Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02303 Филология (қазақ) в Alikhan Bokeikhan University

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Жоғары білім беру жүйесіндегі жаңа білім беру технологиялар мен теориялық білімдерін қолдану мүмкіндігі бар бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау, сондай-ақ кәсіптік қызметте қажетті педагогикалық құзыреттіктерді игеру.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Қазақша
 • ЖОО атауы Alikhan Bokeikhan University
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M060 Филология
 • Дайындық бағыты 7M023 Тілдер және әдебиет
 • Жазушы және әдеби дәстүр
  Несиелер: 5

  Студенттер пәннің келесі секциялары туралы біледі: Әдебиет пен шығармашылық тұрғысынан жазушының поэзиясы, шығармашылық тетіктердің қалыптасуы, шығармашылықтың жалпы заңдылықтары, әлеуметтік-психологиялық факторлар және жазушының шығармашылығын дамыту кезеңдерін, дамудың алғашқы қадамдарынан эволюция жазу, суретшінің сөздері. Көркем шығармашылық процесін зерттеу принциптері. Дәстүрге және инновацияға көзқарас.

  Селективті тәртіп
 • Махамбет Өтемісұлының поэтикалық әлемі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытуда Махамбеттің шығармашылығымен қатар Исатай Таймановтың ұлт-азаттық қозғалысындағы тағдыры мен Махамбеттің поэтикалық сөзінің функциясының колонизациялауы, рухани наразылыққа нысан ретінде қарастырады. Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы қатысқан ұлт-азаттық қозғалысты қазақ әдебиетінде көрсету ерекшеліктері айқындалады; Махамбет Өтемісұлының поэтикалық әлемін, оның ақындық масштабының тереңдігін жан-жақты зерттейді.

  Селективті тәртіп
 • Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың заманауи әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мақсаты - магистранттарға жоғары білім берудегі қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың заманауи әдістерін білу, оқыту сапасын арттыруға және мұғалімдердің біліктілік деңгейін көтеруге, сондай-ақ пәннің лингвистикалық және кәсіби дамуына жәрдемдесу. Оқушылар заманауи оқыту әдістерін практикада қолдануға үйренеді.

  Селективті тәртіп
 • Абай мұрасын зерттеушілер
  Несиелер: 5

  Пәндерді оқу барысында ұлы ақынның шығармашылығы мен өмірбаянының ерекшеліктері қарастырылады. Магистранттар көркемдік процесті дамытуға ғалымдардың тарихи және әдеби үлесімен танысады, ақын шығармаларының көлемін анықтауды үйренеді. Ақын шығармашылығының ақындық және әлеуметтік маңызы туралы түсінік қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • ЖОО қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәндерді оқу барысында келесі бөлімдер тереңдетілген түрде қаралады: жоғары білім берудегі тілдік оқытудың әдістемелік негіздері, қазіргі білім беру үрдісінде кредиттік білім талаптарына сәйкес келетін оқыту түрлері мен әдістері. Студенттер лингвистикалық пәндердің мазмұны мен құрылымы туралы нақты түсінік алады, оларды оқыту әдістемесі, қазіргі заманғы оқу үдерісінде кредиттік оқыту талаптарына сәйкес келетін оқытудың түрлерімен әдістерімен танысады.

  Селективті тәртіп
 • Көркем шығармаларды оқыту мәселелері
  Несиелер: 5

  Магистранттардың пәнді оқу процесінде көркем мәтіннің белгілерін және негізгі санаттарын терең зерттеу, тұтас мәтінді құру принциптерін тереңдетіп оқиды. Магистранттар өнер туындысының бейнелеу құрылымын қалыптастыратын лингвистикалық материалды жүйелік ұйымдастыруды, жазушының лингвистикалық стилін түсіндіретін көркемдік үлгілерді анықтайды Магистранттар әдеби мәтінді оқып-үйрену мәселелерін шешу әдістерін біліп, барлық көркем мәтінді талдай білуі керек. Магистранттар әдеби мәтінді кешенді талдау дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • Қазіргі қазақ поэзиясының құрылымдық ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында магистранттар заманауи қазақ поэзиясының құрылымдық ерекшеліктерін зерттейді. Магистранттар заманауи қазақстандық әдебиетшілердің көзқарастары мен шығармашылығының ерекшеліктерін қарастыруға тырысады. Магистранттар заманауи қазақ поэзия өкілдерінің шығармаларына лингвистикалық талдау жасау дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • Қазіргі әдеби процес
  Несиелер: 5

