Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04102 Есеп және аудит (Бухгалтерлік есеп пен экономикалық талдау) в Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 5

  Экономикадағы математика экономикалық бағыттар бойынша маманды даярлау жүйесіне: - экономикалық есептерді қосымшалармен моделдеуге, талдауға, шешуге көмектесетін математикалық аппаратты меңгеру, қажет болған жағдайда компьютерлік технологияларды қолдану, студенттерге болашақ қызмет саласындағы процестер мен құбылыстарды зерттеуге және болжауға мүмкіндік беретін математикалық әдістерді меңгеруге көмектесу

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  Студенттерде ғылыми экономикалық ойлауды қалыптастыру, оларды экономиканың кез келген саласында талдау тәсілдерін, әдістерін, құралдарын өз бетінше қолдану үшін пайдалана алады. Нарық түрлері, монополия, өндіріс, ресурстар, сұраныс пен ұсыныс, сұраныс пен ұсыныс факторлары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • «Мәнгілік Ел» құндылықтары және рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  «Мәңгілік Ел» пәнінің мазмұны: а) студенттердің ұлттық ерекшелігін, азаматтығы мен патриотизмін қалыптастыру, олардың тарихи және әлеуметтік жадысын дамыту, ұлттық мәдениетке баға беру, б) этникалық стереотиптерді жеңуге және басқа да мәдениет өкілдерімен сындарлы диалогты құруға қабілетті мәдениетаралық коммуникация дағдыларымен интеллектуалды және бәсекеге қабілетті тұлғаны дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тіршілік қауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 5

  Авариялардың, төтенше жағдайлардың туындау қаупін азайту негізінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Тіршілік ету ортасының қауіптілігі мен зияндылығын тану, төтенше жағдайлар кезіндегі сауатты іс-әрекеттер. Өмір сүру процесінде адамның денсаулығы мен жұмысқа қабілеттілігін сақтау қауіпсіздігін қамтамасыз ететін әлеуметтік-экономикалық, ұйымдастырушылық, техникалық, гигиеналық және емдеу-алдын алу шаралары мен құралдары жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Толеранттылық негіздері
  Несиелер: 5

  Этносаралық қатынастардың жағымды тәжірибесі, этносаралық және конфессияаралық қатынастарды нығайту және үйлестіру. Қазақстан Республикасының ұлттық саясатының элементтері, олардың бірі - қазақ мәдениетінің мақсатты дамуы, басқа этникалық топтар үшін қолайлы жағдай жасау. Көп ұлтты қоғамда әлеуметтену, толеранттылықты дамыту, этносаралық қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру және тұлғааралық қарым-қатынас..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Гендерлік саясат
  Несиелер: 5

  Курста мемлекеттердің негізгі құжаттарымен және халықаралық актілермен бекітілген ерлер мен әйелдердің тең құқықтары мен тең мүмкіндіктерін қамтамасыз ету және іске асыру мәселелері қарастырылады. Гендерлік саясаттың негізгі бағыттары ерлер мен әйелдердің күш құрылымдарында теңдестірілген қатысуына қол жеткізу, әйелдердің экономикалық тәуелсіздігіне тең мүмкіндіктер беру, бизнесті дамыту және насихаттау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Микроэкономика
  Несиелер: 5

  Микроэкономика әдістері туралы, нарықтық экономика субьектілерінің мінез-құлқын обьективті бағалау және олардың бизнес-ортада табысты өзін-өзі жүзеге асыру туралы негізгі микроэкономикалық модельдер туралы түсініктерді зерттеу. Студенттерге микроэкономиканың принциптері, әдістері туралы, экономикалық саясаттың нәтижелілігін объективті бағалау мақсатында негізгі микроэкономикалық модельдер туралы түсінік беру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қаржы
  Несиелер: 5

  Мемлекеттің қаржы жүйесі және қаржы қызметі. Мемлекеттік ақша қорларының сипаттамасы және заңнамалық актілер. Мемлекет қаржысын басқару. Жеке қаржы. Тауар өндірушілердің ақша ағындары және оларды оңтайландыру. Қаржылық есептілік және қаржылық коэффициенттерді бағалау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 5

