Жаңа білім беру бағдарламасы

6B08104 Жеміс-көкөніс шаруашылығы в Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті

 • Өсімдіктер физиологиясы
  Несиелер: 3

  Өсімдіктер физиологиясы-өсімдік ағзасының тіршілік процестері мен функцияларын зерттейтін ғылым. Өсімдіктер физиологиясы XIX ғ.дербес ғылымға бөлінген эксперименталдық ботаниканың ең дамыған саласы болып табылады. Ол химия, физика, биохимия, биофизика, микробиология, молекулалық биологиямен тығыз байланысты. Өсімдіктер физиологиясы мәселелерін шешусіз егіншілік пен өсімдік шаруашылығының өнімділігін арттыруға бағытталған бірқатар мәселелерін шешу мүмкін емес.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Агрометеорология
  Несиелер: 5

  Жалпы атмосферада, сондай-ақ жерге жақын қабатта болатын физикалық құбылыстар мен процестердің негіздерін, олардың ауыл шаруашылығы өндірісінің объектілері мен процестеріне әсер етуіне байланысты, сондай-ақ өсімдіктердің өмір сүруіне себепші болатын ортаның негізгі және екінші дәрежелі факторларының сандық мәнін белгілеу мақсаты бар агрометеорологияны зерттеу әдістерін, олардың шекті мәндері мен сыни кезеңдерді ескере отырып оңтайлы үйлесімін білу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ботаника
  Несиелер: 5

  Бұл жердегі барлық тірі организмдерді зерттейтін биология ғылымының кең таралған бөлімі. Ол өсімдіктердің сыртқы және ішкі құрылымын, олардың әртүрлі деңгейлердегі өмірлік функцияларын (жасушалық, организмдік және т.б.), эволюцияны, жүйеленуді, өсу жағдайларын, өсімдіктердің қоршаған ортаға тәуелділігін, олардың адам өміріндегі рөлін және тағы басқаларын зерттейді. Бұл бөлімдерден тұратын күрделі пән.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Топырақтану
  Несиелер: 3

  Топырақтану-топырақ туралы ғылым. Жаратылыстану құрамына кіреді, жер туралы ғылымдарға жатады. Топырақтану топырақтың шығу тегін, дамуын, құрылысын, құрамын, қасиеттерін, құнарлылығын және таралуын зерттейді, сондай-ақ оларды қорғау және ұтымды пайдалану бойынша шараларды әзірлейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Микробиология
  Несиелер: 5

  Курста микроорганизмдердің жүйеленуі, морфологиясы, биохимиясы, физиологиясы, генетикасы, таралуы және практикалық маңызы зерттеледі. Ол әртүрлі факторлардың микроб жасушасына әсерін, микро, организмдердің N, C, P, S, Fe және басқа элементтерді түрлендіруге қатысуын зерттейді. Өсімдік ауруларына қарсы микробтық препараттарды қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Химия
  Несиелер: 5

  Химиялық құбылыстардың негіздері, сонымен қатар өсімдік шаруашылығы өнімдерінмен дайындаудағы технологиялық процестерді ұйымдастыруға қажетті заттардың қасиеттері зерттеледі

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Топырақтану
  Несиелер: 5

  Топырақтың пайда болуын, құрылысын, құрамын, қасиеттерін, құнарлылығы мен таралуын зерттейді, сондай-ақ оларды қорғау және ұтымды пайдалану шараларын жасайды. Топырақтың органикалық және минералды бөліктерінің шығу тегі, құрамы, қасиеттерін, физикалық, химиялық, физика-химиялық және биологиялық қасиеттерін зерттейді; негізгі ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіруге жарамдылығы бойынша топырақтың қасиеттері мен режимін, олардың құнарлылық деңгейін бағалайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жалпы энтомология
  Несиелер: 5

  Ауыл шаруашылығы дақылдары мен мал азықтық алқаптар зиянкестерінің жүйеленуін, биологиясын, морфологиясын және зиянкестермен күресу шаралар жүйесін, ауыл шаруашылығы дақылдары мен алқаптарды зиянкестерден қорғаудың интегралды әдістерін, ауыл шаруашылығы дақылдары мен алқаптары зиянкестерінің таралуы туралы ғылыми негізделген болжамдар жасау әдістерін оқытады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жалпы экология
  Несиелер: 3

