Жаңа білім беру бағдарламасы 6B04211 Қылмыстық құқық және процесс в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

 • Мемлекет және құқықтың жалпы тарихы
  Несиелер: 3

  Мемлекет пен құқықтың пайда полуының негізгі заңдылықтары. Белгілі тарихи этаптағы дамыған мемлекеттердің эволюциясы. Әртүрлі тарихи этаптарда құқықтық институттардың пайда болуы мен эволюциясының тарихы. Шет елдерде мемлекет пен құқықтын пайда болуы мен дамуынын процесстері. Құқық жәдігерлері.

  Селективті тәртіп
 • Мемлекет және құқық теориясы
  Несиелер: 5

  Мемлекет және құқық теориясы оқыту пәні және ғылым ретінде. Мемлекет және құқық теориясынын пәні мен әдісі. Мемлекет және құқық теориясынын заң ғылымы жүйесіндегі орны. Мемлекет түсінігі, мәні, функциялары. Мемлекеттік билік және мемлекттік механизм. Мемлекет типологиясы. Мемлекет нысандары. Мемлекет, құқық, тұлға. Азаматтық қоғам және құқықтық мемлекет. Құқық нормалары мен нысандары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық негізі 2019
  Несиелер: 3

  Мемлекет туралы негізгі түсініктер. Құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығының негіздері. Қазақстан Республикасындағы адам және азаматтың құқықтық жағдайының конституциялық негіздері. Қазақстан Республикасындағы сайлау жүйесі. Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары. Қазақстан Республикасындағы сот және сот әділдігі.Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет ұғымы және түрлері. Мемлекеттік басқару жүйесі, ұйымдастырылуы және нысаны. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқығының негіздері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстандық құқық 2019
  Несиелер: 3

  Мемлекет туралы негізгі түсініктер. Құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығының негіздері. Қазақстан Республикасындағы адам және азаматтың құқықтық жағдайының конституциялық негіздері. Қазақстан Республикасындағы сайлау жүйесі. Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары. Қазақстан Республикасындағы сот және сот әділдігі.Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет ұғымы және түрлері. Мемлекеттік басқару жүйесі, ұйымдастырылуы және нысаны. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқығының негіздері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім ортасы мен білім алушының үндесуі (Құқық негіздері, Коррупцияға қарсы мәдениет, Ұлтаралық келісім, 1 курс семинары) 2019
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі. Құқық салалары. Сыбайлас жемқорлық түсінігінің теориялық-методологиялық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттін қалыптасуы. Мәдениаралық коммуникацияның негізгі аксиомалары. Ұлтаралық коммуникациянын құрылымы мен детерминанттары. Ұлтаралық коммуникация саласындағы заманауи иновациялық үрдістер. Кредиттік оқыту технологиясынын негіздері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сот және сот төрелігі 2019
  Несиелер: 4

  Сот жүйесі,соттөрелігініңбелгілері мен қағидаттарытуралыұғым,сотжәнесудьялардыңмәртебесітуралықолданыстағызаңнама, соттыңөкілеттіктері, құрылымы, құрылутәртібі, сот жүйесі,судьяларғақойылатынталаптар,судьялардыңөкілеттіктері, Жоғарғы Сот, облыстықжәнеоларғатеңестірілгенсоттар, аудандық,қалалықжәнеоларғатеңестірілгенсоттар туралы түсінік беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шет елдердің мемлекет және құқық тарихы 2019
  Несиелер: 4

  Мемлекет және құқық тарихы ғылымының пәні мен әдісі. Мемлекет пен құқық тарихының ғылым ретіндегі маңызы. Ежелгі Мысырдың мемлекеті мен құқығы. Ежелгі Үндінің мемлекеті және құқығы. Ежелгі Грецияның, Римнің мемлекеті мен құқығы. Ортағасырлардағы мемлекет пен құқық тарихы. Жаңа заман мен қазіргі замандағы мемлекет пен құқықтың даму тарихының ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мұсылман құқығы 2019
  Несиелер: 4

  Мұсылман құқығының түсінігі мен пәні. Мұхаммед – пайғамбар, оның өмірі және оның қоғамда алар орны. Мұсылман құқығының даму тарихы. Мұсылман құқығының негiзгi мектептері. Мұсылман құқығының қайнар көздері. Мұсылмандық азаматтық құқық. Мұсылман мемлекеттеріндегі отбасы құқығының негіздері. Мұсылмандық қылмыстық құқықтың түсiнiгi және пайда болу тарихы.Мұсылман құқығының (сийяр) дүниежүзілік халықаралық құқықпен арақатынасы.Мұсылман құқығындағы соғыс және бейбітшілік мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ҚР құқық қорғау органдары
  Несиелер: 5