  «Құқық негіздері» пәні қоғамдағы түрлі құбылыстардың аясында заңның және мемлекеттің пайда болуы мен дамуын зерттейді. Тәртіп жұмыс, азаматтық, қылмыстық, отбасылық құқық және т.б. сияқты мемлекеттің құқықтық құбылыстарының, динамикасының, заң мен мемлекеттің даму заңдылықтарын қамтитын түрлері мен формалары туралы идеяларды және құзыреттерді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 5

  Қоршаған орта құрамының өзгеруін, тиісінше озон қабатының бұзылуын, мөлдірліктің өзгеруін, түтіннің пайда болуын, оның күкірт, азот оксидтерімен, қорғасынмен, сынаппен ластануының ұлғаюын зерттейді. канцерогендік заттармен және т. б. Ғылыми-техникалық процесс антропогендік фактордың ОС - ға әсер етуінің ұлғаюына әкеп соқтырады және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануды ерекше өткір талап етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дінтану
  Несиелер: 5

  «Дінтану діннің пайда болуы, дамуы және жұмыс істеуі, оның әртүрлі құбылыстары, діннің және мәдениеттің басқа салаларының өзара әрекеттестігі мен өзара әрекеттесуін реттейтін заңдарды зерделеуге бағытталған. Ол философиялық ойдың, табиғи және әлеуметтік ғылымдардың тарихымен, қазіргі заманғы ғылыми-техникалық революция жетістіктеріне сүйенеді. Курстың мақсаты дінді әлеуметтік феномен ретінде объективті зерттеуді, оның пайда болуын зерттеуді, тарихи эволюцияны қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шоқантану
  Несиелер: 5

  Нақты тарихи материалдағы Курс Ш. Уәлихановтың өмірі мен қызметі туралы бұрын белгісіз көптеген өмірбаяндық материалдарды ашып қана қоймай, ХІХ ғ. екінші жартысындағы Қазақстан дамуының барлық қарама-қайшы тұстарын толықтыра аша түсе, тарихи үрдісі туралы түсінік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы азаматтық ұстанымды жүйелі білім арқылы қалыптастыру.Осы пән өз тарапынан студенттерге тиістімәдениет негіздерін меңгеру арқылытеориялық тұрғыда заң ұғымдарына талдау, зерттеу жасауды үйрету, алғанбілімдерін болашақ мамандықтарында тиімді пайдалануға жағдайлар жасау өз септігін тигізеді.Пәннің негізгі міндеттері: сыбайлас жемқорлық саласындағықұқықтық мәдениетті қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жастар саясаты
  Несиелер: 5

  Курста гуманитарлық, жаратылыстану және әлеуметтік ғылымдардың жастар туралы іргелі білімдерін талдау; қазіргі заманғы қоғамдағы жастардың жағдайы мен оның негізгі мәселелері туралы ғылыми идеяларды қалыптастырады; жастармен жұмыс істеудің жүйелі сипаты туралы түсінік береді; жастарға қатысты гуманистік көзқарастарды және әлеуметтік білім беру үдерісін қалыптастырады; жастарға қатысты мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Іс қағаздары және латын графикасы
  Несиелер: 3

  Латын графикасы негізінде мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізуде білім алушылар кеңселік іс қағаздары, іскерлік іс қағаздары, қызметтік хаттармен танысып, олардың құрылымы мен мазмұнын, өзіндік ерекшелігі мен жазылу үлгісін, тірек сөздері мен жазылу жағдаяттарын меңгереді. Қазақстан Республикасында қалыптасқан құжат айналымы мен түрлі құжаттардың рәсімделуіне қойылатын талаптарымен танысады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономиканы математикалық модельдеу
  Несиелер: 5

