Жаңа білім беру бағдарламасы 6B07115 Химиялық инженерия және процестер в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

 • Математика
  Несиелер: 4

  Математиканың базалық бөлімдерінің негізгі ұғымдарын түсіндіру және түсіну: сызықты және алгебралық теңдеулер жүйесінің теориясы; жазықтықтағы және кеңістіктегі Аналитикалық геометрия, бір айнымалы, дифференциалдық теңдеулер функциясын дифференциалдық және интегралдық есептеу және оларды инженерлік-техникалық мазмұнмен есептерде қолдану. Математикалық әдістермен практикалық және теориялық мазмұнда инженерлік-техникалық есептерді шешудің практикалық дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім ортасы мен білім алушының үндесуі (Құқық негіздері, Коррупцияға қарсы мәдениет, Ұлтаралық келісім, 1 курс семинары) 2019
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі. Құқық салалары. Сыбайлас жемқорлық түсінігінің теориялық-методологиялық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттін қалыптасуы. Мәдениаралық коммуникацияның негізгі аксиомалары. Ұлтаралық коммуникациянын құрылымы мен детерминанттары. Ұлтаралық коммуникация саласындағы заманауи иновациялық үрдістер. Кредиттік оқыту технологиясынын негіздері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аналитикалық химия
  Несиелер: 4

  Талдау әдістерінің ( химиялық сапалық және сандық, физика-химиялық) жіктелуі, әртүрлі типті реакциялардың талдау әдістерінің теориялық негіздері, талдау әдістерінің метрологиялық сипаттамалары, химиялық талдау жүргізудің тәсілдері, талдау нәтижелерін өңдеу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Химия
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны жалпы және бейорганикалық химия мәселелерін қарастырады: органикалық емес заттардың жіктелуі мен номенклатурасы, ерітінділер теориясының негіздері, химиялық тепе-теңдік, тотығу-қалпына келтіру процестері, координациялық теория, элементтердің сипаттамасы, табиғатта тарату және қолдану, экология.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Химиялық талдау зертханасы
  Несиелер: 4

  Химиялық эксперимент техникасы: химиялық реактивтер, химиялық ыдыстар, жабдықтар, приборлар, қондырғылар. Химиялық зертханада жұмыс жасау кезіндегі қауіпсіздік ережелері. Химиялық эсперимент қою әдістері. Эксперименттік деректерді статикалық өңдеу әдістері. Химиялық талдау негіздері: нақты объектіге қолданылатын талдаудың схемасын жасау. Аналитикалық эксперимент техникасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Химиядан практикум
  Несиелер: 4

  Химияның негізгі түсініктері мен заңдары. Химиялық формула және теңдеуге байланысты есептер. Химияның әртүрлі бөлімдеріндегі есеп тапсырмалары және типтік есептерін шешу алгоритмдері.Күрделілігі жоғары есептерді шешу. Химиялық есептерді графикалық әдіспен шешу. Есеп тапсырмаларын шешуде EXCEL электрондық кестесін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жалпы химия 2019
  Несиелер: 4

  Негізгі химиялық заңдар. Бейорганикалық заттардың жіктелуі. Жай және күрделі заттар және олардың химиялық қасиеттері. Химиялық формулалар және реакция теңдеулері бойынша есептеу әдістері. Концентрацияға түсінік, өрнектеу әдістері және концентрацияны есептеу әдістері. Дәл өлшенділермен және сұйылту әдісімен ерітінділерді дайындау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инженерлік қызметке кіріспе
  Несиелер: 3

  Инженерлік, инженерлік мамандықты және техникалық білім беруді қызметін жетілдіру. Инженерлік және технологиялық әртүрлі салалардағы инженерияның ерекшеліктері, заманауи қоғамдағы инженердің рөлі және инженерлік қызметтің маңыздылығы; ХХІ ғасырдың нақты инженерлік проблемалары, «кәсіби инженер» ұғымы: кәсіби инженерлерге қойылатын талаптар; кәсіптік қызметтің түрлері, міндеттері және салалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік құқықPP-5-2019
  Несиелер: 3

