Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M08701 Аграрлық техника және технология в Қазақ ұлттық аграрлық университеті

 • Топырақ өңдеу, тұқым себу, көшет отырғызу және астық оратын машиналардың теориясы мен есептеулері
  Несиелер: 5

  Ресурстарды үнемдеудің, қоршаған ортаны қорғаудың және нәтижелерді кәсіби қызметте пайдаланудың қазіргі заманғы талаптарына сәйкес ауыл шаруашылығында машиналар мен жабдықтарды жоғары тиімді пайдалану және техникалық пайдалану үшін топырақ өңдеу, себу, отырғызу және жинау машиналарының теориясы мен есебі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мал шаруашылығы өнімдерін өңдейтін машиналар мен жабдықтар
  Несиелер: 5

  Пән мал шаруашылығы өнімдерін дайындауға және қайта өңдеуге арналған заманауи технологиялық жабдықтарды егжей-тегжейлі қарастырады, жұмыс процестерінің негіздері, жұмыс принципі, жануарлардан алынатын шикізатты өңдеуге арналған машиналар мен аппараттардың құрылысы мен техникалық деректері сипатталған. Жабдықтың негізгі түрлерінің сипаттамасы Технологиялық есептеулермен бірге жүреді. Басылым екі бөлімнен тұрады. бірінші бөлім сүт өнімдерін өндіруді қамтамасыз ететін жабдыққа арналған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өсімдік шаруашылығын инженерлік-техникалық қамтамасыздандыру
  Несиелер: 5

  Өсімдік шаруашылығын инженерлік-техникалық қамтамасыз ету жүйесінің жалпы түсініктері мен анықтамалары. Өсімдік шаруашылығында машина пайдалану нысандары. Өсімдіктерді өсіруде машиналарды пайдалануды қамтамасыз ететін инженерлік құрылымдар. Өсімдік шаруашылығындағы заманауи агротехнологиялар мен машиналар жүйесі. GPS навигациялық жүйелері және дәл егіншілік. Машиналардың өмірлік циклінің кезеңдерін инженерлік қамтамасыз ету. Ауыл шаруашылығы техникасына кепілдік қызмет көрсетуді ұйымдастырудың негізгі нысандары. Өсімдік шаруашылығы технологияларын және машиналардың өмірлік циклінің кезеңдерін ақпараттық қамтамасыз ету. Агроөнеркәсіп кешенінің инженерлік саласы. Агробизнестегі инженерлік құрылымдардың синтезі. Өсімдік шаруашылығының технологиялық жүйелерінің сенімділігін басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ауылшаруашылық техникасын сынау
  Несиелер: 5

  Ауылшаруашылық техниканы жасап және өңдеу кезіндегі сынаудің ролі мен мәні. Ауылшаруашылық техниканы сынаудің түрлері және бағалаудің тәсілдері мен техникалық экспертизаны жүргізүді білу қажет

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мал шаруашылығындағы ресурс үнемдеуіш технологиялармен жабдықтар
  Несиелер: 5

  Мал шаруашылығы өнімдерін өндірудің қазіргі заманғы ресурс үнемдейтін технологиялары, заманауи техникалық құралдарының сипаттамалары, мал шаруашылығындағы ақпараттық жүйелердің жұмыс істеу принциптері келтірілген. Мал шаруашылығындағы машиналық технологиялар мен технологиялық процестер және жабдықтардың жалпы даму тенденциялары, сондай-ақ құс шаруашылығындағы технологиялық процестер мен жабдықтар, құстарды ұстау технологиялары келтірілген. Мал шаруашылығының үздік технологиялары мен техникаларын енгізу кезінде оларды шығармашылық тұрғыда қолдану қажеттілігі басым болып табылатын кадрларды даярлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  Білім алушылардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырады. Сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытып, болашақ ғалымға қажетті теориялық және практикалық білімдер береді. Ғылымға және ғалымдарға қажеттілік күшейіп отырған қазіргі заманда бұл пәнді зерттеу қоғам үшін де, жас ізденуші үшін де аса маңызды. Арнайы философиялық талдау пәні болып табылатын ғылым феноменінің мәселелерімен таныстырып, ғылымның тарихы мен теориясы, ғылым дамуының заңдылықтары және ғылымның білімнің құрылымы, ғылымның мамандық және әлеуметтік институт ретіндегі ерекшеліктері, ғылыми ізденіс жүргізу әдістері, ғылымның қоғам дамуындағы рөлі туралы білім қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Пән негізгі аударма құзіреттілігін жетілдіруді, кәсіби бағытталған іс-әрекеттерді (ақпаратты іздеу және өңдеу, сөйлеу және пікірталас, пікірталас) меңгеруді және халықаралық қатынастар бойынша ғылыми мәтіндер негізінде сыни тұрғыдан ойлау қабілетін дамытуды қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мал шаруашылығындағы машиналармен жабдықтардың техникалық серивисі
  Несиелер: 5

