Меню

Жаңа білім беру бағдарламасы 6B03112 Білім беру саласындағы психолог қызметі в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

Білім беру бағдарламасының мақсаты
Тәжірибелік дағдылары мен көшбасшылық қасиеттері бар жоғары білікті кадрларды даярлау. Оқытудың инновациялық технологияларын енгізу, жоғары білімі бар мамандардың сапасына қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін білім беру саласында бәсекеге қабілетті мамандар даярлау, педагогика және психология саласындағы ғылыми жетістіктер негізінде олардың тұлғалық және әлеуметтік дамуы мақсатында әр түрлі үлгідегі оқу орындарында білім беру процесінің субъектілерін психологиялық сүйемелдеуді жүзеге асыру үшін мамандар даярлау жолымен жүзеге асырылады.
Академиялық дәреже
Бакалавриат
Оқыту тілі
Русский, Қазақша
ЖОО атауы
М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті
Оқу мерзімі
4 года
Кредиттер көлемі
240
ҰБТ-дағы пәндер
Биология және География
Білім беру саласы
6B03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат
Дайындық бағыты
6B031 Әлеуметтік ғылымдар
Білім беру бағдарламаларының тобы
B041 Психология
 • Тұлға психологиясына кіріспе
  Несиелер: 4

  Тұлға психологиясының негізгі мәселелерін, сондай-ақ адамның жеке басының табиғатын, құрылымын, дамуы мен жұмыс істеуін зерттейді, студенттің жеке теориялық және практикалық пәндерді оқуға жалпы психологиялық дайындығын қолданады және білім беру, медицина, құқық қорғау органдары, кадр қызметі саласындағы психологтың дағдыларын қалыптастырады. Тұлғалық психологияның пәні, тарихы және қазіргі жағдайы туралы білім ғана емес, сонымен бірге бастапқы дереккөздерді талдай білу, жеке тұлғаның түрлі теорияларын сыни бағалау дағдыларын оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы және рухани жаңғыру негіздері
  Несиелер: 4

  «Мәңгілік Ел» идеясының мәні, бастаулары, басты құндылықтары, «Қазақстан – 2050» стратегиялық бағдарламасы мақсаты мен маңызы, қазақстандық патриотизм, «Бес институционалдық реформа жүзеге асырудың 100 нақты қадамы» атты Ұлт жоспарының міндеттері, Қазақстандағы саяси-әлеуметтік тұрақтылық пен этносаралық келісім, Н.Ә.Назарбаевтың бағдарламалық мақаласындағы рухани жаңғыру мақсаты және одан туындайтын басты міндеттер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім ортасы мен білім алушының үндесуі
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі. Құқық салалары. Сыбайлас жемқорлық түсінігінің теориялық-методологиялық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттін қалыптасуы. Мәдениаралық коммуникацияның негізгі аксиомалары. Ұлтаралық коммуникациянын құрылымы мен детерминанттары. Ұлтаралық коммуникация саласындағы заманауи иновациялық үрдістер. Кредиттік оқыту технологиясынын негіздері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • «Жалпы психология: Психологияға кіріспе»
  Несиелер: 5

  Психологияның ғылым ретіндегі жалпы принциптерін игеру, оның алдын-ала түсінігін қалыптастыру, таным процестері, психикалық күйлер, мотивация және эмоциялар, басқа психологиялық процесстерін меңгеру. Мінез-құлық, қарым-қатынас және адам қызметінің психологиялық механизмдерінің ең іргелі фактілері мен заңдылықтарын зерттеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 5

  Мамандықтың өзіндік мәні және әлеуметтік маңызы, қызметтің нақты бағытын анықтайтын ғылымның негізгі проблемалары, кәсіби қызметтің ерекшеліктері, таңдалған мамандық бойынша мамандандыруды таңдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Даму психологиясы
  Несиелер: 5

  Психикалық дамудың негізгі теориялары, әдістері, психикалық даму тероиясы туралы зерттеу; онтогенездегі тұлғаның психикалық дамуының заңдылықтары, жағдайлары мен қозғаушы күштері, әртүрлі жас кезеңдеріндегі адамның психологиялық ерекшеліктерін білу. Бала психикасының жас және жеке ерекшеліктерін зерттеуде психология әдістерін қолдану; онтогенездің әр түрлі кезеңдерінде баланы толыққанды оқыту мен тәрбиелеудің шарттарын анықтау, өз қатарластырымен және ересектермен қарым-қатынас жасау, әртүрлі жас топтарындағы білім алушылардың әлеуметтенуін зерделеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Предпринимательское право
  Несиелер: 3