  Негізгі теориялық тұжырымдамалар мен санаттар, іскерлік құқық институттары; бизнестің құқықтық формалары мен ұйымдастырылуы; бизнесте қолданылатын келісімшарт түрлері, бизнесті ұйымдастыру үшін құжаттар пакетін жасау; шешім қабылдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 3

  Мамандықтың өзіндік мәні және әлеуметтік маңызы, қызметтің нақты бағытын анықтайтын ғылымның негізгі проблемалары, кәсіби қызметтің ерекшеліктері, таңдалған мамандық бойынша мамандандыруды таңдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физика
  Несиелер: 5

  Материалдық нүктенің үдемелі және айналмалы қозғалысының механикасы, кинематикасы және динамикасы, сұйықтықтар механикасы, арнайы салыстырмалылық теориясының элементтері, молекулалық физика, молекулалық физика және термодинамика негіздері. Электр және магнетизм. Тербелістер мен толқындар. Геометриялық және толқындық оптика. Кванттық физика элементтері. Атом және атом ядросының физикасы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Коллоидтық химия
  Несиелер: 4

  Пәнде: заттың ультрадыбыстық күйінің негізгі ерекшеліктері, дисперстік жүйелерді алу жолдары және қасиеттері, беттік құбылыстардың термодинамикалық негіздері, адгезия, ылғалдандыру, адсорбция, беттік заттардың электр құбылыстарға, дисперстік жүйелердің коагуляциясы және тұрақтылығы, наноөлшемді жүйелерді алу және дисперстік фазаның бөлшектердің мөлшерін анықтау әдістері қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Органикалық химия
  Несиелер: 5

  органикалық молекулалардың құрылысы, химиялық байланыс типтері, органикалық қосылыстардың конфигурациялық және конфигурациялық изомериясының электрондық әсерлері, қышқылдар мен негіздердің теориясы, органикалық қосылыстардың жіктелуі мен номенклатурасы, органикалық реакциялардың жіктелуі және түрлері, органикалық қосылыстардың негізгі кластарының қасиеттері, құрылымы және синтездеу әдісі

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физикалық химия
  Несиелер: 5

  Пәнде: термодинамикалық жүйелердің түрлері мен параметрлері, термодинамикалық тепе-теңдік, тепе-теңдік константасы, гетерогендік тепе-теңдік, Гиббс фазаларының ережелері, ерітінділердің колигиативті қасиеттері, электрохимиялық процестердің термодинамикасы мен кинетикасы, химиялық реакциялардың жылдамдығы, реакциялардың реті және жылдамдық константасы, ерітіндідегі реакцияның жылдамдығы, катализ негізі, гетерогенді катализ түсінігі қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік іс
  Несиелер: 4

  Тарихи дамуындағы кәсіпкерліктің негізгі тұжырымдамалары, кәсіпкерлік қызметтің негізгі түрлері мен ұйымдық нысандары, кәсіпкерлік идеяның мәні және кәсіпкерлік шешімді әзірлеу, бизнес-жоспарлаудың негізгі принциптері, кәсіпкерлік мәдениеті, кәсіпкердің іскерлік мінез-құлқының принциптері; қоғамның инновациялық дамуындағы кәсіпкерліктің рөлі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бөлу және концентрлеу процестері
  Несиелер: 4

  Пәнде қоспалардағы заттарды бөлудің, концентрлеуді арттырудың теориялық негіздері, қоспаларды бөлудің принципиалдық сызбасы, бөлу және шоғырландыру кезіндегі шектеулерді анықтау,әр түрлі функционалдық әсерлі кешендерді қолдану арқылы шектеуден өту, көп компоненттік қоспалар жүйелеріндегі фазалық құрылым диаграммасына әртүрлі жағдайларда талдау жүргізу,бөлу үрдісінің нәтижесіне болжам жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шет тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Термодинамика және жылу беру
  Несиелер: 4

