Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07117 Жылуэнергетика в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Қазіргі заманғы жылу энергетика саласында және жаңа бағыттарында терең білімі бар, іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу әдістерін меңгерген, жылу және атом электр станцияларының жабдықтарын, өнеркәсіптік кәсіпорындар мен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтарды энергиямен жабдықтау көздерін жобалау, монтаждау, пайдалану және жөндеу бойынша кәсіби білімі бар, қазіргі заманғы энергетика мен табиғатты қорғау технологияларының классикалық және жаңа бағыттары туралы түсінігі бар және алынған білімді ғылыми-практикалық және өндірістік қызметте қолдана алатын магистрлерді дайындау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M098 Жылу энергетикасы
 • Патенттік және ғылыми зерттеулер
  Несиелер: 5

  Интернетте және кітапханаларда патенттер мен авторлық құқық саласындағы зерттеулер деректер базасында іздестіру жүргізу. Зерттеуді жоспарлау және жүргізу. Магистрлік және докторлық диссертациялардың жазылуын жоспарлау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Энергетикалық жобаларды әзірлеу және басқару
  Несиелер: 5

  Менеджменттік жоба негіздері, жоба басқару әдістері. Жобаның бизнес-жоспарын әзірлеу. Энергетика саласындағы жобаларды әзірлеу және басқару

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Аталмыш оқу курсының қажеттілігі магистранттардың негізгі заманауи психологиялық тұғырлар мен қағидаларды, жеке тұлғаға тән психикалық үрдістерін зерттеу әдістерін, іс-әрекет тетіктерін реттеуді жеке тұлға мен топтың мінез-құлық заңдылықтарын түсіну және оны қызмет барысында пайдалану ақылы дәлелденеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Суды тазарту процестерін, түтін газдарын және ағынды суларды электр станцияларын эксперименттік зерттеу
  Несиелер: 5

  Жылу электр станцияларының ағынды сулар мен түтін газдарының компоненттерінің сапасын эксперименттік зерттеудің негізгі механизмдері мен модельдерін зерттеу. Газдар мен ағынды суларды тазарту үшін технологиялық схемалардың математикалық және физикалық үлгілерінің құрылысы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инженерлік менеджменттің негіздері
  Несиелер: 5

  Ұйымға процестік тәсіл енгізу. Инженерлік менеджменттің негізгі ұғымдары және жобаларды басқару теориясы. Шешімдерді қабылдау. Қызметкерлерді тарту және ынталандыру. Қызметкерлерді дамытуды . Ұйымдастыру қызметін құрылымдау. Бизнес-процесстерді жобалау және оларды басқару. Ұйымдағы өзгерістер. Басқаруды қаржылық жоспарлау және талдау. Жобаның іске асу кезеңдері. Электр энергетикасындағы жобаларды басқару ерекшелігі. Жобаны басқарудағы бағдарламалы құрылғылар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тәжірибені жоспарлау және статистикалық өңдеу (ЖЭС)
  Несиелер: 5

  Жоспарлау эксперименттерінің негіздерін оқу: сандық және физикалық. Тәжірибелік деректерді математикалық және статистикалық өңдеу. Тәжірибенің ауытқулығы мен қателігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жылу-масса және гидродинамикалық процестерді эксперименттік зерттеу
  Несиелер: 5

  Энергетика саласындағы жылу- масса алмасу және гидродинамикалық процесстерді эксперименттік зерттеудің негізгі механизмдері мен модельдерін зерделеу , оларды энергетика саласында зерттеу және әр түрлі салаларда қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі жоғары және жоғары оқу орынан кейінгі білім беру жүйесінде магистранттардың тұтас педагогикалық процессті ұйымдастыра білуін, кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерді меңгеруін және табысты ғылыми шығармашылық белсенділіктерін дамыту болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өндірістік қалдықтарды және қалдықтарды кәдеге жарату
  Несиелер: 5

  Қалдықтардың жіктелуі және оларды сапалы және сандық талдау. Өнеркәсіптік және адам мен жануарлардың қалдықтарын кәдеге жарату технологиялары мен схемалары

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты «Шетел тілі (кәсіби)» тілдік емес мамандықтардың шет тілді білім беру үдерісінде базалық стандарттық тыс деңгейінде магистранттардың мәдени-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру (С1). Курс академиялық хаттарды меңгеру нормасын, сыни талдау дағдылары, ғылыми шолуларға дайындықтарын дамыту, түйіндер, рефераттар жасау және тақырыптар бойынша жүргізілетін зерттеулердің библиографиясын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жаңартылатын қуат қондырғыларын жобалау, орнату және пайдалану
  Несиелер: 5

  Жаңартылатын энергия қондырғыларын жобалау. Жаңартылатын энергия көздерін орнату кезінде құрылыс-монтаждау жұмыстарының тізімі мен ерекшеліктері. Қазақстанның климаттық жағдайында жаңартылатын энергия көздерін пайдалану ерекшеліктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өнеркәсіптік кәсіпорындармен электрстанцияларының қайталама энергетикалық ресурстарын пайдалану
  Несиелер: 5

  Өнеркәсіптік кәсіпорындардың жылу және жанатын екіншілік энергетикалық ресурстары. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың екіншілік энергетикалық ресурстарын пайдалану технологиялары мен схемалары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ЖЭО-да жаңартылатын энергия көздерін пайдалану
  Несиелер: 5

