Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02304 Филология (орыс) в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Мәтін теориясы және дискурс
  Несиелер: 5

  Курс көркем мәтіннің жан жақты мүмкіндіктерін оқуға негізделген; филология магистрінің кәсіби дайындығы үшін керекті мәтін мағынасын түсіндіруге теориялық және практикалық жолдарды үйретуді көздейді. Сондай ақ нақты уақыт режимінде тлдің қызмет ету мәселелері, санаға әсер етеін дискурстың инновациялық бірліктері, грамматикалық категориялар және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнде жоғары білім берудің қазіргі заманғы парадигмасы, оның тарихы, қалыптасу кезеңдері қарастырылады. Қазақстандағы қазіргі заманғы көп деңгейлі білім берудің, жоғары мектептегі педагог қызметінің теориясы мен тәжірибесінің мазмұны ашылады. Жоғары мектептегі оқытудың кредиттік жүйесі негізінде оқу процессін ұйымдастырудың әдістерін қолдану туралы көзқарастар қалыптастырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Магистратурада шет тілін оқытудың басты мақсаты - болашақ маманның кәсіби және ғылыми-зерттеу қызметінде белсенді тіл біліктілігін әрі қарай дамытуға негізделген шет тілдерін оқытудың халықаралық стандарттарының шеңберінде тілдің жүйелі түрде тереңдетілуі болып саналады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дискурсты зерттеудің тәсілдері
  Несиелер: 5

  тақырыптармен танысады: зерттеудің заманауи технологиялары мен дискурстың ауызша қызметімен байланысты, көп өлшемді лингвистикалық феномен ретіндегі сипаты; барлық қызметтері бойынша дискурс талдауының әдістері мен қабылдауы, сонымен қатар лингвистиканың өзіндік нысаны ретінде дискурсты оқуда зерттеу технологияларын білу. Магистранттарды дискурстың заманауи зерттеу технологияларымен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 5

  Ғылым философиясы тарихы мен пәні. Ғылымның әлемдік көзқарас негіздері. Ғылыми танымның құрылымы мен деңгейі, Ғылым кәсіп ретінде, ғылым идеалдары мен нормалары,. ғылымның қызметі, Ғылымның пайда болуы мен дамуы, Ежелгі дәуірдегі, ортағасырлар және ренессанс дәуіріндегі ғылым, әлеуметтік және гуманитарлық ғлымдардың тарихы мен философиясы,ғылымның философиялық негіздері және әлемнің ғылыми картинасы, ғылыми дәстүрлер мен ғылыми революциялар, жаратылыстану мен техникалық ғылымдар тарихы мен философиясы, заманауи жаһандық өркениет дамуының философиялық мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдебиеттанудың жаңа бағыттары
  Несиелер: 5

  Пән орыс және әлем әдебиетінің даму үлгісін, орыс және отандық әдебиеттің жаңа бағыттарын, қазіргі заманғы әдебиеттанудағы зерттеу әдістерін, қазіргі кезеңде филология ғылымының әдебиетін дамытудағы ұлттық-түпнұсқа, типологиялық жалпыға елеулі үрдістерді қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Орыс тілі мен әдебиетін оқытудың заманауи әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттар арасында жоғары білім берудегі орыс тілі мен әдебиетін оқытудың заманауи әдістерін білу, оқытушылардың біліктілігін арттыру және сапасын жоғарылату, пән арқылы тілдік және кәсіби дамуды дамыту. Магистранттар филологиялық пәндерді оқытудың заманауи әдістерін біліп, тәжірибеде оқытудың заманауи әдістерін қолдануы керек. Магистранттар заманауи әдістер саласында кәсіби дағдыларды дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектепте тілді оқытудың әдістемелік негіздері
  Несиелер: 5