  Экономикалық есептің математикалық моделінің ұғымымен, олардың құрастыруымен және нәтижелерін талдаумен, модельдеу принциптерімен және экономикалық есептерді шешудің математикалық әдістерімен танысу. Модельдерді құру. Сызықты бағдарламалау есептері. Сызықты бағдарламалау есептерін шешу әдістері – графикалық, симплексті, М-әдіс (жасанды Базис әдісі). Сызықты бағдарламалаудың қосарлы есептері. Тиімді жоспардың қосарлы бағалауының экономикалық қасиеттері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  Студенттердің кәсіпорынды ұйымдастыру және басқарудың негізгі принциптері мен әдістерін меңгеру, шаруашылық жүргізудің қазіргі жағдайында кәсіпорындарды басқару теориясы мен тәжірибесінің негіздерін, менеджмент саласында шешімдер қабылдау үрдістерін зерделеу, жүйелеу және бекіту.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  Экономикалық Саясаттың нәтижелілігін объективті бағалау мақсатында студенттерге Макроэкономиканың принциптері, әдістері туралы, негізгі макроэкономикалық модельдер туралы түсінік беру. Студенттерге ІЖӨ, ЖҰӨ, ЖТ, БТ, ТҰӨ негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер, жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс, жұмыссыздық, инфляция туралы түсінік беру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Эконометрика
  Несиелер: 5

  студенттерді нақты статистикалық мәліметтер базасында нақты экономикалық құбылыстардың математикалық модельдерін құрастыруға және талдауға, модельдеу нәтижелерін көрнекі түрде: кестелер, графиктер, диаграммалар түрінде өңдеуге және ұсынуға үйрету. Эконометрика пәні. Экономикалық құбылыстардың кездейсоқ сипаты және статистикалық заңдылықтар. Эконометриялық үлгілеу кезеңдері. Бас жиынтық және таңдау. Статистикалық деректерді ұсыну және өңдеу тәсілі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Статистика
  Несиелер: 5

  Студенттерді экономикалық және әлеуметтік үрдістер туралы негізгі ақпарат көздерімен, оны жинау, оның шынайылығы мен салыстырмалылығын қамтамасыз ету әдістерімен, мүмкін болатын дәлсіздіктер мен қателерді анықтау және түзету әдістерімен, Ақпаратты компьютерлік өңдеу мен талдаудың қазіргі заманғы әдістерімен, бастапқы мәліметтерді рәсімдеу тәсілдерімен және есептеу және талдау нәтижелерін баяндау тәсілдерімен таныстырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік дизайн
  Несиелер: 3

  Қарапайым примитивтерді құру, еркін қисықтардыредакциялау, объектілердің контурларын орнату, объектілердің түсін басқару, әртүрлі мәтіндік нысандармен жұмыс жасау, объектілерге әртүрлі әсерлерді қолдану. Векторлық графика жүйесінде схемалық сызбаларды құру. Оқу үрдісінде иллюстрациялық диаграммаларды және кескіндерді дайындау үшін компьютерлік графикалық жүйелердіпайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тәуекелдерді басқару
  Несиелер: 3

  Студенттерді курстың негізгі мәселелерімен таныстыру, шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметіндегі белгісіздік факторларының барлық аспектілерін зерттеу, қирату құбылыстарына қарсы тұру туралы білім алу, сонымен қатар қазіргі жағдайда шаруашылық жүргізуші субъектілердің экономикалық нәтижелерінің тұрақтылығын арттыру мүмкіндіктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржылық сауаттылық негіздері
  Несиелер: 3

  «Қаржылық сауаттылық негіздері» пәнін оқытудың мақсаты- мемлекеттік білім беру стандартына және жұмыс берушілердің талабына сәйк ескелетін, қаржылық сауаттылық саласында кәсіптік қызметті орындауға жеткілікті деңгейде білімге, іскерлікке ие мамандарды дайындау. Пәнді оқыту міндеттері: Пәннің мақсатына сәйкес, кәсіпті білім алу, жетекшінің тәжірибелік жұмысының дағдысын меңгеру, тәжірибелікжұмыстар, жаттығулар, кейстер, тренингтер, тестердіорындау, лекциялық материалдарды және т.б. оқу арқылы іскер қасиетті және студенттердің шығармашылық белсенділігін дамыту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экскурсиятану
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты-студенттердің әлемдегі және Қазақстандағы ұйымдастырылған саяхаттардың тарихы мен дамуы бойынша білім жүйесін қалыптастыру, алған білімдерін отандық туризм индустриясы үшін қолдана білу. Пәнді оқытудың міндеттері: - студенттердің отандық және халықаралық туризмді дамыту саласында талдау және үрдістерді дамыту; - студенттерді Қазақстан Республикасында және әлемде ұйымдастырылған саяхаттардың даму тарихымен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби орыс тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби қазақ тілін меңгеру студентті шығармашылық ойлауға, көзқарасын кеңейтуге, өзінің жеке қасиеттерін жан-жақты ашуға, яғни кәсіби білімін дамытуға әсерін тигізеді. Студент өзіндік жұмыс орындаудың дағдысын қалыптастырады, шығармашылық дербестікке қол жеткізед, соларөылы тілдік түініктерді, логиканың барлық түрлерін (талдау, жинақтау, салыстыру, тұжырымдама жасау) жетілдіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ тілі
  Несиелер: 3