  Негізгі теориялық тұжырымдамалар мен санаттар, іскерлік құқық институттары; бизнестің құқықтық формалары мен ұйымдастырылуы; бизнесте қолданылатын келісімшарт түрлері, бизнесті ұйымдастыру үшін құжаттар пакетін жасау; шешім қабылдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Абайтану
  Несиелер: 3

  Абайдың өмірбаяны мен шығармашылық мұрасын, әдеби мәтіндердің көркемдік ерекшелігін зерделеу, көркем шығармалардың өзіндік ерекшелігі мен бірегейлігін танумен байланысты өз елі үшін патриотизм мен мақтаныш сезімін тәрбиелеу, әдеби шығармалардың материалында рухани-адамгершілік қасиеттерін (махаббат, достық, бейбітшілікке төзімді қарым-қатынас) тәрбиелеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жас ерекшелік педагогикасы
  Несиелер: 4

  Мектеп жасына дейінгі, кіші мектеп, жасөспірімдер, үлкен-отбасында және мектепте оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастырудың заңдылықтарын, әдістерін, құралдарын, сонымен қатар психофизика ерекшеліктерін зерттеу әртүрлі ДДСҰ қызметінің түрлерін жүргізетін психологиялық және психологиялық даму педагогикалық технологиялар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогикалық ғылыми-зерттеу әдістері
  Несиелер: 4

  Педагогикалық зерттеу әдістері негізінде студенттерді әлеуметтік мәліметтер жинау әдістерін қолдануға баулу. Педагогикалық зерттеулерде әлеуметтану әдістерін қолдану мүмкіндігін, бағдарлама мен зерттеу жоспарының қажеттілігін көрсету. Зерттеу бағдарламасын құра білу, зерттеу құралдарын жасау. Педагогикалық зерттеу әдістерін қолдану жолдарын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 4

  Педагогиканы ғылым ретінде түсінуді, оның міндеттері мен деңгейлері, әдістемесі, педагогикалық ғылымның құрылымы туралы білу, педагогикалық мәселелерді талдап және шеше білуді, педагогикалық зерттеудің әдістері мен логикасын қолдана білуді, тұтас педагогикалық процесс жағдайында тәрбие мен оқытудың теориялық аспектілерін түсінуді үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Психология және адам дамуы
  Несиелер: 4

  Психикалық дамудың негізгі теориялары, әдістері, психикалық даму тероиясы туралы зерттеу; онтогенездегі тұлғаның психикалық дамуының заңдылықтары, жағдайлары мен қозғаушы күштері, әртүрлі жас кезеңдеріндегі адамның психологиялық ерекшеліктерін білу. Бала психикасының жас және жеке ерекшеліктерін зерттеуде психология әдістерін қолдану; онтогенездің әр түрлі кезеңдерінде баланы толыққанды оқыту мен тәрбиелеудің шарттарын анықтау, өз қатарластырымен және ересектермен қарым-қатынас жасау, әртүрлі жас топтарындағы білім алушылардың әлеуметтенуін зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жалпы психологиядағы танымдық процестер мен тұлғаның дамуы
  Несиелер: 4

  Адамның өзіндік және табиғи өмір сүру жағдайында адамның психикалық процестерінің құрылымын, дамуын және қызмет етуін, адамның танымдық сферасының дамуы мен қызметін, адамның іс-әрекетін танымдық үдерістерді қалыптастыру және өзектендіру шарты ретінде зерттеу, адамның даралығының даму деңгейімен байланысты танымдық процестердің жеке-стильдік түсініктерін анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шет тілі
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жас ерекшелік психологиясы
  Несиелер: 4

  Онтогенездегі психиканың даму заңдылықтарын зерттеу. Жалпы психология, педагогикалық психология, әлеуметтік психологиямен, педагогикамен байланысты ғылым саласының бірі ретінде оқытылады. Қазіргі жас ерекшелік психологиясының құрылымы, жас ерекшелік дамуының негіздері, тұлғаның психикалық сферасының қалыптасуы мен дамуының жас аспектілерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік педагогика
  Несиелер: 3

  Әлеуметтік-педагогикалық шындықты сыни тұрғыдан талдай білу, адамның әлеуметтенудің белгілі бір кезеңінен өтуі үшін қолайлы жағдай жасауға ықпал ету, білім беру ұйымдарында әлеуметтік тәрбие процесін ұйымдастыруға дағдыландыру. Әлеуметтік педагогиканың ғылым ретіндегі әдіснамалық негіздері туралы білімді қалыптастыру; әлеуметтенудің әлеуметтік-педагогикалық құбылыс ретіндегі мәнін түсіндіру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Арнайы психология және педагогика негіздері
  Несиелер: 4