  Мал шаруашылығындағы технологиялық қондырғыларды өндірістік пайдалану. Техникаларды пайдаланудың өндірістік шарт-жағдайлары. Мал шаруашылықтық машиналар мен қондырғылардың пайдалану құрамдары. Машина өнімділігі және уақыт баланысы. Мал шаруашылығындағы техникаларды пайдаланудың тиімділік көрсеткіштері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Педагогикалық ғылымды және оның адам ғылымы жүйесіндегі орны, білім берудің қазіргі заманғы парадигмасы, Қазақстандағы жоғары білім беру жүйесі, білім беру және маманның жеке басын қалыптастыру және білім берудегі басшылықты қарастырады. Педагогикалық ғылымның әдістемесі, білім беру әдістері мен формалары туралы мәлімет беріледі. Оқытушының кәсіби және коммуникативтік құзыреттілігін ашуға ықпалы. Пән оқыту теориясы, білім мазмұны, оқу үдерісін ұйымдастыру, СӨЖ ұйымдастыру білімдерді қалыптастырады. Жаңа білім беру технологиялары, оқыту материалдарын құрастыру технологиясы туралы ұғымдарды қалыптастырады. Ғылыми жұмыс теориясы, СҒЗЖ туралы білімдерін дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Пән басқару психологиясының тақырыбын, сипатын, міндеттері мен құрылымын, оның психологиялық зерттеулер әдістерін және оны зерттеудің негізгі тәсілдерін қарастырады. Басқару әрекетіндегі тұлға психологиясын, танымдық әрекет психологиясын перцептивтік, мнемикалық және ойлау ұрдістерін басқару қызметтінде зерттейді. Курс заманауи іскерлік адамның қызметінде этикет туралы, менеджердің коммуникативті құзыреттілігі, басқарушылық қызметтегі эмоционалды және ерікті күйлері туралы және қызметті басқара білу туралы қабылеттерін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аграрлық техника және технологиядағы ғылыми зерттеудің әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Ғылыми зерттеулер, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметтегі жетістіктер, мақсатты ғылыми бағдарламалар, кешенді ғылыми-зерттеу бағдарламаларын қалыптастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мал азығы өндірісіндегі инновациялық технологиялар мен техника
  Несиелер: 6

  Мал азығын дайындау, тасымалдау және сақтау технологиялары. Сусымалы, ұсақталған және ұсақталмаған пішен дайындауға, сақтауға арналған технологиялар мен техникалық құралдар. Пленкаға оралған сығымдалған пішендеме дайындауға, сақтауға арналған технологиялар мен техникалық құралдар, артықшылықтары мен кемшіліктері. Пленкаға оралған пішенді дайындауға арналған технологиялар мен техникалар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мал шаруашылығындағы инновациялық технологиялар мен техника
  Несиелер: 6

  Мал шаруашылығындағы технологиялық процесстер және олардың қазіргі жағдайы мен даму механизмі. Ұсақталған азық дайындаудың инновациялық әдістемелері мен технологиялары. Сүрлем мен пішендеменің сапасын арттыру мақсатында орамаға және теңге сығымдау. Витаминды қосымша дайындауға арналған агрегаттар мен технологиялар. Малдар мен құстарға арналған толық рационды құрама азық дайындау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерліктегі жобаларды басқару
  Несиелер: 7