  Курс жоғары білім берудегі тілдік оқытудың әдістемелік негіздерін, қазіргі заманғы оқу үрдісінде кредиттік білім талаптарына сәйкес келетін оқыту түрлері мен әдістерін зерттейді. Магистранттар лингвистикалық пәндердің мазмұны мен құрылымы, оларды оқыту әдістемесі туралы нақты түсінік беруі керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Орыс тілі мен әдебиетін ЖОО-да оқытудың әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында тақырыпты дамытуға назар аударылады: жоғары білім берудегі орыс тілі мен әдебиетін оқытудың әдістемелік негіздері, оқытудың қазіргі заманғы оқу үрдісінде кредиттік оқыту талаптарына сәйкес келетін оқыту түрлері мен әдістері. Пәннің мазмұны: филология пәндерінің мазмұны мен құрылымы туралы нақты түсінік беру, оларды оқыту әдістемесін қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көркем мәтінді зерттеу мәселелері
  Несиелер: 5

  Магистранттардың пәнді оқу процесінде көркем мәтіннің белгілерін және негізгі санаттарын терең зерттеу, тұтас мәтінді құру принциптерін тереңдетіп оқиды. Магистранттар өнер туындысының бейнелеу құрылымын қалыптастыратын лингвистикалық материалды жүйелік ұйымдастыруды, жазушының лингвистикалық стилін түсіндіретін көркемдік үлгілерді анықтайды Магистранттар әдеби мәтінді оқып-үйрену мәселелерін шешу әдістерін біліп, барлық көркем мәтінді талдай білуі керек. Магистранттар әдеби мәтінді кешенді талдау дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеудің методологиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл курс болашақ ғылыми зерттеулерге, тәуелсіз және шығармашылық ғылыми зерттеулерге, ғылыми зерт-теулердің әдіснамалық негіздерімен танысуға, ғы-лыми талдаудың тиімді әдістерін пайдалануға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Филологиялық білім берудегі заманауи технологиялар
  Несиелер: 5

  Осы курсты оқыған кезде, филологиялық цикл пәндерін оқытудағы инновациялық тәсілдер заманауи білімнің ерекшеліктері мен бүгінгі қажеттіліктерге, магистранттардың өздерінің әлеуетіне байланысты оқу үрдісіне жаңалық енгізуін білдіреді. Бұл пәнді оқыған кезде филологиялық білім берудің қазіргі заманғы технологиялары туралы түсінік беру, тілдік пәндер әдіснамасы саласында кәсіби дағдыларды қалыптастыру оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тілдегі уақыт факторы
  Несиелер: 5

  Әр түрлі деңгейдегі тілдік жүйенің динамикасы және орыс тілін дамытудың диахроникалық осьтерінің жеке синхронды бөлімдері. Пәннің мақсаты: орыс тілінің жазбаша түрі қалыптасуының тарихи тамырларымен танысу, әр түрлі деңгейдегі тілдік бірліктер саласындағы эволюциялық үдерістермен, қазіргі заманғы орыс тілінің дискуссиялық идеялары ретроспективті тілдік бірліктерді зерттеуге байланысты санаттар ту-ралы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Психолингвистика
  Несиелер: 5

  Пән зерттеудің негізгі психолингвистикалық әдістерін, сондай ақ лингвистиканың даму заңдылықтары мен факторлары жайлы түрлі ғалымдардың пікірлерін оқытады. Пәнді оқу барысында, психолингвистика тілді және оның қоғамда дамуын оқытатын кешенді ғылым екендігін түсіну керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  «Басқару психологиясы» курсы басқару қарым қатынастарын, басқару қызметтерін оқуға бағытталған. Пәнді оқу барысында басқару психологиясының даму кезеңдері, басқару теориясының заманауи жағдайы қарастырылады. Ұйымдардың «ішкі», «сыртқы» ұғымдары туралы түсініктемелер беріледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектепте әдебиетті оқыту әдістемелік негіздері
  Несиелер: 5

  Курсты оқыған кезде жоғары оқу орындарындағы әдебиеттерді оқытудың әдістемелік негіздерін, қазіргі заманғы оқу үрдісінде кредиттік оқыту талаптарына сәйкес келетін оқыту түрлері мен әдістерін меңгеру керек. Курстың мақсаты: әдеби пәндердің мазмұны мен құрылымы туралы нақты түсінік беру, оларды оқыту әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көркем мәтінді интерпретациялау
  Несиелер: 5