  Ауытқушылықтың түрі мен дәрежесін ескере отырып, Дамуында проблемалары бар балалар үшін педагогикалық жағдайлар мен білім беру процесін зерделеу. Дамуында кемістігі бар балалардың психикалық дамуының ерекшеліктері туралы алған білімдерін педагогикалық іс-әрекеттің әр түрлерінде қолдану. Білім беру, денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету жүйесінде дамуында ауытқушылығы бар балаларға түзету-педагогикалық көмекті ұйымдастыру және игеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Педагогикалық психология
  Несиелер: 4

  Педагогикалық қызметтің психологиялық аспектілерін, дамыта оқытудың ерекшеліктерін, баланың когнитивтік және жеке тұлғалық дамуындағы және білім беру процесіндегі технологиядағы сензетивті кезеңнің проблемаларын зерттеу, псхолого-педагогикалық ғылымдардағы нақты білімді меңгеру жағдайында практикалық міндеттерді шешу, оқыту және тәрбиелеу процесін құрылымдау, сондай-ақ білім алушылардың эвристикалық қабілеттерін бағдарламалау

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Балалар психологиясы
  Несиелер: 4

  Познакомить студентов с основами знаний о закономерностях психического развития и формирования личности в детском возрасте, показать важнейшие особенности психологии ребенка, своеобразие его деятельности и поведения, познакомить с методами диагностики возрастных особенностей когнитивных и личностных процессов. Получить навык ориентирования в терминологии и содержании основных разделов детской психологии

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тіршілік әрекеттері қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 4

  Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың пайда болу себептері, адам денсаулығы мен қоршаған ортаға әсер ететін негізгі қауіптіліктер мен сипаттамалар және зақымдаушы факторлар, сонымен қатар, өздерінің кәсіби бағдарына сәйкес қолданылатын қорғау шаралары мен әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік іс
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты-кәсіпкерлік қызметтің негіздерін оқу, Кәсіпкерлік қызметте стандартты және стандартты емес мәселелерді шешу үшін білімді қолдану. Кәсіпкерлік процесін талдау, Жаңа бизнес-тұжырымдамалардың өміршеңдігі мен мүмкіндіктерін анықтау. Экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы шешімдер қабылдау әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ерте жастағы балалардың даму психологиясы
  Несиелер: 4

  Мектепке дейінгі жастағы балалар психологиясы саласындағы педагогикалық қызметті жоспарлау мен талдауды зерделеу; жоспар, сабақ конспектілерін, балалармен ойындарды ұйымдастыру; ата-аналармен және педагогикалық ұжыммен жұмыс бойынша материалдарды ресімдеу. Студенттердің мектепке дейінгі балалық шақтың әр кезеңіндегі маңызды жаңалық туралы түсініктерін қалыптастыру, олардың балалардың одан әрі психикалық дамуындағы рөлі мен даму заңдылықтары туралы түсінігін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Девиантты мінез-құлық психологиясы
  Несиелер: 4

  Білім беру мекемелері жағдайында девиантты мінез-құлықтың алдын алу және түзету шараларына студенттерді теориялық даярлау, сондай-ақ тиісті бағдарламалар мен тұжырымдамаларды әзірлеу, әлеуметтік және кәсіби салалардағы әлеуметтік өзара іс-қимыл, әлеуметтік ынтымақтастық және қақтығыстарды шешу, төзімділікке, әлеуметтік ұтқырлыққа дағдыларын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Этнопедагогика
  Несиелер: 4

  Қоғамдық білім беру дәстүрлерін, әртүрлі этникалық қауымдастықтардың ұлттық психологиясын, әлеуметтену, тәрбиелеу және этникалық ұқсастық ерекшеліктерін зерттеу; халықтардың дәстүрлерін және халықтық педагогиканың факторлары мен құралдарын зерттеу. Студенттерді халықтық педагогикадағы білім берудің теориялық және әдіснамалық негіздерімен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қыздарды тәрбиелеудің дәстүрлі әдістері
  Несиелер: 4

  Студент қыздарды тәрбиелеудің дәстүрлі әдістері, оның зерттеу пәнімен байланысты категориялары, қыздардың жеке тұлғасын тәрбиелеудің факторлары мен заңдылықтары, қыздарды тәрбиелеудің дәстүрлі әдістерінің жалпы принциптері туралы теориялық идеяларды этнопедагогиканың және гуманитарлық білімнің саласы ретінде қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Психология бойынша практикум
  Несиелер: 4