  «Қазақстан Республикасының Құқық қорғау органдары» курсы — кіріспе пән, оның аясында студенттер құқық қорғау және құқық қолдану органдарының қызметі туралы негізгі мәліметтерді алады. Құқық қорғау қызметін жүзеге асыратын әрбір құқық қорғау органының, соттың және прокуратураның құқықтық негізі, міндеттері,құрылымы мен құзыреті туралы түсінік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Полицейлік құқық 2019
  Несиелер: 5

  Полиция құқығы ғылымының негізгі қағидаттары, санаттары мен ережелері туралы түсінік, Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерінде дұрыс бағдар беру, "Қазақстан Республикасының Ішкі істер органдары туралы" ҚР Заңының нормаларын түсіндіру және қолдану, ҚР Ішкі істер министрлігінің және оның аумақтық органдарының құрылымы мен жүйесі, ҚР Ішкі істер органдарының құқықтық мәртебесінің элементтері, сондай-ақ ішкі істер органдары қызметкерлерінің өкілеттіктері; ІІМ-нің басқа мемлекеттік органдармен және халықаралық ұйымдармен

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ҚР мемлекет және құқық тарихы
  Несиелер: 4

  Қазақстан территориясында әртүрлі тарихи этаптарда мемлекет пен құқықтын дамуы: орта ғасырлар, қазіргі заман, мемлекеттік басқару институттары мен құқық институттарының қалыптасуы. Қазақ хандығынын пайда болуы мен дамуы. Қазақ құқығынын қалыптасуы мен дамуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ҚР әкімшілік құқығы
  Несиелер: 4

  Әкімшілік құқытың қазақстандық құқық құрылымындағы, заңнамалық жүйесіндегі және ғылымдағы орны. Әкімшілік құқықтың қағидалары мен қайнар көздері. Әкімшілік құқықтағы құқықсубъектіліктің негізгі мәселелері.Әкімшілік құқықтағы басқару актілері мен құжат айналымынын мәселелері. Әкімшілік құқықтағы заңдық режимнін негізгі мәселелері. Әкімшілік процессуалдық құқық.Әкімшілік процессуалдық қызметтін заңдық үрдістердегі орны. Әкімшілік құқықбұзушылық істері бойынша іс жүргізудің мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шет елдердің конституциялық құқығы 2019
  Несиелер: 5

  Шетел мемлекеттерінің конституциялық құқығының пәні, дерекнамасы және жүйесі. Конституциялық құқық ғылымы. Шетел мемлекеттерінің конституциясы. Тұлғаның негізгі құқықтық жағдайы. Конституциялық құқықтар және азаматтардың бостандығы. Шетел елдерінің мемлекеттік құрылымдары. Саяси партиялар және партиялық жүйелер. Сайлау құқығы және сайлау жүйесі. Шетел елдерінің мемлекет басшысы. Шетел мемлекеттерінің парламенті. Шетел мемлекеттерінің үкіметі. Үкіметтің парламенттік жауапкершілік институты. Шетел мемлекеттеріндегі жергілікті өзін-өзі басқару. Шетел мемлекеттерінің сыртқы саясатты конституциялық реттелуі. Сот билігінің конституциялық негіздері. АҚШ конституц��ялық құқық негіздері. Ұлыбританияның және Солтүстік Ирландияның конституциялық құқық негіздері. Француз Республикасының конституциялық құқық негіздері. ГФР конституциялық құқық негіздері. Италияның конституциялық құқық негіздері. Жапонияның конституциялық құқық негіздері. Испанияның конституциялық құқық негіздері. Қытай Халық Республикасының конституциялық құқық негіздері. Үндістанның конституциялық құқық негіздері. ТМД елдерінің конституциялық құқық негіздері. Латын Америка елдерінің конституциялық құқықтары. Араб елдерінің және Израильдің конституциялық құқықтары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ҚР Конституциялық құқығы
  Несиелер: 5

  Конституциялық құқықтын теориялық ережелері. Қазақстан Республикасының конституциялық дамуының тарихы. Демократиялық, құқықтық, әлеуметтік және толерантты мемлекетті қалыптастырудағы қоғам мен мемлекеттін негізгі заңы ретіндегі Конституциянын ролі. Конституциялық-құқықтық институттардың дамуындағы саяси-құқықық ерекшеліктер. Қазіргі таңдағы конституциялық реттеудің әдістері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халықаралық жария құқығы
  Несиелер: 5

  Халықаралық жария құқықығынын теориялық ережелері. Халықаралық жария құқықтың қайнар көздері. Кәсіби этикалық нормалар. Халықаралық және ресейлік заңнаманың жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ҚР қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)
  Несиелер: 5

  Қылмыстық құқықтың түсінігі және оның мазмұндық аспектілері. Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы пәнінің түсінігі мен мазмұны. Қылмыстық –құқықтық қызметтің түсінігі және оның мазмұны. Қылмыстық құқықтың мақсаттарының түсінігі және олардың белгілерінің қылмыстық –құқықтық сипаттамасы. Қылмыстық құқықбұзушылықтардың түсінігі және белгілері, қылыстық құқықбұзушылықтардың түрлері және санаттары, қылмыстық құқықбұзушылықтардың құрамының құрылымы және түсінігі; қылмыстық жауаптылықтың негізі, шектері, түрлері, сонымен қатар жаза жүйесі мен оны тағайындау тәртібі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ҚР азаматтық құқығы (жалпы бөлім)
  Несиелер: 5