  Электр станциялары мен өнеркәсіп кәсіпорындарындағы жаңартылатын энергия көздерін пайдалану технологиялық схемалары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өндірістік кәсіпорындар мен коммуналдық қызметтер үшін электрмен жабдықтау жүйелерінің сенімділігі мен қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Өндірістік кәсіпорындар мен коммуналдық шаруашылықтардың жылу энергетикалық жабдықтардың сенімділігі мен қауіпсіздігін арттыру жөніндегі шаралар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өндірістік сынақтар, жылу және атомдық электрстанцияларының жабдықтарын реттеу және ауыспалы режимдері
  Несиелер: 6

  Жылу және атом электр станцияларының негізгі және қосалқы жабдықтарын өнеркәсіптік сынау үшін жоспарлау және жүргізу. Жұмыс режимдерін түзету, сынақ нәтижелеріне негізделген режим карталарын жасау. Жоғары және төмен жүктемелерде жабдықты пайдалану. Жүктеме жоғары және төмен кезінде жабдықтың жұмыс режимдерін реттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жылу және атом электрстанцияларының жабдықтарын іске қосу, жабу және тоттанудың, сақтаудың және су-химиялық режимдердің ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  Жылу және атом электр стансаларына арналған жабдықты жоспарлау және іске қосу. Негізгі және қосалқы жабдықты сақтау схемалары тоқтау режимдері, технологиялары. Электр станцияларының жабдықтарындағы коррозия процестерінің ерекшеліктері мен коррозиядан қорғау. Су-химиялық режимдердің ерекшеліктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жылу және атом электр станцияларының энергия тиімділігін арттыру
  Несиелер: 6

  Өндірістік кәсіпорындар мен коммуналдық шаруашылықтардың жылу энергетикалық жабдықтардың сенімділігі мен қауіпсіздігін арттыру жөніндегі шаралар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өндірістік кәсіпорындардың және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтардың жылу энергетикалық жабдықтарын өнеркәсіптік сынау, реттеу және ауыспалы режимдер
  Несиелер: 6

  Өндірістік кәсіпорындар мен коммуналдық шаруашылықтардың жылу энергетикалық жабдықтарын өндірістік сынауды жоспарлау және жүргізу. Жұмыс режимдерін түзету, сынақ нәтижелеріне негізделген режим карталарын жасау. Жоғары және төмен жүктемелерде жылу және қуат қондырғыларын пайдалану. Жүктеме жоғарылауы және азаюы кезінде жабдықтың жұмыс режимдерін реттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жылулық және атомдық электрстанцияларының сенімділігі мен қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Жылулық және атомдық электр станцияларының жұмысының сенімділігі мен қауіпсіздігін арттыру жөніндегі шаралар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өнеркәсіптік кәсіпорындардың және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтың жылу-энергетикалық жабдықтарын іске қосу, жабу және тоттанудың, сақтаудың және су-химиялық режимдердің ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  Іске қосушы, реттеуіш жылу энергетикалық қондырғылардың жұмысын зерттеу және жоспарлау. Өндірістік және тұрғын-үй коммуналдық саласындағы жылу энергетикалық қондырғының консерсация және тоқтау режимдері. Жылу энергетикалық жабдықта пайда болатын коррозия процестерінің ерекшеліктері және коррозиядан қорғау. Су-химиялық режимдердің ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өнеркәсіп кәсіпорындарының және коммуналдық қызметтердің энергия тиімділігін арттыру
  Несиелер: 6

  Өнеркәсіптік кәсіпорындардың және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтардың энергия тиімділігін арттырудың технологиялық схемалары мен әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Қазіргі кезеңде ғылымда зерттелетін пәнаралық сипаттағы негізгі дүниетанымдық және әдіснамалық мәселелерді талдау және кәсіби қызметте нәтижелерді қолдану

 • Код ON2

  заманауи и педагогикалық технологияларды және коммуникативті дағдыны игере білу

 • Код ON3

  Тәжірибені жоспарлау. Зерттеу нәтижелерін математикалық талдау және статистикалық өңдеу. Энергетикадағы жылумассаалмасу үрдістерінің механизмдері мен модельдерін білу және оларды энергетика саласындағы зерттеулерде және әртүрлі салаларда қолдану кезінде көрсету.

 • Код ON4

  Теориялық және практикалық зерттеулер нәтижелерін қорытындылау және талдау, олардың өнертабыстарын патенттеу, теориялық және тәжірибелік зерттеулер нәтижелерін модельдеу, энергетика секторындағы инновацияларды іздеу және енгізу, зияткерлік меншік объектілерін тіркеу және қорғау.

 • Код ON5

  Саланың перспективалық даму талаптарына жауап беретін, тиімді жобалық зерттемелер алуды қамтамасыз ететін, АБЖ қолдану мен қатар жобалаудың заманауи әдістерін меңгеру. Заманауи бағдарламалық өнімдерді қолдану мен саланың перспективалық даму талаптарына сай келетін жобалық шешімдерді жетілдіру

 • Код ON6

  Өндірілген шешімдер мен жобаларды енгізуге қатысу, өндірістік қалдықтарды кәдеге жарату бойынша, энергетикалық кәсіпорындардың жан-жанындағы қоршаған ортаны қорғау іс-шараларын жүзеге асыру кезінде шешім қабылдаудың кәсіптік әдістеріне ие болу, өнеркәсіптік және энергетикалық кәсіпорындарда жобалау кезеңінде энергиялық тиімділік технологияларды қолдана білу, қолданыстағы өндіріске жаңа технологияларды енгізу және бейімдеуді білу.

Top