  Адам әрқашан қоршаған табиғатпен үйлесімді және үйлесімді өмір сүруге, басқа адамдармен достық пен татулықта өмір сүруге ұмтылды. Экологиялық білім беру және дүниетаным пәндерін оқытуда студенттер өз аймақтарының экологиялық ақпаратын жинауды және талдауды, халыққа түсіндіруді, биосфераның ластануы мен деградациясының салдарын, ресурстардың сарқылуын, планетаның гендік қорының азаюын, экологиялық білім беру мен экологиялық білімді насихаттау әдістерін, әдістері мен құралдарын негізді және ұтымды пайдалануды үйренуі керек.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • IT және цифрлық мәдениет
  Несиелер: 3

  Сандық мәдениет феномені сыни тұрғыдан ойлауды қалыптастыру, қазіргі ақпараттық технологиялар мен олардың қызметі туралы білімді жүйелеу. Операциялық жүйелермен жұмыс, сандық қауіпсіздік, электрондық кестелер, мәліметтер базасы, мультимедиялық технологиялар, графикалық редакторлармен жұмыс, қазіргі заманғы Интернет-кеңістіктің базалық сервистері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 1

  Курс мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының негізгі бағыттарын, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі қолданыстағы заңнаманың негіздерін, сондай-ақ жазаның бұлтартпастығын, қорғау мен көтермелеудің құқықтық кепілдіктерін қамтамасыз ететін жекелеген құқықтық институттардың қызметін зерделейді. Курс сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға және осы негізде азаматтық ұстанымды қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Топырақ бонитировкасы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқып-үйрену топырақты сапалық факторы мен құнарлылығы бойынша бағалау жүйесі туралы теориялық және практикалық білімді қалыптастырады, топырақтың сапасын табиғи қасиеттері бойынша бағалауға қабілетті, олар тұрақты және нақты климаттық жағдайда өсірілетін дақылдардың өнімділігіне айтарлықтай әсер етеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жалпы фитопатология
  Несиелер: 5

  Саңырауқұлақтар, бактериялар, вирустар және басқа патогенді организмдер тудыратын жұқпалы аурулар, олардың жіктелуі, өсімдіктердің өсуіне қолайсыз жағдайлар тудыратын аурулар зерттеледі. Олардың әрқайсысы үшін патогендердің түрлік құрамы, географиялық аймаққа байланысты аурулардың белгілері және қорғау әдістері қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 1

  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негіздерін оқып үйрену; Қазақстан Республикасындағы және әлемдік тәжірибеде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес тәсілдері; сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негізін қалыптастыру әдістері, принциптері; жаңа демократиялық қоғамда өмір сүруге қабілетті патриот пен азамат қалыптастыру; сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің пайда болуының, дамуыныңжәнежұмысістеуініңжалпызаңдылықтарыжәнебасқадаәлеуметтікқұбылыстарменоларменбайланыстыпроцестерін оқытуды қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Академиялық хат
  Несиелер: 5

  Аналитикалық шолудың академиялық жанрларымен (реферат, эссе, эссе, тезис, әдебиет, презентация, библиографиялық сипаттаманы дұрыс құрастыру) таныстыру; сөзді аналитикалық өңдеудің мақсатын анықтайды; Интернеттегі дереккөздерден (плагиат / академиялық адалдық) кәсіби тақырыптардағы әдебиеттерді пайдаланбай мәтіндерді талдау және жазу; тіл нормасына ие болу (сөйлеу мәдениеті); баяндамалар (баяндамалар) дайындайды; академиялық жазудың әртүрлі жанрларымен жұмыс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Егіншілік
  Несиелер: 5

  Болашақ мамандарға топырақ құнарлылығын, егістік және мал азықтық дақылдарды өсірудің жалпы мәселелері бойынша білім мен дағдыларды беретін маңызды агрономиялық пән. Ғылым ретінде егіншілік - бұл мәдени топырақтың құнарлылығының қалыптасуы мен көбеюінің үлгісін, оларды тиімді пайдалану әдістері жүйесін қарастырады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ауыл шаруашылығы машиналарын пайдалану
  Несиелер: 3

