Жаңа білім беру бағдарламасы

7M02316 Шет тілі (ағылшын тілі), әдебиет, медиа в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Бәсекеге қабілетті білім беру жағдайында жоғары академиялық стандарттарға сәйкес заманауи шетелдік филология мен әдебиет саласында терең білімі бар магистрлерді даярлау, лингвистика, батыс филологиясы саласындағы жүйелі білімді қазіргі ғылыми деңгейде қалыптастыру ғылыми зерттеулерді, жобалық жұмыстарды жүзеге асыра алатын кәсіби маман дайындау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M059 Шетел филологиясы
 • Дайындық бағыты 7M023 Тілдер және әдебиет

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • тәуелсіз зерттеу қызметін жүзеге асырады;
 • қазіргі ғылыми тұжырымдамаларды өзіндік лингвистикалық және әдеби зерттеулермен байланыстырадыфилологияның өзекті мәселелерін шешеді;
 • негізгі ғылыми мақсаттар мен олардан туындайтын міндеттерді өздерінің ғылыми және практикалық қызметтері үшін тұжырымдайды;
 • филология саласында шешілетін міндеттердің ғылыми және практикалық құндылығын бағалайды;
 • ғылыми зерттеулер мен практикалық мәселелер мен филологиялық ақпаратты креативті және сыни тұрғыдан түсінеді кәсіби қызмет саласындағы міндеттерді шешеді
 • ғылыми зерттеулер мен практикалық мәселелер мен филологиялық ақпаратты креативті және сыни тұрғыдан түсінеді кәсіби қызмет саласындағы міндеттерді шешеді;
 • білім беру, коммуникация, басқару мен қолданыстағы мәліметтер негізінде тілдер мен әдебиеттерді процестерде қолдануға байланысты қолданбалы мәселелерді қояды және шешеді,академиялық адалдық мәдениетін сақтай отырып, қағидаларын түсіне алады;
 • кәсіби қарым-қатынастың әр түрлі салаларында, алдын алу және алдын алу жағдайларында сөйлеу мінез-құлық негіздерін қолданып, қақтығыстарды реттейді, қарым-қатынас субъектілері мен объектілерінің бейнесін құрады;
 • кәсіби мәселелерді шешуде кәсіби қарым-қатынасты әртүрлі салаларда қабылданған коммуникативті, риторикалық, стилистикалық және лингвистикалық нормаларды қолданады
 • кәсіби білімді көпөлшемді беру әдістері мен тәсілдерін қолданады
Top