Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04225 Құқықтану в Зулқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Құқық қорғау органдарының, мемлекеттік билік органдарының, сот және құқық қорғау жүйелерінің, барлық меншік нысанындағы ұйымдардың кадрлық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жоғары білікті заңгерлерді дайындау; еліміздің мемлекеттік-құқықтық даму перспективаларын жоғары моральдық және адамгершілік қасиеттері жоғары, тәуелсіз ойлауға қабілетті, ғылыми-педагогикалық, әкімшілік және құқық қорғау қызметін жүзеге асыруға қабілетті жоғары білікті кадрлар перспективаларын ескере отырып дайындау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M078 Құқық
 • Дайындық бағыты 7M042 Құқық
 • Менеджмент психологиясы
  Несиелер: 4

  Пән басқарушылық қызметтің психологиялық заңдылықтарын зерттейді. Басқару жүйесіндегі жұмыстың тиімділігі мен сапасын арттыру мақсатында басқару қызметінің психологиялық жағдайлары мен ерекшеліктерін талдайды. Магистранттарды қазіргі басқару ғылымының даму тарихымен, оның психологиялық білім жүйесіндегі орнымен таныстырады. Пәнді оқу барысында теориялық талдау, зерттелетін мәселелер бойынша әдебиеттермен өз бетінше жұмыс істеу дағдылары қалыптасады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Истрии және ғылымның философиясы
  Несиелер: 4

  Пән әр түрлі тарихи кезеңдердегі ғылыми білімнің даму заңдылықтары мен тенденцияларын зерттейді. Ғылымның тарихы мен теориясы, ғылымның әдіснамасы, қазіргі заманғы зерттеулердің жалпы ғылыми философиялық-әдіснамалық негіздері туралы білімді қалыптастырады; қазіргі ғылымның ерекшеліктерін білу негізінде ғылыми-әдіснамалық дүниетаным, ғылымды және ғылыми танымды мәдениетті қалыптастыратын құндылықтар ретінде түсіну. Пән қазіргі ғылыми білімнің пәнаралық сипатын тұрақты түсінуді дамытуға ықпал етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі кезеңде салық төлеуден жалтарудың құқықтық аспектілері
  Несиелер: 4

  Пән салық төлеуден жалтаруға қарсы қылмыстық-құқықтық күрес проблемаларын, қазақстандық заңнаманы жетілдіруді, құқық қорғау органдарының жұмысында қылмыстық-құқықтық құралдарды қолдану жөніндегі тиімді тәжірибені, нарықтық экономиканың қазіргі даму жағдайында қолданыстағы ұлттық салық заңнамасының ерекшелігін кешенді зерделейді. Экономикалық және құқықтық жүйелерді жетілдіру және реформалау жолдарын талдайды, салық төлеуден жалтарудың субъективті белгілерін айқындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (Кәсіби)
  Несиелер: 4

  Пән тілдің формалды-мағыналық құрылымы және сөйлеудегі грамматикалық бірліктердің қызметі туралы ғылыми түсінік қалыптастырады; шет тіліндегі ақпаратты өз бетінше өңдеу қабілетін; құқықтық құжаттарды өз бетінше аудару қабілетін дамытады; шет тіліндегі іскерлік қарым-қатынас дағдыларын дамытады. Көрсетілген міндеттерді іске асыру кәсіптік маңызы бар құзыреттердің пәндік - мазмұндық және процестік аспектілерін қамтамасыз етеді, атап айтқанда: 1) мәдениетаралық-коммуникативтік; 2) ғылыми-зерттеу; 3) пәндік-кәсіптік.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қылмыстарды саралау негіздері
  Несиелер: 5

  Пән нақты әлеуметтік қауіпті әрекетті нақты қылмыстық-құқықтық бағалаудың ғылыми негізделген аспектілерін, яғни қылмыстарды саралауды зерттейді. Оқу процесінде қылмыстарды саралау теориясының негізгі ережелері берілген. Қылмыстарды дұрыс саралау; қылмыстық заңның, қылмыстық-құқықтық нормалар мен құқықтық қайшылықтардың олқылықтарын анықтау; қылмыстарды саралау кезінде туындайтын проблемаларды шешу жолдарын айқындау; қылмысты табыссыз құқық бұзушылықтар мен азғындық әрекеттерден ажырата білу дағдылары қалыптасады .