  Жылу мен жұмыстың өзара айналу заңдары. Термодинамикалық процестер, циклдар, жылу схемалары. Жылуалмастырғыш аппараттардың, жылу-күштік қондырғылардың және басқа жылу-техникалық қондырғылардың құрылысы, жұмыс істеу принципі. Жылытқыш және мұздатқыш машиналардың термодинамикалық циклдерінің есептік ара салмағы, көрсеткіштері. Жылу-күштік және жылу-алмастырғыш қондырғыларда жұмыс процестерін термодинамикалық есептеу. Қыздырудың, салқындатудың ұтымды жүйелерін, жабдықты термостаттауды, жылу қорғанысын таңдау притнциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Химиялық термодинамика және кинетика
  Несиелер: 4

  Пәнде гомогендік және гетерогендік жүйелерде үрдістің жүруін және жүру бағытын анықтайтын нгеізгі заңдылықтар қарастырылады, физикалық химияда оқыған осы заңдылықтардың нақты химиялық есепті шығаруда қолданылуы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экстракциялық және сорбциялық процестер
  Несиелер: 4

  Беттік құбылыстардың термодинамикасының негізгі қатынастары. Экстракция мен адсорбцияның теориялық негіздері. Экстракциялық, адсорбциялық аппараттардың құрылысы, жұмыс істеу п��инципі. Адсорбциялық материалдар, экстрагенттер: қасиеттері, дайындау әдістері, жұмыс сипаттамаларын жақсарту. Адсорбция мен экстракцияның энергиялық параметрлерін есептеу, процестің шарттарын оңтайландыру. Адсорбциялық және экстракциялық материалдардың технологиялық сипаттамаларын анықтау әдістері (меншікті бетін, кеуектілігін, тұтқырлығын, селективтігін, сыйымдылығын).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Химиялық инженерия
  Несиелер: 4

  Пәнде белгіленген өнімді шығаратын өндірістің ұтымды жүйені таңдау принциптері қарастырылады, энергетикалық және экологиялық сараптамаға негізделген экологиялық жобалаудың негізгі принциптерін қолдану әдістері оқылады, химиялық өнімді өндіретін өндірістің технологиялық желісінің жалпы құрылымын жобалау игеріледі; нормативтік материалдық (шикізаттардың, жарты өнімдердің, қосымша материалдардың шығыны) шығынды анықтау үшін материалдық, жылулық баланстарды және энергетикалық шығынды есептеу

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еңбекті қорғау OT-4-2019
  Несиелер: 4

  Еңбек жағдайының қауіпсіздігі саласындағы нормативтік-құқықтық мәселелерді зерттеу, сондай-ақ еңбек жағдайларын қамтамасыз ету және өндірістік жарақаттардың алдын алу үшін дұрыс шешімдер қабылдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Менеджмент және экономиканы мемлекеттік басқару негіздері
  Несиелер: 4

  Экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесін ұйымдастырудың және оның жұмыс істеуінің теориялық, әдіснамалық және құқықтық негіздерін зерделеу; мемлекеттік реттеудің халықаралық және отандық тәжірибесі, негізгі бастапқы басқару ұғымдары, басқару мәдениеті, өзінің практикалық жұмысында тиімді басқару шешімдерін қабылдау дағдыларын қалыптастыру; мемлекеттік мақсатты бағдарламаларды құрастыру және талдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мамандықтың кәсіби-қолданбалы бағдарламалары(2019 ХХТ)
  Несиелер: 3

  GaussView, Гаусс бағдарламалық интерфейсі, молекулярлық құрылымды зерттеудің кванттық-химиялық әдістері, эксперименталдық нәтижелерді түсіндіру, органикалық қосылыстардың геометриялық және электрондық құрылымының олардың реакцияға қабілеттілігінің тәуелділіктерін зерттеу, кешенді көп сатылы реакциялар механизмдерін сандық зерттеу, сонымен қатар каталитикалық процестер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстанның минералдық шикізаты
  Несиелер: 4

  Пәнде негізгі пайдалы қазбалар кен орындарының пайда болуы туралы болжамдар, Қазақстандағы пайдалы қазбалардың қорлары туралы заманауи көзқарастар талқыланады, ұтымды технологияны және өңдеудің реагенттік тәртібін дұрыс таңдау үшін минералдық шикізаттың қасиеттерінің ерекшеліктері, химиялық табиғаты, агрегаттық күйлері оқылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Масс- және жылутасымалдау процестері
  Несиелер: 4