  Психологиялық ғылымның негізгі әдістерін, онымен жұмыс істеу тәсілдерін қолдану, психологиялық экспериментальды жұмыстың жіктемесін, психологиялық заңдарын ғылыми зерттеу. Психологияның негізгі әдістерін, зерттеудің мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес келетін әдістерді дұрыс таңдауды, экспериментті дұрыс құруды, нәтижелерді өңдеу мен интерпретациялауды зерттеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қарым-қатынас психологиясы
  Несиелер: 4

  Қарым-қатынастың өзекті мәселелерін және адамдар арасындағы өзара қарым-қатынасты, вербалды (сөйлеу) және вербалды емес (сөйлеу емес) қарым-қатынасты, қарым-қатынастың нысандары мен құралдарын, қарым-қатынас тілін, келіссөздер жүргізу өнерін және басқа да кәсіби тақырыптарды зерделеу және шешу. Кәсіби қызметте тиімді қарым-қатынас техникасы мен тәсілдерін қолдану, тұлғааралық қарым-қатынас барысында өзін-өзі реттеу тәсілдерін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мамандықтың кәсіби-қолданбалы бағдарламалары
  Несиелер: 3

  Заманауи ақпараттық технологиялар, кәсіби бағдарламалық қамтамасыз ету және оларды мәдени және мәдени-тынығу саласында қолдану, ақпаратты іздеу және кәсіби міндеттерді тиімді орындау үшін қажетті кәсіби және жеке даму үшін қажетті аудио және бейне материалдарды өңдеу бағдарламаларын пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсіби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Этнопсихология
  Несиелер: 4

  Этникалық қауымдастықтар мен этностық процестердің психологиялық заңдылықтарын, факторларын және фактілерін, этнопсихологияның негізгі мәселелерін зерттеу негіздерін, қоғам дамуының қазіргі кезеңіндегі этнос аралық қарым-қатынастары мен этникалық бағыттағы дәстүрлермен таныстыру. Этникалық, психологиялық зерттеулер мен оларды шешудің негізгі проблемаларын, перспективаларын түсіндіру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Конфликтология
  Несиелер: 4

  Жанжалдардың пайда болуы мен дамуының заңдылықтары мен тетіктерін, оларды басқарудың принциптері мен технологияларының жүйесін зерттеу. Әлеуметтік конфликтология пәнін құрайтын әртүрлі типтердегі қақтығыстардың негізгі аспектілерін білу. Ұжымдағы жанжалды басқарудың негізгі тәсілдерін игеру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Психологтың кәсіби шеберлігі мен этикасы
  Несиелер: 4

  Психолог қызметінің ерекшелігін, психолог мамандығының негізгі мақсаттары мен міндеттерін, қоғамның түрлі салаларындағы психолог қызметінің этикалық және кәсіби принцптерін, оларды шешу дағдыларын меңгеру; нақты жағдайда деонтологиялық компоненттерді анықтау; нақты жағдайда кәсіби-этикалық кодекстің негізгі ережелерін түсіндіру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Педагогика және психологиядағы зерттеу әдістері
  Несиелер: 4

  Студенттерді деректерді жинаудың әлеуметтік әдістерін қолдануды үйрету. Педагогикалық зерттеулерде педагогикалық зерттеулерде әлеуметтік әдістерді қолдану мүмкіндіктерін көрсету. Зерттеу бағдарламасы мен жоспарын құру қажеттілігін көрсету. Құрал-саймандарды әзірлеу ерекшелігін көрсету. Маманның кәсіби бағытын, ойлау кәсіби түрін және шығармашылық қызметке дайындығын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Менеджмент және экономиканы мемлекеттік басқару негіздері
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаиы - студенттерді экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесінің ұйымдастырылуы мен қызмет етуінің теориялық, әдіснамалық және құқықтық негіздерімен таныстыру. Басқару жұмысының практикалық дағдыларын алу. Мемлекеттік реттеудің халықаралық және отандық тәжірибесі, негізгі бастапқы басқару ұғымдары, басқару мәдениеті. Мемлекеттік мақсатты бағдарламаларды жасау және талдау, басқару саласындағы жетістіктер туралы ақпаратты жинақтау және пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Отбасылық кеңес берудің негіздері
  Несиелер: 5