  Студенттерге іскери және кәсіби қарым-қатынас түрлері, ғылыми стильдің жанрлық ерекшеліктері, кәсіби қарым-қатынастың білік пен дағдыларын игертеді, жалпы гуманитарлық және жалпы кәсіби танымын кеңейтеді. Пәнді игеру барысында кәсіби сөздердің мағыналық, құрылымдық ерекшеліктерін, кәсіби салалық терминдердің семантикасы мен жасалу ерекшеліктерін, кәсіби саладағы сөйлеу тілі мен ғылыми стильдің ерекшеліктерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Маркетингтік зерттеулер
  Несиелер: 5

  Маркетингтік зерттеулерді жүргізудің ғылыми-теориялық негіздерін зерттеу, сондай-ақ осындай зерттеулерді жүзеге асырудың практикалық дағдыларын меңгеру. Маркетингтік зерттеулердің теориялық негіздері. Маркетингтік зерттеулер жүргізу әдістемесі. Маркетингтегі сандық және сапалық зерттеулердің жіктелуі. Маркетингтік зерттеулерді жүргізудің жалпы әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бағалар мен бағақалыптастыру
  Несиелер: 3

  Мақсаты: Экономиканың әр түрлі салаларында бағаны қалыптастыру бойынша білімдерді алу. Қысқаша мазмұны: бағаны қалыптастырудың теориялық негіздері: баға, бағаның қалыптасуы, баға түрлері, бағаның функциялары, бағаның құрылымы, баға саясаты мен стратегиясы, бағаны мемлекеттік реттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Робототехника негіздері
  Несиелер: 3

  Ағылшын тілінде. Робототехника қолданбалы ғылым ретінде. Робототехникалық конструктордың электронды және құрылымдық компоненттері. Конструктор Lego негізіндегі робот модельдері. Робототехникалық конструкторлардың бағдарламалық жасақтамасы. Lego Mindstorms графикалық бағдарламалау ортасы. Қозғалыстарды бағдарламалау. Датчиктерді бағдарламалау. Сенсорлық жүйелер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бухгалтерлік есеп негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пән бухгалтерлік есептің қалыптасу және қалыптасу тарихын ашады, бухгалтерлік есеп әдісінің принциптерін, негізгі ұғымдарын, элементтерін, бастапқы құжаттарды өңдеудің әдістемелік тәсілдерін және есептік жазбаларды қалыптастыруды қамтиды.Бухгалтерлік есепті құру негіздерін, бухгалтерлік есеп туралы ҚР заңнамалық және нормативтік актілерін, бухгалтерлік есептің мәні мен әдісін, бухгалтерлік балансты, бухгалтерлік есеп шоттарының жүйесін, есеп тіркелімдерін білу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Маркетинг
  Несиелер: 5

  Маркетинг маркетингтің теориялық негіздері мен ұғымдық аппаратын зерттеу, фирмалар мен компаниялардың қызметінде маркетинг элементтері мен принциптерін қолдану бойынша практикалық дағдыларды меңгеру. Маркетингтің базалық анықтамалары. Маркетингтің мәні, мақсаты, міндеттері және принциптері. Маркетингтің даму кезеңдері. Маркетингтік орта. Функционалдық маркетингтік стратегиялар. Стратегиялық маркетингтік жоспарлау нарықты сегменттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби шет тілі
  Несиелер: 3