  Пәндерді оқып-үйрену барысында магистранттар әдебиеттің, қазіргі әдеби процестің, әдеби үрдістердің және тенденциялардың, әдеби сынның ерекшеліктерінің өзгеруін тереңдетіп қарайды. Магистранттар әлеуметтік жағдайдың қазіргі заманғы әдеби үрдіске әсері, қазіргі заманғы әдебиеттегі жанрлық өзгерістердің ерекшеліктерін қарастырады, қазіргі заманға сай әдебиеттерді талдауды үйренеді

  Селективті тәртіп
 • Қазақ лингвистикасындағы жаңа бағыттар
  Несиелер: 5

  Магистранттар пәнді оқу барысында келесі тақырыптармен танысады: Қазақ тіл білімінің жаңа бағыттарын қалыптастыру. Қазақ лингвистикасының негізгі ұғымдары мен санаттарына шолу. Қазақ лингвистикасының қалыптасуына үлес қосқан ғалымдардың жетістіктерімен танысу. Студенттер лингвистикалық мәселелерді талдауға үйренеді. Олар тіл білімі мен лингвистикалық диалектологияның өзара әрекеттесуі туралы білімдерін тереңдетеді.

  Селективті тәртіп
 • Ғылыми жұмысты жазу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курсты меңгеру барысында магистранттар ғылыми жұмыстарды жоспарлау және жазу ерекшеліктерімен танысады. Магистранттар ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеудің негіздерін қарастырады, ғылыми талдау әдістерін, идеяларды түсіндіру мен синтездеуді үйренеді. Магистранттар зерттеу сұрағын қалыптастыруды үйренеді.

  Селективті тәртіп
 • Әдебиеттанудың жаңа бағыттары
  Несиелер: 5

  Пән орыс және әлем әдебиетінің даму үлгісін, орыс және отандық әдебиеттің жаңа бағыттарын, қазіргі заманғы әдебиеттанудағы зерттеу әдістерін, қазіргі кезеңде филология ғылымының әдебиетін дамытудағы ұлттық-түпнұсқа, типологиялық жалпыға елеулі үрдістерді қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнде жоғары білім берудің қазіргі заманғы парадигмасы, оның тарихы, қалыптасу кезеңдері қарастырылады. Қазақстандағы қазіргі заманғы көп деңгейлі білім берудің, жоғары мектептегі педагог қызметінің теориясы мен тәжірибесінің мазмұны ашылады. Жоғары мектептегі оқытудың кредиттік жүйесі негізінде оқу процессін ұйымдастырудың әдістерін қолдану туралы көзқарастар қалыптастырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 5