  Жылуды беру және трансформациялау жүйелерінде қолданылатын энергияны сақтау және айналдыру заңдары. Жылу тасымалдағыштардың калориялық және тасымалдағыш қасиеттері. Жылу-технологиялық қондырғылардағы жылу мен массаны тасымалдаудың негізгі физика-математикалық модельдері. Температуралық режимді нормалау және қондырғылардың конструкцияларының элементтеріндегі жылу шығынын азайту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсіби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жалпы химиялық технология
  Несиелер: 4

  Пәнде химиялық технология процестерді құрудың, пайдаланудың принциптерін, химия технологиялық процестердің алгоритімін және оларды жүйелік түрде ұйымдастыру жолдарын, ХТӨ және ХТЖ заманауи жіктелуін, ХТӨ және ХТЖ тиімділігін арттыратын технологиялық принциптерді, бейорганикалық және органикалық заттардың аз қалдықтарын, аз мөлшерде түзетін заманауи өндірістер қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Технологиялық процестерді есептеу
  Несиелер: 4

  Пәнде берілген тақырып бойынша жүргізілген инженерлік есептеу нұсқасына техникалық талдау нәтижелері, инженерлік есептеу екі бөлімнен тұрады: есептеу және графикалық, негізгі аппараттардың есебі, технологиялық желісі, негізгі аппараттардың өлшемдерін анықтау үшін материалдық және жылулық баланстардың және осы үрдісті жүргізуге қажетті энергетикалық шығын есептеулері беріледі. Графикалық бөлім сызбалардан, бағдарламалық өнімдерден және кестелерден тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өнеркәсіп мекемелерінің қоршаған ортасын қорғау
  Несиелер: 4

  ҚР экологиялық саясатының Заңдық базасы туралы, атмосфераға түсетін зиянды заттарды экологиялық нормалар туралы, негізгі зиянды қоспалардың пайда болуы мен осы қоспаларды төмендету әдістері туралы, өнеркәсіптік кәсіпорындардың ақаба суларымен шығарылатын тастандыларды қысқарту тәсілдері мен оларды тазарту әдістері туралы, қоршаған ортаны ластау салдарынан халық шаруашылығына келтірілетін зиянды анықтау және табиғатты қорғау бойынша бақылауды бұзғаны үшін жауапкершілік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Органикалық синтез технологиясы
  Несиелер: 4

  Пәнді оқыған кезде физикалық-химиялық (термодинамика, кинетика, каталитикалық жүйелер, жеке сатыларда химизмі және механизмдері) негіздерге сүйене отырып негізгі органикалық және мұнай-химиялық синтез саласының жеке технологиялары қарастырылады. Олардың мысалдарында технологияны үлкен жүйе ретінде талдау жүргізіледі, технологияның артықшылықтары мен кемшіліктері анықталады, оларды жетілдіру үшін дағдылар дамытылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ХТП моделдеу
  Несиелер: 5

  Математикалық модельді жасауда пайдаланылатын теңгерімдік, кинетикалық, қосымша теңдеулер жүйесі. Статикалық теңдеулер, эксперименттік деректерді өңдеуге арналған критерийлер. Процестер мен апп��раттарды модельдеу параметрлерін анықтау мақсатында эксперименттік деректерді математикалық талдау. Математикалық модельдер жасаудың теңдеулер жүйесін құру. Технологиялық процестерді оңтайландыру барысында ЭЕМ-де математикалық модельдерді зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ХТП жобалау негіздері
  Несиелер: 5

  Пәнде химиялық өндірісті жобалаудың негізгі сатылары және қондырғылары, конструкциялық қ��жаттардың түрлері, заттың және констуктірлік құжаттардың белгілеулері,өндірісті жобалауға қажетті бастапқы мәліметтері, технологиялық желіні жасаудың реті, технологиялық қондырғылрды орналастырудың нормалары, химиялық қондырғылады жобалауға қажетті материалдадың жіктелуі және таңдау принциптері келтіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мұнайхимиясының синтезі
  Несиелер: 3