  Отбасы мүшесі ретінде адамның қалыптасуы мен дамуының заңдылықтарын зерттеу, отбасылық проблемалы аймақтарды диагностикалау әдістерін және отбасылық психологиялық кеңес беру технологиясын меңгеру. Отбасының функцияларын, құрылымын, динамикасын және өмірлік циклін диагностикалау арқылы отбасылық жағдайды бағалау әдістерімен. Отбасы мүшесі ретінде адамды психологиялық қолдау әдістері; балалар мен отбасы мәселелері саласында психологиялық ағартуды ұйымдастыру негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Психологияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу, психологияны оқыту әдістемесінің теориялық негізінің мазмұнын ашады, студенттердің практикалық оқытушы ретінде өзін-өзі жетілдіруге деген ұмтылысын оятады.Оқушылардың білім беру психологиясы туралы білімдерін өздерінің кәсіби қызметінде пайдалануын ынталандырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Климаттың өзгеруі және "жасыл" экономика
  Несиелер: 4

  Климаттың негізгі ұғымдарын, климаттың ерекшеліктерін; климаттың өзгеруіне қарсы күрестегі "жасыл" экономиканың өзара байлан��сын; әлемдегі және ҚР климаттың өзгеруіне бейімделуді; парниктік газдардың сипаттамасын, климаттың өзгеруіндегі олардың рөлін, ПГ шығарындыларын қысқартуға арналған механизмдерді, энергия үнемдеу және энергетикалық тиімділікті арттыру негіздерін; энергияның жаңартылатын көздері туралы ұғымдарды, климаттың ауыл шаруашылығына әсерін; климаттың су ресурстарына әсер ету салдарын, "жасыл" экономикамен ұсынылатын қалдықтар мәселесін шешу жолдарын білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Психологиялық кеңес беру негіздері
  Несиелер: 5

  Психологиялық кеңес берудің, психокоррекция және психотерапияның әдіснамалық негіздері мен мәселелерін зерттеу. Психотерапия, топтық терапия, топтық талдау негіздерін білуге баулу. Психологиялық кеңес берудің негізгі тәсілдерімен психокеңес берудің мәні, міндеттері мен әдістерімен танысуға негізделген, кеңес берудің және психотерапиялық әсердің негізгі формаларының теориясы мен тәжірибесін игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Студенттердің оқу процесінің ерекшеліктері, атап айтқанда, логикаға, заңдылықтарға, оқу процесінің механизмдеріне, ұстанымдарына деген тұтас көзқарастарын қалыптастырады, білім беру іс-әрекетіне теориялық дайындығын, сонымен қатар білім беру теориясы мен әдістерінің жалпы мәселелерін, білім берудің және жеке тұлға дамуының негізгі теорияларын зерттеуге бағыттайды.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагогикалық шеберлік
  Несиелер: 4

  Педагог шеберлігінің теориялық негіздерінің негізгі ережелерін меңгеру. Педагогикалық шеберлікті қалыптастыру және жетілдіру жолдары туралы түсінікке ие болу. Қалыптасқан педагогикалық құзыреттілікті жетілдіруге қосымша мотивация алу. Білім беру процесінде практикалық іс-әрекетті жүзеге асырудың әдістерін, тәсілдерін практикада қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагогикалық аксиология
  Несиелер: 4

  Құндылықтар теориясы, құндылық теориясы саласындағы теориялық білімді меңгеру қазіргі заманғы білім беру мазмұнын, білім берудегі құндылықтар мәселесіне заманауи теориялық көзқарастарды, қазіргі білім берудің аспектісінде нормативтік-құқықтық және әдіснамалық негіздерін қалыптастыру; педагогикалық процесті ұйымдастыру саласында әдіснамалық құзыреттілікті қалыптастыру: іс-әрекетті схематизациялау дағдыларын қалыптастыру, тұлғаның дамуы туралы базалық философиялық-антропологиялық және психологиялық-антропологиялық түсініктерді дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дағдарыс психологиясы
  Несиелер: 4

  Дағдарыстық психологияның даму тарихын зерттеу. Балалар мен жасөспірімдер жасындағы күйзеліске, дағдарыстық жағдайларға байланысты бұзылулардың модельдерін, теорияларын және тұжырымдамаларын зерттеу. Күйзеліске және дағдарыстық жағдайларға байланысты бұзылулардың пайда болуы мен дамуындағы психологиялық және әлеуметтік факторлардың рөлін анықтауды және бағалауды үйрету. Күйзеліске және дағдарыстық жағдайларға байланысты бұзылулардың негізгі түрлері мен клиникалық көріністерін зерттеу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Оқу технологиялары мен топтық терапияға кіріспе (практикум)
  Несиелер: 4