  Курсты оқыған кезде келесі тақырыптар терең қарастырылады: филологиялық пәндер шеңберіндегі семиотика; Филологияның негізгі салаларының бірі ретінде семиотикті қалыптастыру мен дамытудың негізгі кезеңдері; Семиотиктің негізгі заңдары; Қазіргі заманғы семиотиктегі бағыттар; Жанрлық құрылымдардың семиотикасы; Ауызша және шекаралық-ауызша мәтінді жеті еселі талдау негіздері. Пәннің мақсаты: гуманитарлық зерттеулердің супердисциплинарлы әдістемесі ретінде магистранттардың семиотиктерді арнайы тәртіптік және семиотиктер ретінде қабылдауын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Фунционалды лингвистика
  Несиелер: 5

  Курс функционалдық лингвистика, лингвистикалық мектептердің теориясы мен тұжырымдамалары, функционалдық лингвистиканың әдістері мен әдістемелерін зерттейді. Магистранттар функционалдық лингвистиканың негізгі проблемаларына, қолданыстағы лингвистикалық мектептердің теориясы мен тұжырымдамаларына, функционалдық лингвистика әдістеріне және әдістемелеріне қатысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстанның орыс тілді жазушыларының прозасы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында: Қазақстандағы орыс әдебиеті: мектеп, дәстүр, инновация, шекаралар, құрамы, Қазақстанның орыс әдебиетінің дамуының тарихи кезеңдері, 20-30-шы жылдардағы орыс жазушыларының шығармашылық көздері қарастырылады. Пәнді оқудың мақсаты: магистранттарды Қазақстанның орыс жазушылары жұмысымен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ҚР лингвистикалық зерттеудің негізгі бағыттары
  Несиелер: 5

  Пәнмен танысу барысында Қазақстан Республикасындағы лингвистикалық зерттеулердің негізгі бағыттарын зерттеу және талдау, отандық лингвистика саласындағы негізгі бағыттар, тілдің жұмыс істеуін түсінуге көп жақты көзқарас

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі заманғы филология мәселелері
  Несиелер: 5

  Пән бойынша келесі тақырыптар қарастырылады: филология ғылымдарының қазіргі заманғы жіктелуі; Қазіргі филология әдіснамасы; Филология ғылымдарының жаңа тұжырымдамалық идеялары мен даму бағыттары; Ғылыми парадигмалардың өзгеруі - ғылымның даму заңы; Ғылымның жүйелік және антропоцентрлік парадигмасы; Тіл мен әдебиеттің философиялық мәселелері; Филология саласындағы қазіргі заманғы ғылыми білім алу әдістері. Курстың мақсаты: қазіргі заманғы лингвистиканың негізгі ғылыми мәселелерімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • "Қайта оралған" әдебиетті оқыту мәселелері
  Несиелер: 5

  Курс «қайта оралған» орыс және отандық әдебиет бойынша магистранттардың іргелі ғылыми дайындығын күшейтуді қамтиды. М.Булгаковтың, А.Ахматованың, О.Мандельштамның, Шәкәрім Құдайбердиевтің және басқа да жазушылар мен ақындардың еңбектерін оқырманға ұзақ уақыт бойы қол жетімді емес деп есептеген шығармалардың терең талдауы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Эстетикалық теория негізіндегі әдебиет
  Несиелер: 5

  Курс эстетиканың философиялық негіздерін, өнер туындысын, жанрлық жіктеуді, эпикалық, лирикалық, драмалық жанрларды зерттеуді қамтиды. Көркем мәтіннің көп өлшемді мүмкіндіктерін зерттеуді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Орыс әдебиетінің жанрлық құрылымының семиотикасы
  Несиелер: 5

  Курсты оқыған кезде келесі тақырыптар терең қарастырылады: филологиялық пәндер шеңберіндегі семиотика; Филологияның негізгі салаларының бірі ретінде семиотикті қалыптастыру мен дамытудың негізгі кезеңдері; Семиотиктің негізгі заңдары; Қазіргі заманғы семиотиктегі бағыттар; Жанрлық құрылымдардың семиотикасы; Ауызша және шекаралық-ауызша мәтінді жеті еселі талдау негіздері. Пәннің мақсаты: гуманитарлық зерттеулердің супердисциплинарлы әдістемесі ретінде магистранттардың семиотиктерді арнайы тәртіптік және семиотиктер ретінде қабылдауын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ғылыми мәтін және оның білім беру ретрансляциясы
  Несиелер: 5