  Кәсіпкерліктегі жобаларды басқарудың мазмұны мен әдістері. Жобаның инвестицияға дейінгі кезеңі.Кәсіпкерліктегі жобаларды басқарудың ұйымдастырушылық құрылымы. Жобаны жоспарлау. Жобаның құнын басқару. Жобаны бақылау және реттеу. Жоба жұмыстарын басқару. Жоба ресурстарын басқару. Жоба тәуекелдерін басқару. Жобаның сапасын басқару. Жобалық топты басқару. Кәсіпкерлік саласындағы жобалардың коммуникациясын басқару.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мал шаруашылығындағы жобалау жұмыстарының автоматтандыру жүйелері
  Несиелер: 5

  Мал шаруашылығындағы жобалау жұмыстарын автоматтандыру жүйесінің әдістемелік негіздерінің түсінігі және мәні. Мал шаруашылығындағы жобалау жұмыстарын автоматтандыру жүйесінің объектілері. Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы. Мал шаруашылығы машиналары кешендерін технологиялық жобалау жүйелері. Жобалау алдындағы жұмыстардың мәні, жобалау кезеңдері. Техникалық құжаттаманы әзірлеудегі автоматтандырылған жобалау жүйесі. Мал шаруашылығындағы процестерді механикаландыруға арналған машиналардың, механизмдердің және техникалық құралдардың негізгі түрі. Мал шаруашылығында құжаттаманы жүргізу және дайындаудың ішкі жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мал шаруашылығындағы қайта өңдеу кәсіпорындарын жобалау
  Несиелер: 6

  Мал шаруашылығындағы қайта өңдеу кәсіпорындарын жобалау. Тасқынды-технологиялық желілерді жобалау мен есептеудегі теориялық білім және тәжірибелік икемділік. Өзіндік құны төмен, өнімнің сапасы мен жоғары еңбек өнімділігін қамтамасыз етуші жоғары тиімділіктегі тасқынды-технологиялық желілердің негізіндегі малшаруашылық және құс шаруашылық кәсіпорындарының заманауи жобалары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өсімдік шаруашылығындағы жобалау жұмыстарының автоматтандыру жүйелері
  Несиелер: 5

  Өсімдік шаруашылығындағы компьютерлік дизайн (CAD) тұжырымдамасын зерттейді; Құрамы мен құрылымы, АЖЖ түрлері; базалық егін жинау түрлеріне сәйкес АЖЖ негізгі компоненттері: әдістемелік, бағдарламалық, техникалық, ақпараттық, ұйымдастырушылық; CAD құрылымдық кіші жүйелер және олардың қасиеттері; ақпараттық шағын жүйе. Өсімдік шаруашылығындағы құжаттаманы жүргізу және өндірудің қосалқы жүйесі. Талдау әдісі. Өсімдік шаруашылығында CAD интеграциясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өсімдік шаруашылығындағы машиналар мен жабдықтарды жобалау
  Несиелер: 6

  Өсімдік шаруашылығындағы машиналар мен жабдықтар саласындағы ғылыми-техникалық прогрестің негізгі бағыттары мен даму тенденциялары. Машиналар мен жабдықтарды жобалаудағы инновациялық әдістер мен технологиялар. Жобалау кезеңдері. Техникалық тапсырма. Машиналар мен жабдықтардың технологиялық және конструктивтік параметрлерін таңдау және негіздеу. Машиналар мен жабдықтардың жекелеген элементтері мен құрылымдарын жобалау. Машиналар мен жабдықтарды жобалаудың заманауи технологиялары. Жобаланатын машиналар мен жабдықтардың экономикалық тиімділігін бағалау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өсімдік шарушылығындағы өнімдерді кластерлік өндіру
  Несиелер: 6

  Қазіргі заманғы өсімдік шаруашылығындағық өнімдерін өндірудегі негізгі техникалар және технологиялр. Өсімдік шаруашлық өнімдерін өндірудің және өңдеудің машиналалық технологиясын ғылыми негіздеу. Астықты алғашқы өңдеу технологилары. Өсімдік шаруашылығындағы кластерлік өндіріс. Қайта өңдеу кәсіпорындарын технологиялық жобалау негіздері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бизнес шешімдерді модельдеу
  Несиелер: 4

  Компьютерде математикалық үлгіні құру және шешу арқылы бастапқы мәселені ресімдеуден бастап, басқару шешімін қалыптастыру мен талдау процесімен танысу. Математикалық модельдер құру және шешу дағдыларын қалыптастыру және осы шешімдерді компьютерде талдау. Басқару шешімдерін таңдаудағы өндірістік, көліктік және қаржылық үлгілерді қарастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Конфликтология
  Несиелер: 4