  «Кәсіби шетел тілі» бағдарламасы бойынша табысты жұмыс істеудің қажетті және жеткілікті шарты - жалпы тілдік дайындық, сонымен қатар қазақ / орыс тілдерінде арнайы пәндер бойынша базалық біліммен игеруі.Бағдарламаның мазмұны кәсіптік саладағы студенттердің коммуникативтік қажеттіліктері мен анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Академиялық хат
  Несиелер: 3

  «Академиялық жазылым» пәнінде академиялық жазылым туралы ұғым, академиялық сауаттылық, академиялық дағды, академиялық жазылымның деңгейлері, академиялық жазылым стилі, құрылымы мен композициясы, академиялық эссе жазу технологиясы, аннотация, рецензия, ғылыми баяндама, ғылыми мақала, ғылыми жоба, ғылыми жұмыс, автореферат, диссертация талаптары және академиялық ақпараттық ресурс қолданысы туралы білім беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Салықтар және салық салу
  Несиелер: 5

  Мақсаты: Студенттердің салықтық міндеттердің туындауы мен көлемін анықтау сәтін дұрыс анықтау сұрағын меңгеру, есептік кезеңге кірістер мен есептіліктерді дұрыс қабылдау, соңында заңмен бекітілген салық сомасының бюджетке уақытылы төленуін бақылау. Қысқаша мазмұны: ҚР салық және салық жүйесінің экономикалық мазмұнын, салықтық есептің принциптерін, міндеттерін, қызметтерін және әдістерін оқып-білу. Салықтың әрбір түрінің есебінің ерекшелігін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржы нарықтары және делдалдар
  Несиелер: 5

  Мақсаты: Заманауи қаржылық нарықтарда студенттердің операцияларды тиімді басқару білімі мен әдістемелерін терең қабылдау. Қысқаша мазмұны: Қаржылық нарық түсінігі мен оның функциялары. Ақшалай нарық түсініктері, оның құралдары мен қатысушылары. Валюталық нарық түсінігі, оның құралдары мен қатысушылары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өзін-өзітану
  Несиелер: 3

  «Өзін-өзі тану» пәні адам әлеуетін ашуға бағытталған, оқушылардың өзін-өзі дамыту мен еркіндікке деген сеніміне, қадір-қасиетін қорғауға және адамның бақыт жолында құқықтары мен қажеттіліктерін қамтамасыз етуге деген сенімін дамытады. Тәртіп студенттердің әлеуметтік негізгі құзыреттілігін қалыптастырады - адамдар арасында қарым-қатынас жасауға, олардың ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеуге дайын.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру процесінде кәсіпорындар мен ұйымдардың кәсіпкерлік қызметі ерекше рөл атқарады. Кәсіпкерлердің бастамасы, тәуекелі, білімі мен біліктілігі кәсіпорындардың, фирмалардың, Ұлттық экономика жүйесін ұйымдастырудың әлеуметтік-экономикалық ресурстарын барынша тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шаруашылық қызметін талдау
  Несиелер: 6

  Студенттерді әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың шаруашылық қызметіне экономикалық талдау жүргізу әдістемесімен таныстыру. Экономикалық ақпарат көздері, талдау әдістері мен тәсілдері. Ұйымның қаржы-шаруашылық қызметін талдау. Ұйымның (кәсіпорынның) өтімділігін және төлем қабілеттілігін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржылық есеп 1
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту мақсаты халықаралық стандарттарға сәйкес ұйымдардың қаржылық есептілігін қалыптастыру үшін қажетті ақпаратты жинау, тіркеу және өңдеу дағдыларын меңгеруден тұрады. Қаржылық есептің міндеттері дұрыс, оңтайлы шешімдер қабылдау үшін сыртқы пайдаланушыларға шынайы, объективті қаржылық есептілікті ұсыну болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Таңдалған салаларда шығындарды есептеу, есептеу және бюджеттеу
  Несиелер: 6

  Кәсіпорында бухгалтерлік Басқару есебін ұйымдастыру бойынша теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды қалыптастыру, кәсіпорынды жедел басқару, оның жұмысының нәтижелерін жедел бақылау және бағалау, кәсіпорынның дамуын жоспарлау және үйлестіру мақсатында ішкі пайдаланушыларға толық ақпаратты дайындау және ұсыну. Қазіргі жағдайдағы басқару есебінің функциялары мен ерекшеліктері. Бюджеттік жоспарлау және жұмыс істеу көрсеткіштерін өлшеуді бақылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономикалық зерттеу және талдау
  Несиелер: 6

