Қолданыстағы білім беру бағдарламасы 7M11120 Мәдени-тынығу жұмысы в М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты мәдени-тынығу саласындағы жоғары білікті мамандарды даярлауда қоғамның және еңбек нарығының қазіргі және келешектегі қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін идеологиялық және мінез-құлық аспектілерінің бірлігі бойынша магистранттардың жеке және кәсіби құндылықтарын дамыту.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M148 Бос уақыт
 • ҰБТ-дағы пәндер
 • Білім беру саласы 7M11 Қызмет көрсету
 • Дайындық бағыты 7M111 Қызмет көрсету саласы
 • Мәдени-тынығу жұмысындағы ғылыми зерттеу проблемалары
  Несиелер: 5

  Мәдени-сауық іс-әрекетінің тех-нологиялары бойынша ғылыми топтардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізе білу; мәдени мекемелердің өндірістік қызметін жақсарту міндеттеріне байланысты әлеуметтік-педагогикалық зерттеулер жүргізуге дайындық, мәдени және демалыс қатысушылардың жеке өсу үрдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жаһандану жағдайындағы инкультурация мәселері
  Несиелер: 5

  ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізе білу; мәдени мекемелердің өндірістік қызметі�� жақсарту міндеттеріне байланысты әлеуметтік-педагогикалық зерттеулер жүргізуге дайындық, мәдени және демалыс қатысушылардың жеке өсу үрдістерін оңтайландыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан өнеріндегі модерн
  Несиелер: 5

  Қазақстан өнеріндегі қазіргі заманғы сәулет өнерін, Қазақстанның заманауи қазіргі заман өнері немесе қазақ тіліндегі заманауи өнерін сипаттау және дәлелдеу. Мәдениет пен өнердегі заманауи және мо-дернизм тұжырымдамасын сын тұрғысынан талдау және тексеру. Қазақстан өнерінің және мәдениетінің дамуы-на сіздің көзқарасыңыз бар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықтық өнер және колөнер шығармашылығы
  Несиелер: 5

  Қолданбалы өнердің біліміне негізделген студенттердің рухани әлемінің дамуына, мәдени мұра мен құндылықтарды құрметтеуге, Қазақстанның мәдениетінің құндылықтарына, әлемдік мәдениеттің құндылықтарына өз көзқарастарын сипат-тау және қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тынығу индустриясындағы ғылыми зерттеудің концепциясы
  Несиелер: 5

  Мәдени-тынығуды зерттеудің әдіснамалық, әдістемелік және қолданбалы деңгейлеріне кешенді көзқараспен қарау; гуманитарлық ғылымдарда, оның ішінде мәдени-сауық саласын зерттеуде пайдаланылатын пәнаралық ғылыми құралдардың кең ауқымы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Тарих мәселелерін, сондай-ақ ғылыми білім процесіне байланысты теориялық мәселелерді талдау. Заманауи ғылымның мәселелерін сыни талдау. Заманауи ғылыми білімдердің әдіснамасы контексінде түрлі философиялық үрдістерді бағалау және талқылау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Жоғары білікті мамандардың кәсіби қызметіне қажетті заманауи психологиялық ғылымның негізгі тәсілдері мен принциптері. Негізгі психологиялық ұғымдар бойынша ғылыми-теориялық дүниетанымды қалыптастыру, пәннің мазмұнын ашатын психологиялық ғылым туралы түсініктерді дамыту. Тұлғаның психологиялық зерттеулерінің дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру, эксперименталды – психологиялық зерттеудің негізгі әдістерімен және психокоррекциялық жұмыстың негізгі бағыттарымен танысу

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Этно-көркем білім беру теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 6

  Мәдениет және өнер, мәдени-тынығу салаларында білім беру ��рдістерін ұйымдастыру және жүргізу ерекшелікте-рі, табиғаты туралы негізгі мәліметтерді сипаттау; дидактиканың теориялық және әдіснамалық негізде-рін, оның негізгі заңда-рын, функциялары мен әдістерін салыстыру; оқу үрдісінің объектісі мен пәні ретінде, адами дамудың негізгі көздері мен үлгілерін салыстыра отырып, ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету және оқу үдерісін бағдарламалау;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көп мәдениетті қоғамдағы білім мәселелері
  Несиелер: 5