  Ғылым философиясы тарихы мен пәні. Ғылымның әлемдік көзқарас негіздері. Ғылыми танымның құрылымы мен деңгейі, Ғылым кәсіп ретінде, ғылым идеалдары мен нормалары,. ғылымның қызметі, Ғылымның пайда болуы мен дамуы, Ежелгі дәуірдегі, ортағасырлар және ренессанс дәуіріндегі ғылым, әлеуметтік және гуманитарлық ғлымдардың тарихы мен философиясы,ғылымның философиялық негіздері және әлемнің ғылыми картинасы, ғылыми дәстүрлер мен ғылыми революциялар, жаратылыстану мен техникалық ғылымдар тарихы мен философиясы, заманауи жаһандық өркениет дамуының философиялық мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мамандық пәндерін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәндерді оқыту барысында жоғары білім берудегі қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың әдістемелік негіздері, оқытудың қазіргі заманғы оқу үрдісінде кредиттік оқыту талаптарына сәйкес келетін оқыту түрлері мен әдістері зерттеледі. Филология пәндерінің мазмұны мен құрылымы, оларды оқыту әдістемесі туралы нақты түсінік беру керек. Қазіргі білім беру үдерісінде кредиттік білім талаптарына сай келетін оқыту түрлері мен әдістері қарастырылады. Филологиялық пәндер әдіснамасы саласындағы кәсіби дағдыларды дамытуға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Магистратурада шет тілін оқытудың басты мақсаты - болашақ маманның кәсіби және ғылыми-зерттеу қызметінде белсенді тіл біліктілігін әрі қарай дамытуға негізделген шет тілдерін оқытудың халықаралық стандарттарының шеңберінде тілдің жүйелі түрде тереңдетілуі болып саналады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі текстологияның өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқып-үйрену барысында магистранттар шығармалар тарихын зерделеу әдістерімен танысады, фантастика ерекшеліктерімен, тақырып пен идеяның біртұтастығын, құрамы мен сюжетін, жұмыс тілін және өлеңнің құрылымын біледі, сондай-ақ қазіргі заманғы текстологиядағы мәселелерді қарастырады. Магистранттар текстологияның өзекті мәселелерін теориялық негіздеуге және талдауға үйренеді. Олар тілді жұмыс істеу процесін түсіну үшін көп жақты тәсілдің дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Филология мамандығы бойынша ғылыми зерттеудің әдістемелік негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл курс болашақ ғылыми зерттеушілерге, тәуелсіз және шығармашылық ғылыми зерттеулерге, ғылыми зерттеулердің әдіснамалық негіздерімен танысуға ғылыми зерттеулердің әдістемелік негіздерін, әдістемелерін,магистранттарды дайындау мәселелерін зерттеуді қамтиды. Ғылыми зерттеулердің теориялық және әдіснамалық негіздері, ғылыми зерттеулердің әдістері мен тәсілдері қарастырылады. Студенттер ғылыми талдаудың тиімді әдістерін қолдануға үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  «Басқару психологиясы» курсы басқару қарым қатынастарын, басқару қызметтерін оқуға бағытталған. Пәнді оқу барысында басқару психологиясының даму кезеңдері, басқару теориясының заманауи жағдайы қарастырылады. Ұйымдардың «ішкі», «сыртқы» ұғымдары туралы түсініктемелер беріледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әуезов және әлем әдебиеті
  Несиелер: 5

  Магистранттар пәнді оқып-үйрену барысында М. Әуезовтің әлемдік әдебиеттегі шығармашылық орны туралы білімдерін тереңдетіп, Әуезовтің өмірі мен шығармашылығын тереңдетіп оқиды, қазақ әдебиетінің классикасына деген көзқарастарын қалыптастырады. М.Әуезовтің стилі мен шығармашылығын зерттейді, классиктердің шығармаларын талдайды. Көркем мәтінді кешенді талдау дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Филология мамандығы бойынша заманауи әдістер
  Несиелер: 5

  Бұл курс магистранттар арасында жоғары білім берудегі қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың қазіргі заманғы әдістерін білуге, оқытушылардың біліктілігін арттыру деңгейін қарастыруға және пән арқылы лингвистикалық және кәсіби дамуына ықпал етуге бағытталған. Филологиялық пәндерді оқытудың заманауи әдістері қарастырылады. Оқушылар заманауи оқыту әдістерін практикада қолдануға үйренеді. Магистранттар заманауи әдістер саласында кәсіби дағдыларды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әдеби шығармаларды ғылыми талдау
  Несиелер: 5

  Магистранттар пәнді меңгеру барысында халық ауыз әдебиеті, хандық дәуір әдебиеті, XIX және XXI ғасырдағы қазақ әдебиеті, сондай-ақ әлем классиктерінің ең үздік мысалдарында кездесетін өнер туындыларын ғылыми талдаудың ерекшеліктерімен танысады. Магистранттар ғалымдардың еңбектерімен терең танысу барысында көркем мәтінді кешенді талдау дағдыларын

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әдебиет және фольклордың жалпы теориясы
  Несиелер: 5