  Барлық ұйымдар қызметінің салдарын зерделеу, одан әрі кемшіліктер мен резервтерді анықтау үшін факторлардың олардың ауытқуына әсерін анықтау, сондай-ақ өндіріс пен іске асыру көлемін жаңарту мен арттыруға, олардың жұмысының тиімділігі мен тұрақтылығын арттыруға бағытталған әдістерді әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 8

  «Кәсіпорын экономикасы» дербес экономикалық пән болып табылады, оны зерттеу пәні кәсіпорын қызметі, шаруашылық шешімдерді әзірлеу және қабылдау процесі болып табылады. Зерттеуге келесі бөлімдер қарастырылған: Ұлттық экономика жүйесіндегі кәсіпорын; кәсіпорындардың ресурстары, пайдаланудың сипаттамасы мен бағасы; кәсіпорынның жұмыс істеуінің экономикалық механизмі; кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижелері мен тиімділігі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорындағы басқарушылық есепке алу және бақылау жүйелерін ұйымдастыру
  Несиелер: 6

  Студенттердің әртүрлі салаларда жұмыс істейтін кәсіпорын қызметін басқару есебінің білімі мен дағдыларын қалыптастыру, басқару шешімдерін қабылдау үшін объектінің ағымдағы жағдайын бағалау. Шешім қабылдауды талдау. Инвестициялық шешімдерді талдау. Басқару есебін ұйымдастыру. Басқару есебінің мақсаттары үшін ұйымның есеп саясаты. Ұйымның сегменттік есептілігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Студенттерді мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есептің теориялық және практикалық аспектілерімен таныстыру. Бухгалтерлік есепті жүргізу принциптерін зерделеу, бухгалтерлік есепті жүргізу ережелерін, Мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілікті жасау тәртібін зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кешенді тексерулерді ұйымдастыру мен әдістемесі
  Несиелер: 8

  Студенттерді кешенді тексерудің теориялық және практикалық аспектілерімен таныстыру. Кешенді тексерулердің теориялық, құқықтық және әдіснамалық негіздері, оның нақтылық дәрежесі туралы тәуелсіз пікір білдіру мақсатында қаржылық есептілікті тексеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аудит
  Несиелер: 8

  Студенттерді аудиттің теориялық және практикалық аспектілерімен таныстыру. Аудиттің теориялық, құқықтық және әдіснамалық негіздері, аудиттің негізгі ұғымдары, тұжырымдамалардың мәні, аудиттің негізгі қағидаттары мен ерекше санаттары, аудиторлық қызметті реттеуді ұйымдастыру, оның нақтылық дәрежесі туралы тәуелсіз пікір білдіру мақсатында қаржылық есептілікті тексеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржылық есеп 2
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың міндеттері қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын, соның ішінде жалға алуды есепке алуды, табыс салығын есепке алуды, қаржы құралдарын есепке алуды, корпоративаралық инвестицияларға енгізуді, қаржылық есептілікті шоғырландыруды және еншілес кәсіпорындарға инвестицияларды есепке алуды, бірлескен кәсіпорындарға қатысуды, валюталық бағамдардың өзгеруінің әсерін зерттеуді қарастыратын іргелі тақырыптардың курсы бойынша қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бюджеттік ұйымдарда есеп және есеп беру
  Несиелер: 5

  Студенттерге бюджеттік ұйымдардағы есеп пен есеп берудің ерекшеліктері; бюджет қаражатын қаржыландыру және жұмсау негіздері туралы білім беру; бухгалтерлік есепте негізгі құралдарды, сондай-ақ бюджеттен тыс көздер мен т. б. есебінен алынған қаражатты көрсету тәртібін зерделеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Технологиялық кәсіпкерлік және стартаптар
  Несиелер: 5

  Бұл курс идеяларды іздеуден бастап өнімнің нарыққа шығуына дейін стартап құрудың барлық процесін қамтитын болады. Оқыту нәтижесі дайын нақты MVP – ең аз өміршең өнім, студенттердің осы өнімді іске қосуы және оның бизнес-инкубаторға түсуі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпорын қызметін жоспарлау және болжау
  Несиелер: 5