  Тракторлар мен ауылшаруашылық техникаларын оқытады. Мал азығы өндірісі мен сақтауындағы машиналар, техникалық қызмет көрсету ережелерін және жем өндірісі кәсіпорындарындағы технологиялық жабдықты біріктіру тәсілдерін, өсімдік шаруашылығы өндірісінің өндірістік циклінде ауылшаруашылық техникаларының жұмысының сапасын бақылау ережелерін қарастырады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шет тілі (2)
  Несиелер: 5

  Зерттеу білім алушыға білім беру тақырыбы бойынша өз көзқарасын білдіру кезінде белгілі немесе ерекше қызықты тақырыптар бойынша өзінің көзқарасын және өз пікірін негіздейтіндігіне бағытталған; мәтіндердің нақты мазмұнын жеткізу, олардың тұжырымдамалық ақпараттарын тұжырымдау; берілген тақырып аясында монологтық мәлімдеме құру; сөйлеу тілінің елінде болған кезде туындайтын әртүрлі жағдайларда таныс тақырыптағы негізгі ойларды эксплуатациялауды әртүрлі өмірлік жағдайларда ана тілді адамдармен сөйлесу кезінде қолдану. әр түрлі тақырыптағы хабарламалар түрінде ұсынылатын, әдетте жұмыста, оқуда, демалыста және т.б. туындаған ақпараттың мағынасын түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Агрохимия негіздері
  Несиелер: 5

  Тыңайтқыштар мен мелиоративті заттарды ұтымды пайдалану негізінде егістік және мал азықтық дақылдардың минералды қоректенуін оңтайландырудың ғылыми негіздерін, әдістері мен әдістерін, ауыл шаруашылығы дақылдары мен мал азықтық алқаптарда топырақ құнарлылығы мен климаттық, шаруашылық және экономикалық жағдайларды ескере отырып, заманауи тыңайтқыш қолдану жүйелерін жасақтау, меңгеру және бақылау амалдарын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көкөніс шаруашылығы
  Несиелер: 5

  Көкөніс дақылдардың ботаникалық, биологиялық ерекшеліктері, сыртқы орта факторларына қатынасы туралы мәліметтерден тұрады; ашық топырақта көкөніс дақылдары мен картопты жіктеу, көбейту тәсілдері, себу және отырғызу материалдарын дайындау, тұқым себу және отырғызу мерзімдері, сандық технологияларды пайдалана отырып, өсімдіктерді күту, жинау тәсілдері, ашық және жабық топырақтардың түсімін сақтау және сапасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жеміскөкөніс дақылдарды өсіруде цифрлы технологияларды қолдану
  Несиелер: 5

  Бақтар алып жатқан жерлерді автопилоттау және ғарыштық зондтау және оларды оңтайлы дәрежеде пайдалану перспективасы. Бақша аумағының рельефтік карталарын теңіз деңгейінен биіктікте, көлбеуде және көлбеу экспозицияда салу. Маңызды көрсеткіштер бойынша топырақ карталарын жасау,бақша дақылдарының биологиялық көрсеткіштерін және олардың өсу жағдайларын бақылау, жеміс дақылдары мен сорттарын ұтымды орналастыру үшін сандық географиялық жүйенің жаңа түзетілген нұсқасын жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өсімдік шаруашылығы
  Несиелер: 5

  Пән дақылдардың морфологиялық және биологиялық ерекшеліктерімен, Батыс Қазақстанның тәлімі және суармалы жерлерінде дақылдарды өсіруге арналған қазіргі заманғы энергия үнемдейтін агротехникалармен және өндірісте дақылдарды дақылдарды өсіруде ғылыми негізделген технологияларды қолдана отырып, әр танаптан ең аз шығынмен максималды өнім алуға үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Пән әртүрлі деңгейдегі экономика және экономикалық қатынастар саласындағы білім, негізгі дағдылар жиынтығын құрайды; ғылыми және теориялық материалдарды талдау дағдылары; нарықтық жағдайда материалдық тауарларды өндіру, айырбастау және бөлу заңдылықтарын жүйелі түрде түсіну; нарықтың негізгі параметрлерімен: сұраныс, ұсыныс, нарықтық баға; фирмалардың (кәсіпорындардың) қазіргі заманғы даму тенденцияларын, олардың негізгі заңды нысандарындағы зерттеу дағдылары; негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер мен экономикалық процестерді мемлекеттік реттеу әдістерін оқып үйрену.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жерге орналастыру негіздері
  Несиелер: 5

