Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D11211 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі в Қазақ-Орыс Халықаралық Университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты келесі салалар мен салаларда жоғары кәсіби қызметті жүзеге асыруға қабілетті жоғары білікті мамандарды, оқытушыларды және ғалымдарды даярлау: Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік кәсіпорындарында, ең алдымен ауыр өнеркәсіп кәсіпорындарында еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы менеджерлер мен бас мамандар ретінде; қоршаған ортаны қорғау; техникалық мамандықтар бойынша мамандар даярлайтын Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында, оқытушылар құрамы және университеттің әртүрлі кафедраларының меңгерушілері ретінде; өмірдің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау профилі бойынша ғылыми кадрларға қажеттілік туындаған әртүрлі меншік нысандарындағы ғылыми-зерттеу мекемелерінде; өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау, экология және қоршаған ортаны қорғау, төтенше жағдайлар және азаматтық қорғаныс ведомстволарында және т.б. жұмыс істейтін мемлекеттік мекемелерде және ұйымдарда.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 200
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D146 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар
 • Білім беру саласы 8D11 Қызмет көрсету
 • Республикадағы және шетелдегі өндірістегі еңбек қауіпсіздігі*
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты - республикада және шетелде еңбек жағдайын анықтайтын физикалық, физикалық-химиялық, биологиялық және әлеуметтік-экономикалық процестерді зерделеу қабілетін қалыптастыру. Пәнді игеру нәтижесінде магистрант Курс тағайындауға қабілетті болады. Республикада және шетелде еңбек жағдайларын анықтайды. Пәнді зерделеу кезінде мынадай аспектілер қаралатын болады: өндірістік ортаның, қауіпті жағдайлар мен қауіпті аймақтардың жай-күйі параметрлерін болжау тәсілдері, авариялықты, өндірістік жарақаттанушылықты және кәсіптік ауруларды есепке алудың, талдаудың, болжаудың және әлеуметтік-экономикалық салдарының ғылыми негізделген әдістерін әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулер әдістері
  Несиелер: 4

  Ғылыми зерттеу әдістері курсы ғылыми құбылыстарды зерттеу, шындықты түрлендіру процедураларын жүзеге асыру, кез-келген ғылыми мәселені шешу әдістерін меңгеру, зерттелетін құбылыстың табиғатымен сәйкестендіру, ғылыми зерттеулерді жүзеге асырудың бірнеше тәсілдерін (теориялық және эмпирикалық, жалпы ғылыми және нақты ғылымдардың әдістері) білу, объективті мәліметтер алу үшін әр әдістің мүмкіндіктерін алдын-ала зерттеу, құбылыстар мен процестерді сипаттайтын объективті деректерді алуды және талдауды қамтамасыз етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Табиғи және техносфералық процестерді модельдеу*
  Несиелер: 4

  Мақсаты - магистранттарда табиғи және техносфералық процестерді модельдеу саласында талдамалық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру. Тәртіпті тағайындау. Тәртіп табиғат пен техносфераға қауіптіліктің теріс әсер ету өлшемдерін зерттеуге бағытталған. Оқу курсы аспаптық құралдарды пайдалана отырып, табиғи және техникалық жүйелердің қауіпсіздігін арттыру бойынша шешімдер әзірлеудің теориялық-практикалық негізін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық хат
  Несиелер: 5

  "Курс академиялық мәтіндерді академиялық тіл арқылы тану, қазіргі замандағы мәтіндерде ауызша және жазбаша сөйлеуде академиялық тілді қолдану біліктілігін қалыптастыруға, академиялық жазудың стилі, сөйлеу мәнерлілігі құралдарын анықтау мен ақпараттық кеңістік тілі туралы түсінік беруге, оларды ғылыми ұмтылыстарды анықтау үшін де, осы ғылыми зерттеулердің шешімдерін іздеу үшін де, тілдің мәдениетін талдай білу үшін де және қарым-қатынастың мақсаттары мен жағдайларына байланысты қажетті мәтінді дұрыс таңдау үшін де академиялық тілді пайдалануға үйретуге арналған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қоршаған ортаны қорғау процестері мен аппараттары*
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты - қоршаған ортаны қорғау үшін процестер мен аппараттарды пайдалану дағдыларын қалыптастыру. Пәнді зерделеу нәтижесінде магистрант: қоршаған ортаның химиялық ластану көздері және осы факторлардың адам денсаулығына әсер ету тәсілдері бойынша алынған білімдерін көрсетуге; - өнеркәсіптік кәсіпорындардағы қоршаған ортаны қорғаудың техникалық жүйелерінің жай-күйін бағалауға; - кәсіпорын, аумақ, өңір, сала деңгейінде қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге; аспаптарды қолдана отырып, өндірістік факторларды өлшеуді ұйымдастыруға; қорғаныш әдістері, технологиялар мен құрылыстар. Тәртіпті тағайындау. Пәнді зерделеу нәтижесінде магистрант қоршаған ортаны әртүрлі сипаттағы ластағыштардан қорғаудың жаңа технологияларымен танысады. Курсты зерделеу кезінде мынадай аспектілер қаралатын болады: қоршаған ортаны әртүрлі сипаттағы ластағыштардан қорғаудың жаңа технологиялары; қоршаған ортаға бөлінетін заттар мен энергиялардың сандық және сапалық құрамын талдау мен бағалаудың ғылыми негіздері; қорғаныс технологияларын пайдалану дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON5

  ұлттық және шетелдік ұқсас тәжірибені қолдана отырып, тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы өзекті мәселелерді зерттеу мен шешуге түрлі әдіснамалық тәсілдерді сауатты таңдай және қолдана білу.

 • Код ON3

  жүйелі түрде алынған қазіргі заманғы ғылыми білімнің едәуір көлеміне ие екендігін және өмір қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғаудың қазіргі жағдайын көрсететінін, жаңа білім немесе практикалық қолдану үшін өмір қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауға қатысты жобаларды тұжырымдамалау, әзірлеу және іске асырудың жалпы қабілеттілігін көрсетуі керек. осы ғылымның тиісті бағыттары және күтпеген жағдайда жобаларды бейімдеу мүмкіндігі ennyh проблема жағдайлар

 • Код ON8

  кез келген өнеркәсіп пен ауылшаруашылық кәсіпорындары үшін еңбекті және қоршаған ортаны қорғаудың қажетті жүйелерін анықтай және дамыта білуі керек

 • Код ON6

  мемлекеттік және шет тілдерін сауатты сөйлей білуі керек, кәсіби байланысына сәйкес ғылыми және өзге де мәселелерді ұсынуға және сөйлесуге қажетті минималды көлемде

 • Код ON2

  тәуелсіз ғылыми зерттеулер жүргізе білу және өмір қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғаудың әр түрлі салалары бойынша өз тұжырымдарын жасау құзыретіне ие болу

 • Код ON4

  өз ойлары мен ғылыми деректерді дұрыс білдіру қабілетінде жеке қасиеттерге ие

 • Код ON9

  еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау саласындағы бұзушылықтарды жою бойынша, сондай-ақ кәсіпорындардағы жазатайым оқиғалар мен оқыс оқиғаларды жою бойынша іс-шараларды әзірлей білу

 • Код ON1

  өмір қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау мамандығы бойынша докторлық диссертацияны қорғаудың барлық пәндері бойынша іргелі базалық білімге ие болу

 • Код ON10

  тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми зерттеулерді жүргізе білу және осы мамандық бойынша докторанттарды дайындауда жетекші болу.

 • Код ON7

  қауіп-қатерді, олардың қолайлы деңгейін анықтау және бағалау міндеттерін шеше білу

Top