  Тренинг жұмысының негізгі ұғымдарын, теорияларын және технологияларын зерттеу, топ қатысушыларының психологиялық мәселелерін зерттеу және оларды шешуде көмек көрсету, субъективті көңіл-күйді жақсарту және психикалық денсаулықты нығайту, тұлғааралық өзара іс-қимылдың тиімді тәсілдері мен механизмдерінің психологиялық заңдылықтарын зерттеу жолымен тренингтік жұмыс технологиясының заңдылықтары мен механизмдерін меңгеру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Практикалық психология
  Несиелер: 4

  Психологиялық ғылымның негізгі әдістерін, олармен жұмыс істеу тәсілдерін, оларды сыныптау және эксперименталды жұмыстың психологиялық заңдарын ғылыми зерттеу іскерліктерін қолдану. Психологияның негізгі әдістерін, зерттеудің мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес келетін әдістерді дұрыс таңдау туралы, сараптауды дұрыс құру, нәтижелерді өңдеу және интерпретациялау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Акмеология бакалавр
  Несиелер: 4

  Акмеологияның негізгі ұғымдарын, тұлғаның акмеологиялық дамуының шарттары мен факторларын зерттеу, тұлғаның акмеологиялық дамуын талдау дағдыларын меңгеру. Акмеограмма жасау дағдысын қалыптастыру, кәсіби психолого - акмеологиялық қолдауды жүзеге асыру дағдысын қалыптастыру. Тұлғаның акмеологиялық дамуының, акме қалыптасуының заңдылықтары мен мәнін түсіну.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Отбасылық қарым-қатынас психологиясы.
  Несиелер: 5

  Отбасы кезеңдерінің, дағдарыстар мен жанжалдардың, бала-ата-ана қарым-қатынастарының негізгі тұжырымдамалық ережелерін білу. Отбасылық өмірдің әр түрлі аспектілерін зерттеу отбасылық өмірдің жан-жақты көрінісін береді және сізге отбасына психологиялық көмек көрсету бағдарламасын құруға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Табыс психологиясы
  Несиелер: 4

  Басқару психологиясының теориялық-әдіснамалық негіздерін оқу - басқару психологиясының заңдылықтарымен, негізгі ұғымдарымен, түрлі концепциялармен танысу. Басқарудың негізгі әлеуметтік-психологиялық мәселелерін және оларды шешу жолдарын зерттеу. Басқару қызметінде индивид және топ психологиясының ерекшеліктерін міндетті түрде есепке алу үшін студенттердің орнығуын қалыптастыру. Тұлғаның және ұжымның маңызды әлеуметтік-психологиялық сипаттамаларын, кәсіби, тұлғааралық және тұлғааралық мәселелерді басқару психологиясының құралдарымен зерттеу әдістерімен танысу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жаңа тұрпатты педагогтың психологиялық-педагогикалық аспектілері
  Несиелер: 5

  Мұғалімнің шығармашылық іс-әрекетіндегі әр түрлі функцияларды, оның кәсіби құзіреттілігі мен жаңа формациядағы мұғалім мамандығының мәні болып табылатын шеберліктің арақатынасын зерттеу. Кәсіби қызметтегі психологиялық, стратегиялық, тактикалық және практикалық дайындығына мұғалімдерді даярлау. Сыни тұрғыдан ойлаудың жаңа білім беру технологияларын білу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Білім берудің инновациялық технологиялары
  Несиелер: 5

  Студенттерді инновациялық технологиялар эволюциясының қазіргі кезеңімен және оларды білім беру үдерісінде пайдалану мүмкіндіктерімен, ақпараттық технологияларды қолдану арқылы міндеттерді шешу әдістері мен құралдарымен, шығармашылық ойлауды дамытуда инновациялық технологиялардың рөлімен таныстыру; студенттердің білім беру технологияларындағы негізгі үрдістер туралы түсініктерін қалыптастыру; алған білімдерін практикалық жұмыс барысында қолдану, студенттердің Интернет білім беру желілерінде жұмыс істеу жағдайында Ғаламдық ойлауын қалыптастыруға ықпал ету

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Креативті психология
  Несиелер: 4

  Креативті процестің теориялық негіздерін оқу ( тұлғалық және интеллектуалды алғышарттар, даму белгілері мен заңдылықтары), студенттердің инновациялық қабылдаушылыққа орнатылуын қалыптастыру, шығармашылық климатты қалыптастыру үшін алғышарттар жасау, кедергілерді жеңу, жаңашыл – студенттердің шығармашылық қабілеттерін белсендіретін әдістермен, әдістермен және психотехникалармен танысу. Кәсіби және өмірлік жағдайларда стандартты емес міндеттерді шешудің практикалық дағдыларын қалыптастыру, командалық шығармашылық жұмыс дағдыларын қалыптастыру