  Көмірсутекті шикізат көздерінің жіктелуі. Шикізаттың элементтік және химиялық құрамы. Мұнай-химия өнеркәсібі дамуының негізгі бағыттары. Органикалық және мұнай химиялық синтездеуге а��налған шикізатты компоненттерді алудың перспективті технологиясы. Мұнай өңдеу және мұнай химиясы процестеріндегі көмірсутектердің айналу механизмі. Термодинамикалық, кинетикалық параметрлердің, шикізат құрамының мұнай химиялық синтездеу процестерінің жүруіне ықпалы. Көмірсутектердің газ фазалық және сұйық фазалық термиялық айналулары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Химиялық реакторларды есептеу
  Несиелер: 4

  Пәнде қарастырылатын сұрақтар: негізгі органикалық синтез өндірістеріндегі әртүрл реакциялық массаалмасу үрдісінің және қосымша қондырғыларынның есептеу әдістері, қондырғылардың техникалық құжаттарының түрлері,жұмысшы ортаның қасиетіне, жүктемесіне байланысты қондырғы материалдарын таңдау, заттардың теп-теңдік теңдеуінің, энергисының математикалық моделін есептік әдіс бойынша шешу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инженерлік есептеулердің негіздері
  Несиелер: 4

  Инновациялық потенциалды бағалау әдістері. Жобаланатын нысадарды және өнімдерді техника-экономикалық талдау. Технологиялық процестер мен аппараттарды, құрастырушы элемен��терді жобалау әдістері. Автоматикалық жобалау құралдарын және қолданбалы бағдарламаларды пайдаланып, күрделі нысандардың эскиздерін, техникалық және жұмыс жобаларын жасау. Құбылыстар мен нысандардың физикалық және математикалық модельдерін жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Химиялық процестер
  Несиелер: 5

  Пәнде химиялық технологияның негізгі процестерінің сипаттамалары оқытылады: гидромеханикалық, механикалық, жылулық, массаалмасу, негізгі және қосалқы технологиялық қондырғыларды таңдау принциптері және есептеу әдістері игеріледі; химиялық өндірістің бір тектес технологиялық желісі және оларды аппараттармен жабдықтау қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мұнай және мұнай өнімдерінің технологиясы
  Несиелер: 3

  Пәнде мұнай өңдеуге, мұнай өнімдерінің жіктелуіне, отын химмотологиясы, мұнай және мұнай өнімдерінің құрамын зерттеу әдістеріне қатысты негізгі мәліметтер беріледі. Мұнай дисперстік жүйелеріне және олардың коллоидтық химиялық қасиеттеріне шолу жасалады. Мұнай-химиялық синтез процестерінің теориялық негіздері мен технологиясы, тауарлық мұнай өнімдерін алу технологиясы және олардың сапасын бағалау әдістері қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сода өнімдерінің технологиясы
  Несиелер: 4

  Пәнде сода өнімдерінің номенклатурасы, оларды өндірудің негізгі алу әдістері, шикізат түрлері, шикізатты дайындау әдістері қарастырылады. Өндірістің негізгі технологиялық ағынының схемалары, негізгі жабдықтары, шикізатты кешенді қайта өңдеу әдістері, энергиямен жабдықтау және энергия үнемдеу зерттелді, экологиялық проблемалар және сода өнімдерінің қалдықсыз өндірісін құру проблемалары талданады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Күкірт қосылыстарының технологиясы
  Несиелер: 4

  Пәнде: күкірт және күкірт қышқылының технологиясы мен шикізат базасы, қасиеттері, сапа көрсеткіштері және шикізат пен негізгі өнімдердің спектрі зерттеледі; күкірт және күкірт қышқылын өндіру технологиясының негізгі кезеңдерін реттейтін теориялық негіздер және жалпы заңдар, күкірттің және оның қосылыстары технологиясының ең кең таралған химиялық процестерін енгізудің жалпы принциптері оқытылады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Байланысқан азот технологиясы
  Несиелер: 4

  Пән байланысқан азот өнімдерін өндірудің шикізат көздерін, шикізаттың сипаттамаларын, оларды дайындау әдістерін зерттейді, байланыстырылған азот қосылыстарын өндіру әдістерін, өндірістің технологиялық схемаларын, негізгі технологиялық жабдықтарын және оның жұмыс принциптерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кешенді тыңайтқыштар технологиясы
  Несиелер: 4