  Көп мәдениетті білімнің мәнін ашып білу. Көп мәдениетті қоғамның қазіргі заманғы субъектілерінің өзара әрекеттесу динами-касын талдау. Қазіргі заманғы саяси және теориялық дискриминацияларды сипаттау. Көп мәдениетті қоғамда коммуникациялық проблемаларды түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мәдениет теориясының іргелі проблемалары
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы технологиялардың іргелі мәселелері. Мәдениет және демалыс, мәдени-тынығу ісінің зама-науи технологиялары: олардың жағдайы мен проблемалары,

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Имидж и брендинг
  Несиелер: 6

  Іскерлік имиджінің ғылыми және теориялық негіздерін, имидждік мәселелерді әлемдік іскерлік мәдениеті мен әлеуметтік және жеке қарым-қатынас ретінде бағалауын қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Арнайы пәндерін оқыту
  Несиелер: 5

  Кәсіптік білім берудің дидактикалық негіздерін, педагогикалық моделдеудің теориялық тәсілдерін және білім беру технологиясын дамытуды, оқу үрдісінің негіздерін білу. Мультимедиалық дидактиканың, проблемалық оқытудың, кейс-зерттеудің технологияларын жүзеге асыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)/
  Несиелер: 3

  Шет тілінде ауызша қарым-қатынас дағдыларын, мәдениетаралық құзыреттіліктерді, бизнес-хат-хабармен алмасу дағдыларын дамытады, шет тілінде Негізгі оқу түрлерін меңгереді, мамандық бойынша ғылыми тақырыптарға жазбаша хабарламалар дайындайды: ғылыми баяндама, презентация, дискуссиялар, тезистер және шет тілінде ғылыми зерттеу тақырыбы бойынша мақалалар, ғылыми мәтінді аннотациялау, түйіндеме құрастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мәдени-тынығу жұмысындағы инновациялық стратегияларды дайындау
  Несиелер: 4

  Мәдени-тынығу бағдарламаларын, мәдени-демалыс бағдарламаларының инновациялық нысандарын жүзеге асыру-да қазіргі заманғы технологиялардың мәселелерін интерпретациялау. Мәдениет және демалыс, мәдени-тынығу ісінің зама-науи технологиялары: олардың жағдайы мен проблемалары, даму келешегі саласындағы әлеуметтік технологияларды дамыту әдістері мен нысандарын сипаттау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мультикутурализмнің модельдері
  Несиелер: 5

  Тиісті түрде орнатылған кәсіби имидж негізінде ағылшын және педагогиканы білетін мәдени-тынығу бағдарламаларын ұйымдастыру мен әдістерін талқылау және талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тынығу индустриясының технологиялары
  Несиелер: 4

  Мәдени-тынығу бағдарламаларын, мәдени-демалыс бағдарламаларының инновациялық нысандарын жүзеге асыру-да қазіргі заманғы технологиялардың мәселелерін интерпретациялау. Мәдениет және демалыс, мәдени-тынығу ісінің зама-науи технологиялары: олардың жағдайы мен проблемалары, даму келешегі саласындағы әлеуметтік технологияларды дамыту әдістері мен нысандарын сипаттау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіби имидж
  Несиелер: 6

  Іскерлік имидждің ғылыми-теориялық негіздерін, имидждік мәселелерін әлемдік бизнестің мәдениеті мен әлеуметтік-жеке қарым-қатынас ретінде түсіндіру және талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мәдени-тынығу жұмысының теориялық және әдіснамалық негіздері
  Несиелер: 6

  Мәдени-тынығу іс-әрекеттерін ғылыми зерттеу үшін әдістемелік-теориялық негіздемелерді қалыптастыру. Мәдени-тынығуды ұйымдастырудың тарихнамасы, әдістемесі және теориясы бойынша мамандандырылған әдебиеттерді зерттеу негізінде ғылыми мәліметтерді талдау. Шығармашылық, тәуелсіз ойлау және ғылыми зерттеулердің, тәуелсіз зерттеу жұмыстарының, мәдени және бос уақыттың барлық салаларында іргелі теориялық дайындықты қажет ететін дағдылары болуы; ғылыми-зерттеу про-блемаларын шешудегі мәдени-тынығу іс-әрекет теориясының ғылыми аппаратура-сын қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы/
  Несиелер: 3