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Психологиядағы инновациялық технологиялар
  Несиелер: 4

  Қазіргі заманғы жаңа ақпараттық психологиядағы инновациялық технологиялар мен жүйелерді кәсіби бейімдеу арқылы меңгеру. Ақпаратты алу, сақтау, қайта өңдеу әдістері мен тәсілдері; ақпаратты басқару құралы ретінде компьютермен жұмыс істеу дағдыларды; психологиялық процестерді математикалық модельдеу тәсілдерін меңгерту; психологиядағы инновациялық технологиялар жүйесін білу

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Университетте, экономика, менеджмент саласында оқу үдерісін ұйымдастырудың академиялық ережелерін, экономика салаларының қызмет ету ерекшеліктерін, Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздерін, ҚР-да бизнесті ұйымдастырудың заңнамалық базасы мен принциптерін, кәсіпкерлік құқықтың негізгі теориялық ережелерін, кәсіпкерлік құқықтық қатынастарды реттейтін заңнаманы, нақты жағдайда қажетті нормативтік актілерді қолдануды, Кәсіпкерлік құқық саласындағы заңды мәселелерді талдау мен шешуді білу.

 • Код ON2

  Таңдалған мамандық бойынша кәсіби-бағытталған шет және қазақ (орыс) тілдерінің лексикалық және грамматикалық минимумын білу, маманның жазбаша және ауызша кәсіби сөйлеуіне тән арнайы сөздік айналымы, фразеологизмдер, тезистер, Конспектілер, аннотациялар, Рецензиялар, Пікірлер, рефераттар құрастыру және кәсіби тақырыптарға әңгімелесу жүргізу дағдыларын меңгеру

 • Код ON3

  Ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін, ақпараттық және коммуникациялық процестерді іске асыру тәсілдерін түсіну; ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін ақпараттық Интернет ресурстарды, бұлтты және мобильді сервистерді пайдалана білу; цифрлық технологиялардың көмегімен әртүрлі қызмет түрлері үшін деректерді талдау және басқару құралдарын әзірлеу; деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілерді бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуді қолдану дағдысы

 • Код ON4

  Абай өмірбаяны мен шығармаларын, Абайологияның пайда болуы мен қалыптасу тарихын, Абай ғалымдарының негізгі еңбектерін, ұлт пен ұлттың қалыптасуы тұрғысынан қазақ халқының жүріп өткен жолын, қазақ мәдениеті кезеңдері мен эволюциясын тарихи-әлеуметтік-мәдени контекстегі әдіснамалық синтездеуде, қазақ халқының орны мен рөлін анықтауда білу. қоғам мен адамзат өркениетіндегі. әдеби шығармаларды мәдениет пен әлеуметтік-тарихи тәжірибе тұрғысынан талдай білу

 • Код ON5

  Табиғаттың даму заңдылықтарын білу және түсіну, қоғам мен ойлауды, Қазақстан Республикасының экологиялық менеджментінің негізгі заңдылықтары мен принциптерін, адам қызметінің әлеуметтік-экологиялық салдарларының негіздерін; ауыл шаруашылығының қоршаған ортаға әсерін бағалау мүмкіндігі,  қоғамның экономикалық дамуымен бірге техникалық және экологиялық сараптама мен ғаламдық экологиялық проблемаларға аудит жүргізу, осы білімді кәсіптік қызметте қолдану; адам денсаулығына әсер ететін зиянды және қауіпті өндірістік факторларды білу және олардың кәсіби қызметі саласында оларды қорғау шараларын қабылдау мүмкіндігі.

 • Код ON6

  Психологиялық-педагогикалық іс-әрекеттің мәні туралы түсінік, психологиялық-педагогикалық іс-әрекетті сипаттайтын негізгі ұғымдар мен категориялар. Психологияның жалпы қағидаларын, психикалық процестердің заңдылықтарын және олардың функцияларын білу, қазіргі психологиядағы тұлға туралы түсініктің анық еместігін түсіну, оқу процесінің танымдық әрекетін құрайтын диагностикалық дағдыларды, психоанализді практикалық қолдану, психологияның негізгі тұжырымдамалық идеяларын қолдану.