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Цифрландыру жағдайында шарттық құқықты құқықтық қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Пән білім алушыларда шарттық құқық туралы кешенді түсінік қалыптастырады; цифрландыру жағдайында шарттық құқықтық қатынастарды құқықтық реттеуді түсіну. Шарттардың әр түрінен туындайтын міндеттемелерге қолданылатын негізгі ұғымдарды қарастырады. Шартты мәмілелердің қазіргі заманғы түрі ретінде, азаматтық-құқықтық шарттардың жекелеген түрлерін құқықтық реттеу проблемаларын, шарт жасасу мәселелерін, шарттың жарамсыздығы мәселелерін, шарттық міндеттемелерді орындау мәселелерінн зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Еңбек және әлеуметтік заңнаманы дамытудың қазіргі заманғы үрдістері
  Несиелер: 5

  Пән Еңбек жәнеПән еңбек және әлеуметтік заңнаманы дамытудың қазіргі тенденцияларын, еңбек және әлеуметтік заңнаманы қазіргі кезеңде қолдану мәселелерін зерттейді. Пәнді оқу ҚР еңбек заңнамасына сәйкес шарттық қатынастарды құқықтық қамтамасыз ету практикасын талдауды, еңбек шарты тараптарының материалдық жауапкершілігі мәселелері бойынша еңбек және азаматтық заңнаманы іске асыруды, сондай-ақ құқықтық проблемаларды шешуді, еңбек дауларын шешуді көздейді. әлеуметтік заңнаманы дамытудың қазіргі тенденцияларын, Еңбек және әлеуметтік заңнаманы қазіргі кезеңде қолдану мәселелерін зерттейді. Пәнді оқу ҚР еңбек заңнамасына сәйкес шарттық қатынастарды құқықтық қамтамасыз ету практикасын талдауды, еңбек шарты тараптарының материалдық жауапкершілігі мәселелері бойынша Еңбек және азаматтық заңнаманы іске асыруды, сондай-ақ еңбек дауларын шешудің құқықтық проблемаларын шешуді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Пән жоғары мектепте оқыту мен тәрбие үрдістерін, педагогикалық қызметті модельдеудің заманауи тәсілдерін игерудегі маңызды компонент болып табылады. Магистранттың педагогикалық, шығармашылық және креативті ойлауын, кәсіби өзін-өзі жетілдіру қажеттілігін, оқу және ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру дағдыларын, өзінің кәсіби қызметінде ғылыми зерттеуді жобалау мен ұйымдастырудың қазіргі заманғы технологияларын меңгеруін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қылмыстық және қылмыстық-іс жүргізу құқығын қолданудың теориясы мен тәжірибесі
  Несиелер: 4

  Пән қазіргі қылмыстық құқық пен қылмыстық процестің теориялық және қолданбалы аспектілерін зерттейді. Халықаралық-құқықтық стандарттар тұрғысынан қолданыстағы қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңнамасына талдау, қылмыстық сот ісін жүргізу саласындағы шетелдік заңнамаға салыстырмалы талдау, қылмыстық сот ісін жүргізу теориясы мен практикасы проблемаларын зерттеу, қылмыстық іс жүргізу нысанын дамыту және жетілдіру проблемаларын талдау, қылмыстық құқық теориясы мен практикасы проблемаларын зерттеу, тергеу-сот практикасы материалдарын қорыту жүргізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық қылмыстық құқық ғылымының негізгі бағыттары
  Несиелер: 5

  Пән халықаралық қылмыстармен күресудегі мемлекеттер арасындағы ынтымақтастықтың құқықтық аспектілерін, оларды анықтау, тергеу және квалификациясын зерттейді; классикалық халықаралық құқықтан айырмашылығы, оның реттеу субъектісі, ең алдымен, жалпы мемлекет емес, әрекет жасаған тұлға болып табылады. Халықаралық нормативтік құқықтық актілерді, халықаралық шарттарды және басқа да халықаралық құжаттарды түсіндіруді зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі кезеңде Қазақстан Республикасындағы адам құқықтары мен азаматтардың құқықтарын қорғау механизмдері
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі заманғы жағдайда адамның құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету және қорғау механизмін зерттейді, ол ішкі және халықаралық құралдарды қамтитын күрделі құқықтық кешен болып табылады. Ұлттық заңнама бойынша бұзылған құқықтарды қалпына келтіру институттары мен тетіктерін; Қазақстанда адам құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қамтамасыз ету практикасын; заңнаманы және құқық қолдану практикасын дамытудың кейбір аспектілерін және т. б. зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Азаматтық және азаматтық-іс жүргізу заңнамасын қолданудың теориясы мен тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Пән мүліктік және жеке мүліктік емес қатынастарды реттейтін құқық нормаларын, азаматтық және азаматтық-процестік құқық теориясының және қолданыстағы заңнаманы қолдану практикасының қазіргі заманғы проблемаларын, азаматтық істер бойынша сот төрелігін жүзеге асыру кезінде туындайтын қоғамдық қатынастарды, құқықтық санаттарды, қоғамның, құқық пен мемлекеттің қазіргі даму кезеңіндегі азаматтық және азаматтық-процестік құқық ғылымына тән теориялық көзқарастар мен тұжырымдамаларды зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Криминологиялық зерттеулердің негіздері
  Несиелер: 5