  ҚР азаматтық құқық жалпы кәсіби пән. Ол азаматтық-құқықтық реттеу жүйесін айқындайды, азаматтық құқықтың барлық институттары мен салаларын, санаттары мен түсінігін құрайды (мәміле, заңды тұлғалар, шарт, меншік құқығы және т.б) және азаматтық құқық ғылымының өзекті мәселелері туралы ұсыныстар береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология және тұрақты даму EUR-4-2019
  Несиелер: 4

  Тірі ағзалардың қоршаған ортаға әсерін анықтайтын негізгі заңдарды білу; организмдердің санын, динамикасын және динамикасын тарату; табиғат пен қоғамның орнықты дамуының нақты мақсаттары мен басымдықтарын айқындау және қоршаған ортаны қорғау мақсаттарында суару үшін алынған білімдерді пайдалану дағдыларын дамыту; биосфераның даму заңдылықтарын білу және оның тұрақтылығын сақтау шарттары, сондай-ақ әртүрлі елдерде, соның ішінде Қазақстан Республикасындағы тұрақты даму идеяларын жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ҚР азаматтық құқығы (ерекше бөлім)
  Несиелер: 5

  Пән азаматтық құқықтың ерекше бөлімінің құрылымы мен терминологиясын құрайды, әртүрлі шарттық және шарттан тыс қатынастарды, зияткерлік қызмет саласындағы қатынастарды, мұрагерлік құқықтың негізін құқықтық реттеуді оқытады, азаматтық құқықтың ерекше бөлімінің институттарына салыстырмалы талдау жасайды және пәннің әртүрлі институттарын құқықтық реттеудің ерекшеліктерін айқындайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Логика
  Несиелер: 4

  Основные принципы и понятия логики. Сущность применяемых в ней методов. Законы и правила различных логических теорий, а также основные ошибки, связанные с их нарушением. Определения и классификаций. Опровержения логически некорректных умозаключений.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Климаттың өзгеруі және "жасыл экономика"
  Несиелер: 4

  Қазақстандағы жасыл экономика стратегиясы. Қазақстандағы жасыл экономика бастамалары. Энергия үнемдеу және энергетикалық тиімділікті арттыру негіздері; жаңартылатын энергия көздері туралы түсінік. Геоэкологиялық мәселелер. Жобалардың тіршілік циклын және экологиялық тиімділігін бағалау. Экологиялық бағалау әдістері. Қоршаған ортаны ластау саласындағы құрылыс жобаларын сараптау. Жобаланатын объектілердің санитарлық-қорғау аймақтары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Атқару өндірісі
  Несиелер: 4

  Атқару өндірісі пәні атқару өндірісінің түсінігін, жүйесін, құқықтық табиғатын, қағидаттарын, зерттеу пәні мен субъектілерінің орындаушылық өндірісінің теориялық ережелерін ашады; мүліктің жекелеген түрлерін өндіріп алуға талап қою ерекшеліктері мен атқарушылық өндірістің барлық сатыларын қарастырады; атқарушылық құжаттарды орындаумен байланысты сұрақтарды және атқарушылық әрекеттерді жүзеге барысында оларды қорғауды жүзеге асырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шет тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы
  Несиелер: 6

  Қылмыстық іс жүргізу құқығы ұғымы, қылмыстық қудалау нысандары, қылмыстық процеске қатысушылардың мәртебесі. Қылмыстық іс жүргізу құқығының негізгі институттары туралы ұғымды; Қазақстандағы қылмыстық процестің тәртібін анықтайтын нормативтік - құқықтық актілерді зерделейді. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастау үшін негіздер, сотқа дейінгі тергеп-тексерудің нысандары мен мерзімдері. Қылмыстық істерді сот сатыларында қарау тәртібі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсіби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы
  Несиелер: 5

  Курсты оқытудың пәні болып азаматтық құқықтық дауларды шешу бойынша сот әділдігін жүзеге асыратын органдардың қызметін реттейтін, азаматтық істер бойынша сот төрелігін жүзеге асыру барасында пайда болатын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық нормалары, сондай-ақ азаматтық іс жүргізу құқығы ғылымына тән құқықтық ұғымдар, теориялық көзқарастар мен концепциялар болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Халықаралық азаматтық процесс 2019
  Несиелер: 5

  Халықаралық азаматтық процесс – Арбитражда және сотта шетел азаматтары мен шетелдік заңды тұлғалардың құқықтарын қорғаумен байланысты процессуалдық сипаттағы сұрақтардың жиынтығы. Пән – халықаралық соттылық ережелерін сонымен қатар әр түрлі мемлекеттеріндің соттарының құзыреттілігін ажырату, шетел азаматарының құқықтық мәртебесін анықтау, шет мемлекеттермен олардың дипломатиялық агенттерінің соттық иммунитетін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономикадағы монополияға қарсы реттеу ARE-4-2019
  Несиелер: 4