  Жер туралы доктринаны табиғи ресурс және өндіріс құралы, жер ресурстары және олардың жіктелуі, жерге иелік ету және жер пайдалану, жерге меншік нысандары, Қазақстан Республикасындағы жер қатынастары мен жер қатынастарының даму ерекшеліктері, жерге орналастыру шешімдеріне әсер ететін факторлар ретінде қарастырады. Студенттердің жерге орналастырудың теориялық негіздері туралы білімдерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Цифрлы технология негізінде тыңайтқыш қолдану
  Несиелер: 5

  Ауыл шаруашылығы дақылдарының тыңайтқыш қолдану жүйесін қалыптастыруда цифрлы және дәл технологияларды қолдануды оқытады. Студенттерде тыңайтқыштарды дәл енгізу, танаптардың қоректік элементтермен қамтылу деңгейінің карталарын жасай білу дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ауылшаруашылық өсімдіктерінің карантині
  Несиелер: 5

  Өсімдік ресурстарын жет жерден келетін ағзалардан қорғауды және ауыл шаруашылығы дақылдарының карантиндік объекттерінің, басқа да қауіпті зиянды организмдердің таралуын болдырмауға бағытталған құзырлы органдар белгілейтін мемлекеттік шаралар жүйесін оқытады. Студентте репродуктивтік және азық-түлік тағамдары үшін және техникалық өңдеу үшін реттелетін материалдарды, карантиндік жадығаттарды зертханалық карантиндік сараптамадан өткізу құзыреттілігін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жеміскөкөніс дақылдардың отырғызу материалын өндіру технологиясы
  Несиелер: 5

  Жеміс-көкөніс дақылдарының агрономиялық және биологиялық негіздері, қоршаған орта факторларына қойылатын талаптарды ескере отырып, отырғызу материалын өсіру және салу технологиялары, күтім жасау және жинау, көбею ерекшеліктері бойынша білім мен дағдыларды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Генетика және селекция негіздері
  Несиелер: 5

  Тұқым қуалаушылық, өзгергіштік сияқты принциптерді, генетиканың барлық биологиялық ғылымдар арасындағы орнын, ядро мен цитоплазманың тұқы қуалау үрдісіндегі рөлін, жасұнық циклын және ағзалардың көбею түрлерін оқытады. Ауруға және зиянды организмдерге төзімді, ауыл шаруашылық дақылдардың жоғары өнімді және жоғары сапалы сорттарын, өсімдік шаруашылығы саласын барлық мәдени егістік және мал азықтық дақылдарының жоғары сапалы сұрыптық тұқымдарын қамтамасыз ету технологияларын қарастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнес жоспарлау
  Несиелер: 5

  Курсты оқып үйренуде бизнес-жоспарлаудың мәні, мақсаттары мен міндеттері қарастырылады; бизнес-жоспардың мақсаты мен мазмұны. Бизнес-жоспарды дайындау әдістемесі: кәсіпорын мен саланы сипаттау; тауарлардың (қызметтердің) түрлері және тауар нарықтары; сату нарықтарындағы бәсекелестік; маркетинг жоспары; өндірістік жоспар; ұйымдастыру жоспары; қаржылық жоспар; бизнес инвестициялары; қауіп-қатерді бағалау; кәсіпкерлердің қызметін құқықтық қолдау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сандық технологияны қолданумен егіншілік жүйесі
  Несиелер: 3