  Пән криминологиялық зерттеулер мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерді жетілдіруде ғылыми зерттеу нәтижелерін жетілдіру және дамыту мәселелерін қарастырады. Қазақстан Республикасының іс-әрекеттің жауапкершілігі мен жазаланушылығын белгілеу жөніндегі қылмыстық саясатының қазіргі жай-күйін зерделейді, қылмыстарды, олардың себептерін, олардың әртүрлі құбылыстар мен процестермен өзара байланысының түрлерін, қылмысқа қарсы күресте қолданылатын шаралардың нәтижелілігін зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жазаларды тағайындау практикасы
  Несиелер: 5

  Пән қолданыстағы қылмыстық заңнамадағы жаза тағайындау тәжірибесімен байланысты мәселелерді зерттейді. Магистранттарда қылмыстық заңнамада бекітілген жазаны таңдау ережелері туралы тұрақты теориялық білімді және ғылыми ұсыныстарды тәжірибеде пайдалана білуді қалыптастырады. Ол жаза тағайындаудың теориялық мәселелерін және оны жаза тағайындау тәжірибесіндегі заңнамалық, теориялық және құқық қолдану мәселелерін шешу үшін қолдану тәжірибесін терең зерттеуді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқықтық талдау әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Пән магистранттардың шығармашылық және ғылыми әлеуетін ашады, құқықтық институттар мен құбылыстарды зерттеуде салыстырмалы-құқықтық талдаудың маңыздылығы мен мүмкіндігін анықтайды. Курсты меңгеру барысында магистранттар құқықтану әдіснамасының күрделі саласы туралы түсінік пен құқықтық зерттеу әдістері туралы білім алып қана қоймайды (жалпы ғылыми және жеке), сонымен қатар зерттеу жұмысының дағдыларын игере отырып, осы білімді қолдануды үйренеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқықтық пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән құқықтық пәндерді оқытудың теориялық және практикалық негіздерін, құқықтық пәндер мен құқықтық тәрбиені оқытудың нысандары мен әдістерін, ЖОО-дағы педагогикалық процестерді басқару әдістерін зерделейді. Құқықтық пәндерді оқыту әдістерін талдау және жетілдіру кезінде техникалық және қазіргі заманғы ақпараттық құралдарды қолдануға көп көңіл бөледі, педагогикалық процесс субъектілерінің тиімді интеграциясы мен ынтымақтастығын ұйымдастыруды қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сандық дәуірдегі адам құқықтарының эволюциясы
  Несиелер: 5