  Сала құрылымы, негізгі өнімдердің номенклатурасы, кешенді минералды тыңайтқыштар өндірісінің шикізат базасы. Негізгі химиялық реакторларды кинетикалық талдау және модельдеу әдістерімен матариалдық және жылулық теңгерімдерін жасау. Кинетикалық деректердің, процестің жылдамдығы және масса тасымалдау негізіндегі жабдықтарды таңдау. Тыңайтқыштар алу процестерін технологиялық және жабдықты рәсімдеуді жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Фосфаттарды өңдеу технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәнде: фосфат шикізатының түрлері мен сипаттамалары, оның байыту әдістері, фосфаттардың қышқыл және термиялық ыдырау процестерінің теориялық негіздері, экстракция мен жылу фосфор қышқылын алудың технологиялық схемалары, фосфор қышқылын өндірісінде қалдықсыз технологиялық схемаларды құру принциптері, стронций, фтордың бөлінуімен шикізатты кешенді өңдеу , сирекжер элементтері, фосфор және кальций меңгеріледі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өнеркәсіптік қалдықтарды жою
  Несиелер: 4

  Процестің қалдықтарын қалыптастыру, олардың құрамы, қасиеттері және қоршаған ортаға әсер етуі. Бағалы компоненттерді шығару арқылы қайта өңдеу әдісі. Басқа салаларда қосымша өнімдерді алу үшін қалдықтарды ықтимал пайдалану бағыттары. Минералды шикізатты өңдеу үшін осы технологияны пайдалану кезінде ықтимал қалдықтардың құрамын және көлемін болжау үшін технологиялық есептер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қалдықсыз технология
  Несиелер: 5

  Экологиялық қауіпсіз қалдықсыз технологияларды жасау қағидаларын меңгеріледі: Химиялық өндірістің негізгі көрсеткіштері, өндірістің өсуі және , шикізатты тұтыну және қалдықтарды жинақталуы арасындағы байланыс, қоршаған орта күйіне қалдықтар мен өнеркәсіптік шығарындылардың негізгі қасиеттері мен әсерлері. Студенттер қоршаған ортаны қорғау заңнамасының нормативтік құжаттарымен және қалдықсыз өндірісті практикалық іске асыру мысалдарымен танысады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қалдықтарды қайта өңдеудің заманауи технологиясы
  Несиелер: 4

  Пәнде қалдықтардың номенклатурасы, олардың құрамы және негізгі физика-химиялық қасиеттері, негізгі ресурстарды тұтынатын салалар жинақталған, шикізаттың түрлері мен құрылымы туралы түсінік беріледі. Сұйық, қатты, газ тәрізді қалдықтарды қайтаөңдеу мен жою технологиясын құрудың ерекшеліктері, олардың қасиеттері, жинақталуының құрамы мен масштабын ескере отырып, зерттеледі. Қалдықтарды қайтаөңдеудің және қалдықтарды залалсыздандыру инновациялық технологияларын қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Электрохимиялық өндірістердің технологиясы
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты электрохимиялық өндірістің даму сатыларының тарихымен,жіктелуімен және іс жүзінде металдарды, металдық қаптамаларды алуда пайдаланылуымен таныстыру, сонымен қатар электрохимиялық заңдылықтардың негізінде электрохимиялық өндірісті ұйымдастыруды оқыту.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өндірісті технохимиялық бақылау
  Несиелер: 4

  Пән химиялық өнеркәсіптегі бақылау қызметін ұйымдастыру әдістерін қарастырады: кіру, өндірістік және қабылдау бақылауы, шикізаттың шығындалу және өнімнің мөлешрін есепке алу, өндірістік зертханалардың функциялары және оның шикізатты бақылау, технологиялық үдерістердегі өнім сапасын қамтамасыз етудегі рөлі. Өндірістегі сапаны бақылау тәртібін, өнімдерді сынау әдістерін анықтайтын нормативтік құжаттар зерттеледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Өнімдердің сапа менеджменті
  Несиелер: 4