  Жоспарлау және болжау саласында практикалық және теориялық дағдыларды қалыптастыру кәсіпорынның экономикалық қызметінің көрсеткіштері. Жоспарлау мен болжаудың мәні. Кәсіпорын қызметін ұйымдастыру және жоспарлау тәсілдері. Жоспарлау мен болжаудың түрлері мен формалары. Кәсіпорындардағы бизнес-жоспарлау негіздері. Кәсіпорын қызметінің жоспарлы көрсеткіштерін есептеу әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Басқару есебі 1
  Несиелер: 5

  Пән негізгі міндеті өндірістік шығындар туралы есептік деректерді алу болып табылатын өндірістік есепті зерттеуге бағытталған. Шығындар басқару есебінің маңызды объектілерінің бірі ретінде. Шығындарды есепке алу объектілері, калькуляция объектілері, шығындарды тасымалдаушы ұғымы. Негізгі және қосалқы өндірісті есепке алу. Материалдар мен еңбекақы төлеу шығындарын есепке алу. Материалдарды басқару процесі, шикізат пен материалдардың босатылатын қорларын бағалау кезінде қолданылатын әдістер.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Еңбек экономикасы
  Несиелер: 5

  Еңбек пен еңбек қатынасының теориялық және практикалық сұрақтарын, олардың нәтижелілігінің құны көзқарасынан бағалау жағынан қарастырылып зерттеу. Қысқаша мазмұны: Ұйымдастыру, жұмыспен қамтылу, төлеу, тиімділік және т. б. еңбектің спецификалық формаларының мәнін көрсетудегі экономикалық заңдылықтардың еңбек қатынастарын зерттеу. Еңбек экономикасы экономикалық ғылым болып қоғамдағы келісім мен бағдар үдерістерін түсіндіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салық есебі және есептілік
  Несиелер: 6

  Студенттердің салық міндеттемелерінің пайда болу сәтін және көлемін дұрыс анықтау, табыстар мен шегерімдерді есепті кезеңге дұрыс жатқызу және, сайып келгенде, заңнамада белгіленген мерзімде бюджетке төленуі тиіс салық сомасын алу мәселесін игеруі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есепті компьютерлендіру
  Несиелер: 6

  Компьютерлік есепке алу дағдыларын меңгеру, компьютерде алғашқы құжаттарды өңдеу. бухгалтерлік және салық есептілігін қалыптастыру. Әмбебап бухгалтерлік бағдарлама бухгалтерлік есепті автоматты түрде жүргізуді жүзеге асыруға мүмкіндік береді сымдар енгізу, айналымдарды, шот карточкаларын, бас кітапты алу, кассаны, банкті енгізу, төлем құжаттарын басып шығару, салық және басқа органдарға есептер беру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Практикалық бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Студенттерді бухгалтерлік есептің негіздерінен балансқа дейінгі практикалық азаматтарымен таныстыру. Қаржылық есептіліктің ұлттық және халықаралық стандарттары негізінде бухгалтерлік есепті жүргізу мен қаржылық есептілікті жасаудың негізгі принциптері мен әдіснамалық негіздері. Бухгалтерлік есептің бастапқы құжаттарын ресімдеу тәртібі, Бухгалтерлік тіркелімдерді толтыру, алынған деректерді Бас кітапқа енгізу, бухгалтерлік балансты жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттік сатып алуларды ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Студенттерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырудың теориялық және практикалық аспектілерімен таныстыру. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруды мемлекеттік реттеу. Мемлекеттік сатып алуды жүргізу мониторингі және бақылау. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру. Аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру. Государственные закупки способом запроса ценовых предложений. Тауар биржалары арқылы бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аудиттің халықаралық стандарттары
  Несиелер: 5

  Аудиторлық қызметті стандарттаудың халықаралық деңгейі туралы теориялық білімді қалыптастыру және есептіліктің дұрыстығын бағалау үшін халықаралық аудит стандарттарының ережелерін қолданудың практикалық дағдыларын қалыптастыру. Халықаралық деңгейде стандарттау процесінің мәні. Халықаралық аудит стандарттары жүйесінің құрылымы. Бағаланған тәуекелдерге жауап ретінде тәуекелдерді бағалау және әрекеттер. Қаржылық есептілік бойынша есепті(қорытындыны) ұсыну жөніндегі келісімдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қаржы есебі
  Несиелер: 5