  Қазақстан экономикасындағы монополияға қарсы реттеу негіздері; Табиғи монополиялардың ерекше белгілері және оларды монополияға қарсы реттеу ерекшеліктері; экономикадағы монополиялардың негізгі түрлері; Табиғи монополияларды реттеу жөніндегі Комитеттің функциялары, өкілеттіктері, құрылымы мен міндеттері; экономиканы монополияға қарсы реттеу бағыттарының бірі ретінде шағын және орта бизнес; рынок қатысушыларының өзара іс-қимылының негізгі ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР еңбек құқығы
  Несиелер: 5

  ҚР еңбек құқығы жалданбалы еңбек нарығында қызмет ету барасында, жалданбалы ебңекті ұйымдастыру мен қолдану барысында қалыптасатын әлеуметтік қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы. Зерттеу пәні - еңбек және олармен тығыз байланысты қатынастар, сондай-ақ еңбек құқығының құқықтық санаттары мен құқықтық институттары, еңбек құқығы ғылымына тән теориялық ұғымдар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өнеркәсіп мекемелерінің қоршаған ортасын қорғау
  Несиелер: 4

  Экологиялық мониторинг және бақылау әдістерін пайдаланудың әдіснамалық негіздерін негізге ала отырып, экожүйелік объектілердің экожүйелік жағдайын бағалаудың әдістерін, экологические обстановки объектілерін болжау негіздерін негізге ала отырып, негізгі теориялық үрдіс

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 4

  Еңбекті қорғау бойынша заңнама негіздері. Құрылыстағы еңбекті қорғауды басқару. Еңбекті қорғау бойынша ұйымдастыру шаралары. Құрылыс ұйымының Еңбекті қорғау бөлімін жалпы тағайындау. Еңбекті қорғау жағдайларын және санитарлық-сауықтыру іс-шараларын жақсартудың кешенді бағдарламалары. Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық түрлері. Құрылыста пайда болатын өндірістік зияндардың адам ағзасына әсері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономика негіздері
  Несиелер: 4

  Экономиканың негізгі категориялары мен ұғымдары; өндірістің ресурстары мен факторлары; экономикалық жүйелердің типтері, меншік нысандары, өндірістік қызметті жандандырудағы экономикалық қажеттіліктердің рөлі, сұраныс пен ұсыныстың нарықтық тетіктері, экономикадағы бәсекелестіктің рөлі мен түрлері, нарықтық экономикадағы мемлекеттің рөлі мен функциялары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сот экспертологиясы
  Несиелер: 5

  Сот сараптамасы туралы, сот сараптамасын сот ісін жүргізудің әртүрлі түрлерінде пайдаланудың ерекшеліктері туралы түсінік; тергеу және сот талқылауы кезінде туындайтын әр түрлі мәселелерді шешуде сот сараптамаларының қазіргі заманғы мүмкіндіктері; сараптамаларды тағайындау ерекшеліктері және сарапшылардың қорытындыларын бағалау өлшемдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ҚР экологиялық құқығы
  Несиелер: 4

  Пән қоғам-табиғат жүйесіндегі қоғамдық қатынастарды реттеудегі құқықтың рөлі, маңыздылығы, орны туралы жүйені құрайды, табиғи ресуртарды пайдалану мен қорғау аясындағы қомадық қатынастарды құқықтық реттеу ерешеліктері мен заңдылығының мазмұнына жалпы түсінік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Цифрлы криминалистика 2019
  Несиелер: 3

  Компьютерлік ақпаратпен байланысты қылмыстарды ашу туралы, компьютерлік ақпарат түріндегі дәлелдемелерді зерттеу, осындай дәлелдемелерді іздеу, алу және бекіту әдістері туралы ғылым ұғымы . Компьютерлік ақпаратпен байланысты жедел-іздестіру іс-шараларының (ЖІШ) және тергеу әрекеттерінің тактикасын әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Құқықтық информатика 2019
  Несиелер: 3

  Құқықтық саладағы ақпараттық процестердің негізгі заңдылықтары туралы түсінік,ақпараттық саладағы мемлекеттік саясаттың негіздері, құқықтық ақпаратты іздеу,жүйелеу және өңдеу әдістері мен құралдары. Заң құжаттарын электрондық ресімдеу және ақпаратқа статистикалық талдау жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Криминалистика
  Несиелер: 5

  Қылмыстардың жекеленген түрлері мен топтарын тергеу және алдын алу әдістемесі, қылмысты ашуды ұйымдастыру нысандары мен әдістері, тергеу әрекеттерін жүргізу тактикасы, негізгі криминалистикалық техникалық құралдар және оларды жинау және зерттеу әдістері, пәннің объектісі, заты, криминалистиканың әдістері және қылмыс іздерін жіктеу туралы түсінік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қылмыстық процестен жаттықтыру 2019
  Несиелер: 3