  Пән цифрлық технологиялардың даму дәуірінде адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау саласындағы білімді қалыптастырады. Қылмыстық және азаматтық сот өндірісі саласындағы адам құқықтарының эволюциясын, қазіргі кезеңде адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды іске асырудың ұлттық институттары мен тетіктерін және олармен қатар адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғау жөніндегі халықаралық құқықтық институттар мен ұлттық заңнаманы қарайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлық қылмыстарды саралау: қолдану теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Пән сыбайлас жемқорлық қылмыстарын зерттейді, олардың біліктілігінің өзекті мәселелерін анықтайды, сыбайлас жемқорлықтың мазмұнын әлеуметтік-құқықтық құбылыс, сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың заңды құралдары, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар құрамының қылмыстық-құқықтық сипаттамасын зерттейді. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды, олардың жасалуының алдын алу үшін теория мен практика мәселелерін, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға қарсы күрестің халықаралық тәжірибесін, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін жаза түрлерін талдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мемлекеттік басқару мен мемлекеттік қызметті дамытудың қазіргі парадигмалары
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттік қызмет пен басқарудың негізгі ұғымдары мен қағидаттарын, мемлекеттік органға түсудің белгіленген тәртібін, қызметті өткеру мен тоқтатудың ерекшеліктерін, ҚР мемлекеттік қызметшілерінің заңды мәртебесін, мемлекеттік басқару жүйесін жаңғыртудың негізгі үрдістерін айқындауды және қазіргі кезеңде Қазақстанда мемлекеттік қызметті ұйымдастыру тәсілін ашады. Тәртіп қазіргі кезеңде еліміздегі мемлекеттік басқару мен мемлекеттік қызметтің дамуын талдайды, мемлекеттік қызметтегі меритократия қағидаттарын түсіндіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржы нарығы саласындағы инвестицияларды құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Пән инвестициялар санатын ұғынудың экономикалық және құқықтық тәсілдерін, олардың құқық қолдану практикасына әсерін зерттейді, құқықтық реттеумен, шетелдік инвестицияларды ұлттық-құқықтық және халықаралық-құқықтық реттеумен біріктірілген мәселелерді қарастырады. Қаржы жүйесін және оны қаржы нарықтарында жүзеге асыру процесіндегі инвестициялық қызметті құқықтық реттеуді талдайды, бағалы қағаздар мен қаржы нарықтары бойынша инвестициялық заңнама мен құқықтық көздердің байланысын ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық философиясы
  Несиелер: 5

  Пән мемлекет және құқық теориясының логикалық жалғасы және дамуы болып табылады. Сондықтан магистрант бұл ғылымның ұғымдары мен категорияларын білуі және түсінуі керек. Құқық философиясы құқықты, мемлекетті, қоғамды, тұлғаны түсінудің тарихи сабақтастығына негізделген жүйелілікті түсінуге бағытталған. Заманауи құқықтың құндылығын, оны жаңғырту жағдайында іске асыру тәжірибесін жүйелі түсіну мен пайымдауды нығайтуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жаһандану дәуіріндегі мемлекеттік билік дамуының теориялық бағыттары
  Несиелер: 5

  Пән vемлекеттік басқарудың өзекті мәселелері мен тетіктері туралы түсінік қалыптастырады, vемлекеттік басқарудың қазіргі заманғы маңызды ережелерін зерттейді, магистранттарды мемлекеттік мүдделер негізінде тиімді және ұтымды басқару шешімдерін қабылдауға дайындайды. Мемлекеттік билік саласындағы ғылыми-теориялық білім деңгейін арттырады, басқарудың осы саласындағы кәсіби құзыреттерін тереңдетеді, жаһандану дәуіріндегі мемлекет пен мемлекеттік билік дамуының қазіргі заманғы үрдістерін айқындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулер әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Пән ғылыми зерттеу мен ғылыми білімнің негізгі принциптерін, философиялық аспектілерді, ғылыми танымның әдіснамалық негіздерін, ғылыми-зерттеу жұмыстарының құрылымы мен негізгі кезеңдерін зерттейді, ғылыми зерттеудің негізгі түрлерін жазу тәсілдерімен таныстырады: эссе, семинарға, конференцияға, халықаралық конференцияға ғылыми баяндама, ғылыми журналға мақала, халықаралық журнал, курстық жұмыс (жоба), дипломдық жұмыс (жоба), магистрлік диссертация (жоба).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сот жүйесінің қазіргі жай-күйі және даму үрдістері
  Несиелер: 5

  Тәртіп ҚР сот билігі мен сот бақылауының қалыптасуы мен даму деңгейін қарастырады. ҚР сот билігін ұйымдастыру мен іске асырудың қазіргі жағдайы мен проблемаларын, cоттардың қызметін ұйымдастыруды зерттейді. Зерделеу процесінде сот жүйесінің даму үрдістері, ҚР Ұлттық құқықтық жүйесін өзгертуге бағытталған қолданыстағы мемлекеттік - құқықтық шаралар кешені, судьялар тәуелсіздігінің кепілдіктері, олардың адам құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың қазіргі заманғы жүйесіндегі орны мен рөлі қаралады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасындағы жергілікті өзін-өзі басқарудың даму мәселелері
  Несиелер: 5