  Студенттерді Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының теориялық және практикалық аспектілерімен, сондай-ақ олар негізделетін тұжырымдамалар мен принциптермен, қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес ұйымдарда бухгалтерлік есепті жүргізу техникасымен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өндіріс саласындағы бухгалтерлік есептің ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  Болашақ мамандардың өндірістің технологиясы мен ұйымдастырылуына, мамандану дәрежесіне, басқару құрылымына және басқа да факторларға сүйене отырып, экономиканың нақты секторы салаларының кәсіпорындарында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру бойынша теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қызмет көрсету саласындағы бухгалтерлік есеп ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру және жүргізу жалпы қабылданған бірыңғай қағидаттар негізінде жүзеге асырылады. Сонымен қатар, жекелеген кәсіпорындарда бухгалтерлік есеп жүйесінің осы саланың сипаты мен ерекшелігіне негізделген өз ерекшеліктері бар. Пән студенттерге құрылыс, туристік және қонақ үй ұйымдарында, қоғамдық тамақтану кәсіпорындарында және сауда салаларында практикалық бухгалтерлік міндеттерді шешу үшін қажетті негізгі қағидатты ережелерді меңгеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Практикалық аудит
  Несиелер: 5

  Қаржылық-шаруашылық қызметтің әр түрлі учаскелерінің аудитін ұйымдастыруды және әдістемесін зерттеу. Құрылтай құжаттарының аудиті және жарғылық капиталды қалыптастыру. Негізгі құралдармен операциялар аудиті. Материалдық емес активтермен операциялар аудиті. Қаржылық салымдардың аудиті. Есеп айырысу операцияларының аудиті. Қаржылық нәтижелер аудиті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Командада жұмыс істей алу, өкілеттілікті беру және үйлестіру, өз жұмысын және ұжымның жұмысын тиімді жоспарлау және ұйымдастыруға қабілеті болу

 • Код ON2

  Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздерін білу, соның ішінде экологиялық, әлем халықтарының дәстүрлеріне, мәдениетіне төзімді болу, іскерлік этика нормаларын сақтау, рухани өсуге ұмтылу

 • Код ON3

  Математикалық аппаратты және ақпаратты өңдеудің қазіргі заманғы әдістерін, қолданбалы бағдарламалық құралдарды, соның ішінде кәсіби қызметте бухгалтерлік есепті компьютерлендіруді қолдана білу; кәсіби салада тілдік дағдыларды қолдана білу

 • Код ON4

  Шаруашылық жүргізуші субъектінің қызметін сипаттайтын экономикалық көрсеткіштерді есептеу үшін және басқарушылық шешімдерді қабылдау кезінде басшылардың одан әрі пайдалануы үшін бастапқы және талдамалық ақпаратты жинауға және интерпретациялауға қабілетті болу

 • Код ON5

  ХҚЕС сәйкес бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікті жүргізу мәселелерін білу

 • Код ON6

  Өндіріс және өнім (жұмыс, қызмет) айналымы және өткізу шығындарын, сондай-ақ ұйымның қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелерін есепке алуды жүргізе білу

 • Код ON7

  Қызметтің салалары мен салаларындағы бухгалтерлік есептің ерекшеліктерін білу

 • Код ON8

  Аудит және қаржылық есептіліктің отандық және халықаралық стандарттарына сәйкес аудит саласында алған білімдерін қолдануға қабілеті болу

 • Код ON9

  Аудитор қызметінің этикалық принциптерін сақтай отырып, аудит және қаржылық бақылау саласында кәсіби қызметті жүзеге асыруға қабілетті болу

6B04102 Есеп және аудит
Бакалавриат

Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Есеп және аудит
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B04102 Есеп және аудит
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Есеп және аудит
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Есеп және аудити
Бакалавриат

Қайнар академиясы

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Есеп және аудит
Бакалавриат

Алматы экономика және статистика академиясы

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Есеп және аудит
Бакалавриат

Шымкент университеті

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
Top