  Қылмыстық құқықбұзушылықтардың жолынкесу, олардыб ейтараптықпен, тез және толық ашу, тергеп-тексеру, оларды жасаған адамдарды әшкерелеу және қылмыстық жауаптылыққа тарту, әдiл сот талқылауыжәнеқылмыстықзаңдыдұрысқолдану, адамдарды, қоғамды және мемлекетті қылмыстық құқықбұзушылықтардан қорғау қылмыстық процестің мiндеттерi болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ҚР міндеттемелік құқығы 2019
  Несиелер: 5

  ҚР міндеттемелік құқығы – міндеттеменің тоқтатылуын және орындалуын пайда болуын, сондай-ақ міндеттемелердің жекелеген түрлерін (сатып алу-сату, айырбас, сыйға тарту, мердігерлік және тағы басқа), міндеттемені бұзғаны үшін жауапкершілікті реттейтін азаматтық-құқықтық нормалардың жиынтығы,. Пән - азаматтық құқықтық міндеттеменің мәнін және құқықтық табиғатын, міндеттемелік қатынасты азаматтық-құқықтық реттеудің механизімін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дәлелдеу мен дәлелдемелер 2019
  Несиелер: 3

  Заңдытүрдеалынған, олардыңнегізіндеанықтау органы, анықтаушы, тергеушi, прокурор, сот Қылмыстық процестік заңнамадағы айқындалғантәртiппенҚазақстанРеспубликасының Қылмыстық заңнамасындағы көзделгеніс-әрекеттiң бар екеніннемесежоқекенін, күдіктінің, айыпталушыныңнемесесотталушыныңбұләрекеттiжасағаныннемесежасамағанын, оныңкiнәлiлiгiн не кiнәсіздігін, сондай-ақiстiдұрысшешуүшiнмаңызы бар өзге де мән-жайлардыанықтайтыннақтыдеректерқылмыстықiсбойыншадәлелдемелерболыптабылады.Дәлелдеуiстiзаңды, негiздіжәнеәдiлшешуүшiнмаңызы бар мән-жайлардыанықтаумақсатындадәлелдемелердіжинаудан, зерттеуден, бағалауданжәнепайдаланудантұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сотқа дейін іс жүргізу
  Несиелер: 4

  Сотқа дейінгі іс жүргізуді бастау негіздері,сотқа дейінгі тергеп-тексерудің нысандары мен мерзімдері, тергеу әрекеттерін жүргізу туралы түсінік; тергеу және жасырын тергеу әрекеттерін жүзеге асырудың іс жүргізу тәртібін меңгеру; тергеу әрекеттерінің барысы мен нәтижелерін тіркеудің негізгі және факультативтік құралдарын анықтау; сотқа дейінгі іс жүргізу барысында қылмыстық іс бойынша дәлелдемелерді жинау мен тексерудің негізгі тәсілі ретінде тергеу әрекетінің танымдық мәні туралы түсінік беру;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мамандықтың кәсіби-қолданбалы бағдарламалары
  Несиелер: 3

  Теоретические основы в области правовых основ информатики. Специфика правовой регламентации процесса создания, обмена, хранения, охраны, передачи и использования открытой и закрытой информации. Регламентация правового статуса создателей, владельцев и пользователей различных информационных систем, как в Казахстане, так и в других странах. Информатиканың құқықтық негіздері саласындағы теориялық негіздері. Ашық және жабық ақпаратты құрастыру, сақтау, қорғау және беру үрдістерін құқықтық реттелуінің өзіне тән ерекшеліктері. Қазақстанда және басқа елдерде әртүрлі ақпараттық жүйелердің авторлары, иелері мен пайдаланушыларының құқықтық мәртебесін реттеу. Азаматтық сот ісін жүргізудегі кеңсе жұмысын ақпараттық қамтамасыз ету жүйелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қылмыстық іс құжаттарын ресемдеу
  Несиелер: 5

  Қылмыстық іс жүргізу құжаттарының жүйесі туралы түсінік беру, іс жүргізу құжаттарын сауатты жасау, «сотқа дейінгі тергеу», «сот талқылауы», «бірінші сатыдағы соттың үкімі» және т. б. іскерлік ойындарды талдау; теориялық білім, Қазақстан Республикасының іс жүргізу және материалдық құқық нормаларын талдау, ҚР Жоғарғы Соты Пленумының қаулыларын қолдану негізінде практикалық міндеттерді шешу; тергеуші, анықтаушы,судья, прокурор, адвокат ретінде жұмыс істеу; қылмыстық іс жүргізу құжаттарын;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқықбұзушылықтар 2019
  Несиелер: 5