  Пән ҚР-дағы жергілікті өзін-өзі басқарудың перспективаларын, проблемаларын, нысандары мен әдістерін зерттейді. Жергілікті өзін-өзі басқарудың рөлін қазақстандық мемлекеттілікті дамытуда халық билігінің тікелей көрінісі ретінде, елде жергілікті өзін-өзі басқаруды демократиялық мемлекеттің ажырамас атрибуты, азаматтық қоғамды дамытудың ажырамас атрибуты ретінде қалыптастыруды зерделейді. Әрбір азаматтың мүддесін қозғайтын жергілікті маңызы бар күнделікті мәселелерді халықтың өз бетінше шешуінің өзекті мәселелерін талдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі кезеңдегі мемлекеттік басқаруды құқықтық реттеу тетіктері
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттік басқарудың түсініктерін, негізгі сипаттамаларын, функцияларын, әдістері мен ерекшеліктерін, мемлекеттік басқарудың қазіргі заманғы проблемаларын қарастырады. Мемлекеттік басқарудың қазіргі заманғы технологияларын зерделейді; мемлекеттік басқарудың теориясы мен тетіктері туралы түсініктерді қалыптастырады; қоғамдық жағдайды дұрыс бағалау үшін қоғамдық процестерді құқықтық талдау дағдылары; орын алған проблемаларды, оларды іске асыру тетіктерін қоса алғанда, шешу бойынша шаралар мен іс-шараларды әзірлей білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Біздің қоғамның мемлекеттік-құқықтық құрылымын сипаттау, сонымен қатар мемлекеттік басқару органдарының, құқық қорғау органдарының, мемлекеттің қаржы жүйесінің, сот жүйесінің, адвокатура жүйесінің және олардың өкілеттіктері мен функцияларын түсіну.

 • Код ON2

  Құқықтық құжаттарды әзірлеу, құзыретті заң қорытындылары мен кеңестер беру.

 • Код ON3

  Қолданыстағы заңнамаға сәйкес заңды шешімдерді табу және басқа да заңды әрекеттерді орындау; құқықтық ұғымдарды, категорияларды қолдану; құқық және заңнама жүйесін шарлау.

 • Код ON4

  Өзінің жазбаша және ауызша сөзін еркін және сауатты білдіру; ғылыми зерттеулер жүргізуге мүмкіндік беретін шет тілін кәсіби деңгейде меңгеру; қолданбалы міндеттерде креативті ойлау нәтижелерін қолдану; құқық нормаларын сауатты түсіндіру.

 • Код ON5

  Зерттеулерде пәнаралық байланысты ескеру және қолдану, сыни және аналитикалық ойлау; белгісіздік жағдайында зерттеулерді ұйымдастыру үшін алған білімдерін практикада сауатты қолдану.

 • Код ON6

  Заңнаманың қазіргі заманғы проблемалары мен даму үрдістерін талдау; ҚР құқықтық жүйесінің және халықаралық және қазақстандық құқықта құқықтық шешімдерді іске асыру тетігінің ерекшеліктерін білу.

 • Код ON7

  Өз қызметінде мемлекеттік қызметті жүзеге асыру кезінде басқару процесінің мәні туралы білімді ұсыну, жеке және заңды тұлғалар, сондай-ақ мемлекеттік және қоғамдық мүдделер арасындағы құқықтық дауларды шешудің нұсқаларын ұсыну.

 • Код ON8

  Азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мақсатында қолданыстағы заңнаманың нормаларын практикалық жағдайларға қолдану;заңтану, оқыту, заң мәселелері бойынша консультация беру саласында ғылыми-зерттеу және талдау қызметін жүзеге асыру.

 • Код ON9

  Жаһандану және цифрландыру жағдайында ұлттық және халықаралық құқық туралы өз білімдерін кәсіби деңгейде көрсету.

 • Код ON10

  Педагогикалық және психологиялық әдістерді, тәсілдер мен формаларды практикада қолдану; педагогика, психология, философия және заң ғылымдары білімдеріне сүйене отырып, үздіксіз өздігінен білім алу процесінде кәсіби қызметті жүзеге асыру.

 • Код ON11

  Мақсатты аудитория үшін ақпаратты түсіндіру және бейімдеу, аналитикалық құжаттар мен ғылыми есептерді сауатты ресімдеу, тиісті ғылыми ақпаратты жинау және өңдеу әдістерін қолдану; құқықтық зерттеулерді, әсіресе заңнаманың проблемалық мәселелерін жүргізу және нормативтік құқықтық актінің өзгерістеріне талдау жасау.

Top