  Жерді ұтымды пайдалану жолдарын және оны эрозиядан қорғау әдістерін, интенсивтендіру процестерін биологияландыру және экологияландыру мәселелерін, топырақ құнарлылығын молайту заңдылықтарын, нақты және сандық технологияларды қолдана отырып, егістік, мал азықтық дақылдардан жоғары және тұрақты өнім алу үшін егіншілікті тиімді пайдалану әдістерін оқытады. Студентте а.ш. танаптарында нақты агротәсілдерді қолдану құзыртеттілігін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бақ шаруашылығында цифрық технологиялар
  Несиелер: 4

  Бақтар алып жатқан жерлерді автопилоттау және ғарыштық зондтау және оларды оңтайлы дәрежеде пайдалану перспективасы. Бақша аумағының рельефтік карталарын теңіз деңгейінен биіктікте, көлбеуде және көлбеу экспозицияда салу. Маңызды көрсеткіштер бойынша топырақ карталарын жасау,бақша дақылдарының биологиялық көрсеткіштерін және олардың өсу жағдайларын бақылау, жеміс дақылдары мен сорттарын ұтымды орналастыру үшін сандық географиялық жүйенің жаңа түзетілген нұсқасын жасау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Зиянды ағзалармен күресте цифрлы технологияларды қолдану
  Несиелер: 5

  Зиянды ағзалардың таралуы мен диагностикасын ұйымдастыру және қорғау шараларын жоспарлау мен дәл орындау кезінде цифрлық технологияларды қолдануды оқытады. Студенттерде ауыл шаруашылығы дақылдарын зиянды ағзалардан қорғау шараларын ұйымдастыру бағытында цифрлы технологияларды іс жүзінде қолдану дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өсімдіктерді қорғау
  Несиелер: 5

  Ауыл шаруашылығы дақылдарына, өңделетін және табиғи мал азықтық алқаптарға зиян келтіретін организмдерге қарсы күрес шараларының теориялық және әдіснамалық негіздері зерттеледі. Пән ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіруге, өсіруге және даму биологиясына, экологияға, сондай-ақ агробиоценоздың құрылымына, өсімдіктерді қорғау және көгалдандырудың фитосанитариялық жағдайын бағалау әдістеріне, өсімдіктерді қорғаудың заманауи әдістеріне және перспективалық бағыттарына түсінік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өсімдіктер биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Өсімдік жасушаларын өсірудің негізгі қағидаларын, өсімдік тектес экономикалық маңызды заттарды алу технологиясын, клондық микропропагация әдістерін, клеткаларды іріктеу әдістерін, генетикалық және жасушалық инженерияны, жасанды қоректік ортада өсімдік мүшелерін, тіндерін, жасушалары мен протопласттарын өсіру техникасын зерттейді, бұл далалық және мал азықтық дақылдардың жаңа сорттарын шығаруға үлкен мүмкіндіктер ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жеміскөкөніс шаруашылығында органикалық және мелиоративті егіншілік
  Несиелер: 5

  Суармалы алқаптарда және бақтарда жеміскөкөніс дақылдарының жоғары, тұрақты және органикалық сапалы өнімділігін қамтамасыз ету үшін қолайсыз экологиялық жағдайларды жақсартуға және топырақ құнарлылығын арттыруға бағытталған техникалық, ұйымдастырушылық және экономикалық шаралар кешенін зерттейді. Мелиоративті нысандардың экологиялық шектеулері шегіндегі өзгерістерді қалпына келтіруді, реттеуді оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жеміс шаруашылығы
  Несиелер: 5

  Пән жеміс өсімдіктерінің жіктелуі мен биологиясының негіздерін, соның ішінде көбею әдістері мен отырғызу материалын өсіру технологиясын қарастырады. Бақша төсейтін орынды таңдау, бақша отырғызу, тәждерді қалыптастыру, бақшадағы ағаштар мен топырақты күту мәселелері сипатталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жеміс көкөністі тұқымтану және тұқым шаруашылығы
  Несиелер: 5