  Пән студенттерді сапа менеджменті теориясы мен практикасының негізгі жетістіктерімен таныстырады: сапаны басқарудың заманауи әдістері, TQM (барлық сапа менеджменті) қағидаттарына негізделген стандарттау, метрология және сәйкестікті бағалау тұжырымдамалары зерттеледі. Техникалық реттеу мен стандарттаудың ұлттық жүйесінің ережелеріне негізделген сапаны басқарудың сапасына, сапа менеджменті жүйесінің принциптеріне әсер ететін факторлар зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Материалдарды зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Материалдардың параметрлерін өлшеудің заманауи әдістері. Әдістердің негізінде жатқан физикалық процестер. Материалдың өлшенетін параметрлері мен анықталатын химиялық қоспала��дың сипаттамаларының арасындағы өзара байланыстың принциптері. Бақыланатын параметрлердің материалдардың пайдаланымдық сипаттамаларына ықпалы. Материалдарды бақылау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Талдаудың интсрументальды әдістері
  Несиелер: 5

  Пәнде спектрофотометрия, атомды-абсорбциялық спектроскопия, хроматография, вольтамперометрия, потенциометрия, кулонометрия оқытылады. Әдістердің теориялық негіздері практикалық мүмкіндіктері, нақты объектіні талдау барысында тиімді талдау әдістерін таңдау принциптері, аналитикалық қондырғылардың құрылысы және жұмыс істеу принциптері, әдістердің аналитикалық сипаттамалары, талдауды жүргізудің әдістерін және нәтижелерін өңдеуді меңгеру қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Сапаны басқару
  Несиелер: 4

  Сапаны басқару және сәйкестігін растау принциптері. Өнімнің, жұмыстың, қызмет көрсетудің сапасын қамтамасыз етудің және басқарудың әдістемелік негіздері. ҚР-да тауарлар мен қызмет көр��етудің сапасын реттеудің құқықтық аспектілері. 9000 және 14000 серияларының ИСО халықаралық стандарттарының ұсыныстарына сәйкес, кәсіпорында сапа жүйесінің элементтерін енгізу жолымен сапаны қамтамасыз ету және басқару бойынша жұмыстарды ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Химиялық өнімдерді сынау және сараптау
  Несиелер: 4

  Міндетті сертификатталуға жататын химиялық өнімдердің түрлері, жіктелуі. Химиялық өнімге арналған әрекеттегі техникалық регламенттер. Сынау түрлері (қауіпсіздікке, сапа параметрлері бойынша, салыстырмалы сынаулар, функционалдық сынаулар). Қауіпсіздік пен сапаны бақылаудың мемлекеттік жүйесі, нормативті құжаттар, сараптама өту рәсімдері. Құжаттамаларды дайындау, жасау, сақтау ережелері. Химиялық өнімнің сапаға сәйкестігін растайтын сынақтарды жүргізудің стандартты әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Университетте оқу үрдісін ұйымдастырудың академиялық ережелерін білу, экономика, менеджмент саласындағы білім, экономика салаларының қызмет ету ерекшеліктерін, Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасы негіздерін, ҚР-да бизнесті ұйымдастырудың заңнамалық базасы мен принциптерін, кәсіпкерлік құқықтың негізгі теориялық ережелерін, кәсіпкерлік құқықтық қатынастарды реттейтін заңнамасын білу, нақты жағдайда қажетті нормативтік актілерді қолдана білу, кәсіпкерлік құқық саласындағы заңды мәселелерді талдау және шешу.

 • Код ON2

  Кәсіби бағытталған қазақ (орыс) және шет тілі жүйесін, орфография және орфоэпия, сөзжасау, морфология және синтаксис ережелерін білу; таңдаған мамандығы бойынша лексикалық және грамматикалық минимум, маманның жазбаша және ауызша кәсіби сөйлеуіне тән арнайы сөздік айналымы, фразеологизмдер, мәтін ақпаратын түсіндіре білу, сертификациялық талаптар көлемінде әлеуметтік-мәдени, қоғамдық-саяси, ресми-іскерлік және кәсіби қарым-қатынас саласы мәтіндерінің стильдік және жанрлық ерекшелігін түсіндіру, кәсіби тақырыптарға әңгіме құру, диалог, монолог, полилогжүргізу дағдылары; тезистер, конспектілер, рецензиялар, пікірлер, рефераттар аннотациялар құрастыружәне кәсіби тақырыптарға әңгіме жүргізу.

