Жаңа білім беру бағдарламасы

6B02118 Сән дизайны в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Академиялық адалдық мәдениетін, оның ішінде классикалық және интерактивті форматтарды қолдай отырып, тез өзгеретін өнер нарығына бейімделу үшін заманауи ғылымның әлеуметтік, саяси, философиялық, психологиялық, конструкторлық, технологиялық және дизайнерлік аспектілерін қолданады;
  • креативті бағытта отандық брендтерді құру, сондай-ақ қазіргі заманғы технологияларда сән дизайнын ілгерілету саласындағы жобалау-эксперименттік, демонстрациялық және басқа да зерттеулерде ұлттық және халықаралық сәннің әртүрлі көздерінен ақпаратты синтездейді;
  • Экономика, Менеджмент, отандық және шетелдік нарықтардағы маркетингтік зерттеулер, кәсіпкерлікті дамыту және заманауи дизайн саласындағы кәсіби білімді пайдаланады;
  • жеңіл өнеркәсіпте, облыста арнаулы орта оқу орындарында дизайнерлік, оқытушылық және ғылыми-шығармашылық қызметті жүзеге асырады, сондай-ақ өнеркәсіп мекемелерінде білім беру және ағарту қызметін жүргізеді.
  • әлемдік, отандық тарихи-мәдени құндылықтардың дизайны саласында өз кәсібінің әлеуметтік мәнін, жалпы білім беретін білімін, кәсіби құзыреттілігін, ұлттық сана-сезімін меңгерген.
  • Тоқыма өнеркәсібінің материалдарын біледі, коллекцияны шақыру кезінде шығармашылық жобаларды дербес басқарады, әрі қарай оқытуды дербес жалғастырады.
  • сән дизайнын дамыту мәселелері мен перспективалары бойынша кең ауқымды қарым-қатынас пен пікірталастың шығармашылық өнімін жасау үшін әртүрлі дереккөздерден алынған ақпаратты, мемлекеттік, орыс және шет тілдеріндегі өнер және технологиялар саласындағы ақпаратты, ғылыми зерттеулер мен академиялық хаттарды талдайды.
  • дәстүрлі қазақ ұлттық дизайны негізінде кескіндеме, сәндік-қолданбалы өнер саласындағы теориялық білім мен кәсіби практикалық дағдыларды, сондай-ақ дизайнерлік технологиялардың әлеуетін пайдалана отырып, композициялық, конструктивтік тапсырмалардың жобаларын, заманауи материалдарда модельдеуді көрсетеді;
Top