 • Код ON7

  Психологияның әртүрлі салалары бойынша танымдық үрдістердің жалпы психологиялық заңдылықтарын зерттеу негізінде білім беру. Әр түрлі теориялар мен психологиялық фактілерді жүйелі-психологиялық талдау процесінде студенттердің танымдық іс-әрекетінің дағдылары мен іскерліктерін дамыту. Практикада өмірлік қарым-қатынастың заңдылықтары мен ерекшеліктерін ғылыми талдау әдістерін қолдану, педагогикалық психологияның әдістері мен тәсілдерін меңгеру

 • Код ON8

  Психолог-практик, қарым-қатынас саласындағы оқытушының қызметіндегі әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас дағдылары. Тұлға психологиясының негізгі ұғымдары мен теорияларын, психологтың педагогикалық мәдениеті мен этикасының негізгі компоненттерін қолдану; Психологияны оқыту әдістемесінің теориялық негіздерінің мазмұнын білу, эксперименттік психологияның қазіргі тенденцияларын бағдарлай білу, ұйымдастырушылық және коммуникативтік дағдылардың болуы, аймақтық және халықаралық салада қолданбалы психологиялық қызметті жүзеге асыру. Педагогикалық ғылым мен практиканың қазіргі даму кезеңіндегі білімнің негізгі түсініктері мен технологияларын білу

 • Код ON9

  Таным процестерінің жалпы психологиялық заңдылықтарын зерттеу негізінде психологияның әртүрлі салаларын білу. Әр түрлі теориялар мен психологиялық фактілерді жүйелік-психологиялық талдау процесінде студенттердің танымдық іс-әрекетін дамыту. Тіршілік әрекеттесуінің заңдылықтары мен сипаттамаларын ғылыми талдау әдістерін, тәрбиелік психологияның әдістері мен әдістерін тәжірибеде қолдану. Қоғамдық білім беру дәстүрлерін, әр түрлі этникалық қауымдастықтардың ұлттық психологиясын, әлеуметтену, тәрбиелеу және этникалық ерекшеліктерін зерттеу. Әлеуметтік педагогиканың ғылым ретіндегі әдіснамалық негізіндегі білім, әлеуметтенуді әлеуметтік-педагогикалық құбылыс ретінде түсіндіру

 • Код ON10

  Психологиялық кеңес беру саласындағы негізгі бағыттарды білу. Клиентке психологиялық көмек көрсету, жеке адам мен ұжымның психикалық қызметінің негізгі заңдылықтары мен механизмдері, диагностикалық психологиялық әдістермен жұмыс істеу мүмкіндігі. Балаларды тәрбиелеудің әртүрлі формалары, әдістері, әдістері мен құралдарын негіздеп, шығармашылықпен қолдана білу. Практикалық психология мен девиантты мінез-құлықтың психотерапиялық және психокоррекциялық міндеттерін шешуге, кәсіптік және білім беру қызметіндегі негізгі процедураларды орындауға, отбасының өмірлік циклінің ерекшеліктерін, отбасының өзара әрекеттесуін, отбасының психологиялық портретін дайындауды, отбасының қызметі мен дамуын алдын-алу мен оңтайландыруға арналған ұсыныстарды ғылыми талдау әдістерін практикалық қолдану

 • Код ON11

  Әлеуметтік-психологиялық құбылыстарды теориялық көзқарастар тұрғысынан түсіндіру, әлеуметтік-психологиялық зерттеу бағдарламасын жасау, әлеуметтік-психологиялық құбылыстарды диагностикалау мен түзетудің барабар әдістерін таңдау, әлеуметтік психологтың әлеуметтік және кәсіптік рөлін білу, статистикалық талдау және мәліметтерді сандық өңдеу дағдылары, әлеуметтік негізгі әдістер - психологиялық, педагогикалық зерттеулер және оларды қолданудың әлеуметтік мәселелері. «Психотехнология» және «психотехнология» ұғымдарының мәні мен мағынасын, топтық психологиялық жұмыстың негізгі түрлері, мақсаттары, міндеттері, ережелері, қағидалары мен тетіктері және оқыту мен топтық кеңес беруде әлеуметтік-психологиялық процестерді басқару. Психотехниканың түрлерін жіктей білу, топтық жұмыс психотехнологиясы туралы білімдерін психологияның қолданбалы салаларын шешуге қолдана білу.

 • Код ON12

  Кәсіби және басқарушылық қызметте шешім қабылдау және басқарушылық ережелерді білу, кәсіби және басқарушылық шешімдерді қабылдауды құжаттамалық, нормативтік және әдістемелік қамтамасыз ету әдістерін игеру. Шығармашылық ойлауды дамытудағы инновациялық технологиялардың рөлі және оларды оқу процесінде қолдана білу. Мұғалімнің шығармашылық іс-әрекетінің әртүрлі функцияларын, оның кәсіби құзіреттілігі мен жаңа формация мұғалімінің мәні болып табылатын дағдыларға қатынасын білу