  Қабылдауды ұйымдастыру, астықты өңдеуге арналған топтамаларды қалыптастыру. Астық дайындау және оны өңдейтін технологиялық үрдістерді ұйымдастыру және оларға техникалық қызмет көрсету, нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес ұн, жарма, азық-түлік концентраттарын, құрамды қоспаны сақтауды қадағалаңыз. Мемлекеттік стандарттар талаптарына сәйкес дайын өнімді (ұн, жарма, мал азығы) өндіруді қамтамасыз ету. Ресурстарды үнемдеу дағдыларын және сапа қауіпсіздігін ескере отырып, азық-түлік және өңдеу кәсіпорындарында шикізатты қабылдау, өңдеу, сақтау, дайындау, өңдеу

 • Код ON13

  Өңдеу және азық-түлік кәсіпорындарының технологиялық бөлігін жобалау. Қолданыстағы өндірістердің технологиясын жетілдіру, АЖЖ-ны пайдалану арқылы жабдықтарды, жеке операцияларды және өңдеуші және тамақ өнеркәсібі жүйелерін жетілдіру, енгізу.