 • Код ON3

  Ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін, ақпараттық және коммуникациялық үрдіс стерді іске асыру тәсілдерін түсіну; ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін ақпараттық Интернет ресурстарды, бұлтты және мобильді сервистерді пайдалана білу; цифрлық технологиялардың көмегімен әртүрлі қызмет түрлері үшін деректерді талдау және басқару құралдарын әзірлеу; деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілерді бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуді қолдану дағдысы.

 • Код ON4

  Табиғатты, қоғам мен ойлауды дамыту заңдарын, ҚР табиғатты пайдалануды басқарудың негізгі заңдары мен принциптерін білу және түсіну, өнеркәсіптік нысанның қоршаған ортаға әсерін бағалай білу, қоғамның экономикалық дамуымен өзара байланыстағы ғаламдық экологиялық мәселелерге техникалық және экологиялық сараптама және аудит жүргізу, кәсіби қызметте осы білімдерді қолдана білу.

 • Код ON5

  Математиканың, физиканың, химияның, жалпы техникалық пәндердің іргелі заңдарын білу және түсіну, білімін талдауда қолдана білу, кәсіби әрекетінде химиялық процестерді модельдей және жобалай білу,

 • Код ON6

  Инженерлік қызметтің ерекшеліктерін білу және қазіргі қоғамдағы инженердің рөлін түсіну, Химиялық инженерия саласындағы отандық және шетелдік озық тәжірибе туралы хабардар болу, химиялық экспериментті ұйымдастыру әдістерін меңгеру.

 • Код ON7

  Табиғатты пайдалануды басқару принциптерін білу. Өндірістік қызметті жоспарлай білу, материалдық және энергетикалық шығындарды азайту, қалдықтарды жинақтау және жинақтау үшін үдерістерді оңтайландыру және талдау жүргізу, ресурстардың технологиялық шығындарын талдау.

 • Код ON8

  Материалдық және жылу ағындарын есептеуді, жабдықтарды есептеу мен жобалауды, технологиялық сұлбаларды құруды, кәсіби-қолданбалы бағдарламалар пакеттерін қолдана отырып математикалық және имитациялық үлгілерді құрастыру әдістерін білу.

 • Код ON9

  Бейорганикалық заттар өндірісінің негізгі түрлерін, олардың жіктелуі мен техникалық-экономикалық сипаттамаларын, технологиялық процестерді ұйымдастыру принциптерін, өндірістің технологиялық схемалары мен типтік жабдықтардың құрылымын, шикізат және өндірілетін өнім түрлерін білу.

 • Код ON10

  Технологиялық процестерді оңтайландыруды, жабдықтың жұмыс істеуінің тиімділігі мен сенімділігін арттыруды; жабдықтың жұмысының пайдаланушылық параметрлерін бақылауды; химико-технологиялық процестерді жетілдіруді білу.

 • Код ON11

  Химиялық, аспаптық әдістерді қолданып, өндірісті технохимиялық бақылау және химиялық өнімнің сапасын сараптау шеңберінде шикізатты, материалдарды, өнімдерді зерттеу дағдылары. Кәсіпорындардағы сапа менеджменті жүйесін және оның бөлімдерінің қызметін білу.

 • Код ON12

  Химиялық процестердің теориялық негіздерін, бөліну және концентрациялау үдерістеріндегі массоперенос заңдарын білу. Процестерді талдау және оңтайландыру үшін теориялық білімді қолдана білу. Есептеу және модельдеу дағдыларын меңгеру.

 • Код ON13

  Органикалық және мұнай-химия синтезі өндірісінің негізгі түрлерін, технологиялық процестерді ұйымдастыру принциптерін, өндірістің технологиялық схемалары мен типтік жабдықтардың құрылымын, шикізат және өндірілетін өнім түрлерін білу

Top