  Пәнде конфликтологияның негізгі категориялары, қақтығыстық технологияларды жанжалды басқару типологиясы қарастырылады. Курста қақтығыс жағдайында адамның мінез-құлқы туралы теориялар, тиімді қарым-қатынас технологиялары және қақтығыстың ұтымды мінез-құлқы зерттеледі. Жанжалдарды шешудегі келіссөздер процесінің психологиясын, жанжалдарды шешу технологиясы ретінде медиация қолданады. Қоғамдағы қақтығыстар, ұйымдардағы қақтығыстар, жанжалдар мен стресстер қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мал шарушылығындағы өнімдерді кластерлік өндіру
  Несиелер: 6

  Қазіргі заманғы мал шаруашылығындағық өнімдерін өндірудегі негізгі техникалар және технологиялр. Мал шаруашлық өнімдерін өндірудің және өңдеудің машиналалық технологиясын ғылыми негіздеу. Сары май өндірудің технологиялары. Сүзбе және ірімшік өндіру технологиялары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON2

  Ағылшын тілінде халықаралық ортада кәсіби сөйлесуді қолдану және ғылыми, техникалық және педагогикалық мәселелердің кең ауқымы бойынша сөйлесе алу.

 • Код ON7

  Өсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығындағы қайта өңдеу кәсіпорындарын ағынды-технологиялық желілерді есептеу мен жобалауды пайдалана отырып жобалау.

 • Код ON6

  Нарықтық экономика жағдайында өсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеудің технологиясы мен техникалық құралдарын қолдануды, аумақтық-салалық кластерді қалыптастыруды көрсету.

 • Код ON1

  Психология мәселелері бойынша психикалық көзқарасты көрсету, әр түрлі психологиялық жағдайларда оңтайлы нұсқаларды табу және этикалық стандарттарға сәйкес әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып басқару шешімдерін қабылдау

 • Код ON5

  Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруде энергия және ресурс үнемдейтін технологиялар мен техниканы, АӨК жүйелерінде дәстүрлі емес энергия көздерін, АӨК өндірістік объектілерінде қалдықтарды кәдеге жаратуда инновациялық технологияларды қолдану.

 • Код ON8

  Ауыл шаруашылығы өндірісіндегі машиналар мен жабдықтардың техникалық пайдаланылуын жоспарлау және ұйымдастыру, қазіргі заманғы аспаптар мен ауыл шаруашылығы техникасын диагностикалау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу жабдықтарын қолдану, ауыл шаруашылығы техникасын сынау, алынған деректерді талдау, ақпаратты, идеяларды, ұзартылатын шешімдерды, қорытындыларды анық және біржақты хабарлау.

 • Код ON3

  Ғылыми зерттеу әдістемесінің негізін, ғылыми қызметті ұйымдастыру принциптері мен құрылымдарын білу. Аграрлық ғылым туралы білімді меңгеру. Ғылыми зерттеу мақсатын қоя білу, ғылыми зерттеулер контекстінде идеяларды қолдана білу, ауыл шаруашылығы өндірісінің үрдістері мен құбылыстарын талдаудың қазіргі концепцияларын, теориялары мен тәсілдерін сын тұрғысынан талдай білу.

 • Код ON4

  Өсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығында ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдығын өндірістік пайдалану негіздерін меңгеру, техника мен жабдықты өндірістік жағдайларда пайдалану тиімділігінің көрсеткіштерін, дәлме-дәл егіншілік әдістері мен аспаптарын анықтау.

 • Код ON9

  Ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызмет саласындағы қазіргі заманғы ақпараттық және инновациялық технологияларды пайдалана отырып, ғылыми ақпарат беруді тәжірибеге енгізу, ғылыми жаңалықтар мен әзірлемелерге зияткерлік меншік құқықтарын қорғауды, ғылыми әзірлемелерді практикалық қызметке енгізуді білу.

 • Код ON10

  Ауыл шаруашылығы саласында өз бетінше оқуды жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдыларын қолдану, кәсіби, сондай-ақ қарым-қатынас пен мәдениетаралық қарым-қатынасты дамыту, кәсіби деңгейде шетелдік тілді меңгеру.

Top