Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B03106 Мәдениеттану және мәдени саясат в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • жалпы ғылыми әдістерді пайдалана отырып, мәдени бірегейлікті сақтауға бағытталған мемлекеттің қазіргі заманғы идеологиясын талдайды және одан әрі оқытуды өз бетінше жалғастыру дағдыларын меңгерген
  • академиялық адалдық мәдениетін сақтай отырып, қоғам талаптарына сәйкес тұлғаны дамытуға бағытталған оқыту бағдарламалары мен әдістемелерін қолданады
  • ұлттық білім беру жүйесінің өзекті міндеттеріне сәйкес пәнаралық байланыстар мен оқытудың инновациялық технологияларын пайдалана отырып, оқу процесін құрастырады
  • әртүрлі этностар халқының еңбегін ұйымдастыру кезінде олардың әлеуметтік-саяси, этномәдени, рухани қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін жағдай жасауды жобалайды және жасайды
  • заманауи қоғамның талаптарына сәйкес тұлғаны дамытуға бағытталған кадрларды даярлау бағдарламалары мен әдістемелерін қолданады
  • үштілділік негізінде табысты және жағымды іскерлік қарым-қатынас жасау қабілетін көрсетеді
  • қоғамдағы әлеуметтік-мәдени жағдайдың өзгеруінің нақты мәселелерін шешу үшін білімнің мәдени негіздерін тәжірибеде қолданады
  • мониторингтік зерттеулерді жоспарлайды және жүргізеді, академиялық жазу дағдыларын шебер қолданады
Top