  Жоғары білім берудің заманауи парадигмаларын қарастырады. Қазақстандағы жоғары кәсіптік білім беру жүйесі. Педагогикалық ғылымның әдістемесі. Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзыреттілігі. Жоғары мектепте кредиттік оқыту жүйесі негізінде оқу үдерісін ұйымдастыру. Болашақ мамандарды дайындауда оқытудың әдістері мен формалары. Жоғары мектептегі жаңа білім беру технологиялары. Жоғары мектеп маманның тұлғасын қалыптастыру және тәрбиелеу әлеуметтік институты ретінде.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Промоутерлік қызмет
  Несиелер: 6

  Мәдени-тынығуының педагогикалық па-радигмаларын зерттеудің теориялық және әдіснамалық негіздерін түсіндіру. Ғылыми парадигмалардың өзгеруі тұрғысынан мәдени-тынығу белсенділігінің теориясын генезисіне талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мәдениет мекемелеріндегі креативті қызмет
  Несиелер: 5

  Шығармашылықты кәсіптік маңызды са-палы мәдени-сауықтыру іс-шарасы ретінде түсіндіру. Шығармашылықты қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық жағдайын талдау. Кəсіптік білім беру үрдісінде мәдени-демалыс белсенділерінің болашақ мамандары ара-сында шығармашылықты қалыптастыру əдістемесін қалыптастырады жəне қалыптастырады. Болашақ мамандардың шығармашылық деңгейлеріне мәдени-сауық іс-әрекеттерінде көзқарасыңыз бар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Заманауи медифортадағы мәдени-тынығу қызмет
  Несиелер: 5

  Медиа ортадағы визуалды мәдениетті сипаттау және түсіндіру. Ағымдағы трендтер мен тарихи түсініктерді талқылау. Медиа концепциялар, медиа ортасы, заманауи мәдениет контекстінде медиатасымалдау және қазіргі заманғы тұлғаның мәдени және бос уақытты қажет ететін қажеттіліктері туралы көзқарасыңыз бар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мәдени-тынығу қызметінің ғылыми мектептері
  Несиелер: 6

  Мәдени-тынығуының педагогикалық па-радигмаларын зерттеудің теориялық және әдіснамалық негіздерін түсіндіру. Ғылыми парадигмалардың өзгеруі тұрғысынан мәдени-тынығу белсенділігінің теориясын генезисіне талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Жүйелі тәсіл негізінде проблемалық жағдайларға сыни талдау жүргізу, іс-қимыл стратегиясын жасау.

 • Код ON2

  Мәдениетаралық өзара әрекеттесу процесінде мәдениеттердің әртүрлілігін талдау және ескеру.

 • Код ON3

  Өзіндік қызметтің басымдықтарын және оларды өзін-өзі бағалау негізінде жетілдіру жолдарын анықтап, іске асыру.

 • Код ON4

  Әлеуметтік-мәдени дизайн саласында ғылыми-зерттеу және жобалау жұмыстарын ұйымдастыру.

 • Код ON5

  Мәдениет мекемелерінің, демалыс орындары мен демалыс индустриясының технологиялық процесін ғылыми негізде жүзеге асыруға дайын болу.

 • Код ON6

  Ғылыми-зерттеу жұмыстарында мәдени-демалыс мекемелерінің алдыңғы қатарлы тәжірибесінің ғылымының қазіргі жетістіктерін қолдана білу.

 • Код ON7

  Мәдени мекемелердің өндірістік қызметін жетілдіру және әлеуметтік-мәдени іс-шараларға қатысушылардың тұлғалық өсу процестерін оңтайландыру міндеттеріне байланысты әлеуметтанулық және педагогикалық зерттеулер жүргізуді басқару

 • Код ON8

  Мәдениет мекемелерінің, демалыс және демалыс индустриясы кәсіпорындарының қызметін ұйымдастырудың жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеу.

 • Код ON9

  Әлеуметтік-мәдени жобаларды алға тарта отырып, әлеуметтік және мәдени мекемелердің мәдени қызметтеріне инновациялық маркетингтік жүйелерді құруға қабілетті болу.

 • Код ON9

  Оқу іс-әрекеті жүргізілетін пәндер бойынша оқу материалдарының толық жиынтығын жасай білу.

Top