Қолданыстағы білім беру бағдарламасы 7M04212 Құқықтану.. в М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты мемлекет және құқық теориясы саласында концептуалдық білімі бар, бәсекеге қабілетті деңгейдегі кәсіби білімі мен мемлекеттік-құқықтық қызметі саласындағы тәжірибелік дағдысы қалыптасқан, кәсіби қызметіне қабілетті жоғары білікті құқық ғылымы магистрлерін дайындау болып табылады.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 63
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M078 Құқық
 • ҰБТ-дағы пәндер
 • Дайындық бағыты 7M042 Құқық
 • Құқық қорғау органдарының қызметін ұйымдастыру мәселелері
  Несиелер: 4

  Оқу пәнінің мақсатын, міндеттері мен жүйесін, оның басқа құқықтыққ пәндермен байланысын қарастыру. Құқыққорғау органдары туралы халықаралық құқықтық актілерін, ҚР Конституциясын талдау. Прокуратура, прокурорлық қадағалау саласы мақсаттары, құқықтық негіздері, қағидалары мен міндеттерін ашу. Прокурор қызметі мәртебесі, құзыры мен кепілдіктерін зерттеу. Прокуратураның құқықтық актілерін құрастыру. Әділет, нотариат, полиция, кеден органдары, адвокатураның рөлі мен қызметін ұғыну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғам мәселелері
  Несиелер: 5

  Құқықтық мемлекеттің негізгі қағидалары мен мәнің қарастыру. Азаматтық қоғамның негізгі идеялары, қағидалары, құндылықтары мен құрылымын талдаудан өткізу. Билікті бөлу мен биліктің лигитимдігі, сот билігінің рөлі мәселелерін түсіну. Құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғамның дамуы үшін меншік, кәсіпкерлік мәселелерін зерттеу. Идеология, ұлттық идея, деидеология мәселелерін ашу. Адам құқықтары мен бостандығын қамтамасыз етудегі даулы мәселелерді түсіну мен талдау. «Заңмен тыйым салынбағанға, рұқсат» қағидасын қаматамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚР Конституциялық құқығы мәселелері
  Несиелер: 5

  Құқық саласы ретіндегі конституциялық құқық пәні, әдісі мен жүйесінің ерекшелігін меңгеру. Негізгі заң мен құқықтың қайнар көзі ретінде жаңа ҚР Конституциясының мәнің, құқықтық қасиеттерін және жақтарын ашу. Құқық саласы ретіндегі конституциялық құқықты талдау. ҚР Конституциясы нормаларының тікелей қолданылуы мәселелерін ашу. Адам мен азамат құқықтары мен бостандығын қамтамасыз ету мәселелерін қарастыру. ҚР Президентінің конституциялық-құқықтық мәртебесінің ерекшеліктерін зерттеу. Қазақстанның президенттік-парламенттік басқару түріне өту мәселесін қою.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекет және құқық теориясы мәселесі
  Несиелер: 5

  Мемлекет және құқық теориясының әдістемелік міндеттерін меңгеру. Өтпелі кезеңдегі мемлекет және құқық мәселелерін талдау, олардың типологиясы мен түрі. Демократияның шыңайы қасиеттерін зерттеу; билікті бөлу қағидасы. Құқықтық құралдар, Қазақстанның құқықтық жүйесі, құқықтық шығармашылық мәселелерін түсіндіру. Құқықтық жауаптылықтың әдістемелік мәселелерін ашу. Романо-германдық құқықтық отбасын, мұсылман құқығы, қазақстандық және халықаралық құқықтың арақатынасы мәселелерін ашу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Материалда тірек мағыналы блоктарды бөлшектеуді, Кәсіби бағытталған мәтіннің фрагменттерін сыни тұрғыдан зерделеуді және талдай білуді қалыптастыру; дайындық бағыты бойынша жазбаша хабарламаларды дайындау дағдыларын дамыту: халықаралық ынтымақтастық үшін жазбаша құжаттарды ресімдеу; аудио және бейне-жазбада шет тілін тасымалдаушыларды сөйлеу арқылы кәсіби бағытталған материалдарды есту арқылы қабылдау; дайындық бағыты бойынша ауызша коммуникация дағдыларын дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Жоғары білікті мамандардың кәсіби қызметінде қажетті заманауи психологиялық ғылымның негізгі тәсілдері мен принциптерін қолдану. Іргелі психологиялық ұғымдар бойынша ғылыми-теориялық дүниетанымды сыни талдауға салу пәннің мазмұнын ашатын психологиялық ғылым ұғымын дамыту. Тұлғаның жіктелуін және Психокоррекциялық жұмыстың негізгі бағыттарын ажырату.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасындағы сот және сот әділдігі
  Несиелер: 4