  ҚР қылмыстық заңнамасындағы жеке адамдарға қарсы қылмыстық құқықбұзушылықтардың түсінігі мен түрлері; адамның өміріне, денсаулығына, жыныстық еркіндігі мен бостандығына, бостандығына және абройы мен ар –намысына қарсы қылмыстық құқыбұзушылықтардың қылмыстық құқықтық сипаттамасы мен құрамы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Менеджмент және экономиканы мемлекеттік басқару негіздері OMGRE-4-2019GM
  Несиелер: 4

  Экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесін ұйымдастырудың және оның жұмыс істеуінің теориялық, әдіснамалық және құқықтық негіздері; мемлекеттік реттеудің халықаралық және отандық тәжірибесі, негізгі бастапқы басқару ұғымдары, басқарушылық мәдениет; мемлекеттік мақсатты бағдарламаларды жасау және талдау, басқару саласындағы жетістіктер туралы ақпаратты жинақтау және пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Адвокатура
  Несиелер: 4

  Пәнде ҚР адвокатурасының ұйымдастырылу қағидалары мен қызметі, адвокатура органдарының құрылымы, адвокаттың құқықтық мәртебесі, адвокаттық қызметтің негізгі бағыттары, адвокаттық қызметтің жеке және заңды тұлғаларға заңдық көмек көрсету қызметі ретіндегі мазмұны мен мәні оқытылады. Адвокаттық қызметтің психологиялық және тактикалық аспектілері қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ҚР прокурорлық қадағалау
  Несиелер: 5

  Прокурорлық қадағалау ұғымын, Қазақстан Республикасы прокуратурасының қалыптасу және даму тарихын зерделейді. Прокуратура жүйесін, оның функцияларын және олардың қызметінің негізгі бағыттарын;прокурорлық қадағалаудың құқықтық және әлеуметтік табиғатын, прокурордың өкілеттігін, олардың қызметінің нысандары мен әдістерін зерделеу. Прокурорлық қадағалау актілері туралы түсінік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сала экономикасы
  Несиелер: 4

  Экономикалық жүйелердің барлық экономикалық жүйелерінің негізгі санаттарын, нарықтық экономикалық жүйенің жұмыс істеу тетіктерін, мемлекеттік экономикалық саясаттың негізгі модельдерін, өндірістік процестердің көрсеткіштері, экономикалық талдау әдіснамасын меңгеру, экономикалық жүйелерді жіктеу критерийлерімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ҚР қылмыстық-атқару құқығы
  Несиелер: 4

  Қылмыстық атқару құқығының негіздері туралы түсінік, оның ерекшеліктері және қолдану аясы; қылмыстық атқару құқығының түсіну-санаттық аппаратын оқу, Қазақстанның қылмыстық-атқару заңнамасының негізгі ережелерінің түсінігі және оны тағайындау, қылмыстық атқару саясатының мәні туралы көзқарасты қалыптастыру және қылмыстылыққа қарсы іс қимылдағы пенитенциарлық құқықтың ролі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік құқық - құқықтың кешенді интеграцияланған саласы, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру және оған басшылық жасау саласындағы қатынастарды, жеке және жария мүдделерді біріктіру негізінде реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы. Қазақстанның құқық жүйесіндегі кәсіпкерлік құқықтың орнын айқындайтын отандық құқық жүйесінің ерекшеліктерін қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жекеленген қылмыстық құқықбұзушылықтарды тергеу әдістемесі 2019
  Несиелер: 3

  Тыңдаушыларда ауыр және аса ауыр қоғамдық қауіпті әрекеттерге жататын және кең таралған қылмыс түрлері мен топтарын ашу мен тергеу бойынша кәсіби дағдылар мен машықтарды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Криминалистикадан жаттықтыру
  Несиелер: 4

  Сотқа дейінгі тергеуді ұйымдастыруда, қылмыстарды ашуда криминалистикалық құралдарды, тәсілдер мен әдістерді қолдану, сондай-ақ қылмыстық процесс барысында дәлелдемелермен операция жасау ұғымдары, сондай-ақ сот-тергеу практикасында криминалистикалық ұсыныстарды пайдалану іскерлігін қалыптастырады; қылмыстарды тергеу және ашу барысында әртүрлі ведомстволардың қызметкерлерімен өзара іс-қимыл жасайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жеке адамдарға қарсы қылмыстық құқықбұзушылықтар 2019
  Несиелер: 5

  ҚР қылмыстық заңнамасындағы жеке адамдарға қарсы қылмыстық құқықбұзушылықтардың түсінігі мен түрлері; адамның өміріне, денсаулығына, жыныстық еркіндігі мен бостандығына, бостандығына және абройы мен ар –намысына қарсы қылмыстық құқыбұзушылықтардың қылмыстық құқықтық сипаттамасы мен құрамы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қылмыстық құқықбұзушылықтарды саралаудың ғылыми негіздері
  Несиелер: 4