  Пәндерді меңгеру барысында магистранттар 19-21ғғ. қазақ фольклорының ең озық үлгілерін, әдеби шығармаларды қарастырады. Оқушылар сондай-ақ отандық және әлемдік филология ғылымдарының заманауи бағыттары туралы терең білім алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әдебиет және эстетика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: әдеби шығармалардың эстетикалық қасиеттері, әдеби эстетикалық санаттар. Әдеби эстетикалық санаттар туралы түсініктерді қалыптастыру болжанады. Студенттер әдеби шығармаларды талдау және эстетикалық санаттарды анықтауды үйренеді. Көркем мәтінді тұтас талдаудың дағдылары әдеби эстетикалық категорияларды ескере отырып қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ әдебиеттануының өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Пән шығарманың тарихын меңгерту әдістерін зерттеуді оқытады. Магистранттар фантастика ерекшеліктерімен, тақырыптың және идеяның бірлігі, композиция мен сюжеттің, жұмыс тілінің және өлеңнің құрылымының, сондай-ақ қазіргі заманғы филология саласында қарастырылған мәселелермен танысады. Магистранттар текстологияның өзекті мәселелерін теориялық тұрғыда негіздеуге және талдауға үйренеді.Тілдік жұмыс процесін түсінуге жан-жақты көзқарас қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Поэзия, проза поэтикасының мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытуда қазақ прозасы мен поэзиясының өзекті мәселелері қарастырылады. Магистранттар ұлттық филология ғылымындағы поэтиканының зерттеу мәселелерімен танысады. Заманауи әдебиеттану процестері туралы жан-жақты түсінік қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  филология саласындағы ең озық білімдерді қоса алғанда, зерттеу саласында білім мен түсінігін көрсете отырып, филология пәндерінің кең ауқымды тіл мен әдебиетті дамытудың жалпы үрдісіне қалай кіріктірілгенін түсіндіру;

 • Код ON2

  ұлттық және әлемдік классиктердің ең танымал және бағдарламаланған туындыларын жаңғырту;

 • Код ON3

  педагогиканың гуманистік идеяларына ең жоғары әлеуметтік және эстетикалық құндылықтарына бағыну;

 • Код ON4

  отандық және шетел әдебиетінің маңыздылығы мен рухани-мәдени құндылығын таныту;

 • Код ON5

  тіл мен әдебиеттің елеулі құбылыстарын қарау дағдыларын меңгерту;

 • Код ON6

  әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарға негізделген пікір қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және түсіндіру;

 • Код ON7

  қазіргі филология саласының әртүрлі ғылыми мектеп өкілдерінің тіл, әдебиет және мәдени құбылыстарды зерттеуге арналған әдістемелік тәсілдерін, тілдік және тілдік процестерді зерттеудің негізгі психолингвистикалық әдістерін талдау;

 • Код ON8

  педагогика және психология саласындағы білім беру мазмұнын таңдау, білім беру үдерісін жобалау формасын, әдістер мен құралдарды, білім беру технологияларын таңдау;

 • Код ON9

  диссертациялық зерттеудің құрылымдық бөліктерін жасау және жоспарлау;

 • Код ON10

  еліміздегі филологиялық зерттеулердің одан әрі дамуын болжау;

 • Код ON11

  қазіргі заманғы гуманитарлық ғылымдар саласының отандық, орыс және шетел тіл білімі мен әдебиетінің орнын анықтау, оның ішінде функционалдық лингвистика, лингвистикалық мектептердің теориясы мен тұжырымдамалары, әдістер мен әдістемелерін анықтау, ғылыми теориялар мен филология тұжырымдамаларын зерттеу арқылы кәсіби құзыреттілігін кеңейту және жүйелі түрде тереңдету;

 • Код ON12

  заманауи маманның гуманитарлық ойлауын әмбебап антропософиялық критерийлеріне негіздей отырып, әлеуметтік шындыққа, бүкіл әлемге шығармашылық, сезімтал-көркемдік және көркемдік көзқарасқа негізделген кәсіби мәдениет элементі ретінде дамыту;

 • Код ON13

  студенттерге азаматтық қоғамды дамытудағы эстетикалық сана құндылықтарының мәртебесін көтеру, адам құқықтары мен бостандықтарын дамыту және оның тіл мәдениетін қалыптастыру идеясын қалыптастыру;

 • Код ON14

  отандық әдеби шығармаларды әлемдік мәдениеттің жетістіктері тұрғысынан сыни зерттеу және бағалай білу дағдыларын дамыту;

 • Код ON15

  мамандық бойынша пәндерді оқу мен оқытуда заманауи техникалық және бағдарламалық құралдарды, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану;

Top