  Курс пәнің, әдістерін, жүйесін, рөлі мен маңызын зерттеу. Сот билігі түсінігі, рөлі мен маңызын ұғыну. Сот әділдігі, сот мәртебесі, ҚР сот жүйесі түсінігі мен қағидалары. Аудандық (қалалық) соттың құрамы, құрылымы, құзырын қарастыру. Түрлі соттардың құзырларын ашу: әскери, экономикалық, әкімшілік, ювеналды, тергеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 3

  Дағдарыстық жағдайларды тиімді басқару негіздерін зерттеу, негізделген басқару шешімін қабылдауға ықпал ететін модельдер мен әдістерді таңдау, өзгерістер мен инновацияларды, адам ресурстарын басқару, басқарушылық бақылау мен сапаны бақылауды жүзеге асыру. Қазіргі жағдайда менеджменттің даму үрдістерін және ұйымдардағы командалардың типтерін сәйкестендіруге және мотивацияға дәстүрлі емес амалдарды қарастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тәжірибе жүргізу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Теориялық және эксперименттік зерттеулерді, түсті және қара металлургияға қатысты жоспарлау және зерттеу жұмыстарын жеке және командалық ретінде қарастырады; ғылыми мәліметтерді электрондық дерекқорларда талдауға арналған әдістеме, ғылыми зерттеулердің міндеттерін қалыптастырады. Эксперимент әдістемесін, өлшеу әдістері мен құралдарын меңгеруге, өлшеу нәтижелерін және бақылау нәтижелерін өңдеу әдістерін меңгеруге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекеттік басқару теориясы
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік басқару теориясындағы негізгі концептуалдық мәселелерін қарастыру. Мемлекеттік құрылым, атқарушы билік мазмұны мен органдары, мемлекеттік басқару түрлері мен әдістері туралы теориялық көзқарастарын зерттеу. Түрлі салаларда атқарушы билік органдарының жұмысын қамтамасыз етуші нормативтік-құқықтық актілерін зерттеу. Заңдылықты қамтамасыз ету туралы нормативтік актілерін талдаудан өткізу және мемлекеттік басқару жүйесін қамтамасыз ету туралы түсініктерін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Құқық қорғау қызметінде алған білімдерін,іскерліктері мен дағдыларын тиімді қолдану;

 • Код ON2

  Құқық бұзушылықтар мен қылмыстарды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу кезінде заң ғылымдарының негізгі ережелері мен әдістерін сауатты пайдалану

 • Код ON3

  Құқық бұзушылықтың алдын алу, алдын алу шараларын іске асыру құралдары мен тәсілдерін жобалау, талдау бойынша тапсырмалардың орындалуын жоспарлау; заңдылық пен құқықтық тәртіпті бұзуға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және жою

 • Код ON4

  Қазақстандағы, сондай-ақ шетелдегі құқықтық өмірдің қазіргі заманғы құбылыстарына кәсіби баға беру, мазмұнын білікті салыстыру және талдау. Құқық қорғау, ұйымдастыру-басқару, құқық қолдану қызметі саласындағы құқықтық құбылыстарды талдау және бағалау әдістемесін негізді түрде таңдауды жүзеге асыру.

 • Код ON5

  Қолданыстағы заңнама нормаларын талдау, тәжірибеде нормаларды түсіндіру және қолдану әдістерін меңгеру, әртүрлі саладағы білімді әртүрлі санаттағы заң істері бойынша негізделген шешім қабылдау үшін пайдалану.

 • Код ON6

  Мемлекеттік-құқықтық және басқа да құқықтық қатынастар саласындағы заң мәселелерін талдау және шешу, қолданыстағы заңнаманы және оны қолдану практикасын жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындау.

 • Код ON7

  Құқық бұзушылықтың алдын алу жағдайларын жасау, белгісіздігі жоғары қызметтік жағдайларда құқық бұзушылықтың жасалу себептерін анықтау және жою жөнінде жобалау және шешім қабылдау.

 • Код ON8

  Жеке және команда мүшесі ретінде тиімді жұмыс істеу, өз көзқарасын дұрыс қорғау, қарапайым қызметтік жағдайларда өз іс-әрекеттерін түзету.