  Қылмыстық құқық бұзушылықты саралау теориясының түсінігі. Қылмыстық заңның жалпы бөлігі институттарының қылмысты саралаудағы маңызы. Қылмыстық заңның ерекше бөлігі нормаларының қылмыстарды саралаудағы маңызы. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік қаулыларының қылмыстарды саралаудағы рөлі. Қылмыстарды саралау процесінде басқа да нормативтік актілердің маңыздылығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сот медицинасы және психиатрия 2019
  Несиелер: 3

  Сот медицинасы мен психиатрияның негіздері» болып жүйеліндірілген түсінікті тындаушыларда қалыптастыру яғни, қылмыстық, азаматтық, әкімшілік іс жүргізудің қажеттілігін қанағаттандыру үшін бағытталған арнаулы білім институтын заңмен қарастырылғандай дұрыс қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Суық қаруды криминалистикалық зерттеу2019
  Несиелер: 3

  Суық қаруды зерттеу» курсының негізгі мақсаты болып: дербес саласы ретінде қарастырылатын суық қару туралы жүйеліндірілген түсінікті тындаушыларда қалыптастыру яғни, қылмыстық, азаматтық, әкімшілік іс жүргізудің қажеттілігін қанағаттандыру үшін бағытталған арнаулы білім институтын заңмен қарастырылғандай дұрыс қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік іс PD-4-2019
  Несиелер: 4

  Тарихи дамуындағы кәсіпкерліктің негізгі тұжырымдамалары, кәсіпкерлік қызметтің негізгі түрлері мен ұйымдық нысандары, кәсіпкерлік идеяның мәні және кәсіпкерлік шешімді әзірлеу, бизнес-жоспарлаудың негізгі принциптері, кәсіпкерлік мәдениеті, кәсіпкердің іскерлік мінез-құлқының принциптері; қоғамның инновациялық дамуындағы кәсіпкерліктің рөлі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ҚР нотариаты
  Несиелер: 4

  Жеке және заңды тұлғалардың, шетел азаматтарының арасында даусыз құқытар мен фактілерді нотариладық куәландыру бойынша пайда болған, азаматтық құқық туралы даулардың алдын алу тәртібін айқындайтын қоғамдық қатынастарды және ҚР нотариатты ұйымдастыру жөніндегі ережелерді, нотариаттық әрекеттерді жасаудың жалпы және арнайы ережелері мен нотариаттық әрекеттер түрлерінің ерекшеліктерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жедел-іздестіру қызметінің негіздері
  Несиелер: 5

  Қылмыстарды ашудағы, тергеудегі және алдын алудағы жедел-іздестіру қызметінің мүмкіндіктері туралы ұғым; жедел-іздестіру негіздерінің негізгі теориялық ережелері; жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдар мен субъектілердің құрылымын зерделеу; жедел-іздестіру іс-шаралары туралы ұғымдар, олардың жалпы сипаттамалары және жекелеген түрлері туралы ұғымдар; жедел-іздестіру тактикасының мазмұнымен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қылмыстық құқықбұзушылықтардың алдын-алуы 2019
  Несиелер: 3

  Қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу пәнінің теориялық және практикалық проблемаларын білу, қылмыстылықтың туындауы, бар болуы және ұстап тұру заңдылықтары туралы білімдер жүйесін қалыптастыру. Қылмыстарды кәсіби алдын алудымен таныстыру және тәлімдерге үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Криминология
  Несиелер: 5

  Қылмыскердің жалпы криминологиялық сипаттамасы туралы, қылмыстың себептері мен жағдайлары, жалпы қылмысқа қарсы күрестің құралдары мен әдістері туралы қоғамда орын алған және криминология пәнінің орталық элементі болып табылатын қылмыс сияқты теріс әлеуметтік құбылыспен тікелей байланысты құбылыстар мен процестер туралы ұсыныстар енгізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қылмыстылықты тергеу әдістемесі және оны алдын алуы
  Несиелер: 4

  Сыбайлас жемқорлық қылмысын анықтау, ашу, тергеу және алдын алу процесінің түсінігі. Сыбайлас жемқорлық көріністерінің түрлері. Сыбайлас жемқорлықтың пайда болуы мен дамуына ықпал ететін жағдайлар мен себептер. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты жүргізудің негізгі субъектілері мен объектілерінің мәні, құрылымы, принциптері, функциялары. Сыбайлас жемқорлық қылмысының алдын алу саласындағы заңнама және бағдарламалық құжаттар негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Университетте оқу үрдісін ұйымдастырудың академиялық ережелерін білу, экономика, менеджмент саласындағы білім, экономика салаларының қызмет ету ерекшеліктерін, Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасы негіздерін, ҚР-да бизнесті ұйымдастырудың заңнамалық базасы мен принциптерін, кәсіпкерлік құқықтың негізгі теориялық ережелерін, кәсіпкерлік құқықтық қатынастарды реттейтін заңнамасын білу, нақты жағдайда қажетті нормативтік актілерді қолдана білу, кәсіпкерлік құқық саласындағы заңды мәселелерді талдау және шешу.