  Кондицияланған тұқым өндіруге ықпал ететін жеміс көкөніс дақылдарының биологиялық сипаттамаларын зерттейді; таңдау кезінде бастапқы материалды құру әдістері; тұқым өндірісінің теориялық негіздері және жеміскөкөніс дақылдарды сынау; жеміскөкөніс дақылдардың жоғары сапалы тұқымын өндірудің экономикалық тиімді технологияларын оқытады. Селекциялық жетістіктерді жедел жүзеге асырудың және барлық шаруа қожалықтарын жеміскөкөніс дақылдарының жоғары сапалы сорттық тұқымдарымен қамтамасыз етудің заманауи әдістерін оқытады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жеміскөкөністі өнімдерін сақтау және тасмалдау технологиясы
  Несиелер: 4

  Пән жеміскөкөніс шаруашылығы өнімдерін сақтау және тасымалдау саласында, бақ, жылыжай ісі өнімдерінің сапасын қалыптастыратын факторлар туралы негізгі түсініктерді береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жеміскөкөніс шаруашылығы жылыжай шаруашылығында
  Несиелер: 4

  Жылыжай шаруашылығының технологиясын, жеміс-көкөніс дақылдарының егіс және отырғызу материалдарын дайындауды, тұқым себу және отырғызу мерзімдерін, цифрлық технологияларды пайдалана отырып, өсімдіктерге күтім жасау, жинау тәсілдерін, жабық топырақтағы егіннің сапасын және сақталуын зерделейді. Студенттерде жылыжайларды жоспарлау, ұйымдастыру және іске асыру дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Интенсификация негізінде бақ өсіру
  Несиелер: 4

  Бақтар алып жатқан жерлерді автопилоттау және ғарыштық зондтау және оларды оңтайлы дәрежеде пайдалану перспективасы. Бақша аумағының рельефтік карталарын теңіз деңгейінен биіктікте, көлбеуде және көлбеу экспозицияда салу. Маңызды көрсеткіштер бойынша топырақ карталарын жасау, бақша дақылдарының биологиялық көрсеткіштерін және олардың өсу жағдайларын бақылау, жеміс дақылдары мен сорттарын ұтымды орналастыру үшін сандық географиялық жүйенің жаңа түзетілген нұсқасын жасау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Құқықтық, кәсіпкерлік және экономикалық ортада әлеуметтік құбылыстарды түсіну бағытында жаңа бағыттарды бағалау және қолдану

 • Код ON2

  Тілдер аралық, мәдениетаралық өзара қарым-қатынас орнату, академиялық адалдық, плагиат негіздерін білу қабілетін көрсету

 • Код ON3

  Экологиялық таза өнім алу және ауыл шаруашылық алқапптарын ұтымды пайдалану үшін ауыл шаруашылық өсімдіктерініңфизиологиясы мен жүйесін топатастыру

 • Код ON4

  Жеміскөкөніс дақылдарын өндіру үшін арнайы жабдықтар және техниканы, агрегатты дұрыс таңдау

 • Код ON5

  Химиялық процестер, топырақ ерекшеліктері, құнарлылығын арттыру, ауыл шаруашылығы дақылдарын тыңайту жүйесі туралы білімді көрсету

 • Код ON6

  Кәсіби қызметте IT бағдарламаларды агрометеорологиялық, геологиялық, жерге орналастыру және бонитировка білімдері мен әдістерін білу

 • Код ON7

  Цифрландыру әдістерін шараларын қолдана отырып, зиянды ағзаларды диагностикалау, күресу, фитосаинтарлық, карантиндік күрес шараларын амалдарын ұйымдастыру

 • Код ON8

  Жеміскөкөніс дақылдарын тиімді сорттар мен тұқыммен қамтамасыз етуде биотехнология, генетика, селекцияның әдістері мен практикалық дағдыларды көрсету

 • Код ON9

  Дәстүрлі және органикалық жеміскөкөніс шаруашылығының ауыспалы дақыл, бақта, жылыжайда әртүрлі грунттарды қолдану, мелиорацияның цифрлы жүйесін қолдану

 • Код ON10

  Жеміскөкөніс дақылдарды өсірудің цифрлы және сандық технологияларын ұйымдастыру, бақ пен жеміскөкөніс егістіктерін тиімді басқару

 • Код ON11

  Сандық әдістерді қолданумен жылыжай шаруашылығы мен қарқынды бағбандық технологиясын білу, жеміскөкөністерді дайындау және сату.

Top