  Пәнмен танысқан кезде магистранттар мәтін туралы теориялық білімдерін, дизайнын, ұйымның ерекшеліктерін және типологиясын оқиды; мәтіннің мазмұнын түсіну, өңдеу және меңгерудің әртүрлі әдістері; моделдеу және картографиялау технологиясы қарастырылады. Пәннің мақсаты: магистранттардың оқу және ғылыми-зерттеу қызметінде ғылыми лингвистикалық мәтінді түсіну және пайдалану қабілетін қалыптастыру. Магистранттар мәтінді түсіну және талдаудың әртүрлі әдістерін қолдану мүмкіндігін көрсетуі керек. Магистранттар оқу және ғылыми-зерттеу қызметінде ғылыми лингвистикалық мәтінді түсіну және пайдалану мүмкіндігін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  филология саласындағы ең озық білімдерді қоса алғанда, зерттеу саласында білім мен түсінігін көрсете отырып, филология пәндерінің кең ауқымды тіл мен әдебиетті дамытудың жалпы үрдісіне қалай кіріктірілгенін түсіндіру;

 • Код ON2

  отандық, орыс және әлемдік классиктердің ең танымал және бағдарламаланған туындыларын жаңғырту;

 • Код ON3

  отандық және шетел әдебиетінің маңыздылығы мен рухани-мәдени құндылығын таныту;

 • Код ON4

  тіл мен әдебиетке негізделген пікір қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және түсіндіру

 • Код ON5

  тарих пен ұлттық және әлемдік әдебиет теориясы, тіл және оларды оқыту әдістемесі саласындағы жақсы білімдерін көрсете білу;

 • Код ON6

  қазіргі филология саласының әртүрлі ғылыми мектеп өкілдерінің тіл, әдебиет және мәдени құбылыстарды зерттеуге арналған әдістемелік тәсілдерін, тілдік және тілдік процестерді зерттеудің негізгі психолингвистикалық әдістерін талдау;

 • Код ON7

  педагогика және психология саласындағы білім беру мазмұнын таңдау, білім беру үдерісін жобалау формасын, әдістер мен құралдарды, білім беру технологияларын таңдау;

 • Код ON8

  диссертациялық зерттеудің құрылымдық бөліктерін жасау және жоспарлау;

 • Код ON9

  еліміздегі филологиялық зерттеулердің одан әрі дамуын болжау;

 • Код ON10

  қазіргі заманғы гуманитарлық ғылымдар саласының отандық, орыс және шетел тіл білімі мен әдебиетінің орнын анықтау, оның ішінде функционалдық лингвистика, лингвистикалық мектептердің теориясы мен тұжырымдамалары, әдістер мен әдістемелерін анықтау, ғылыми теориялар мен филология тұжырымдамаларын зерттеу арқылы кәсіби құзыреттілігін кеңейту және жүйелі түрде тереңдету;

 • Код ON11

  заманауи маманның гуманитарлық ойлауын әмбебап антропософиялық критерийлеріне негіздей отырып, әлеуметтік шындыққа, бүкіл әлемге шығармашылық, сезімтал-көркемдік және көркемдік көзқарасқа негізделген кәсіби мәдениет элементі ретінде дамыту;

 • Код ON12

  білім алушыларда азаматтық қоғамды дамытудағы эстетикалық сана құндылықтарының мәртебесін көтеру, адам құқықтары мен бостандықтарын дамыту және оның тіл мәдениетін қалыптастыру идеясын қалыптастыру;

 • Код ON13

  отандық әдеби шығармаларды әлемдік мәдениеттің жетістіктері тұрғысынан сыни зерттеу және бағалай білу дағдыларын дамыту;

 • Код ON14

  мамандық бойынша пәндерді оқу мен оқытуда заманауи техникалық және бағдарламалық құралдарды, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану;

 • Код ON15

  ғылыми зерттеулерді жүзеге асырудағы отандық және шетелдік тәжірибені қолдану;

Top