 • Код ON2

  Кәсіби бағытталған қазақ (орыс) және шет тілі жүйесін, орфография және орфоэпия, сөзжасау, морфология және синтаксис ережелерін білу; таңдаған мамандығы бойынша лексикалық және грамматикалық минимум, маманның жазбаша және ауызша кәсіби сөйлеуіне тән арнайы сөздік айналымы, фразеологизмдер, мәтін ақпаратын түсіндіре білу, сертификациялық талаптар көлемінде әлеуметтік-мәдени, қоғамдық-саяси, ресми-іскерлік және кәсіби қарым-қатынас саласы мәтіндерінің стильдік және жанрлық ерекшелігін түсіндіру, кәсіби тақырыптарға әңгіме құру, диалог, монолог, полилог жүргізу дағдылары; тезистер, конспектілер, рецензиялар, пікірлер, рефераттар аннотациялар құрастыру және кәсіби тақырыптарға әңгіме жүргізу.

 • Код ON3

  Ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін, ақпараттық және коммуникациялық үрдіс стерді іске асыру тәсілдерін түсіну; ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін ақпараттық Интернет ресурстарды, бұлтты және мобильді сервистерді пайдалана білу; цифрлық технологиялардың көмегімен әртүрлі қызмет түрлері үшін деректерді талдау және басқару құралдарын әзірлеу; деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілерді бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуді қолдану дағдысы.

 • Код ON4

  Табиғатты, қоғам мен ойлауды дамыту заңдарын, ҚР табиғатты пайдалануды басқарудың негізгі заңдары мен принциптерін білу және түсіну, өнеркәсіптік нысанның қоршаған ортаға әсерін бағалай білу, қоғамның экономикалық дамуымен өзара байланыстағы ғаламдық экологиялық мәселелерге техникалық және экологиялық сараптама және аудит жүргізу, кәсіби қызметте осы білімдерді қолдана білу.

 • Код ON5

  Мемлекет және құқық теориясының негізгі санатын, мемлекет және құқықтың табиғаты мен мәнін білу. Әлем елдерінің мемлекеттік билік құрылымдарының, институттары мен механизмдерінің эволюциясын білу, сондай-ақ мұсылман құқығын қоса алғанда, шет елдердің құқық жүйесінін дамуын білу.Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, құқықтық құжаттаманы жүргізу, әкімшілік ету негіздерін, іскерлік қарым-қатынас этикасын білу. Тарихи-құқықтық мәселелер бойынша өз көзқарасын дәлелдей білу. Нормативтік актілерді құқықтық талдау

 • Код ON6

  Азаматтық құқық институттарының, процестің, кәсіпкерлік, еңбек, отбасылық құқықтардың және т. б. негізгі ұғымдарын білу және түсіну.Клиенттерге кең ауқымды сұрақтар бойынша заң кеңесін бере білу, заң құжаттарын құра білу.Клиенттердің мүдделерін білдіру, сотта қорғау және айыптау бойынша істерді жүргізу, контрафактілік өнімдердің және жосықсыз бәсекелестіктің жолын кесу бойынша іс-шараларда сарапшы ретінде алған білімдерін көрсете алу.

 • Код ON7

  Қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу, Қылмыстық-атқару құқығының негізгі ережелерін білу,қылмыстық заңнаманың жалпы принциптерін қолдану,қылмысты анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу техникасын, тактикасын зерттеу.

 • Код ON8

  Құқық қорғау органдары жүйесі туралы, сондай-ақ әрбір құрылымдық бөлімше туралы, сот жүйесі туралы, сот-құқықтық реформа туралы,Адвокатура туралы білімі болуы тиіс.Прокуратураның мәні мен міндеттерін, прокурорлық қадағалау органдарының құзыретін анықтау.

 • Код ON9

  Сотқа дейінгі тергеуді жүзеге асыру кезінде қылмыстық іс жүргізу заңнамасын қолдану білігі, қылмыстық процесте нысанды сақтаудың маңыздылығын түсінуді қалыптастыру,қылмыстық іс жүргізу құжаттарын дұрыс құрастыру, дәлелдемелер теориясымен және қылмыстық процесте дәлелдеу процесімен танысу.

 • Код ON10

  Қылмыстық-құқықтық және криминологиялық ұғымдарды және қылмыстық құқық бұзушылық біліктілігінің ғылыми негіздерін білу, қылмыстың құрылымдық құрауыштарының дамуының негізгі тенденцияларын ғылыми болжауды көрсету, сыбайлас жемқорлық қылмысын анықтау,тергеу және жолын кесу

 • Код ON11

  Іздер мен заттай дәлелдемелерді анықтаудың, тіркеудің, алудың техникалық-криминалистикалық құралдары мен әдістерін қолдану дағдысы; жекелеген тергеу әрекеттерін жүргізу кезінде тактикалық тәсілдерді қолдану; қылмыстық құқық бұзушылықтың жекелеген түрлерін тергеу әдістерін меңгеру

Top